Lyra Pragensis – příležitostné tisky
(bibliografický soupis)Příležitostné tisky vydávala Lyra Pragensis především k některým svým večerům v Divadle hudby. Tyto drobné bibliofilie nebyly nikdy prodávany a dostali je (v ceně vstupného) skutečně pouze účastníci těchto akcí. V důsledku toho valná část z nich není k dispozici v žádné knihovně v republice a nebyly nikdy dříve bibliograficky zpracovány. I tento soupis je tedy dojista neúplný a asi nikdy nebude možné s jistotou říci, že se podařilo podchytit opravdu všechny položky. Lyra totiž navíc zajišťovala výrobu podobných účelových publikací i pro četné další kulturní produkce.
Knížečky obsahují (jen s ojedinělými výjimkami) nejméně jednu signovanou grafiku a většinou se nijak neliší od drobných tisků edice Polyhymnia.
1972
Albert Schweitzer – Etická kultura.
Oceloryt Jiří Švengsbír, 105x75, 200 neprodejných výtisků.


1977
František Xaver Šalda – O tak zvané nesmrtelnosti díla básnického.
Barevný lept Jindřich Pileček, 105x75, 200 neprodejných čísl. výtisků, k 10. výročí Lyry Pragensis.


1982
Karel Čapek – Chvála řeči české.
Ocelorytina Jindra Šmid, 105x70, 200 neprodejných čísl. výtisků, pro "nejvěrnější subskribenty" k 15. výročí založení Lyry Pragensis.


1984
František Hrubín – Dřevo se listem odievá.
Litografie Ludmila Jiřincová, 105x75, 2x 200 neprodejných čísl. výtisků k večeru Lyry Pragensis, varianty A/B.


1984
Ilja Hurník – Tři múzy.
Linoryt Ota Janeček, 105x75, 2x 200 čísl. výtisků.


1985
Jaroslav Šeda – Žena.
6 nesignovaných barevných suchých jehel Oty Janečka (5 celostránkových a vigneta na obálce), podpis výtvarníka jen v tiráži (obrázky jsou tištěny "na spad", takže by musely být signovány do tiskové plochy), 210x150, 200 neprodejných čísl. výtisků pro účastníky večera k jubileu Jaroslava Šedy.

Miloš Macourek– Dáma v klobouku.
1 signovaná kombinovaná technika Albín Brunovský, 105x80. 200 čísl. neprodejných výtisků pro účastníky večera k jubileu Albína Brunovského.

Miroslav Florian - Grafický list Albína Brunovského
1 signovaná kombinovaná technika Albín Brunovský, 105x80, 200 čísl. neprodejných výtisků pro účastníky večera k jubileu Albína Brunovského.


1987
Josef Liesler – Také jedno Faunovo odpoledne.
6 barevných kombinovaných technik Josef Liesler, 300x190, 200 čísl. výtisků.

Jan Amos Komenský – Jak dovedně užívat knih.
Barevná kombinovaná technika Petr Melan, 110x80. 200 čísl. neprodejných výtisků k 20. výročí založení Lyry Pragensis.


1988
Ladislav Stehlík – Voněly vodou večery.
3 barevné kombinované techniky Eva Hašková, 105x75, 200 čísl. výtisků k nedožitým 80. narozeninám, celokožená vazba.

Ema Destinová – Básně.
3 lepty Ludmila Jiřincová, 110x80, 200 čísl. výtisků, celokožená vazba.

Vítězslav Nezval - Sloky o Praze.
3 signované kombinované techniky Ladislav Kuklík, 105x80, 200 čísl. neprodejných výtisků k programu literárního večera Lyry, celokožená vazba.
(Jako vydavatel uvedeni: Svaz českých spisovatelů, Český literární fond, VHJ Supraphon.)

Zápisník zmizelého.
3 signované grafické listy Karel Demel, 110x80, 200 čísl. výtisků k programu Pražského jara (zvlášť za 160 Kč), celokožená vazba.
(Vydavatel neuveden; na titulním listu "Pražské jaro 1988".)


1989
Jan Skácel – Tři básně pro Jindřicha Svobodu.
Suchá jehla Jaroslav Škarohlíd, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Jiří Pilka – Oslovení hudby.
Ocelorytina Josef Herčík, 105x80, 200 neprodejných čísl. výtisků ke 40. výročí založení Divadla hudby,

Marcus Tullius Cicero – Knihy o přátelství, kteréž nadepsány jsou Lelius.
Svoboda / Supraphon. 4 barevné kombinované techniky Ota Janeček, 150x80, 200 čísl. výtisků k dvacátému výročí edice Antická knihovna.


1990
Karel Čapek – Chvála řeči české.
Lept Jiří Anderle, 100x70, 200 čísl. výtisků, celokožená vazba, pro Společnost bratří Čapků.


1991
Jiří Anderle – Věda a umění
Suchá jehla J. Anderle,110x80, 200 čísl. výtisků.

Jiří Kutina – Noční rozhovory.
Barevná kombinovaná technika Eva Hašková, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1992
Jaromír Skřivánek – Strom života.
5 barevných litografií autor, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Zarathustras Buch der Rathsläge.
Frontispis lept Jiří Anderle, 200 čísl. neprodejných výtisků na Van Gelder similijapanu, celokožená. vazba.


1993
Oldřich František Korte – Jaroslavu Šedovi.
Kombinovaná technika Karel Demel, 110x80, 200 čísl. výtisků.

Christopher Fry – Věta o větě.
Barevná kombinovaná technika Eva Hašková, 105x75, 200 čísl. výtisků.

Břetislav Hodek – Smutný monolog o překládání Shakespeara.
Litografie Oldřich Kulhánek (vlepená), 110x 70, 2x 100 čísl. výtisků, ofsetový papír.


1994
Miroslav Macek - Tři sonety.
Frontispis signovaná barevná litografie Adolf Born, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1995
Jan Amos Komenský – Ráj srdce.
Ocelorytina Bedřich Housa, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1996
Jiří Kutina – Není pozdě na lásku.
Frontispic Vladimír Komárek, 105x75, 200 čísl. výtisků.


1997
Josef Krček - Úloha umění v dnešní době.
Reprodukce kresby Jiřího Švengsbíra, 110x80, 200 čísl. neprodejných výtisků pro účastníky shromáždění k 30. výročí založení Lyry Pragensis.


1999
Petr Skarlant – Tajný plán Prahy.
Barevná kombinovaná technika Karel Demel, 105x75, 200 čísl. výtisků.


2001
Jiří Žáček – Jaroslav Seifert aneb Chvála lyrismu.
Lyry Pragensis a Obec spisovatelů. Mědirytina Karel Zeman, 105x75, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B, neprodejný tisk pro účastníky salónu Lyry Pragensis 21. září 2001 v Kralupech.K celostátním přehlídkám uměleckého přednesu Neumannovy Poděbrady

1974
S. K. Neumann – Vstupní modlitba.
2 litografie Jidřich Pileček, neověřeno.

1976
S. K. Neumann – O bitevním poli v nás.
3 litografie Pavel Major, 200 výtisků.

1977
S. K. Neumann – Stráň chudých lásek.
3 dřevoryty Dušan Kállay, 210x150, 200 čísl. výtisků.

1979
S. K. Neumann – Staří dělníci.
3 dřevoryty Jiří Svoboda, 210x150, 200 čísl. výtisků.

1980
S. K. Neumann – Zpěv jistoty.
3 dřevoryty Jiří Altmann, 220x160, 200 čísl. výtisků.

1982
S. K. Neumann – Chvála nahoty.
Barevný mědiryt Karel Zeman, 100x70, 200 čísl.výtisků.Pro Chopinovské festivaly v Mariánských Lázních

1974
Eleonora Ziemiecka – Vzpomínka na Chopina.
3 barevné litografie Daniela Havlíčková, 230x160, 200 čísl. výt.

1975
Jaroslav Iwaszkiewicz – Chopin.
3 mědirytiny Cyril Bouda, 170x130, 200 čísl. výtisků.

1977
František Rauch – Můj Chopin.
Dřevoryt Karel Svolinský, 210x150, 200 čísl. výtisků.

1979
Václav Holzknecht – Chopin v obrozenecké Praze.
5 ocelorytin Josef Herčík, 180x105, 200 čísl. výtisků.

1981
Kamil Bednář – Fryderyk a Marianna.
5 barevných litografií a litografická obálka Vladimír Suchánek, 300x210, 200 čísl. výtisků.

1993
Vladislav Mareš – Růže pro Fryderyka.
Vydala Společnost Fr. Chopina v Mariánských Lázních, dřevoryty a úprava Hermína Melicharová, 200x150, 200 čísl. výtisků.Prémiové bibliofilie:

1984
Karel T. Neklan – Con umore = S humorem.
Cyklus muzikantských karikatur, doslov Ilja Hurník, grafická úprava Vladimír Viener, 80x75, 500 výtisků v celokožené vazbě (kolibřík).

1985
Jiří Pilka – Oslovení hudby.
Barevná litografie (skládaná), celokožená vazba Vladimír Suchánek, 8x7,5, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B.

1986
Bohuslav Martinů – Zápisník.
Faksimile rukopisu zápisníku, neověřeno, 1986.

Za rok 1987 a 1988 vyšly jako prémie kolibříky Jana Baucha a Vladimíra Tesaře (viz č. s. 90 a 99) jen doplněné o originální grafiku.

plánované, ale nevydané prémie:
1990 Eva Petrová – Modrá v temně zelené.
1991 Rudolf Křesťan – Vánoční fejetony.
1992 Seneca – Myšlenky (mini knížka 6,6x4,5 cm).
1993 Vladimír Preclík – Generace avantgardy.

Jako prémie býval někdy použit pár drobných grafik (pánská a dámská), vydávaných příležitostně k Večerům Lyry v Divadle hudby.Různé nebibliofilské publikace

1976
Jozef Mistrik – Hovory s recitátorem.
Lyra Pragensis sv. 26 / Teorie uměleckého přednesu sv. 1, 2000 výt.


1996
Jan Kristofori – Mozart. Pocta Mozartovi.
12 pohlednic + 4 strany textu.

Oldřich František Korte – Legenda svátečního přátelství.
Vyprávění na téma Ilja Hurník. Ilustrace Eva Jandejsková, 2000 výt.

Emil F. Smidak – Arriaga.
Pro nadaci Avenira (Luzern) vydala Nadace Lyry Pragensis. 13x15 + CD, náklad neuveden.


1997
William Shakespeare – Perikles.
Nadace Lyry Pragensis / Souborné vydání díla Williama Shakespeara sv. 32 , 2000 výt. v imitaci kůže.

Richard Bach – Iluze.
Ilustrace Karel Demel, 200x135, celopl. vazba, neověřeno.


1998
Milan Knobloch – Medaile, mince, plastiky.
Monografie. 26,5x21,5 cm. 1500 výt.

Jan Amos Komenský – Labyrint světa a ráj srdce.
Lyra Pragensis sv. 209; 36 barevných reprodukcí Albína Brunovského, 350x270, neudaný, ale větší počet výtisků v imitaci kůže.Lyra Pragensis vydávala také řadu jednotlivých grafik, plastiky, porcelán, šperky apod.
© Josef Šuchman, listopad 2019
Původně vyšlo ve Zprávách SČB 1/2015, str. 46-48.
Tato verze byla oproti tištěnému vydání revidována a bude případně i nadále průběžně doplňována.
Veškeré opravy a dodatky zasílejte autorovi na e-mail: law@lege.cz.


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW