Lyra Pragensis – příležitostné tisky
(bibliografický soupis)Příležitostné tisky vydávala Lyra Pragensis především k některým svým večerům v Divadle hudby. Tyto drobné bibliofilie nebyly nikdy prodávany a dostali je (v ceně vstupného) skutečně pouze účastníci těchto akcí. V důsledku toho valná část z nich není k dispozici v žádné knihovně v republice a nebyly nikdy dříve bibliograficky zpracovány. I tento soupis je tedy dojista neúplný a asi nikdy nebude možné s jistotou říci, že se podařilo podchytit opravdu všechny položky. Lyra totiž navíc zajišťovala výrobu podobných účelových publikací i pro četné další kulturní produkce.
Knížečky obsahují (jen s ojedinělými výjimkami) nejméně jednu signovanou grafiku a většinou se nijak neliší od drobných tisků edice Polyhymnia.
1972
Albert Schweitzer – Etická kultura.
Oceloryt Jiří Švengsbír, 105x75, 200 neprodejných výtisků.


1977
František Xaver Šalda – O tak zvané nesmrtelnosti díla básnického.
Barevný lept Jindřich Pileček, 105x75, 200 neprodejných čísl. výtisků, k 10. výročí Lyry Pragensis.


1982
Karel Čapek – Chvála řeči české.
Ocelorytina Jindra Šmid, 105x70, 200 neprodejných čísl. výtisků, pro "nejvěrnější subskribenty" k 15. výročí založení Lyry Pragensis.


1984
František Hrubín – Dřevo se listem odievá.
Litografie Ludmila Jiřincová, 105x75, 2x 200 neprodejných čísl. výtisků k večeru Lyry Pragensis, varianty A/B.


1984
Ilja Hurník – Tři múzy.
Linoryt Ota Janeček, 105x75, 2x 200 čísl. výtisků.


1985
Jaroslav Šeda – Žena.
6 nesignovaných barevných suchých jehel Oty Janečka (5 celostránkových a vigneta na obálce), podpis výtvarníka jen v tiráži (obrázky jsou tištěny "na spad", takže by musely být signovány do tiskové plochy), 210x150, 200 neprodejných čísl. výtisků pro účastníky večera k jubileu Jaroslava Šedy.

Miloš Macourek– Dáma v klobouku.
1 signovaná kombinovaná technika Albín Brunovský, 105x80. 200 čísl. neprodejných výtisků pro účastníky večera k jubileu Albína Brunovského.

Miroslav Florian - Grafický list Albína Brunovského
1 signovaná kombinovaná technika Albín Brunovský, 105x80, 200 čísl. neprodejných výtisků pro účastníky večera k jubileu Albína Brunovského.


1987
Josef Liesler – Také jedno Faunovo odpoledne.
6 barevných kombinovaných technik Josef Liesler, 300x190, 200 čísl. výtisků.

Jan Amos Komenský – Jak dovedně užívat knih.
Barevná kombinovaná technika Petr Melan, 110x80. 200 čísl. neprodejných výtisků k 20. výročí založení Lyry Pragensis.


1988
Ladislav Stehlík – Voněly vodou večery.
3 barevné kombinované techniky Eva Hašková, 105x75, 200 čísl. výtisků k nedožitým 80. narozeninám, celokožená vazba.

Ema Destinová – Básně.
3 lepty Ludmila Jiřincová, 110x80, 200 čísl. výtisků, celokožená vazba.

Vítězslav Nezval - Sloky o Praze.
3 signované kombinované techniky Ladislav Kuklík, 105x80, 200 čísl. neprodejných výtisků k programu literárního večera Lyry, celokožená vazba.
(Jako vydavatel uvedeni: Svaz českých spisovatelů, Český literární fond, VHJ Supraphon.)

Zápisník zmizelého.
3 signované grafické listy Karel Demel, 110x80, 200 čísl. výtisků k programu Pražského jara (zvlášť za 160 Kč), celokožená vazba.
(Vydavatel neuveden; na titulním listu "Pražské jaro 1988".)


1989
Jan Skácel – Tři básně pro Jindřicha Svobodu.
Suchá jehla Jaroslav Škarohlíd, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Jiří Pilka – Oslovení hudby.
Ocelorytina Josef Herčík, 105x80, 200 neprodejných čísl. výtisků ke 40. výročí založení Divadla hudby,

Marcus Tullius Cicero – Knihy o přátelství, kteréž nadepsány jsou Lelius.
Svoboda / Supraphon. 4 barevné kombinované techniky Ota Janeček, 150x80, 200 čísl. výtisků k dvacátému výročí edice Antická knihovna.


1990
Karel Čapek – Chvála řeči české.
Lept Jiří Anderle, 100x70, 200 čísl. výtisků, celokožená vazba, pro Společnost bratří Čapků.


1991
Jiří Anderle – Věda a umění
Suchá jehla J. Anderle,110x80, 200 čísl. výtisků.

Jiří Kutina – Noční rozhovory.
Barevná kombinovaná technika Eva Hašková, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1992
Jaromír Skřivánek – Strom života.
5 barevných litografií autor, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Jan Amos Komenský – Ráj srdce.
Ocelorytina Bedřich Housa, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Zarathustras Buch der Rathsläge.
Frontispis lept Jiří Anderle, 200 čísl. neprodejných výtisků na Van Gelder similijapanu, celokožená. vazba.


1993
Oldřich František Korte – Jaroslavu Šedovi.
Kombinovaná technika Karel Demel, 110x80, 200 čísl. výtisků.

Christopher Fry – Věta o větě.
Barevná kombinovaná technika Eva Hašková, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Břetislav Hodek – Smutný monolog o překládání Shakespeara.
Litografie Oldřich Kulhánek (vlepená), 110x 70, 2x 100 čísl. výtisků, ofsetový papír.


1994
Miroslav Macek - Tři sonety.
Frontispis signovaná barevná litografie Adolf Born, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1996
Jiří Kutina – Není pozdě na lásku.
Frontispic Vladimír Komárek, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1997
Josef Krček - Úloha umění v dnešní době.
Reprodukce kresby Jiřího Švengsbíra, 110x80, 200 čísl. neprodejných výtisků pro účastníky shromáždění k 30. výročí založení Lyry Pragensis.


1999
Petr Skarlant – Tajný plán Prahy.
Barevná kombinovaná technika Karel Demel, 105x75, 200 čísl. výtisků.


2001
Jiří Žáček – Jaroslav Seifert aneb Chvála lyrismu.
Lyry Pragensis a Obec spisovatelů. Mědirytina Karel Zeman, 105x75, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B, neprodejný tisk pro účastníky salónu Lyry Pragensis 21. září 2001 v Kralupech.K celostátním přehlídkám uměleckého přednesu Neumannovy Poděbrady

1974
S. K. Neumann – Vstupní modlitba.
2 dvoubarevné litografie Jindřich Pileček, 200 čísl. výtisků.

1976
S. K. Neumann – O bitevním poli v nás.
3 litografie Pavel Major, 200 výtisků.

1977
S. K. Neumann – Stráň chudých lásek.
3 dřevoryty Dušan Kállay, 210x150, 200 čísl. výtisků.

1979
S. K. Neumann – Staří dělníci.
3 dřevoryty Jiří Svoboda, 210x150, 200 čísl. výtisků.

1980
S. K. Neumann – Zpěv jistoty.
3 dřevoryty Jiří Altmann, 220x160, 200 čísl. výtisků.

1981
S. K. Neumann – Jaro v městě.
2 dřevoryty Miloslav Disman, 220x160, 200 čísl. výtisků.

1982
S. K. Neumann – Chvála nahoty.
Barevný mědiryt Karel Zeman, 100x70, 200 čísl.výtisků.Pro Chopinovské festivaly v Mariánských Lázních

1974
Eleonora Ziemiecka – Vzpomínka na Chopina.
3 barevné litografie Daniela Havlíčková, 230x160, 200 čísl. výt.

1975
Jaroslav Iwaszkiewicz – Chopin.
3 mědirytiny Cyril Bouda, 170x130, 200 čísl. výtisků.

1977
František Rauch – Můj Chopin.
Dřevoryt Karel Svolinský, 210x150, 200 čísl. výtisků.

1979
Václav Holzknecht – Chopin v obrozenecké Praze.
5 ocelorytin Josef Herčík, 180x105, 200 čísl. výtisků.

1981
Kamil Bednář – Fryderyk a Marianna.
5 barevných litografií a litografická obálka Vladimír Suchánek, 300x210, 200 čísl. výtisků.

1993
Vladislav Mareš – Růže pro Fryderyka.
Vydala Společnost Fr. Chopina v Mariánských Lázních, dřevoryty a úprava Hermína Melicharová, 200x150, 200 čísl. výtisků.Prémiové bibliofilie:

1984
Karel T. Neklan – Con umore = S humorem.
Cyklus muzikantských karikatur, doslov Ilja Hurník, grafická úprava Vladimír Viener, 80x75, 500 výtisků v celokožené vazbě (kolibřík).

1985
Jiří Pilka – Oslovení hudby.
Barevná litografie (skládaná), celokožená vazba Vladimír Suchánek, 8x7,5, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B.

1986
Bohuslav Martinů – Zápisník.
Faksimile rukopisu zápisníku, neověřeno, 1986.

Za rok 1987 a 1988 vyšly jako prémie kolibříky Jana Baucha a Vladimíra Tesaře (viz č. s. 90 a 99) jen doplněné o originální grafiku.

plánované, ale nevydané prémie:
1990 Eva Petrová – Modrá v temně zelené.
1991 Rudolf Křesťan – Vánoční fejetony.
1992 Seneca – Myšlenky (mini knížka 6,6x4,5 cm).
1993 Vladimír Preclík – Generace avantgardy.

Jako prémie býval někdy použit pár drobných grafik (pánská a dámská), vydávaných příležitostně k Večerům Lyry v Divadle hudby.Různé nebibliofilské publikace

1976
Jozef Mistrik – Hovory s recitátorem.
Lyra Pragensis sv. 26 / Teorie uměleckého přednesu sv. 1, 2000 výt.


1996
Jan Kristofori – Mozart. Pocta Mozartovi.
12 pohlednic + 4 strany textu.

Oldřich František Korte – Legenda svátečního přátelství.
Vyprávění na téma Ilja Hurník. Ilustrace Eva Jandejsková, 2000 výt.

Emil F. Smidak – Arriaga.
Pro nadaci Avenira (Luzern) vydala Nadace Lyry Pragensis. 13x15 + CD, náklad neuveden.


1997
William Shakespeare – Perikles.
Nadace Lyry Pragensis / Souborné vydání díla Williama Shakespeara sv. 32 , 2000 výt. v imitaci kůže.

Richard Bach – Iluze.
Ilustrace Karel Demel, 200x135, celopl. vazba, neověřeno.


1998
Milan Knobloch – Medaile, mince, plastiky.
Monografie. 26,5x21,5 cm. 1500 výt.

Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce.
Lyra Pragensis sv. 209; 36 barevných reprodukcí Albína Brunovského, 350x270, neudaný, ale větší počet výtisků v imitaci kůže.Lyra Pragensis vydávala také řadu jednotlivých grafik, plastiky, porcelán, šperky apod.
© Josef Šuchman, listopad 2019, poslední revize srpen 2022
Původně vyšlo ve Zprávách SČB 1/2015, str. 46-48.
Tato verze byla oproti tištěnému vydání revidována a bude případně i nadále průběžně doplňována a korigována.
Veškeré opravy a dodatky zasílejte autorovi na e-mail: law@lege.cz.


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW