Nakladatel VLADIMÍR ŽIKEŠ
(bibliografický soupis produkce)Produkce Vladimíra Žikeše (1906-1980) je pozoruhodně nesourodá. Běžní čtenáři ho znají hlavně jako vydavatele pragensií a knih o umění ze čtyřicátých let. Z hlediska bibliofilského se ale naopak jeví nejvýznamnější edice z časů jeho mladosti.
Vydávat začal ještě jako gymnasista a mezi jeho ranými publikacemi byly bezesporu nejkuriosnější tři satanistické studie -
Černá mše, Satanova církev a O inkubech vědy a víry - zcela ojedinělé nejen mezi bibliofiliemi, ale v našem písemnictví vůbec - většina jiných prací (ostatně nečetných) se touto problematikou zabývala buď beletristicky, nebo z čistě okultního úhlu pohledu.
Naopak jediná Žikešova exkurse do oblasti erotické literatury
(Sedm dní Venušiných) působí po všech stránkách poněkud rozpačitě, podobně jako jeho edice rukou psaných opisů (Sirotek, Neruda - Matičce, obé 1926), které v bibliografii neuvádíme, jelikož nejde o tištěné knihy.
Nejopulentněji luxusní Tilleho
Slib zůstává vzhledem k nepatrnému nákladu sběratelům prakticky neznámý; po roce 1990 nebyl podle dostupných pramenů nikdy dražen.
Po počátečním vzepětí se čistě bibliofilské publikace objevují v nakladatelově produkci stále soliterněji a bez jasnější koncepce; někdy jde zjevně jen o zcela příležitostné akce
(Boudovy listy k Cellinimu). Ze čtyř poválečných bibliofilií stojí za zmínku Volba presidenta republiky - snad nejbizarnější oslavná publikace, jaká tu kdy byla vydána, kombinující monstrosní formát s překvapivě antipolygrafickým zpracováním: jde asi o jedinou naši knihu vydanou tak, že standardně sázený text s tiráží a titulním listem byl tištěn po jedné straně a zapaspartován.
Soupis se vzhledem k zaměření našich stránek podrobněji orientuje především na bibliofilie. Kromě výše zmíněných rukopisů v něm nejsou zařazeny skladové a aukční katalogy, nakladatelské letáky, katalogy výstav v Žikešově salonu, ani jím vydávaný týdeník Nové knihy (1945-1949).

(Lege artis)

A) BIBLIOFILSKÉ EDICE


HEKATÉ

1. Joanny Bricaud - Černá mše.
Plzeň 1925. Přeložil Vladimír Žikeš, dřevoryty Josef Hodek, 100 čísl. výtisků + XV. autorských, papír imitace japanu, autorské na dílovém, prvních 30 vázal do kůže Bradáč podle Hodkova návrhu, formát 25,7x18,5,, (Sáňka 758)
Pozn: Náklad byl nepochybně přetištěn, pravděpodobně pracovníky tiskárny. Nečíslované výtisky bývají na velmi nekvalitním dřevitém papíru a nesignované, zatímco řádné brožované výtisky jsou číslovány paginýrkou a mají podepsané všechny čtyři celostránkové dřevoryty, autorské jsou signovány perem s parafou "Ž" vedle čísla a mají podepsaný jen frontispic, přednostní v celokůži jsou číslovány perem bez parafy a mají samozřejmě rovněž signované všechny čtyři dřevoryty.


VĚŽ

1. Antonín Bebr - Tristan a Isolda.
Plzeň 1925. Dřevoryty a úprava František Kobliha, 100 + XXV čísl. výtisků, ruční papír van Gelder, prvních 30 vázal do kůže Bradáč, formát 27x18, (Sáňka 740)

2. Gabriel Hanotaux - Bibliofilové.
Plzeň 1926. Přeložil Vl. Žikeš, dřevoryt a návrh vazby Josef Hodek 100 + XXV čísl. výtisků, papír van Gelder, 10 na pravém japonu, část nákladu vázána v kůži s knihařskou signaturou "K. Š. Plzeň" (= K. Šilinger), dle Sáňky vázáno 30 výtisků, ale na 61. Proškově aukci byl dražen výtisk č. 36 v standardní nakladatelské celokožené vazbě, formát 28x19. (Sáňka 852)

3. Jaroslav Maria - Emausy.
Plzeň 1926. Dřevoryty a úprava František Kobliha, 100 + XXV čísl. výtisků, papír Zanders. 10 na Zandersu chamois s podpisem autora, prvních 30 vázal do kůže J. Rajman, formát 25,7x18. (Sáňka 980)

4. Edvard Valenta - Zrána.
Plzeň 1926. Litografie Alois Bílek; návrh vazby a úprava Karel Dyrynk, 100 + XXV čísl. výtisků, papír van Gelder, 12 na pravém japonu, prvních 30 vázal do kůže J. Rajman, formát 26,5x19. (Sáňka 1147)

5. Antonín Bebr - Moře.
Plzeň 1928. Ručně kolorované dřevoryty Karel Živný, dvoubarevný tisk, 100 + XV čísl. výtisků na van Gelderu, , úprava Karel Dyrynk, prvních 20 vázala do kůže podle svého návrhu H. Roušarová, formát 21,7x14. (Sáňka 1232)


VIOLA

1. Vítězslav Nezval - Dobrodružství noci a vějíře.
Plzeň 1927. Úprava Karel Dyrynk, 835 čísl. výtisků, z toho XXX autorem podepsaných na měditiskovém Zandersu v celopergamové vazbě A. Škody (podle návrhu H. Roušarové), dvoubarevný tisk, formát 15,7x12. (Sáňka 1824)


LIBRI RARI ET CURIOSI
(jako vydavatel uvedena Žikešova tehdejší partnerka Marion Sováková)

(0) Charles Lancelin - O inkubech vědy a víry.
Praha 1929, "první neprodejný tisk soukromé edice", 200 nečísl. výtisků na Zandersu, bez výzdoby, formát 20,5x16. (Sáňka 1667)

1. Jules Bois - Satanova církev.
Praha 1930. "první svazek edice", 4 lepty Albert Schamoni, překlad F. Boháč (= Žikeš). Neznámá část nákladu (okolo 30 výtisků) v celokožené vazbě se supralibros subskribenta. Formát 24,5x17,5. (Sáňka 2617)


SIBI ET AMICIS
Pravděpodobně nejde o skutečnou edici. Na titulním listu obou knih je dole tištěno Sibi et amicis (= sobě a přátelům - tuto českou podobu Žikeš měl i v jiných svých tiscích). Sáňka to jako název edice uvádí u položky 4790, zatímco u 4363 ne. Publikace spolu zjevně edičně vůbec nesouvisejí.

(1) Sedm dní Venušiných (Pierre Mac Orlan).
Praha 1932. Přeložil Vl. Žikeš, litografie, kresby a viněty od P. de Q. fran. malíř a sochař, 350 nečísl. výtisků na antiku, 26,5x19,3, vazba J. Solar. (Sáňka 4790).
Poznámka: Jedná se o překlad původně rovněž anonymně vydaného díla: PIERRE MAC ORLAN: LA SEMAINE SECRÉTE DE VÉNUS, převzatý včetně ilustrací z francouzského vydání (Paul Cotinaud), Paříž 1926. Autorem litografií údajně byl módní návrhář maďarského původu Marcell Vértes.

(2) Antonín Novotný - Čtení o paláci Colloredo-Mansfeldů.
Praha 1945. Ilustrace Jan Konůpek, 1100 výtisků, z toho 100 na Fabrianu podepsáno autorem i grafikem, ostatní na ofsetu, 15,8x10,7, (Sáňka 4363).
Poznámka: V protititulu je světlotisková reprodukce leptu zmenšená z původního formátu 233x135 na 97x64. Technika heliogravury spolu s faktem, že v přednostních výtiscích byl frontipic signován, zmátla i Sáňku, kferý ho v popisu chybně uvádí jako lept.


ŽIKEŠOVA EDICE (Edice Žikeš)
(Zařazení některých titulů do edice je nejednoznačné. Svazek 4 nepatří mezi bibliofilie, u 1 a 2 je to diskutabilní.)

1. Josef Svatopluk Machar - Peníze.
Praha 1932. Iniciály, frontispice, obálka a návrh vazby Josef Solar, 500 výtisků, Praha 1932. (Sáňka 6480)

(2) Jindřich Čadík - Dílo Josefa Drahoňovského.
Praha 1933. S předmluvou znalce glyptiky Jeana Babelona, doslov umělce JD, kniha v úpravě Josefa Solara odlišená vazbami: vydání A (2535 Kč) - celokožená vazba s použitím originální signované intaglie nebo kameje ryté J. Drahoňovským do horského křišťálu nebo karneolu jako terče, dekorujícího přední desku; na zadní desce je montován terč z téhož materiálu s rytým monogramem majitele knihy; vydání B (1250 Kč) - celokožená nebo celopergamenová vazba s monogramem majitele jako supralibros; vydání C (650 Kč) - polokožená nebo polopergamenová vazba. Celkem 500 výtisků. Na obálce Edice Žikeš. (Sáňka neuvádí)

(3) A. J. Alex - Legenda o svatém Prokopu. (cyklus 30 leptů k básni Jaroslava Vrchlického)
Praha 1935. 30 číslovaných a značených leptů, úprava a vazba Josef Solar, volné listy v plátěných deskách, 375 výtisků. Edice Žikeš. (Sáňka neuvádí)

(4) Jindřich Čadík - Josef Drahoňovský, sochař a glyptik.
Praha 1937. Typografická úprava Josef Hrachovina, 750 výtisků, předmluva (v angličtině) Kineton Parkes, formát cca A4, Žikešova edice.
těž anglická a německá verze:
Josef Drahoňovský - Sculptor-Craftsman. (1937)
Josef Drahoňovský - Glyptiker und Bildhauer, Meisterwerke Böhmischer Glaskunst. (1939)

(5) Cyril Bouda:
Benvenuto Cellini. Eine biographie in 30 Kupferstichen (text Gerhard Thomas)
La vita di Benvenuto Cyellini. 30 incisioni in rame di Cyril Bouda (text Ettore Lo Gatto)
The life of Benvenuto Cellini. Thirty copper engravings by Cyril Bouda (preface by Ettore Lo Gatto)

Praha 1939. Samostatné vydání souboru 30 mědirytin z edice Klubu zaměstnanců Léčebného fondu ve třech jazykových mutacích (německé, italské a anglické), 3 x99 výtisků podepsaných v tiráži, grafiky vytiskl Mirro Pegrassi na ručním papíru, poloplátěná vazba se zlaceným reliéfem, formát 39x26. Edice Žikeš. (Sáňka neuvádí)
B) BIBLIOFILIE MIMO EDICE


(1) Edgar Allan Poe - Shadow. Silence.
Plzeň 1926. 4 sign. litografie A. Bílek, úprava Karel Dyrynk, dvojbar. tisk, 150 čísl. výtisků na hrubém chamois van Gelderu, 8 výtisků svázal do kůže A. Škoda (v tiráži chybně uveden Rajman), 32,5x25. (Sáňka 1042)

(2) Edgar Allan Poe - Stín. Mlčení.
Plzeň 1926. Přeložil V. Kopřiva, 4 sign. litografie A. Bílek, úprava Karel Durynk, dvojbar. tisk, 125 čísl. výtisků na papíru chamois van Gelder, z toho 100 prodejných a XXV pro nakladatele, 8 výtisků (dle Sáňky; ve skutečnosti ale více - snad 40; verifikovány celokožené Škodou signované vazby na výtiscích 23, 33, a 37) svázal do kůže A. Škoda (v tiráži chybně uveden Rajman), 32x24. (Sáňka 1043)

(3) Jan Amos Komenský - J. A. Comenii Angelus pacis.
Plzeň (Pilsnensis) 1926, nakladatel neuveden. Uspořádal a přeložil J. Hendrich, cizojazyčné překlady přehlédl R. Vonka, text latinský, český, francouzský, anglický a německý, úprava K. Dyrynk, 165 římsky číslovaných výtisků na českém ručním papíru + 5 arabsky číslovaných se zvláštní tiráží pro Lipskou výstavu 1927, vázal A. Škoda do modrého safiánu, formát 28x22. (Sáňka 1630)

(4) Francois Villon - Le petit testament.
Plzeň 1926, soukromý tisk. Otisk vydání Paris (vše, včetně tiráže francouzsky), podepsaný lept Viktor Stretti, 85 čísl. výtisků na van Gelderu, dvojbarevný tisk, formát 17x13. (Sáňka 1155)

(5) Edvard Valenta - Trh před svatým Mikulášem.
Plzeň 1927, "2. soukromý a zcela neprodejný tisk". Dřevoryt Karel Živný (v některých výtiscích ručně kolorovaný), 175 nečísl. výtisků na zbytcích holandského papíru, formát 11x13. (Sáňka 2093)

(6) Adolf Wenig - Písničky z domova.
Plzeň 1927. podpis autora, 100 čísl. výtisků, 15 na Zandersu ostatní na českém ručním Sokol, úprava K. Dyrynk, část nákladu vázal A. Škoda podle návrhu H. Roušarové, formát 25x16. (Sáňka 2157)

(7) Václav Tille - Slib. Stará východní pohádka.
Plzeň 1928. 12 prodejných a 4 neprodejné výtisky, vše tištěno na pergamenu, 21 pův. akvarelů Milada Marešová, zelený a fialový tisk, typografickou úpravu řídil, tón použité barvy určil a pergamen pro každý exemplář zvlášť vybral K. Dyrynk, 8 exemplářů po 4600 Kč má vazbu zdobenou stříbrným kováním a gemami rytými do pravého horského křišťálu a ametysty a 4 exempláře po 2100 Kč jsou v celokožené vazbě (dubové překližky a jelenice), vše vázal Antonín Škoda, práci tepeckou, montáž gemm a ametystů provedl p. Pešan, gemmy ryty v atelieru J. Drahoňovského podle návrhů M. Marešové, formát 17,5x13. (Sáňka 2069)

(8) Recueil de Poémes Tchéques.
Plzeň 1928, traduits par Jitka Utlerová avec un avant-propos de Camille Mauclair, úprava Karel Dyrynk, 300 výt., z toho 10 signovaných A až J, edice Grappe Bleue, 20 na papíru Zanders-parchemin signovaných I až XX, 270 na papíru Zanders signovaných 1 až 270. (Sáňka neuvádí)

(9) Knut Hamsun - Viktorie. Příběh milostný.
Praha 1929. Přeložila M. Lesná-Krausová, úprava Karel Dyrynk, 77 ve stroji čísl. výtisků a 15 nečísl. vše na Zandersu + 4 povinné na van Gelderu, formát 24,3x16. (Sáňka 1479)

(10) Stanislav Przybyszewski - Chopin a národ.
Praha 1929. Překlad R. J. Vonka, sign. litografie Ladislav Havlas, dvojbarevný tisk, 86 ve stroji čísl. výtisků, z toho 15 neprodejných na chamois Fabriano, 1 na Zandersu, individuální vazba pro každý výtisk jiná J. Solar, formát 22,3x16,2. (Sáňka 1916)

(11) Josef Pelíšek - Příchod loutek.
Praha 1929. sign. dřevoryty Petr Dillinger, úprava R. Hála, 120 čísl. výtisků, 99 na Fabianu, 1 Zandersu, 20 neprodejných na papíru Umbria, dvojbarevný tisk, návrh individuální vazby J. Solar, formát 25,5x18. (Sáňka 4496)

(12) Emanuel Lešehrad - Pohádka o věčné touze.
(Praha 1931, Žikeš neuveden) podle tiráže vydala edice Isis, tiskl Hejda & Zbroj, Mladá Boleslav, dřevoryt Rudolf Adámek, 70 čísl. výtisků, formát 21x14. (Sáňka 6415)

(13 ) Antonín Matějček - Apotheosy.
Praha 1932, 12 fotografických aktů Jindřich Vaněk, 20 výtisků, formát cca A3. (Sáňka neuvádí)

(14) Josef Václav Sládek - Selské písně.
Praha 1936. - trojbar. dřevoryt Karel Minář, upravil a tiskl Karel Dyrynk, dvojbar. tisk, 200 čísl. výtisků na pap. Montgolfiér, 19x14. (Sáňka 4868)

(15) Vítězslav Nezval - Frivolní báseň pro slečnu Marion.
Praha 1936. graf. upravil Josef Solar - volný list, neprodejný soukromý tisk věnovaný 8. sjezdu moravských knihomilů v Prostějově, dvoulist bez autora a názvu s incipitem Nebesa noc a zlatá třáseň. (Sáňka neuvádí)

(16) Adolf Chaloupka: Země na severu.
Praha 1937. 16 autor. fotografií provedeno heliogravurou, úprava Josef Solar, 250 nečísl. výtisků na ručním papíře, formát 18,5x14, vázáno v kůži. (Sáňka 6141)

(17) Vladimír Vaněk - Prince Eugene.
Praha 1938, Preface Jindřich Čadík, the translation into English by Dr. Arthur R. Weir, totéž ve švédštině, översättningen till svenska av Erik Frisk, De utländska texterna äro redigerade av Dr. F. Praus, úprava M. Kaláb,29 obr. příloh, 2x 250 čísl. výtisků. (Sáňka neuvádí)

(18) Pavlína ze Schwarzenbergu - Česká krajina v leptech z let 1804 - 1806.
Praha 1939, s úvodem Zdeňka Wirtha, 20 stran, 36 leptů tiskl Mirro Pegrassi z původních desek, úprava Josef Solar, 100 výtisků + anglické a německé vydání. (Sáňka neuvádí)

(19) Deset linorytů Petra Dillingera.
Praha 1940, úvod Vladimír Žikeš, 150 autorem podepsaných výtisků (+ 100 německy - jako 10 Linoleumschnitte), 60x40. (Sáňka neuvádí)

(20) Ferdiš Duša - Tatry. Cyklus 15 leptů.
Praha 1946, lepty tiskl Mirro Pegrassi, textovou část Č. A. T. v Praze. Vyšlo 30 prodejných výtisků číslovaných 1-30 a 12 neprodejných číslovaných I-XII. Vše poddepsáno. 63x52. (Sáňka neuvádí)

(21) Antonín Novotný - Volba presidenta republiky.
Praha 1946 (28. října), 150 číslovaných výtisků, 4 signované litografie (35x25) Jana Konůpka + 9 volných listů textu s textem a kresbami, vše paspartováno, adjustováno v kartonové krabici formátu 52x36. (Sáňka neuvádí)

(22) Publilius Syrus - Myšlenky.
Praha 1946. přeložil úvod a poznámky Z. K. Vysoký, úprava a ilustrace Jiří Švengsbír, 2500 výtisků z nichž 250 čísl. na similijapanu má v záhlavích kapitol 21 původních mědirytin a v tiráži podpisy překladatele i výtvarníka, formát 16x11. (Sáňka neuvádí)

(23) Decimus Iunius Iuvenalis - Satiry.
Praha 1948. Úvod a poznámky Zdeněk K. Vysocký, úprava, obálka a kresby Jiří Jaška, 3000 výtisků + 10 exemplářů s 16 orig. lepty Jiřího Jašky - draženo v roce 2000 na 2. aukci Symposionu. (Sáňka neuvádí)
C) OSTATNÍ EDICE


ŽIKEŠOVA EDICE MONUMENTÁLNÍCH UMĚLECKÝCH MONOGRAFIÍ

1. Oldřich Stefan - Pražské kostely.
Praha 1936, fotografie M. Chalupníček, ing. O. Topinka, překlady do němčiny, francouzštiny, angličtiny, italštiny, úprava a vazba Josef Solar, 750 výtisků,

2. Miroslav Chalupníček - Praha, město chrámů (též jako Posvátná místa Prahy)
Praha 1937, 1941. autor s arch. Věrou Chalupníčkovou - 64 fotografií, kresba arch. ing. Otakar Gregor, text v překladech - německy, francouzsky, anglicky, italsky, knihu upravil arch. ing. Antonín Mašita.


ŽIKEŠŮV PRAŽSKÝ ŠPALÍČEK

0. Antonín Novotný - Staropražské sensace.
Praha 1937, obálka a iniciály Vojtěch Kubašta.

1. Antonín Novotný - O Praze mládí F. L. Věka (1757 -1792).
Praha 1940, ilustrace Vojtěch Kubašta.

2. Antonín Novotný - Pražské Karmelitky - Kus historie staré Prahy.
Praha 1941, ilustrace a obálka Vojtěch Kubašta.

3. Antonín Novotný - Jak život Prahou šel (1576-1830).
Praha 1946, ilustrace Vojtěch Kubašta.

4. Antonín Novotný - Staropražský dekameron.
Praha 1947, výzdoba, úprava a obálka Vojtěch Kubašta.

5. Antonín Novotný - Naposledy o Praze F. L. Věka.
Praha 1948, ilustrace Vojtěch Kubašta.

6. Pražské Jezulátko.
Praha 1948, 32 fotografií.

7. Václav Líva - Bouře nad Prahou, aneb, Švédové před Prahou a v Praze r. 1648.
Praha 1948, kresby Vojtěch Kubašta.

8. Antonín Novotný - Stará Praha.
Praha 1948, kresby a skládací plán Vojtěch Kubašta.

9. Miloš Václav Kratochvíl - O Tobě, Praho.
Praha 1948, kresby Richard Lander.


ŽIKEŠŮV ŠPALÍČEK O UMĚNÍ - ŘADA A

1. Lionardo da Vinci - Úvahy o malířství.
Praha 1941, z italštiny přeložil a studii a poznámky napsal F. Topinka, obálka R. Beneše, úprava J. Solar.

2. Rainer Maria Rilke - Auguste Rodin.
Praha 1946, z němčiny přeložila Marie Simonidová, typogr. upravil Metod Kaláb, obr. přílohy.

3. Cennino Cennini - Kniha o umění středověku.
Praha 1946, z italštiny přeložil, poznámky a studii napsal a ukázky maleb sestavil F. Topinka, obálka R. Beneš, obr. přílohy.

4(A). Střetnutí. Sovětské malířství a současné umění.
Praha 1947, redakce, úvod a doslov Otakar Mrkvička, obrazová přílohy (označeno jako Řada A, sv. 4).

4(B). Leon Battista Alberti - O malbě. O soše.
z italštiny přeložil, poznámky a studii napsal, náčrty kreslil a obrázky
Praha 1947, překlad, poznámky studii o autorovi a náčrty F. Topinka, obálka R. Beneš (označeno jako Řada - Výtvarná umění, Sv. 4).


ŽIKEŠŮV ŠPALÍČEK O UMĚNÍ - ŘADA B

1. Bedřich Dobrodinský - Filharmonie se směje.
Praha 1941, kresby František Bidlo.


MEZINÁRODNÍ POLITICKÁ KNIHOVNA

1. Prokop Drtina - A nyní promluví Pavel Svatý. Londýnské rozhlasové epištoly z let 1940-1945.
Praha 1945, 2. vyd 1947, úprava Josef Solar, 1800 výtisků.

2. Wendell L. Willkie - Nedělitelný svět.
Praha 1946, z amerického orig. přeložila Jaroslava Weirová, obálka, titulní list, mapka a graf. úprava Vojtěch Kubašta.


MALÁ EDICE MISTRŮ

1. Hugo Boettinger - Kresby.
Praha 1946, 16 aktů na volných listech v přebalu bez textu.

2. Olga Vladimirovna Gzovska - 16 tanečních kreseb Hugo Boettingera.
Praha 1946, 16 listů v obálce, reprodukce kreseb tužkou a perem.

3. František Matoušek - Mapa kreseb 1939-1945.
Praha 1947, reprodukce kreseb tužkou, 16 listů v obálce.

4. (Jan Loriš) - Česká barokní kresba.
Praha 1947, 16 bar. obrazových reprodukcí (vyšlo též německy a anglicky).

5. František Kupka - Abstrakce.
Praha 1948, předmluva Jan Loriš, 16 reprodukcí.

6. Miroslav Korecký - Jiří a Pavel Heermanové.
Praha 1948, 16 obrazových příloh (vyšlo též německy, anglicky a francouzsky).

7. Jan Loriš - Hans Erni.
Praha 1948, 6 reprodukcí.


GALERIE SVĚTOVÝCH MISTRŮ

1. Stephan Spander - Botticelli.
Praha 1947.

2. R. H. Wilenski - Degas.
Praha 1948.

3. Sir Kenneth Clark - Florentské malířství.
Praha 1948.

4. Tancred Borenius - Holandští mistři.
Praha 1948.

5. Lawrence Haward - Hudba v malířství.
Praha 1948.

(6. Thomas Bodkin - Madony. NEVYDÁNO)


ŽIKEŠOVY ŠPALÍČKY KULTURNĚ HISTORICKÉ

(1) Ivan Honl - Z minulosti karetní hry v Čechách.
Praha 1947 (sv. 10 - špalíčků?), obálka a graf. úpravaJ. Krejčík, obr. přílohy.

2. Miloš Václav Kratochvíl Dějiny československé v 99 odstavcích.
Praha 1948, obálka, úprava, vazba a kresby Richard Lander.

(3. Totéž anglicky (sv. 3) - NEVYDÁNO)

4. Mira Mladějovská - Legenda o blahoslavené Anežce. Chebské zlomky.
Praha 1948, ilustrováno.

(5. Josef Petrtyl - Špalíček obrázků z kramářských tisků - NEVYDÁNO)


ŽIKEŠOVA DĚTSKÁ ALBA

(1) Jiří Cirkl - Zdalipak to víš?
Praha 1948, kresby, předsádky Anna Kuchačevichová.

(2) Václav Penc - Skládanky z papíru pro malé i velké.
Praha 1948, ilustrace R. Lander.


KNIHY PRO ŽENY

1. Miroslava Klímová-Fügnerová - Buď matkou. Hovory o mateřství.
Praha 1948, typogr. upravil M. Kaláb.

2. Juliana Anna Fialová - Dobře a rychle vaříme i po práci.
Praha 1948.

3. Emanuel Losenický - Venkovská domácnost.
Praha 1948.

4 Anna Kavinová - Nebezpečná léta.
Praha 1948, předmluva MUDr. L. Filip, úprava M Kaláb.

5. Helena Mertlová - Výchova bez hněvu a křiku.
Praha 1948.

(6. L. Velinských - Cesta k dítěti. Nevydáno)

7. Albína Palkostová-Wiesenbergerová - Společenská výchova v rodině.
Praha 1948.

8. Vladimír Vondráček - O těle, duši a duševní hygieně.
Praha 1948.D) MIMO EDICE


(1) Leopold Procházka - O buddhistické meditaci.
Praha 1930. Dřevoryt na obálce Josef Hodek.
Poznámka: Jde o 3. svazek volného cyklu čtyř podobně upravených Procházkových prací, z nichž první a poslední vydal autor vlastním nákladem (Buddha a jeho učení, 1926 + Buddha a Kristus, 1933), druhou František Borový (Buddhismus světovým názorem, morálkou a náboženstvím, 1928). Knihy mají zhruba stejný formát a velký Hodkův dřevoryt na obálce.

(2) Luděk A. Mandaus - W. A. Mozart a Don Giovanni.
Praha 1937, s předmluvou Václava Talicha, překlady do němčiny a angličtiny, obr. přílohy, úprava M. Kaláb, obálka V. Kubašta, obr. část redigoval Adolf Chaloupka, 750 výtisků.

(3) Vladimír Žikeš - W. A. Mozart et ses amisde Prague (Mozart et la musique tcheque).
Praha 1937 (8 stran).

(4) Marie Majerová - Partant pour la Tchécoslovaquie.
Praha 1937, Traduit par Junia Letty Grafická úprava Slavoboj Tusar.

(5) Miroslav Rutte a František Bartoš - Moderní česká scéna.
Praha 1938, úprava Josef Solar, barevné přílohy (současně vydáno anglicky, francouzsky a italsky).

(6) Adolf Chaloupka - Česká divadelní dekorace.
Praha 1939, frontispice linoryt J. Sládka, na obálku studie Fr. Tröstra, upravil Josef Solar, 40 obr. příloh (+ německé vydání 1940).

(7) Jindřich Čadík - Spolek výtvarných umělců Myslbek.
Praha 1940, úprava J. Solar, nestr., 60 obraz. příloh, 1000 výtisků, 1939, Praha (souběžně vydáno německy a italsky po 150 výt.).

(8) Pražské Jezulátko.
Praha 1940, s úvodem kardinála Karla Kašpara, barevné fotografie A. Eis a R. Studnička, iniciály a úprava Josef Mahnig.

(9) Václav Wagner - Barok v Čechách.
Praha 1940, fotografie Illek a Paul za spolupráce arch. ing. Mir. Koreckého, 56 tabulí (též německy jako Barock in Böhmen).

(10) Josef Sekera - Sedm dní v Praze.
Praha 1940 (reprint vydání Grafické školy), 15 litografií Květa Hniličková.

(11) Antonín Novotný - Helena Johnová.
Praha 1941, s pěti kresbami a obálkou Heleny Johnové, 32 obr. příloh, úprava F. Kubát.

(12) Hugo Boettinger - Lidi a lidičky. Dr. Desiderius mladým. Praha 1941, texty Josef Spilka, bar. ilustrace.

(13) Václav Vilém Štech - Josef Václav Myslbek.
Praha 1941, snímky pořídil Josef Ehm, 80 obr. příloh, folio v obálce, úprava František Kysela, 300 výtisků.

(14) Jaroslav Srbek - Stará Praha v leptech Jaroslava Srbka.
Praha 1941, úvod Antonín Novotný, 94 obr. příloh.

(15) Jaroslav Švehla - Česká karikatura v XIX. Století.
Praha 1941, obálka Vojtěch Kubašta.

(16) Josef Vacke - Sborník prací Spolku výtvarných umělců Aleš.
Praha 1941.

(17) Zdeněk Reichl - Quodlibet - Soustava aforismů.
Praha 1941, úprava Vilém Špalek, 600 výtisků.

(18) Plútarchos - Rady manželské.
Praha 1945 (s přípravou započato 1942 a tisk zastaven s odchodem nakladatele do ilegality). Přeložil, úvod a poznámky Z. Vysoký, úprava, frontispic a vazba Josef Solar, 1500 výtisků na ofsetu.

(19) Bojující Československo 1938 - 1945.
Košice / Praze 1945, redakce V. Žižka, frontispice litografie H. Viktorinové.

(20) Karel František Koch - Slovo má lidskost.
Praha 1946, obálka P. Kováts.

(21) J. B. Priestley - Skrytý sen.
Praha 1946, přeložil Čeněk Sovák.

(22) Vojta Beneš - Nový řád? Nový člověk! Deset článků o výchově, škole a politice.
Praha 1946, obálka Karel Dyrynk.

(23) Pamětní tisk: 22.II. 1946.
Praha 1946, dřevoryty Mario Stretti, úprava Metod Kaláb, neprodejný tisk k zahájení výstavy Mezinárodní skautské literatury v salonu Vl. Žikeše.

(24) Ján Karol Garaj - Slováci a Češi. Pokus o definici národa.
Praha 1946.

(25) Edvard Beneš - Nová slovanská politika.
Praha 1946, frontispice a obálka Mario Stretti.

(26) Kamil Kučera - Etický pohled do lékařské laboratoře.
Praha 1946.

(27) Václav Wagner - Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana.
Praha 1946, 32 obr. příloh s textem, úprava Metod Kaláb.

(28) Václav Čihák - Filosofie dějin hudby.
Praha 1946, úprava Karel Dyrynk.

(29) Vladimír Vaněk - Země krvácí - země kvete. 2 sv.
Praha 1946, obsahuje 61 původních dřevorytů autora; 2. vyd. 1948, rozšířené do dvou svazků, ale bez dřevorytů.

(30) Betty MacDonald - Vejce a já.
Praha 1947, 2. vyd. 1948 z amerického originálu přeložil L. Havlík, úprava a obálka Vojtěch Kubašta.

(31) Jan Květ - Chrámový prostor v díle Oldřicha Blažíčka.
Praha 1947, obálka Petr Tučný, zvláštní otisk z měsíčníku Dílo doplněný barevnými reprodukcemi.

(32) Politický brevíř moderní ženy. Několik kapitol o politickém myšlení.
Praha 1947, Vlasta Koseová a kolektiv, úprava E. Vrbický.

(33) Charlotte Masaryková-Garrigue - Listy do vězení.
Praha 1947, dvě vydání + dotisk 1948, předmluva Dr. Alice G. Masaryková, překlad a doslov Vincenc Svoboda, obálka a frontispice (litografie) Mario Stretti, úprava Metod Kaláb.

(34) Franz Kafka a Praha - Vzpomínky, úvahy, dokumenty.
Praha 1947, sestavil Hugo Siebenschein, Ed. Muir, Emil Utitz, Petr Demetz, kresby M. Bernhard, Vojtěch Kubašta, dobové snímky a fotografie A. Arnošta, V. Heckela a j., úprava a obálka Metoda Kalába.

(35) Jan Masaryk - Ani opona, ani most...
Praha 1947. dvě vydání, kresba Adolf Hoffmeister, 8000 výt.

(36) Arnold Jirásek - Úvahy o chirurgii a chirurgovi 1937-1946.
Praha 1947 úprava A. Šašek.

(37) Vladimír Srb a Jaroslav Šebesta - Populační atlas českých zemí, 14 tabulí a 19 map,
Praha 1947, nové vyd. 1948.

(38) Josef Vrzák - Přes ledovce a skály.
Praha 1947, úprava Antonín Šašek.

(39) Vladimír Sadílek - Ze světa našich hor. Kniha o zimní kráse horské přírody.
Praha 1947, předmluva Ladislav Škvor.

(40) František V. Kroutil - Základy horolezectví.
Praha 1948, obr. přílohy, množství kreseb, 1948, Praha.

(41) Alice G. Masaryková - Vzpomínám...
Praha 1948, úprava Metod Kaláb, 5000 výt.

(42) Cesta životem Václava Dlouhého, učitele, písmáka a dobrého člověka.
Praha 1948, úvod a doslov a příprava pro tisk Marie Koťátková, úprava Metod Kaláb.

(43) Jan Blahoslav Kozák - O lidu a lidech.
Praha 1948, úprava a obálka Metod Kaláb.

(44) Tien-Hsi Cheng - Mistr Kung, učitel všech dob.
Praha 1948, z přel. Karel Pižl, verše Věra Kubíčková, předmluva F. T. Cheng, 3000 výt.

(45) Antonín Novotný - Pražský porcelán.
Praha 1949. fotografie Jaroslav Macák, 38 bar. obr. příloh, 5000 výt.

(46) Rudolf Stránský - The educational and Cultural System of the Czechoslovak republic.
Praha (nedatováno; po roce 1938), translated by Arthur R. Weir and Geoffrey W. Shaw, obr. přílohy,


© Josef Šuchman, prosinec 2017Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW