Obrazove menuToto jsou pouze archivní stránky!
Fungovaly jako oficiální web Písmolijny v letech 1997-2000.
Stav je z konce roku 2004, kdy byly definitivně zakonzervovány.
Aktuální informace najdete na:
http://www.stormtype.com


1. střešovická písmolijnaPočátkem devadesátých let u nás vzrostla potřeba písem spojujících profesionální nároky s jednoduchou obsluhou i pro řadového uživatele. Chyběla zejména písma se správnou východoevropskou diakritikou a slitky (ligaturami). Vzrostl i počet lidí, kteří vydávají tiskoviny ve vlastní grafické úpravě, aniž by měli grafické vzdělání. Pro většinu z nich není dosud snadné orientovat se v záplavě fontů na trhu a dlouho hledají vhodné a levné řešení.
Jsme zemí s bohatou typografickou tradicí. V archivech našich výtvarníků dosud leží desítky výborných návrhů abeced, které stále čekají na své uplatnění. Některé z nich jsou originální za každou cenu a v praxi jen omezeně aplikovatelné, avšak rozumný počet původních a skutečně použitelných písem může rozšířit paletu našeho vyjádření.
V daleko širším kontextu je latinková abeceda dědictvím evropské kultury, a tu zdaleka nebyly vyčerpány všechny inspirační zdroje. Nenechme se zmýlit závratným počtem písem vydávaných v posledních letech. Ve skutečnosti je to jen pět či šest písmových rodin, ze kterých vše ostatní vychází. Ryzost původních předloh byla po desetiletí přehlížena.

V roce 1994 vznikla 1. střešovická písmolijna. Od samého začátku jsme zavedli vylepšenou znakovou sadu, která vyhovuje profesionálním typografům a v níž jsou ligatury snadno dostupné z klávesnice. Díky vzorné péči programátorů je zaručena bezchybná funkce písem na obou platformách.
Při digitalisaci slavných českých písem spolupracujeme se zkušenými typografy (Otakar Karlas, Jan Solpera, Josef Týfa), neboť jen v týmové spolupráci je základ trvalejší výtvarné hodnoty. Původní česká písma 20. století jsou samostatnou kapitolou dějin užitého umění, a jejich používání svědčí o kulturní vyspělosti grafických úpravců.
"Cesta ke kořenům" - tak by se dala nazvat velká část produkce písmolijny čerpající z renesanční až klasicistní typografie a směřující k současnému úpravci krásné literatury. Skupina barokních písem z naší nabídky jsou dosud nikdy nevydané abecedy, digitalisované v téměř intaktní podobě.
Všechna naše písma jsou zcela originální díla, která lze objednat výhradně u Střešovické písmolijny.

František Štorm


Po těchto stránkách vás bude provázet následující obrázkové menu:


Obrazove menu


 • Volba Střešovická písmolijna vás vrátí zpět na tuto stranu.
 • Kliknutím na dopisní obálku s nápisem mail se nyní dostanete na oficiální stránku http://www.stormtype.com, kde najdete aktuální kontaktní informace.
 • Pod položkou TypoKatalog se skrývá úvodní text k soubornému produktu písmolijny, jimž je CD-ROM s aktuální sadou fontů, upgradovanou jedenkrát ročně o nová písma.
 • Na stránce Pro DTP studia se můžete seznámit s nabídkou velkých kolekcí písem pro profesionální uživatele, zatímco menší firmy a jednotlivce asi více zaujmou levnější kolekce na disketách v rubrice Pro školu & dům.
 • Z kompletního Ceníku v přehledné tabulce je možné prohlížet ukázky jednotlivých písem a jejich podrobné popisy.
 • Pravidelní návštěvníci těchto stránek se mohu seznámit s úplnými novinkami nezařazenými do aktuální verze TypoKatalogu v rubrice Nová písma.
 • V Typomonolozích si můžete přečíst články Františka Štorma na stránkách Lege artis na Webu - aktuální typomono-blog už nenajdete na http://typomonolog.cz - nověji byl ten blog nahrazen facebookovým profilem a osobní stránkou http://frantisekstorm.com.
 • V sekci Downloads si můžete stáhnout už jen prastará volně použitelná písma zařazená kdysi na stránky Počítačové typografie; všechny původní downloady Střešovické písmolijny byly z těchto stránek v červnu 2015 na přání autora kvůli množícím se problémům s uživateli odstraněny, aby jediné oficiální verze případně byly k dispozici už výhradně na http://www.stormtype.com.
 • Konečně položka PISMOLIJNA.CZ vás vrhla na novější archiv - stránky fungovaly jako český komerční web Střešovické písmolijny v letech 2000-2006.

  Čtenářům méně zběhlým v typografické terminologii doporučujeme, aby nejprve nahlédli na stránku Co je co.

  * doplňky a opravy z 31. prosince 2010.
  * doplňky a opravy z 9. července 2021.

  Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

  Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU