Klub zaměstnanců Léčebného fondu
(bibliografický soupis)


Plným názvem "Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců". Nepříjemně byrokraticky znějící firma vskutku skrývala projekt několika pojišťovenských úředníků. Mělo jít o "spolek pro šíření krásné knihy a grafiky". V rychlém sledu vychrlil prvních pět po všech stránkách zcela nesourodých bibliofilií, pak se na dva roky odmlčel, aby opět skoro naráz vydal tři převzaté "přednostní" a jeden či dva (podle úhlu pohledu) původní tituly a šest sešitků. Vše Praha.


Edice Soukromé tisky

1. K. H. Mácha – Máj.
1936. Text přehlédl František Krčma, mědiryt ve frotispisu Cyril Bouda, ve 4 výtiscích místo Boudy orig. kresby Jiřího Jašky, 165 čísl. výtisků na Pannekoeku, 76 stran, 23x14,3. (Sáňka 3966)

2. Petr Bezruč – Slezské písně.
1937. Frontispis (dvojbarevná litografie) Karel Svolinský, úprava a nakl. značka Oldřich Menhart, 250 čísl. výtisků na Pannekoeku, tisk za dozoru Methoda Kalába, vydáno k 70. narozeninám Petra Bezruče, 64 stran, 22,8x13,8. (Sáňka 2528)

3. Homér – Vraždění ženichů. Z Homérovy Odysseie.
1937. Překlad Vladimír Šrámek, litografie Antonín Strnadel, 200 čísl. výtisků na Pannekoeku, vše grafikem podepsáno, úprava Jaroslav Benda, 40 stran, 29,6x21,2. (Sáňka 3365)

4. Nejstarší slovanská legenda o sv. Václavu.
1937. Vyložil a vydal Miloš Weingart, dřevoryty kolorované litografií Karel Svolinský vše podepsal, úprava Method Kaláb, 80 čísl. výtisků na měditiskovém chamois Zandersu, 24 stran, 38x25,5. (Sáňka 4233)

5. Božena Němcová – Babička. Obrazy venkovského života.
1937. Redigoval a doslov napsal Miloslav Novotný, se čtyřmi rytinami do kamene (frontispic a vignety) a s kresbou od Karla Svolinského, 250 čísl. výt. na Zerkallu, 316 stran, 18,6x13,3. (Sáňka 4235)

6. Chodské pohádky (K. J. Erben, J. Š. Baar, J. F. Hruška).
1940. Redigoval Fr. Krčma, 12 dvoustran barevných litografií a kresba na titulním listu Cyril Bouda, podepsáno v tiráži, 250 čísl. výtisků na Pannekoeku, úprava Method Kaláb, 196 stran, 22,7x13,8, (Sáňka 3451)
Poznámka: Knihu ze stejné sazby a se stejnou výzdobou vydal téhož roku v masovém nákladu Edvard Fastr; výtisky jsou nečíslované a na obyčejném papíru, mají navíc ale Boudovu barevnou obálku (v KLFVZ vyšlo ve volných arších vložených do kartonové krabice).

7. Jan Amos Komenský – Kšaft umírající matky Jednoty bratrské.
1940. 3 podepsané dřevoryty na volných listech František Bílek, úprava Method Kaláb, 250 čísl. výtisků na Zerkallu, 48 stran + 3 listy grafik, 25,5x18,8, 1940 (Sáňka 3677).
Poznámka: Kniha měla původně mít 4 dřevoryty; list s textem končícím "vláda věcí tvých k tobě se navrátí, ó lide Český" zakázala nacistická cenzura. Byl ale už vytištěn a část nákladu zůstala zachována, takže je v některých výtiscích vložen, ale není signován. Traduje se, že Bílek, který zemřel následujícího roku, ho z obav nepodepsal nikdy nikomu.


Bibliofilie mimo edice

1. Benvenuto Cellini – Vlastní životopis.
1939. Zrevidovaný překlad Jos. Macha a A. Felixe, doslov V. V. Štech, mědirytiny (30) Cyrila Boudy, tisk Mirro Pegrassi, typogr. upravil M. Kaláb, vše podepsáno grafikem, 99 čísl. výtisků na Pannekoeku, 440 stran + 29 listů rytin, 28,7x20,8, 1939. (Sáňka 2714)
Poznámka: Šlo o jakýsi bibliofilský "upgrade" běžného vydání (2000 výt.) Sfinx 1936, které obsahovalo jeden Boudův mědiryt. Současně s ním vydal v roce 1939 Žikeš také německou, italskou a anglickou verzi souboru samotných 30 mědirytů z vydání KZLF (Eine biographie in 30 Kupferstichen, 30 incisioni in rame di Cyril Bouda, Thirty copper engravings by Cyril Bouda), po 99 výtiscích od každé verze (viz Žikeš).

2. T. J. Cobden-Sanderson – Ideální kniha nebo krásná kniha.
1940. Přeložil Arthur Novák, separátní otisk přílohy grafického sborníku Hollar (1939, roč. 15., sv. 4) pro KZLF, 99 čísl. výt. na holandu Pannekoek. 16 s. + 2 obr. přílohy., 25,8x21. (Sáňka 2733)

3. Viktor Dyk – Milá sedmi loupežníků.
1940. Vydali "členové Klubu zaměstnanců Léčebného fondu: dr. Milan Čížek, dr. Jaroslav Novotný, dr. Vladimír Orlt, dr. Jaroslav Pohl, dr. Arnošt Vlašimský, Jiří Žantovský v září 1940". Text přehlédl a poznámku napsal Antonín Grund, 3 podepsané suché jehly Vladimíra Sychry, úprava Rudolf Hála, 150 čísl. výtisků na van Gelderu Orbis, 40 výt. vázal arch. F. Vlach dle svého návrhu, 48 stran, 22,8x14,2, 1940. (Sáňka 3003)
Poznámka: Výše uvedení "členové Klubu" nespokojení s činností KZLF, založili 29. ledna 1941 "Kruh krásné knihy" a tuto knihu pokládali za 1. svazek Kruhu. Další činnost KZLF byla kromě odchodu těhto členů paralyzována i válkou a omezila se na šest brožurek drobných uměleckých monografií, které pro pro něj vydával Josef Engst. Poslední tečkou za činností Klubu byl těsně poválečný útlý svazeček In memoriam.


Edice Grafické zjevy

1. J. C. Vondrouš.
1940. Text dle záznamů a matriálu grafika, ke každému výtisku byl připojen lept sv. Mikuláš z Hradčan, podepsaný autorem, reprodukce grafik na křídě, úprava Method Kaláb, 300 čísl. výtisků na ofsetu (z nichž 100 pro grafika), 18 stran, 27,5x20,5. (Sáňka 5343)

2. Václav Fiala.
1940. Úvod Antonín Matějíček, ke každému výtisku připojen dřevoryt Ulička v Colombes a dvoubarevná litografie Manželé, podepsané autorem, reprodukce dřevorytů v textu a přílohách na křídě, 290 čísl. výtisků na ofsetu (z nichž 90 pro grafika), 18 stran, 27,5x20. (Sáňka 3079)

3. Arno Naumann.
1941. Úvod Jan Šťastný (= Jan Konůpek), ke každému výtisku byl připojen dřevoryt Starý mlýn, rytina B. Smetany a lept Na kraji doubravy podepsané autorem a tištěné na ručních papírech, reprodukce na příloze, 270 čísl. výtisků na ofsetu (z nichž 70 pro grafika), 10 stran, 27,5x20. (Sáňka 4216)

4. Cyril Bouda.
1941. Studie Jan Květ, katalog dle záznamů výtvarníka, ke každému výtisku byla připojena pětibarevná litografie Pivoňky a mědirytina Florencie ze zahrady Boboli, obě podepsané autorem, reprodukce v textu, 300 čísl. výtisků na ofsetu, 20 stran, 27,5x20. (Sáňka 3819)

5. Viktor Stretti.
1942. Pojednání Arhur Novák, soupis – katalog, rejstřík, úprava Method Kaláb, ke každému výtisku byly připojeny původní litografie a suchá jehla podepsané autorem, obrazové přílohy a reprodukcemi, 280 čísl. výtisků na ofsetu (z nichž 60 výtisků pro grafika), 18 stran 27,5x20. (Sáňka neuvádí)

6. Hugo Boettinger.
1942. Soupis jeho litografií sestavila Růžena Boettingerová, bez příloh, 190 výtisků, 20 stran, 29x21. Šlo jen o seperatní otisk přílohy Hollara, roč XVII, sv 6 z ledna 1942. Členům vydáno až v květnu 1945. (Sáňka neuvádí)


poslední tisk

František Halas - Tak umírali.
1945. Vydáno k uctění památky členů Klubu, kteří se stali obětmi nacistické zvůle v letech 1941-1945. S podpisem Františka Halase a s grafickým listem Václava Maška, 350 čísl. výt., 3 listy; 30 cm (Bubla neuvádí)© Josef Šuchman, říjen 2017


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW