STOPY DUCHA - errata a dodatky


Errata a doplňky:

str. 67 (č.s. 5) , ř. 11 v závorce místo 230x210 správně: 300x215

str. 100 (č.s. 75), ř. 8 za "Portman." vložit: "Vyšlo 17 číslovaných výtisků."

str. 112, položka 102. K VÁNOČNÍ KOLEDĚ PRÓZOU Váchal v souladu s původní objednávkou vyryl dalších šest celostránkových ilustrací (formátu cca 140x80), ale Oldřichu Menhartovi, který dělal grafickou úpravu edice, se nelíbily, v dopisu Pourovi z 24. srpna 1945 je odmítl a nakladatel štočky Váchalovi vrátil. Tím jejich spolupráce fakticky skončila; obě později Pourem vydané položky (103 a 104) byly vytištěny z už dříve dodaných dřevorytů.


Dodatky:

125. JAROSLAV PĚŠINA - ČESKÁ MODERNÍ GRAFIKA. Praha 1940, Hollar. Dvě černobílé reprodukce - na str. 80 zmenšená autotypie (140x100) podle barevného dřevorytu z Moru v Korčule a na str. 81 zmenšená perovka (120x150) podle černobílého dřevorytu Kázání Roberta d'Arbrissela. Formát 280x215. Stran 198+2. Bezvýrazná a naprosto povrchní práce tehdy mladého kunsthistorika, který se později našel ve specializaci na gotické období. Ačkoli byla pravděpodobně koncipována jako lidová obrázková publikace (minimálně v tom smyslu, že plocha pro ilustrace zjevně převládá nad textem), chybí jakýkoli seznam vyobrazení a dokonce i nezbytné odkazy na chaoticky rozeseté reprodukce. Jediným vodítkem je odbytý rejstřík, v němž je Váchal umístěn na str. "145 a d." = strany 145-148, tedy zdánlivě impozantně podrobný rozbor, ale ve skutečnosti jde o pouhých 14 řádek, zbytek místa zabírají reprodukce grafik dnes právem pozapomenutého Jana Rambouska, jichž autor do monografie zařadil celkem šest (což výmluvně svědčí o objektivitě a proporcionalitě díla, v němž kupříkladu Macková není dle rejstříku ani zmíněna).

126. EMANUEL HAUNER - VLASTNICKÉ KNIŽNÍ ZNAČKY PREMONSTRÁTSKÉ. Praha 1940, SSPE, Knihovna pro exlibris sv. 6. Vyšlo 150 výtisků číslovaných červeným perem pod tiráží. Černobílá perovka na 2. listu příloh (opakovaná na obálce): Ex libris Evermond Vl. Balcárek (50x45, 1912 - K48a) = zmenšená reprodukce dřevorytu K48 (100x90, obě varianty vydány současně). V textu popsáno na str. 15 jako položka 20 (nezmenšený dřevoryt jako 19 a jiný EL pro Balcárka [K49], v knize nereprodukovaný, jako 18). Formát 245x160. Stran 32+16 (jednostranně tištěné přílohy na křídě) +1(+3). Běžný papír, dvoubarevná obálka na lámavém chamois kartonu.


Poznámky a vysvětlivky:

V soupisu není zařazena ani zmiňována Obrátilova studie Erotické ex libris z roku 1924, jelikož autor - v touze mít v knize co nejvíc značek nejen zmíněných, ale i vyobrazených - velmi nešťastně zvolil postup reprodukovat je z převážné části rovnou v textu zmenšené na velikost poštovních známek, což se týká i všech deseti zařazených Váchalových exlibris. V konečném důsledku jsou tyto obrázky skoro nečitelné; jen hraničně použitelné pro hrubou orientaci sběratelů, ale rozhodně je nelze nazvat "ilustracemi". Což bylo základní zadání celého soupisu, do něhož, jak zmiňuji v úvodu, jsem exlibristické publikace s Váchalem nakonec zařadil vlastně neplánovaně - po zjištění, že jejich existuje překvapivě málo. Většina z nich navíc obsahuje původní dřevoryty, takže si svou položku (na rozdíl od Obrátilova technologického paskvilu) rozhodně zaslouží.


Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU