Edice Atlantis
(bibliografický soupis)V letech 1928 až 1948 vydával Jan Václav Pojer (1900-1984) v Brně.
Edice prošla čtyřmi etapami, které výrazněji vyniknou při pohledu na přednostní výtisky. Počáteční cca tucet svazků byl poznamenán hledáním výrazu od skromných prvních dvou tisků bez výzdoby, přes sedm experimentů s většími formáty, až se počínaje svazkem 14 edice ustálila na jednotném formátu, který si s (výjimkou
Kytice) uchovala až do konce. Z tohoto období pocházejí dva nejvzácnější svazky Atlantis - Sonety krásné provaznice Louizy Labé (250 výtisků) a především Verlainova Moudrost (150 výtisků).

Svazky 14 až 38 představují zlatou éru edice - graficky i obsahově pestrou, bibliofilsky zdařilou - všechny přednostní výtisky z té doby jsou na kvalitních ručních papírech, takže je doslova radost vzít je do ruky.
Od svazku 39 do svazku 60 si grafickou úpravu Atlantis na čas zcela monopolizoval Oldřich Menhart, který u několika předcházejících svazků znamenal zajímavé zpestření, ale v tak stereotypní koncentraci vynikla nevynalézavost jeho typografie (navíc úplně stejné, jakou v té době dělal pro Pourovu edici). Vrcholem bylo vydání Menhartem kompletně kaligrafované
Kytice, dodnes mnohými velmi uctívané, avšak už ve své době občas vnímané se značnými rozpaky. I to podle všeho o rok později vedlo k druhému vydání zcela identickému s prvním, jen standardně vysazenému, aby se vyhovělo vkusu těch, kterým ruční přepis slavného díla u jinak běžně vypravené bibliofilie připadl nepatřičný a samoúčelný. Zároveň to ovšem posloužilo jako berlička umožňující dotisk promptně rozebrané knihy, u které nakladatel v letáku původně sliboval, že "toto vydání nebude nikdy opakováno".

Hlavním problémem ovšem byla německá okupace a válka, během níž postupně docházel kvalitní papír. Už v roce 1938 se v Atlantis patrně z úsporných důvodů poprvé objevilo pár svazků s přednostními výtisky na tzv. dokumentním papíru (v tiráži některých svazků je označován jako hadrový), na kterém ještě v roce 1931 byl u sv. 13 tištěn naopak celý obyčejný náklad. Šlo sice o kvalitní papír (většinou s vodoznakem) používaný mimo jiné pro různé úřední dokumenty, ovšem rozhodně nikoli o papír ruční, a tudíž zcela nesrovnatelný s van Gelderem, který se za "zlaté éry" stal standardem edice. Postupně bylo čím dál hůř; u některých poválečných svazků dokonce občas "lepší" papír vypadal méně kvalitní, než nepřednostní.
U svazku 51 poprvé došlo k porušení od počátku striktně dodržovaného úzu, že celý náklad je číslován. Během tří let z nečíslování nepřednostních výtisků naopak vzešla norma, u níž Pojer setrval až do nuceného konce své vydavatelské činnosti.

Po vyproštění z tenat Menhartovy typografie v roce 1944 nastala poslední etapa Atlantis. Svazky opět začaly vypadat pestře, jejich náklady se v poválečném knižním boomu vyšplhaly až k 1500 výtisků a jsou dnes vesměs velmi snadno dostupné. Striktně bibliofilsky vzato ovšem už žádný zázrak. Nejbizarnějším počinem z této etapy bezesporu bylo 2. vydání
Kašpara noci, k němuž jeho výzdobce Václav Zikmund musel podepsat neuvěřitelných celkem 4300 leptů, za což by si dojista zasloužil být jmenován nejtrpělivějším surrealistou všech dob.

Sedm položek vydaných mimo edici (převážně tzv. soukromých tisků) nestojí za podrobnější zmínku; mnohem důležitější byl tzv. Oznamovatel - reklamní leták v rozsahu 2-8 stran, který vycházel pro subskribenty zpočátku ke každému svazku, později vždy k dvěma až třem najednou.

Většina řadových "Atlantisek" má formát cca 17x10,5 (úvodních šest malých do sv. 13 bylo asi o centimetr nižší); u devíti větších je velikost v soupisu vždy uvedena.
Nakladatelské neprodejné výtisky číslované římskými číslicemi zmiňujeme většinou jen tam, kde o nich byla zmínka v tiráži či v Sáňkovi, nějaké ale nejspíš existují prakticky od všech svazků. I kvalifikovanými antikváři mnohdy bývají automaticky pokládány za přednostní. Ve skutečnosti byly obvykle z části na lepších, z části na horších papírech (nepochybně i podle toho, co se zrovna přetisklo) a posouzení tedy vyžaduje buď dobrou znalost tehdejších materiálů, nebo srovnání s arabsky číslovaným výtiskem. Po roce 1942, kdy postupně docházely kvalitnější papíry, se naopak občas vyskytují nakladatelské výtisky v několika kusech pro nejbližší okruh Pojerových přátel na lepším papíru, než jaký od daného svazku měly i ty nejpřednostnější volně prodejné (viz poznámku u č.s. 63).
Všechny svazky vyšly brožované nebo ve volných arších; žádná vázaná část nákladu nebyla nikdy vyrobena ani u těch nejmasovějších titulů.

(Lege artis)


Atlantis

1. Jules Barbey d´Aurevilly - Listy Trebutienovi.
1928, překlad Bohuslav Reynek, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-100 na tuzemském japanu + 50 neprodejných. (Sáňka 1207)

2. Georges Bernanos - Noc.
1928, překlad Bohuslav Reynek, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, 51-150 na tuzemském japanu, zbytek na na antiku. (Sáňka 1248)

3. Paul Verlaine - Moudrost.
1929, překlad Bohuslav Reynek, dřevoryty R. S. Bechetoille, 150 + XXX čísl. výtisků, z toho 1-50 a I-X na rotterdamském japanu (van Gelder) podepsáno grafičkou a překladatelem, zbytek na tuzemském japanu 21x 14,5. (Sáňka 2117)
3b. Marcel Schwob - Paul Verlaine.
1929, příloha pro subskribenty, překlad Bohuslav Reynek, 4 strany na stejném papíru, ve stejné upravě i formátu jako zbytek knihy.

4. William Butler Yeats - Per amica silentia lunae.
1929, překlad Jaroslav Skalický, kresba ve frontispicu (ve výtiscích na Gelderu signovaná a ručně kolerovaná) a úprava František Vik, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, 51-150 na tuzemském japanu, zbytek na na antiku. (Sáňka 2174)

5. Lancelot a Alexandrina.
1929, překlad a úprava Otokar Fischer, kresby a úprava František Vik, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, 51-150 na tuzemském japanu, zbytek na na antiku. (Sáňka 3838)

6. Antické povídky.
1930, překlad Ferdinand Stiebitz, kresby a úprava Hana Dostalová, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, 51-150 na tuzemském japanu, zbytek na antiku. (Sáňka 2228)

7. Marcel Jouhandeau - Astaroth aneb Noční návštěvník.
1930, překlad Bohuslav Reynek, 4 litografie a úprava František Vik, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, 51-150 na tuzemském japanu, zbytek na antiku, 19x13. (Sáňka 3544)

8. Rainer Maria Rilke - Elegie z Duina.
1930, překlad a doslov Pavel Eisner, dřevoryt a úprava Jaroslav Benda, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, 51-150 na velínu chamois, zbytek na na antiku, 20,8x14,4,. (Sáňka 4696)

9. Jean Giono - Preludium Panovo.
1930, překlad Bohoslav Reynek, frontispice a úprava František Vik (reprodukce kresby; v prvních 50 výtiscích místo ní signovaný lept a kresba navíc umístěna za tiráží), 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na Zandersu, 51-150 na velínu chamois, zbytek na na antiku, 20x12. (Sáňka 3164)

10. Sonety krásné provaznice Louizy Labé A. D. 1545.
1930, překlad Pavel Eisner (dvoujazyčný text), úprava Jaroslav Benda, 250 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu, 21,5x15. (Sáňka 4911)

11. Otokar Fischer - Peřeje.
1931, kresby a úprava František Vik, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu s podpisem autora, zbytek na velínu, 21x14. (Sáňka 3088)

12. Nové antické povídky.
1931, překlad Ferdinand Stiebitz, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu chamois, 20x12,6. (Sáňka 4353)

13. Kasimír Edschmid - Vévodkyně.
1931, překlad M. Matula, dřevoryt a úprava František Vik, 350 čísl. výt, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na dokumentním. (Sáňka 3022)

14. Nathaniel Hawthorne - Veliký karbunkul.
1932, překlad Jaroslav Skalický, kresby František Vik, úprava A. Lískovec, 600 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu. (Sáňka 3302)

15. Legendy o nevěstkách světicích.
1932, překlad Ferd. Stiebitz, dřevoryty a úprava Jaroslayv Benda, 600 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu. (Sáňka 3859)

16. Jean Giono - Pahorek.
1932, překlad a kresby Bohuslav Reynek, reprodukce fotografie autora na přebalu, úprava Antonín Grimm, 600 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu podepsáno autorem a překladatelem, zbytek na velínu. (Sáňka 3163)

17. Stendhal - Italské milenky.
1932, Překlad Josef Hejduk, kresby a úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu chamois. (Sáńka 4964)

18. Fiona Macleod - Pověsti z Hebrid.
1933, překlad Jaroslav Skalický, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu chamois. (Sáňka 3932)

19. Victor Hugo - Geniové.
1933, překlad Bohuslav Reynek, úprava Otto Stritzko, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu chamois. (Sáňka 3425)

20. Viktor Dyk - Stará galerie.
1933, uspřádal a doslov napsal Viktor Kripner, kresby a úprava Hana Dostálová, 500 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na dílovém chamois. (Sáňka 3008)

21. Camille Mayran - Odlesky.
1934, překlad Bohuslav Reynek, ve frontispicu litografie Toyen, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na dílovém. (Sáňka 4111)

22. Čajové květy.
1934, překlad František Chudoba, litografie ve frontispicu a úprava Toyen, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na dílovém. (Sáňka 2755)

23. Jaroslav Durych - Děti.
1934, úprava A. Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2945)

24. Leon Bloy - V temnotách.
1934. překlad Bohuslav Reynek, předmluva Jeane Léon Bloy, dřevoryt a úprava Jaroslav Benda, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2608)

25. Marcel Schwob - Král se zlatou maskou.
1934, překlad Josef Heyduk, litografie ve frontispicu a úprava Toyen, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 4853)

26. Bernard Capes - Historické viněty.
1935, překlad Jaroslav Skalický, kresby a úprava František Doubrava, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2705)

27. Villiers de l'Isle Adam - Kruté povídky.
1935, překlad Oskar Reindl, ve frontispicu anonymní portrét autora (dle Sáňky od M. Carjata), 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 3911)

28. Adalbert Stifter - Lesní poutník.
1935, překlad a lept ve frontispicu Bohuslav Reynek, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 s podepsaným leptem na van Gelderu, zbytek na dílovém. (Sáňka 4971)

29. Aloysius Bertrand - Kašpar noci.
1935, překlad Josef Heyduk, dřevoryt ve frontispicu František Vik, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na antiku. (Sáňka 2408)

30. Paul Claudel - Poznání východu.
1936, překlad Josef Heyduk, světlotiskový portrét autora, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2724)

31. Ludwig van Beethoven - Dopisy, myšlenky, vzpomínky.
1936, překlad a poznámka Pavel Eisner, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka2343)

32. Garcia Ventura Calderón - Pomsta kondorova.
1936, překlad Zdeněk Šmíd, kresba Jiří Jaška, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2701)

33. Aucassin a Nicoletta.
1936, překlad a doslov Hanuš Jelínek, kresba ve frontispicu Břetislav Štorm, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-40 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2253)

34. Alfonso Reyes - Triptych.
1937, překlad Zdeněk Šmíd, kresby a úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu, část přednostních s obecnou dedikací a podpisem autora na zvláštním listu (na jiném papíru) přivázaném před patitulem. (Sáňka 4686)

35. Legenda o městě Ys.
1937, překlad Josef Heyduk, kresny Jiří Jaška, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 3855)

36. Rainer Maria Rilka - Sonety Orfeovi.
1937, překlad a poznámka Václav Renč, dřevoryt a úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 4703)

37. Miguel de Unamuno - Španělské essaye.
1937, překlad Zdeněk Šmíd, úprava Antonín Lískovec, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu + 10 neprodejných na Pannekoeku pro překladatele. (Sáňka 5211)

38. Anatome le Braz - Noc ohňů.
1937, překlad Oskar Reindl, dřevoryty Vladimír Šindler, úprava Oldřich Menhart, 375 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2633)

39. Annette von Droste-Hűlshoff - Židův buk.
1938, překlad Oskar Reindl, dřevoryt Antonín Strnadel, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, nichž 1-50 na dokumentním s průsvitkou non plus ultra, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2930)

40. Pláč Bábá Táhirův.
1938, překlad, úvod a poznámky Josef Štábe, kresby a úprava Oldřich Menhart, 400 čísl. výtisků, nichž 1-50 na dokumentním s průsvitkou non plus ultra, zbytek na ofsetu. (Sáňka 4540)

41. José Ortega y Gasset - Smrt a zmrtvýchvstání.
1938, překlad Zdeněk Šmíd, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, nichž 1-50 na dokumentním s průsvitkou non plus ultra, zbytek na ofsetu. (Sáňka 4424)

42. Čtyrverší Omara Chajjáma.
1938, překlad a poznámka Josef Štýbr, úprava Oldřich Menhart, 400 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na anglickém Alfa. (Sáňka 4404)

43. Paul Claudel - Rozhovory o životě a smrti.
1939, překlad Josef Heyduk, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na anglickém Alfa. (Sáňka 2725)

44. Antonio de Villegas - Příběh o Abindarraezovi a krásné Charifě.
1939, překlad Zdeněk Šmíd, kresba Antonín Procházka, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na Pannekoeku, zbytek na dílovém. (Sáňka 5307)

45. Eduard Mörike - Jezertina ruka.
1939, překlad František Springer, kresby Antonín Procházka, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na Pannekoeku, zbytek na dílovém. (Sáňka 4177)

46. Joseph d´Arbaud - Poslední satyr.
1939, překlad Oskar Reindl, kresba Jan Konůpek, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na Pannekoeku, zbytek na lehkém anglickém papíře. (Sáňka 2241)

47. Richard Billinger - Popel očistcový.
1940, překlad Jan Zahradníček, část podepsána autorem, dřevoryty a úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 2588)

48. Arturo Uslar Pietri - Rudý ostříž.
1940, překlad Zdeněk Šmíd, kresba Jiří Jaška, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na Pannekoeku, zbytek na ofsetu. (Sáňka 4510)

49. Marcel Jouhandeau - Kvetoucí šalvěj.
1940, překlad Josef Heyduk, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na rýhovaném papíru s průsvitkou, zbytek na chamois velínu . (Sáňka 3545)

50. Karel Jaromír Erben - Kytice.
1940, uspořádal a poznámku napsal Albert Vyskočil, 30 kreseb Antonín Procházka, kaligrafoval Oldřich Menhart, úprava M. Kaláb, 500 čísl. výtisků, z nichž 1A-150A na Pannekoeku, zbytek (B) na ofsetu, 24x17. (Sáňka 3044)

51. Antické povídky.
1941, překlad Ferdinand Stiebitz (souborné 2. vydání textů z č. s. 6 + 12), kresby na 12 hlubotiskových přílohách Antonín Procházka, úprava Oldřich Menhart, neudaný počet výtisků, z nichž 100 čísl. 1A-100A na Pannekoeku, 200 čísl. 1-200 na chamois velínu, zbytek ofsetu. (Sáňka 2227)

52. Martin Beheim-Schwarzbach - Ukřižování.
1941, překlad Miloš Bukvář, reprodukce dřevorytů z r. 1491, úprava a iniciály Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nich 1-50 na Zerkallu, zbytek na velínu. (Sáňka 2345)

53. Ramón Pérez de Ayala - Prométheus.
1941, překlad Zdeněk Šmíd, úprava Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na Pannekoeku, zbytek na ofsetu. (Sáňka 4499)

54. Karel Jaromír Erben - Kytice.
1941, výzdoba, úpravce i znění textu jsou zcela identické jako u svazku 50, jediný rozdíl je v tom, že písmenka nejsou kaligrafovaná, ale standardně vysazená Menhartovou antikvou, neudaný počet výtisků, z nichž 100 čísl. na Zerkallu, zbytek na ofsetu, 24x17. (Sáňka neuvádí)

55. Honoré de Balzac - Dívka se zlatýma očima.
1942, překlad Oskar Reindl, kresby v textu a hlubotisková příloha ve frontispicu Antonín Procházka, úprava Oldřich Menhart, 500 čísl. výtisků, z nichž 1A-100A na japanu Hodomura, 1B-200B na chamois ofsetu a 1C-200C na similijapanu. (Sáňka 2278)

56. Adalbert Stifter - Polní květiny.
1943, překlad Zdeněk Řezníček, úprava Oldřich Menhart, 530 čísl. výtisků, z nichž 1A-100A na Zerkallu, zbytek na velínu. (Sáňka 4972)

57. Ludwig van Beethoven - Svědectví o geniovi člověku.
1943, překlad František Springer a Jan V. Pojer, barevný dřevoryt Vladimír Kovářík, úprava Oldřich Menhart, 700 výtisků, z nichž 1-150 čísl. na dokumentním s průsvitkou non plus ultra, zbytek na antiku. (Sáňka 2344)

58. Gilgameš.
1944, volně zpracoval podle německé rekonstrukce Alberta Scotta a doslov napsal Ferdinand Stiebitz, dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Oldřich Menhart, údaje v tiráži (neudaný počet výtisků, z nichž 40 čísl. na Zerkallu a 80 čísl. na Pannekoeku, zbytek na velínu) dle Sáňky neodpovídají skutečnosti, protože Pannekoek došel, takže nakonec vyšlo 310 výtisků, z nichž asi čísl. 30 na Pannekoeku, 80 čísl. na bílém i chamois Zerkallu, zbytek na velínu. (Sáňka 3156)

59. Azorín - Zavřený dům.
1944, překlad Zdeněk Šmíd, kresba Antonín Procházka, úprava Oldřich Menhart, neudaný počet výtisků, z nichž 150 čísl. 1A-150A na dokumentním a 150 čísl. 1-150 na similijapanu, zbytek na dílovém (Sáňka 2259)

60. Keltské pověsti Mabinogi.
1944, překlad Jan Vilíkovský, dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Oldřich Menhart, 700 výtisků, z toho 150 čísl. 1A-150A na dokumentním a 150 čísl. 1-150 na similijapanu, zbytek na dílovém. (Sáňka 3599)

61. William Butler Yeats - Básně.
1944, překlad Jaroslav Skalický, básníkův portrét kreslil František Josef Kraus dle Charlese Shannona, obálka Antonín M. Kodeda, úprava Josef Sonberg, neudaný počet výtisků (dle Sáňky 600), z nichž 150 číslovaných na dokumentním, zbytek na dílovém. (Sáňka 5423)

62. William Butler Yeats - Essaye.
1946, překlad Jaroslav Skalický, obálka Antonín M. Kodeda, úprava Josef Sonberg, neudaný počet výtisků, z nichž 100 číslovaných na dokumentním, zbytek na dílovém. (Sáňka 7725)

63. Henri Pourrat - Příhody z našeho kraje.
1946, překlad Leopold Vrla, dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Josef Sonberg, neudaný počet výtisků, z nichž 250 číslovaných na antiku, zbytek na similijapanu; verifikován nakladatelský výtisk s číslem "IV-A" na silném ručním papíru s vodoznakem "Orbis". (Sáňka 6796)

64. Thomas Hardy - Drobné ironie života.
1946, překlad Jaroslav Skalický, kresby a iniciály Petr Dillinger, úprava Antonín Jero, neudaný počet výtisků, z nichž 200 číslovaných na similijapanu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 6027)

65. Thukidides - Periklova řeč nad padlými.
1946, překlad Ferdinand Stiebitz, dřevoryty Bohdan Lacina, neudaný počet výtisků, z nichž 300 čísl. na velínu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 7118)

66. Aloysius Bertrand - Kašpar noci.
1947, překlad Josef Heyduk, 2. Pojerovo vydání (viz sv. 29), lepty Václav Zikmund, úprava Antonín Jero, 1500 výtisků na similijapanu, z nichž 400 číslovaných obsahuje 8 leptů v trojlistu papíru s natištěným seznamem grafik, nečíslované obsahují ve frontispicu 1 lept (který v číslovaných není), zcela všechny lepty v celém nákladu jsou signovány. (Sáňka 5644)

67. Camille Mayran - Katedrála.
1947, překlad Leopold Vrla, 10 dřevorytů Michael Florian, úprava Rudolf Hála, 1500 výtisků, z toho 400 číslovaných na dílovém, zbytek na similijapanu. (Sáňka 6548)

68. Viliam Butler Yeats - Objevy.
1947, přel. Jaroslav Skalický, úprava Rudolf Hála, 1500 výtisků, z toho 600 číslovaných na antiku, zbytek na similijapanu. (Sáňka 7276)

69. Plutarchos - Hostina sedmi mudrců.
1947, překlad Ferdinand Stiebitz, dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Rudolf Hála, 1200 výtisků, z toho 400 čísl. na dílovém, zbytek na ofsetu. (Sáňka 6777)

70. William Butler Yeats - Tajemná růže.
1947, překlad Jaroslav Skalický, dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Rudolf Hála, 1000 výtisků, z nichž 400 číslovaných a se suchou pečetí na antiku, zbytek na similijapanu. (Sáňka 7277)

71. Robert Louis Stevenson - Putování s oslicí do hor.
1948, překlad Josef Hrůša, dřevoryty Michael Florian, 1000 výtisků, z toho 400 číslovaných na antiku se suchou pečetí, zbytek na similijapanu. (Sáňka 7016)

72. Jean Lebrau - Kraj, kde se stýská po stínu.
1948, překlad Leopold Vrla, dřevoryty a úprava Pavel Šimon, neudaný počet výtisků, z nichž 500 čísl. na similijapanu, zbytek na dílovém. (Sáňka 6402)

73. Nikolaj Semjonovič Lěskov - Loupežník Selivan.
1948, překlad Josef Heyduk, úprava František Balcar, dřevoryty Michael Florian, neudaný počet výtisků, z nichž 500 čísl. na similijapanu, zbytek na ofsetu. (Sáňka 6413)

74. Francis Jammes - Švec a dívka.
1948, překlad Josef Heyduk, úprava Rudolf Hála, dřevoryty Bohdan Lacina, 1500 výtisků, z nichž 500 čísl. na dílovém, zbytek na similijapanu. (Sáňka 6175)

75. Jean Lebrau - Dětství, skleněné ptáče.
1948, překlad Leopold Vrla, dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Rudolf Hála, 1000 výtisků, z toho 600 číslovaných na antiku, zbytek na dílovém. (Sáňka 6401)

76. Suzanne Renaud - Chvála oběti.
1948, překlad Bohuslav Reynek, signovaný lept František Foltýn, úprava Josef Červenka, 750 výtisků, z nichž 500 čísl. na antiku s podpisy básnířky i překladatele na patitulu, zbytek na similijapanu. (Sáňka 6842)Soukromé tisky edice Atlantis

1. Marcel Schwob - Ruka slávy a jiné povídky.
1930, překlad Bohuslav Reynek, dřevoryt a úprava Jaroslav Benda, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-100 na similijapanu, zbytek na antiku, 24x16,5. (Sáňka 2011)

2. Stefan Zweig - Waterloo. Napoleon 18.června 1815.
1932, překlad Jan V. Pojer, dřevoryt a úprava Jaroslav Benda, 350 čísl. výtisků, z nichž 1-50 na van Gelderu, zbytek na velínu, 24x16. (Sáňka 5490)

3. Rainer Maria Rilke - Bozi a lidé.
1936, vybral a Překlad Pavel Eisner, kresba Jiří Jaška, 200 čísl. výtisků na ofsetu,, úprava Antonín Lískovec, 17x10,5. (Sáňka 4694)

4. Antonín Trýb - Až v nás.
1940, podpis autora, kresba Jaroslav Veris (v Sáňkovi chybně jako Vais), úprava Oldřich Menhart, 250 čísl. výtisků na similijapanu + 10 římsky čísl. na Pannekoeku, 17x10,5. (Sáňka 5177)

5. Vít Obrtel - Z rosy zrozená.
1944, kresba Antonín Procházka, úprava Oldřich Menhart (neuvedeno), neudaný počet výtisků (dle Sánky 400), z nichž 200 číslovaných na dokumentním papíru podepsáno autorem na patitulu, zbytek tištěn na dílovém, 17x10,5. (Sáňka 4387)Ostatní

1. Otokar Fischer - Podobizny básníků.
1933, jako soukromý tisk vydali Miloslav Píša, Jan V. Pojer a Jaroslav Pojer, kresba frontispicu František Doubrava kresba, 200 číslovaných výtisků, 20x12. (Sáňka 3089)

2. Bohuslav Reynek - Koleda.
1938, perokresba Antonín Procházka, neudaný počet výtisků, novoročenka nakladatele na rok 1939, dvojlist 17x10,5. (Sáňka 6846)

3. Jan Zahradníček - Hromnice.
Nedatovaná novoročenka, perokresba František Vik, dvojlist na Gelderu 17x10,5

4. Jan Zahradníček - Na konec roku.
Nedatovaná novoročenka, jen text bez výzdoby, dvojlist 17x10,5

© Josef Šuchman, únor 2018, poslední revize březen 2019


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW