Volné listy z pozůstalosti Bohumila Hrabala

Co jsou vitrinky?úvodem

Bohumil Hrabal o sobě s oblibou vytvářel legendy – mnohokrát jsem byl při tom, když s rozkoší utvrzoval nějakého badatele, který si nesměle přisedl k Mistrovi se svými teoriemi, v jeho slepých uličkách. V tomto duchu se pak jeví neřešitelná záhada jeho smrti jen logickým dokončením legendotvorby. Nehodlám polemizovat s teoriemi o sebevraždě, i když představa staříka, který nedokázal udělat bezbolestně ani dva kroky, an křepčí na parapetu a sype ptáčkům (obojí viděli "očití" svědci), je docela bizarní. Tím méně nechci komentovat teorie o tom, že mu někdo pomohl. V souvislosti s nabídkou výtvarných kuriozit z autorovy pozůstalosti se chci jen letmo zastavit u okolností jejího "nálezu".
Bohumil Hrabal, ač doktor obojího práva, neměl valné povědomí o právní realitě. Tak se stalo, že v lednu 1989, před odjezdem na turné po USA, sepsal vlastnoručně závěť, jíž veškerá autorská práva odkazuje třetinovým podílem Pražskému spolku ochránců zvířat, TJ Meta Praha a Dagmar Hrabalové, vdově po bratru Slávkovi; načež hned v květnu téhož roku podepsal kdesi v Americe Zuzaně Rothové, která ho doprovázela, jinou závěť, jíž autorská práva pocházející z jiných území než Československa odkazuje jí. Notářka řešila tuto pikanterii dva roky, načež případ uzavřela s tím, že otázky nehmotné pozůstalosti řešit nehodlá a ponechává na dědicích, aby se dohodli nebo soudili. Dědicové se ani nedohodli, ani nedosoudili, a autorské honoráře inkasuje ten, kdo se k nim dostane.
Pokud jde o hmotnou pozůstalost, sestávala ze dvou nemovitostí a věcí v nich se nacházejících. Rekreační chata v Kersku byla velmi záhy po Hrabalově smrti vykradena a hořlavé věci spáleny, údajně promrzlými bezdomovci. V třípokojovém družstevním bytě v Sokolnikách obýval pan Hrabal jen nejmenší pokoj, kde spal. V kuchyni si vařil ranní kávu a poslouchal rádio, v obývacím pokoji sledoval televizi. Poslední pokoj (ložnice) sloužil jako silážní prostor, kam odkládal zbytečnosti. Na hromadách tam byly vrstvy papírů, neotevřené pošty a knížek, prokládané vrstvami prachu a nepředstavitelným množstvím mrtvých much. Doufal jsem tam najít nějaké neznámé rukopisy, bohužel marně.
Zato v kuchyni jsem učinil objev. Stůl, u kterého pan Hrabal snídal, byl pokryt látkovým ubrusem, pod nímž jsem nalezl mnohovrstevnou směsici grafik, kreseb a jiných výtvarných projevů, zřetelně několikrát politou kávou, občas pomuchlanou a ušpiněnou. Několik svrchních vrstev bylo zcela poničeno, ale archeologicky starší exempláře přežily každodenní snídání bez úhony. Původně jsem měl za to, že tyto artefakty, opatřené jímavými dedikacemi, by mohly být součástí autorovy korespondence, ale prvobytněpospolný kapitalismus v Čechách nenašel žádné prostředky, jak korespondenci zpracovat (ostatně rukopisy a podklady ke Spisům, které jsem předal v roce 1997 Památníku národního písemnictví, tam dodnes polehávají v banánových krabicích, do kterých jsem je uložil...) – a tak vznikla myšlenka vytvořit tuto vitrínku a nabídnout výtvarná díla z pozůstalosti Bohumila Hrabala soukromým sběratelům.

Václav Kadlec, v Praze 30. srpna 2010.


Tomková, Eva - Váženému panu Hrabalovi. 1979.
Malba (akvarel, tempera, tuš) na tenkém papíru, vylepená na bílou čtvrtku, podlepenou šedým grafickým kartonem a vše vlepeno do dvojlistu kladívkové čtvrtky. Formát malby 235x175, obalu 365x270. Signováno tuší pod obrázkem. Na přední straně dedikace "Váženému panu B. Hrabalovi", pokračující uvnitř: "Všechno nejlepší k vašim 6+5. narozeninám si dovoluje Vám popřát Eva Tomková." Dobrý stav. 690 Kč.Zavadil Karel - Pocta. 1978.
Barevná litografie, číslo tisku 12/20. Formát papíru 585x445, tisková plocha 480x370. Signováno tužkou. Dobrý stav. 1290 Kč.

Vlahović Jugoslav - bez názvu (Rozdvojení umělce). 1981.
Původní tříbarevná serigrafie srbského karikaturisty, obdivovatele B. Hrabala, číslo tisku 18/25. Formát papíru 655x475, tisková plocha 480x370. Signováno tužkou. Dobrý stav. 390 Kč.

Novosad Jiří - bez názvu (Maska). 1978.
Kombinovaná technika - monotyp + malba temperou na lesklém kartonu s dvěma kulatými výseky. Signováno tužkou. Formát papíru A4, plocha malby 230x175. Dobrý stav. 890 Kč.

Pavlová Ivana - Osamění. 1989.
Barevná litografie, číslo tisku 7/94. Formát papíru 660x460, tisková plocha 430x320. Signováno tužkou s věnováním: "Uctívanému spisovateli, králi pábitelů a borci v plivání Bohouškovi Hrabalovi". Dobrý stav. 450 Kč.PRODANÉ POLOŽKYLubomírský Mikuláš - bez názvu (Dívčí hlava). 1990.
Dvoubarevná litografie, číslo tisku 76/130. Signováno. Formát papíru A4, tisková plocha 200x150. Přiložen plakátek (A3, 2 x přeloženo) autorovy výstavy ve Švýcarsku. Dobrý stav. PRODÁNOLubomírský Mikuláš - bez názvu (Kocovina). 1986.
Kresba uhlem a akvarel. Signováno tužkou. Formát 400x300. V levé dolní části světlý mastný flek velikosti pětikoruny, jinak dobrý stav. PRODÁNO

Treutner Oldřich - Obsluhoval jsem anglického krále. 1985.
Dvě kresby tuší - originály ilustrací ke knize (nevydáno). Oba listy signovány tužkou. Formát papíru 330x225, plocha kresby 210x150. Přiložen průvodní dopis Hrabalovi s podpisem Teutnara a Stehlíka. Dobrý stav. PRODÁNO

Lužický Stanislav - bez názvu (Kytice ve váze). 1975.
Olej na kartonu, signováno S. Ž. LUŽICKÝ (autor, vlastním jménem Žvanut, hrál v 60. letech v divadle ABC a patřil k početné skupině malujících herců). Formát 495x350. Na zadní straně rukou autora věnování: "Mistru JUDr B. Hrabalovi a jeho ušlechtilé choti". Dobrý stav. PRODÁNOAnderle Jiří - bez názvu (Proměny ženy).
Lept adjustovaný pod sklem, zezadu deska potažená plátnem, bez závěsu (pravděpodobně autorova úprava). Číslo tisku X/L. Nedatováno, podepsáno tužkou s věnováním Elišce Hrabalové. Formát skla 240x170, tisková plocha 150x115. Dobrý stav. PRODÁNO
Hampl Josef - bez názvu (Dvě jablka). 1974.
Originální frotáž 1/1. Formát papíru 630x480, obtištěná plocha 555x410. Tištěno na tenkém ručním rýhovaném papíru, Signováno s věnováním "Panu B. Hrabalovi". Uprostřed přeloženo, srolováno a pomuchláno (pravděpodobně při transportu z restaurantu), jinak čisté. PRODÁNO

Hamplová Hana - Příliš hlučná samota.
Černobílá fotografie. Formát 585x470. Nedatováno. Signováno na rubu s věnováním: "Hana Hamplová panu Hrabalovi". Dobrý stav. PRODÁNOPlocek Vilém - Zátiší s červeným květem. 1978.
Kresba tuší na lepence. Formát 395x550. Signováno. Do kresby perem později vepsána dedikace: "Někdy, když je člověku zvlášť úzko, ale uvědomí si, že jsou tady starší, kteří nám to mládí závidějí, vydechne lehčeji... Dr. B. H. jeho Vilém, 28. března 1979". Na zadní straně velký podpis a název díla. PRODÁNOPavlová Ivana - Básník a čas. 1989.
Barevná litografie, číslo tisku 36/95. Formát papíru 730x510, tisková plocha 480x320. Signováno tužkou s věnováním: "Bohouškovi ze srdce". Dobrý stav. PRODÁNO

Pavlová Ivana - Hold básníku Vladimíru Holanovi,1989.
Barevná litografie, číslo tisku 3/97. Formát papíru 700x500, tisková plocha 425x320. Signováno tužkou s věnováním: "Ctěnému a milému Bohouškovi Hrabalovi ze srdce." Dobrý stav. PRODÁNO

Pavlová Ivana - Ryba. 1988.
Barevná litografie, číslo tisku 36/96. Formát papíru 660x460, tisková plocha 490x320. Signováno tužkou s věnováním: "Znejmilejšímu spisovateli a hodnému člověkovi Bohouškovi Hrabalovi srdečně". Dobrý stav. PRODÁNO

neidentifikovaný autor - bez názvu (Hlava).
Olej na kartonu. Nečitelně parafováno tužkou (snad: "ZJ/92"). Formát 350x250. Dobrý stav. PRODÁNONástěnka od Tygra.
Čtyři originální barevné fotografie (3x Hrabal, 1x kočenka) a tři reprodukce vylepené na grafickém kartonu se slepotiskovým razítkem "aquarelle moulindurouy Canson". Přebaleno v celofánu. Formát 345x325. Dobrý stav. PRODÁNO

Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW