Obrazove menu


TYPOKATALOGTypokatalog byl do konce roku 2003 název souborné kolekce všech fontů Střešovické Písmolijny. Zpočátku byl uváděn rokem vydání, později pořadovým číslem (posledním byl Typokatalog 5).
V roce 2004 se tato kolekce přejmenovala na Storm Type Library a samozřejmě není vyloučeno, že v budoucnu dojde k nějaké další změně názvu. Na těchto pietních stránkách však zůstane provždy jako Typokatalog.


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU