Lido STF


Times s lidskou tváří II.

Ve stejnojmenném článku v 51. čísle časopisu Font ročník 2000 jsem popisoval anabázi se zakázkou pro Lidové noviny. Šlo o úpravu stávajícího Timesu, jež však nakonec vyústila v úplné překreslení.

Zadání bylo celkem moudře formulováno jako "plynulý tok informací do oka čtenáře", tedy písmo bez výtvarných ambicí, s vyloučením všeho, co překáží čitelnosti. Návrh se tehdy neujal pro svou přílišnou osobitost. Po roce Lidovky změnily šéfa a ten se na jaře 2001 rozhodl spolupráci obnovit. Písmu samotnému to rozhodně prospělo, zjednodušil jsem co se dalo, ale stále ještě to nebylo "ono". Další, a patrně důležitější požadavek investora totiž trvá: písmo musí vypadat jako Times, a tak jmenovaný deník bude i nadále tištěn systémovým, nedbale lokalizovaným Timesem, jenž je bohužel na hony vzdálen původnímu Timesu New Roman Stanleye Morisona.
Při návrhu "Lida" hodně pomohla spolupráce s vedoucím výroby LN; dělaly se mnohé testy přímo na novinové rotačce, které odhalily četné slabiny prvních verzí. Tiskové zkoušky prokázaly, že v základním řezu je toto písmo ještě čitelnější a úspornější než Times. Konečný vzhled přítomné písmové rodiny byl však již dolaďován bez ohledu na původní zadání - ponechány veselejší kursivy a odvážnější modelace tučných minusek.
Hodí se pro všechna periodika, která chtějí nenápadně opustit ohyzdná systémová písma s jejich ještě ohyzdnějšími akcenty, a přejít na současnou úroveň grafického designu. Dokonale vyhoví i každodenní práci v textových editorech a kancelářských aplikacích. Má dosti vysokou střední výšku minusek, zkrácené serify a zjednodušená zakončení oblých tahů. To je typické pro písma navržená pro malé velikosti. Naše písmo však snese zvětšení i na plakát, informační tabuli či billboard, neboť je neokoukané a zároveň mírné ve výraze. Dva doplňkové zúžené řezy odpovídají asi 80% kompresi a jsou samozřejmě kresleny úplně zvlášť. Od zúžených kursiv bylo upuštěno; u patkových písem působí vždy poněkud násilně.
Písmo jsem pojmenoval pietně "Lido" (což nabízí "vtipné" slogany jako "tiskněte Lidem, informace Lidem" atd.) a zařadil je do TypoKatalogu Písmolijny.
Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU