Obrazove menu


Times s lidskou tváříJiž bezmála sedmdesát let je Times New Roman, vynález Stenleye Morisona, suverénně nejužívanějším písmem na světě. V roce 1932 v provedení Monotype to bylo bezesporu převratně moderní a zároveň krásné písmo. V průběhu nových technologií dochází k deformacím, a tak, jak si různé písmolijny od sebe vypůjčují předlohy k počítačovému zpracování, nevědomky řetězí chyby a překrucují tak původní dílo. Times asi zanedlouho uzraje pro kritickou transkripci z původních předloh, s ohledem na všechny Morisonovy kresebné šířkové mutace, které jsou dnes prakticky neznámé.

Kvalita Timesu spočívá také v jeho inspirační síle. Jen zdánlivě se jedná o písmo definitivních hodnot bez možností modifikace. Různé světové deníky si u písmařů objednávají „modernější" písma, která z Timesu vycházejí. Samotné londýnské Timesy se rozhodly pro manýristickou, nicméně opticky perfektní variaci. List tak dostává novou jiskru a nezaměnitelnou tvář. Naše Lidové Noviny před nedávnem také uvažovaly o modifikaci stávajícího Timesu. Používají dosud k sazbě čtyři TrueTypové řezy, které obdrželi grafici s operačním systémem, které odpovídají možná úrovni řadového čtenáře, ale zdaleka ne úrovni současného grafického stylu. Hlavním požadavkem úpravy Timesu byla maximální plynulost toku informací do oka čtenáře, úspornost sazby až na druhém místě. Výsledkem je mírná forma zjednodušení kresby a zpevnění znakového kódu. Slabé tahy zesíleny, serify soustředěny dovnitř obrazu litery. Tučné řezy mírně ztmaveny a zúženy kvůli dramatičtější vyznačovací funkci. Obě kursivy hledí zpět k italikovým formám, čímž se mírně odchylují od Morisonova klasicistního způsobu stylizace. Hlavní důraz u všech řezů byl kladen na optické vyrovnání (šířky kuželek) a úsporný kerning. Čtyři řezy s pracovním názvem „Thames" nebyly však redakcí přijaty pro jejich přílišnou originalitu, a tak písmo asi skončí v katalogu Střešovické písmolijny.

František Štorm, duben 2000


Poznámka:
Článek vyšel v 51. čísle časopisu Font a jeho pokračování naleznete v popisu fontu Lido STF.
Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU