Co jsou vitrinky?


Vitrinka je v našem virtuálním obchůdku opakem banánové bedny - úplně stejně jako v mnohých kamenných antikvariátech.

Název (s tím krátkým i) je reminiscencí na časopis "Vitrinka na krásné knihy, vazby a jiné hezké věci", který vydával ve dvacátých a třicátých letech Arthur Novák.

Jednotlivé vitrinky jsou zakládány a případně dále doplňovány tematicky. Jedinými rozdíly oproti běžným antikvárním položkám je jednak důsledné zařazování fotografií a jednak skutečnost, že z většiny vitrinek předměty po prodání nemizí, ale zůstávají v nich s označením PRODÁNO jako trvalá virtuální výstavka. Novinky jsou v nich tudíž pro přehlednost zařazovány dopředu.

Pro nákup z vitrinky samozřejmě platí totéž, co pro jakékoli jiné předměty z nabídky KAL.
Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW