Lyra Pragensis – edice Polyhymnia
(bibliografický soupis)


Edice Polyhymnia byla hlavním bibliofilským produktem původně Supraphonské Lyry Pragensis. Vydávala subskribčně na základě každoročních edičních plánů pro odběratele; některé slíbené tituly nakonec vyšly se zpožděním nebo nebyly realizovány vůbec. Po roce 1990 byla činnost zcela chaotická až do neslavného konce tehdy už samostatné Nadace Lyry Pragensis v roce 1999. Nástupnické organizace (nadační fond Polyhymnia a obecně prospěšná společnost Lyra Pragensis) se ve vydávání bibliofilií už příliš neangažovaly.
Vydané knihy jsou zcela nesourodé; jedinými společnými vlastnostmi, je použití původních podepsaných grafik a ruční papír (do roku 1990 vesměs Losín). Většina se nabízela zároveň v broži i v umělecké vazbě (někdy od dvou různých knihařů na vybranou). Ojedinělé výjimky (například
sv. 6 – Valérie a týden divů) vyšly jen ve volných arších v pouzdru, nebo naopak celý náklad vázaný (třeba sv. 53. – Maryčka Magdonova).


1971
1. Karel IV. – Legenda o svatém Václavu.
3 mědirytiny Cyril Bouda, 210x145, 1000 čísl. výtisků.


1973
2. Smetana Bedřich – Z korespondence.
3 mědirytiny Karel Svolinský, 210x145, 400 čísl. výtisků.


1974
3. Xenofon – Historie krásné Pantheie.
4 lepty Ludmila Jiřincová, 210x150, 600 čísl. výtisků.


1975
4. Miroslav Florián – Knížka lásky.
3 lepty Ota Janeček,150x105, celkem 560 čísl. výtisků ve třech variantách leptů (200 + 200 + 160).


1976
5. Kamil Mařík – Velký koncert.
7 rytin Jiří Švengsbír, 150x105, 200 čísl.výtisků

6. Vítězslav Nezval – Valérie a týden divů.
8 barevných leptů Eva Hašková, 360x250, 200 čísl. výtisků.

7. Cyprian Norwid – Chopinův klavír.
3 kombinované techniky Karel Demel, 150x105, 200 čísl. výtisků.


1977
8. Fráňa Šrámek – Strhali jí květy, polámali haluzky.
3 barevné lepty Ladislav Kuklík, 210x150, 400 čísl.výtisků.

9. Josef Jelen – Žena, město a básník.
3 barevné kombinované techniky Josef Liesler, 150x105, 200 čísl. výtisků.


1978
10. Janis Ritsos – Kdo zpívá.
3 rytiny Karel Zeman, 245x185, 200 čísl.výtisků.

11. Hector Berlioz – Z pamětí.
7 barevných litografií Cyril Bouda, 300x210, 200 čísl. výtisků.

12. Ladislav Stehlík – Břehy a vody.
3 barevné lepty Jitka Walterová, 210x150, 200 čísl. výtisků.


1979
13. Donát Šajner – Pro vůni heřmánku.
4 barevné kombinované techniky Eva Bednářová, 205x150, 200 čísl. výtisků.

14. Jiří Taufer – Všech šest smyslů.
6 barevných kombinovaných technik Petr Melan, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1980
15. K. J. Erben – Zlatý kolovrat.
4 barevné lepty Jindřich Pileček, 300x210, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B.

16. Ovidius – Příběhy Orfeovy.
6 barevných kombinovaných technik Albín Brunovský, 300x210, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B.

18. K. G. Paustovskij – Košík smrkových šišek.
3 barevné mědirytiny Jaroslav Šerých, 210x150, 200 čísl. výtisků.


1981
17. Jan Pilař – Zázrak dorozumění.
4 barevné kombinované techniky Daniela Havlíčková, 210x150, 200 čísl. výtisků.

19. J. W. Goethe – Kniha Zulejčina.
5 barevných kombinovaných technik Josef Liesler, 300x210, 200 čísl. výtisků.

20. Jaromír Pečírka – Jiří Švengsbír.
1 mědirytina, 9 barevných ocelorytů a 2 kresby Jiří Švengsbír, 300x210, 200 čísl. výtisků.

21. Magda Gazdová – Zimní cesta.
3 mědirytiny Karel Zeman, 210x150, 200 čísl. výtisků.

(22. David Dlouhý – Příběh. Litografie Pavel Sivko, 210x150, 200 čís. výtisků. NEVYDÁNO)

23. K. H. Mácha – Máj.
5 kombinovaných technik Karel Demel, 300x210, 150 čísl. výtisků.


1982
24. Saint John Perse – Kronika.
6 barevných leptů Jan Souček, 300x210, 200 čísl. výtisků.

25. G. Apollinaire – Pásmo.
4 barevné litografie Vladimír Suchánek, 290x180, 200 čísl. výtisků.

26. K. H. Mácha – Máj.
5 barevných kombinovaných technik Anna Khunová, 300x210, 150 čísl.výtisků.

27. K. H. Mácha – Máj.
5 barevných kombinovaných technik Vladimír Tesař, 300x210, 150 čísl. výtisků.

28. Ilja Hurník – Slovníček instrumentů.
5 barevných litografií Adolf Born, 300x210, 200 čísl. výtisků.

29. Ludmila Jiřincová – Pohár vzpomínek.
4 litografie Ludmila Jiřincová, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1983
30. Hořelo srdéčko, hořelo plamenem.
5 kombinovaných technik Ota Janeček, 300x210, 200 čísl. výtisků.

31. Antonín Dvořák – Korespondence.
4 barevné kombinované techniky Petr Melan, 210x150, 200 čísl. výtisků.

32. Henrik Wergeland – Obraz s květinami Jana van Huysuma.
4 barevné ocelorytiny Josef Herčík, 150x105, 200 čísl. výtisků.

33. George Sandová – Psaní o lásce.
3 barevné litografie Oldřich Kulhánek, 210x150, 200 čísl. výtisků.

34. Miroslav Bureš – Otvírání studánek.
7 barevných kombinovaných technik Anna Khunová, 250x175, 200 čísl. výtisků.


1984
35. Krásná kniha – Vimperk 1484 -1984.
Básně 18 básníků, litografie 19 výtvarníků: Svolinský, Melan, Laštovka, Walterová, Kulhánek, Tesař, J. Brázda, Disman, Šerých, Suchánek, Oriešková, Vychodilová, E. Bednářová, Lhoták, Pileček, Havlíčková, Jiřincová, Khunová, Born, 150x105, 200 čísl. výtisků.

36. Bohuslav Martinů – Myšlenky o smyslu umělecké tvorby.
5 such. jehel Vladimír Komárek, 210x290, 3x 100 čísl. výtisků, varianty A/B/C.

37. Vidévdát.
6 barevných kombinovaných technik Oldřich Kulhánek, 250x175, 200 čísl. výtisků.


1985
38. Karel IV – Vlastní životopis.
5 barevných litografií Eva Hašková, 300x210, 200 čísl. výtisků.

39. Anna Achmatovová – Tvůj bílý dům.
5 barevných litografií Emilie Tomanová, 250x175, 200 čísl. výtisků.

40. Jaroslav Seifert – O Praze.
6 barevných mědirytin Karel Zeman, 300x210, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B.

41. Poezie plná Faunů.
5 barevných litografií Petra Oriešková, 250x175, 200 čísl. výtisků.

42. Julian Tuwim – Hold Chopinovi.
3 barevné kombinované techniky Eva Bednářová, 210x150, 200 čísl. výtisků.

43. Ivan Skála – Co si beru na cestu.
3 lepty Kamil Lhoták, 150x105, 200 čísl. výtisků.


1986
44. František Halas – Mladé ženy - Staré ženy.
10 rytin Jaroslav Šerých, 300x210, 200 čísl. výtisků.

45. Honoré de Balzac – Neznámé veledílo.
5 kombinovaných technik Jiří Anderle, 300x210, 200 čísl. výtisků.

46. Šamseddín Muhammad Háfez – Z dívánu.
6 barevných kombinovaných technik Josef Istler, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1987
47. Křídla hudby.
5 barevných litografií Peter Kocák, 300x210, 200 čísl. výtisků.

48. William Shakespeare – Sonety.
5 barevných kombinovaných technik Ludmila Jiřincová, 250x175, 2x 200 čísl. výtisků, varianty A/B.

49. Luigi Pirandello – Amfora.
4 barevné litografie Adolf Born, 300x210, 200 čísl. výtisků.

(50. Miroslav Florian – Preludium A fuga. 4 kombinované techniky Vladimír Tesař, 210x150, 200 čísl.výtisků. NEVYDÁNO)

(51. Braunerová Zdenka / Auguste Rodin – Korespondence. Lumila Jiřincová. NEVYDÁNO).


1988
52. Miroslav Válek – Zakázaná láska.
5 barevných kombinovaných technik Karel Demel, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1989
54. Otokar Březina – Bolest a světlo.
7 dřevorytů Vladimír Komárek, 300x175, 200 čísl. výtisků.

55. Jiří Karásek ze Lvovic – Zazděná okna.
4 kombinovaných technik Oldřich Kulhánek, 210x150, 200 čísl. výtisků.

57. Hermann Hesse – Večerní mraky.
5 barevných kombinovaných technik Václav Boštík, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1990
53. Petr Bezruč – Maryčka Magdonova.
3 barevné kombinované techniky Ladislav Kuklík, 105x74, 200 čísl. výtisků vázaných v kůži.

(59. Jan Skácel – Lom. 8 litogr. Veronika Palečková, 300x210, 200 čísl. výtisků. NEVYDÁNO.)

61. Jaroslav Seifert – Mozart v Praze.
4 ocelorytiny Bedřich Housa, 105x74, 200 čísl. výtisků.


1991
65. Fénixovo hnízdo.
5 barevných kombinovaných technik Hana Čápová, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1992
56. Gaius Valerius Catullus – Miluji – proklínám.
5 barevných litografií Vladimír Suchánek, 300x210, 200 čísl. výtisků.

58. Henrik Ibsen – Májové slunce.
5 barevných kombinovaných technik Petr Melan, 105x74, 200 čísl. výtisků.

63. Arthur Rimbaud – Sezóna v pekle.
6 barevných kombinovaných technik Karel Demel, 300x210, 200 čísl. výtisků.

64. Miloš Macourek – Hovory s Bornem.
5 barevných litografií Adolf Born, 300x210, 200 čísl. výtisků.

67. William Shakespeare – Sonet 66 a 129.
3 barevné kombinované techniky Ladislav Kuklík, 105x74, 200 čísl. výtisků.


1993
60. Věci.
17 suchých jehel Vladimír Komárek, 320x180, 200 čísl. výtisků.

71. William Shakespeare – Sen noci svatojanské.
8 barevných litografií Adolf Born, 300x210, 200 čísl. výtisků.

73. Jaroslav Seifert – Mozart in Prag.
4 ocelorytiny Bedřich Housa, 105x74, 200 čísl. výtisků v kožené vazbě.


1994
66. Karel Kryl – Amoresky.
4 barevné kombinované techniky Zdena Krejčová, 105x74, 200 čísl. výtisků.

69. Píseň písní.
3 barevné kombinované techniky Albín Brunovský, 105x74, 200 čísl. výtisků.

(70. Jan Skácel – Chyba broskví. 5 kombinovaných technik Pavel Sukdolák, 300x210, 200 čísl. výtisků. NEVYDÁNO)

67 (správně 72). Antonio L. Bouza – Barva času.
6 barevných kombinovaných technik Dušan Kállay, 240x145, 200 čísl. výtisků.
           (číslo svazku je v knize uvedeno chybně, jako sv. 67 už dříve vyšly Shakespearovy Sonety 66 a 129)

74. E. A. Poe – Havran - Krkavec.
4 barevné litografie Jan Krejčí, 300x210, 200 čísl. výtisků.


1995
62. Vladimír Stuchl – Noční mlha.
5 barevných kombinovaných technik Anna Khunová, 105x74, 200 čísl. výtisků.

68. Jaroslav Seifert – Jarní rondeaux.
3 barevné kombinované techniky Ota Janeček, 105x74, 200 čísl. výtisků.

75. Robinson Jeffers – Tři tanečnice.
4 barevné kombinované techniky Ladislav Kuklík, 105x74, 200 čísl. výtisků.

77. Rudolf Matys – Před Ortenovým rodným domem.
1 litografie Oldřich Kulhánek, 150x105, 200 čísl. výtisků.


1996
76. Jiří Orten – Mé město.
1 lept Jaroslav Šerých, 150x105, 200 čísl. výtisků.

79. Jean Terrasson – Sethos.
6 barevných litografií Jan Kristofori, 300x210, 200 čísl. výtisků.

80. Jiří Orten – Jeremiášův pláč.
2 barevné kombinované techniky Karel Demel, 150x105, 200 čísl. výtisků.

81. Jaroslav Seifert – Píseň o Viktorce.
1 mědirytina Cyril Bouda, 210x170, 200 čísl. výtisků.

(82. J. W. Goethe – Pohádka. 6 kombinovaných technik Kamila Štanclová, 300x210, 200 čísl. výtisků. NEVYDÁNO)


1997
83. Jaroslav Seifert – Osm dní.
1 dřevoryt (frontispis) Karel Svolinský, 245x175, 200 čísl. výtisků.


2001
(78. Jaroslav Muroň – Zastavení. - NEVYDALA LYRA PRAGENSIS,
ale Malaché Praha, 3 kombinované techniky Karel Demel, 300x210, 200 čísl. výtisků).


Další plánované a už nevydané tituly:
Hanuš Bonn – Rozeklaný čas (Jitka Walterová),
William Shakespeare – Sonety (Frantrišek Burant )
© Josef Šuchman, říjen 2017
Původně vyšlo ve Zprávách SČB 1/2015, str. 43-46.
Tato verze byla oproti tištěnému vydání revidována a bude případně i nadále průběžně doplňována.
Veškeré opravy a dodatky zasílejte autorovi na e-mail: law@lege.cz.


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW