Lyra Pragensis – kolibříci
(soupis titulů)


Ilustrátor byl obvykle i autorem návrhu vazby a předsádek. Formát 7,5x7,5 cm, celokožená vazba, původní cena (do roku 1990) 30 Kč.


1. Byron George Gordon – Don Juan. Jedlička Jan. 1969
2. Kniha Rút. Michal Rastislav. 1970
3. Platon – Obrana Sokratova. Anderle Jiří. 1970
4. Papyrus vezíra Ptahhotepa. Liesler Josef. 1971
5. Hugo Victor – Satyr. Kratochvíl František. 1971
6. Iwaszkiewicz Jaroslaw – Psyché. Jiřincová Ludmila -1973
7. Thákur Rábindranáth – Gítaňdžali. Švengsbír Jiří. 1973
8. Seneca L. A. – O duševním klidu. Bouda Cyril. 1973
9. Shaw G. B. – O sobě. Seydl Zdeněk -1974
10. Neruda Pablo – Ještě. Laštovka Karel. 1974
11. Otradovicová Jarmila – Listy matce. Havlíčková Daniela -1974
12. Schweitzer Albert – Nauka úcty k životu. Pileček Jindřich -1974
13. Cicero M.T. – Cato starší o stáří. Jiřincová Ludmila. 1975
14. Exupéry Ant. de Saint – Citadela. Lhoták Kamil. 1975
15. Gogol N. V. – Plášť. Liesler Josef. 1975
16. Vondrovic Tomáš – Até. Souček Jan. 1975
17. Shakespeare W. – Sonety (Saudek). Trnka Jiří. 1975
16. Hons Václav – Země zaslíbená. Hašková Eva. 1975
19. Hons Václav – Malá noční hudba. Walterová Jitka. 1976
20. Pávek Josef – Chopiniana. Švengsbír Jiří. 1976
21. Bednář Kamil – Odila. Lhoták Kamil. 1976. (form. 12,5x7,5)
22. Longos – Dafnis a Chloe. Oriešková Petra. 1976
23. Čechov Ant. P.: Černý mnich. Khunová Anna. 1976
24. Shakespeare W. – Venuše a Adonis. Janeček Ota. 1976
25. Bednářová Emilie – Arkány vzpomínek. Jiřincová Ludmila. 1977
26. Tomeček Jaromír – Ve znamení zvěrokruhu. Illík Drahomír (fotografie).1977
27. Kuprin A. I. – Sulamit. Demel Karel. 1977
28. Shakespeare W. – Lukrecie. Brunovský Albín. 1977
29. Nala a Damajantí. Skřivánek Jaromír. 1977
30. Kamphoevener E. S. von – Křišťálový serail. Melan Petr. 1977
31. Obrtel Vít – Rok plný divů. Istler Josef. 1978
32. Čapek Karel – Listy Anielce. Jiřincová Ludmila. 1978
33. Szabó Lörinc – Milostné rekviem. Sivko Pavel. 1978
34. Slovo o pluku Igorově. Major Pavel. 1978
35. Xenofón – Hostina. Svolinský Karel. 1978
36. Villon Fr. – Velká závěť. Mézl Zdeněk. 1978
37. Závada Vilém – Živote, díky. Bouda Cyril. 1979
38. Kulijev Kajsyn – Píseň mé lásky. Lesařová Michaela. 1979
39. Skála Ivan – Triptych o životě a smrti. Disman Miloslav. 1980
40. Moravcová Jana – Cestopisy srdce. Svoboda Jiří. 1980
41. Puškin A. S. – Slečna - selka. Laufrová Alena - 1980
42. Rolland R. / Meysenbug M. von – Amore pace. Oriešková Petra. 1981
43. Rybák Josef – Umění a život. Ondreička Karol. 1981
44. Mácha K. H. – Marinka. Khunová Anna. 1981
45 .Zabolockij M. A. – Sen o zvířatech. Burian Zdeněk. 1981
46. Apollinaire G. – Píseň nemilovaného. Činovský Martin. 1981
47. Cervantes M. de – Cesta na Parnas. Born Adolf. 1981
48. Heine Heinrich – Láska básníkova. Jiřincová Ludmila. 1981
49. Florian Miroslav – Pražský výběr. Kuklík Ladislav. 1982
50. Hašek Jaroslav – Svět zvířat. Mézl Zdeněk. 1982
51. Cvetajevová Marina – Poéma konce. Tesař Vladimír. 1982
52. Rochefoucauld Fr. de la – Krutý dvořan. Běhounek Jiří. 1982
53. Altenberg Petr – Ten blázen Altenberg. Burant František - 1982
54. Apollón a Múzy. Hašková Eva. 1982
55. Vyhlídal Oldřich – Sonety. Komárek Vladimír. 1983
56. Neruda Jan – Prosté motivy. Trnková Klára. 1983
57. Tolstoj Alexej – O zkáze Atlantidy. Kotyza Vladivoj. 1983
58. Painter William – Romeo a Giulietta. Brázda Jiří. 1983
59. France Anatole – Crainquebille. Lhoták Kamil. 1983
60. Hrubín František – Improvizace. Suchánek Vladimír. 1984
61. Pilka Jiří – Doteky hudby. Oriešková Petra. 1984
62. Jengibarov Leonid – Země fantazie. Laštovka Karel. 1984
63. Bach Richard – Jonathan Livingston Racek. Demel Karel. 1984
64. Schweitzer Albert – O Bachovi. Housa Bedřich. 1984
65. Stendhal – O lásce. Krejčí Jan. 1984
66. Prouza Petr – Pád vzhůru. Walterová Jitka. 1984 (vyšlo bez uvedení čísla svazku)
67. Skarlant Petr – Praha zamilovaných. Trnková Klára. 1985
68. Nezval Vítězslav – Z domoviny. Konstantinová Helena. 1985
69. Paustovskij Konstantin – Villa Borghese. Bím Tomáš. 1985
70. Ščipačov Štěpán – Sloky lásky. Nálepa Jan. 1985
71. Stránský Pavel – O státě českém. Zeman Karel. 1985
72. Hurník Ilja – Dějeprava hudební. Born Adolf. 1986
73. Vilímek Jos. R. – Z Prahy k Baltskému moři v balonu. Lhoták Kamil.1986
74. Cvetajevová M.. Pasternak B.. Rilke R. M.: Korespondence. Bednářová Eva.1986
75. Shakespeare W. – Sonety (Hron). Kulhánek Oldřich.1986
76. Hugo Victor – Širé moře, širé nebe. Bouda Pavel. 1986
77. Rolland R. – Empedokles z Akragantu. Kábrt Josef. 1986
78. Šíp Ladislav – Wagnerova cesta do Prahy. Absolon Adolf. 1987
79. Matys Rudolf – Žakér. Mézl Zdeněk. 1987
80. Čapek Josef – Kulhavý poutník. Čapek Josef. 1987
81. Belleforest Fr. de – Amleth. Liesler Josef. 1987 (chybně uvedeno jako svazek 84)
82. Golob Zvonimir – Na srdci kámen. Janeček Ota. 1987
83. Dickinsonová Emily – Led a oheň. Maget Jan. 1987
84. Berkovec Jiří – Chvála hudby. Hegar Milan. 1988
85. Zůna Miroslav – Zdůvodnit krásu. Poláčková Marie. 1988
86. Cvetajevová Marina – Konec Casanovy. Novotný Josef. 1988
87. Komendová-Soentgerathová O. – Co mi spí v noci pod víčky. Šerých Jaroslav. 1988
88. Bach Richard – Nikdo není daleko. Demel Karel. 1988
89. Otázky Milindovy. Halounová Václava. 1988
90. Bauch Jan – Jak udělat z obrazu báseň. Bauch Jan -1988
           (se suchou jehlou jako premie bez čísla)
91. Erben K. J. – Kytice. Born Adolf. 1989
92. Pospíšil Jaroslav – Sedím v houpací židli, Bím Tomáš. 1989
93. Pavel Ota – Mám rád tu řeku. Renčín Vladimír - 1989
(94. Hons Václav – Vodní hudba. Hana Čápová. NEVYŠLO)
95. Jesenin Sergej – Černý nepřítel. Kocák Peter. 1989
96. Byron George Gordon – Manfréd. Absolon Adolf. 1989
97. Riche Barnabe – O Apolloniovi a Sille. Wernischová Helena. 1989
98. Bhagavadgíta. Skřivánek Jaromír. 1989
99. Tesař Vladimír – Posbíráno z obrazu. Tesař Vladimír. 1989
           (se suchou jehlou jako premie bez čísla)
100. Kolda František – Tam, kde usíná slunce. Hašková Eva. 1990
101. Born Adolf – Mým národům. Born Adolf. 1990
(102. Pasternak Boris – Verše z románu. Sukdolák Pavel. NEVYŠLO)
103. Zrzavý Jan – Rozkoše, meditace a údolí smutku. Zrzavý Jan. 1990
(104. Stevenson R. L. – Dítě tak samo. Kotrbová Vilma. NEVYŠLO)
(105. Bo Setterlind – Sluneční flétna - Škarohlíd Jaroslav. NEVYŠLO)
(106. Porfyrios – Život Pythagorův. Hajný Zdeněk. NEVYŠLO
(107. Bradová Ludmila – Pražské domy Antonína Dvořáka. Trnková Klára. NEVYŠLO – JEN JAKO:
     bez č. Bradová Ludmila – Antonín Dvořáks Prager Wohnorte, německy, 1989.)
(108. Filla Emil – Myšlenky. Filla Emil. NEVYŠLO)
(109. Pilka Jiří – Zápas s mlhou. VYŠLO JAKO SVAZEK 121)
(110. Eliot T.S. . Čtyři kvartety Kuklík Ladislav. NEVYŠLO)
(111. Brunton Paul - O umění. NEVYŠLO)
112. Bach Richard – Most přes navždy. Demel Karel. 1992
(113. Petrová Eva – Modrá v temně zelené. Petrová Eva. NEVYŠLO – měla být prémie)
(114. Křesťan Rudolf – Vánoční fejetony. Renčín Vladimír. NEVYŠLO – měla být prémie)
115. Shakespeare W. – Sonety (Macek). Novotný Josef. 1992
116. Bílek František – Stavba budoucího chrámu v nás. Bílek František. 1996
117. Komárek Vladimír – Srdce ve skříni. Komárek Vladimír. 1995
118. Shakespeare W. – Sonety (Hodek). Ulrich Jindřich. 1995
119. Špála Václav – Umění je tajemstvím. Špála Václav. 1998 (chybně uvedeno jako svazek118)
120. Janeček Ota – Vše počíná vajíčkem. Janeček Ota. 1999
121. Pilka Jiří - Zápas s mlhou.Poláčková Marie. 2000Edici kolibříků Lyra Pragensis předcházela edice Program Pragokoncertu ve stejné úpravě (7,5 x 7,5 cm, celokožené vazby). Svazky 8 a 11 nebyly číslovány.

1964
Heinrich Heine – Láska básníkova. 4 linoryty Ludmila Jiřincová. (sv. 1)
William Shakespeare – Venuše a Adonis. 4 linoryty Ota Janeček. (sv. 2)
William Shakespeare - Sonety. 5 litografií Jiří Trnka (sv. 3)

1965
Josef Čapek – Kulhavý poutník. Reprodukce linorytů Josefa Čapka. (sv. 4)
Dante Alighieri – Nový život. Reprodukce dobových rytin (sv. 5).

1966
William Shakespeare – Lukrécie. 7 litografií Jan Jedlička (sv. 6).

1967
Ludwig Tieck – Krásná Magelona. Litografie Karel Laštovka ( sv. 7).

1968
Jiří Kutina – Mozart na Bertramce. 3 rytiny Jiří Švengsbír (sv. 8 - neuvedeno).

1969
O. Z. A. Hanish – Ájňahíta. Dřevoryty Libor Wagner. (sv. 9)
Roman Brandstaetter – Poražený Faust. 7 litografií Jaroslav Šerých (sv. 10).
           (na titulním listu chybné vročení 1968)
Lao-c' - Tao-te-ťing. Kresby Libor Wagner. (sv. 11 - neuvedeno)
© Josef Šuchman, říjen 2017, poslední revize březen 2020
Původně vyšlo ve Zprávách SČB 1/2015, str. 39-42.
Tato verze byla oproti tištěnému vydání revidována a bude i nadále průběžně doplňována.
Veškeré opravy a dodatky zasílejte na e-mail: law@lege.cz.
Děkujeme ing. Antonínu Sárovi, CSc.


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW