Obrazove menu


Co je co


Pro uživatele méně zběhlé v záludnostech typografické terminologie jsme zde připravili kratičký výklad hlavních pojmů, používaných na těchto stránkách.

Řez - Člen písmové rodiny, říká se i styl, jednotlivý font.

Rodina - soubor několika řezů, stylů či fontů, zpravidla o čtyřech členech - Regular, Bold, Italic, BoldItalic (obyčejné, tučné /respektive polotučné/, kurzíva a tučná kurzíva), což pokrývá základní vyznačovací požadavky textové sazby. Známe však písmové rodiny o osmi, čtyřiadvaceti či šedesáti řezech.

SC - Small Caps, neboli malé kapitálky jsou v podstatě versálky kreslené na optickou střední výšku minusek. Některé sázecí programy nabízejí možnost elektronických malých kapitálek pouhým percentuálním zmenšením versálek, což je ošklivé na první pohled. Tomu se provždy vyhněme a používejme jen malých kapitálek nakreslených písmařem.

OSF - Old Style Figures, dost nepřesné, (pro američany je všechno nezvyklé šmahem "Old Style") ale zavedené označení tzv. "skákavých", druhdy "minuskových" číslic, které jsou zpravidla různě široké. Písma s takovouto příponou nelze použít pro matematickou sazbu, ale v krásné literatuře jsou mnohem vkusnější.

Unicode - celosvětová norma kódování písem. Zaručuje, že kupříkladu e s háčkem (ecaron) daného fontu bude vypadat na všech operačních systémech stejně kdekoli na světě (hodně zjednodušeno). Komplikovanější definici naleznete na www.unicode.org. Všechna písma Střešovické písmolijny jsou plně unicodová.

Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU