Nakladatel Václav Pour
(bibliografický soupis produkce)


Nezaměňovat s Vladimírem Pourem, původně knihkupcem u firmy Borový, který vydal v Praze rovněž několik bibliofilií (Erben - Kytice, 1939; Borovský - Král Lávra, 1940; Drašner - Zimní pohádka, 1940; Lermontov - Borodino a Kozácká ukolébavka. obé 1941) a po válce ještě několik knih v Novém Bydžově.


Padesátka knih vydaných Václavem Pourem (1904-1987), zejména pak jeho edice Příběhy je vděčným objektem pro bibliofily všeho druhu. Pro začínající je v nepřednostních výtiscích vcelku snadno a levně dostupná (pomineme-li Poa v dřevorytu). Naopak zkompletování přednostních výtisků může znamenat tvrdý oříšek i pro dlouholeté sběratele.

Pour začal vydávat v roce 1932 zjevně ovlivněn staroříškými tisky knihy v podobném formátu i stylu jako Dobré Dílo. Zpočátku zcela bez výzdoby a vždy s částí nákladu na lepším papíru. K rázné změně stylu došlo od roku 1938, kdy úpravu jeho tisků převzal Oldřich Menhart, který zřejmě inspiroval i vznik nové edice Příběhy s větším formátem.
Menhartův vliv na českou knihu čtyřicátých let byl stejně kontroverzní, jako celá jeho typografie, která bývá na jednu stranu až nekriticky přeceňována, a naopak zas až drasticky dehonestována jako řemeslnická písmomalba dobrá leda na diplomy a čestná uznání. Ať už se kdo přikloní ke kterékoli straně, nelze oddiskutovat, že ve své době značně (a snad i pro tu dobu příznačně) unifikoval tvář mnohých českých válečných a poválečných edic (kromě Poura dělal také Atlantis, ELK, Ráj knihomilů, později Orbis, Tvar, SNKLU apod.). Nelze nic namítat proti jednotné úpravě nějaké knižní řady, ale kupříkladu fakt, že svazky Atlantis a malé Pourovy edice vypadaly v letech 1939-1944 jako jedna jediná řada, byl už poněkud trapný.
V případě Poura navíc Menhart, který nesnášel Váchala, velmi neblaze poznamenal konečnou podobu
Vánoční koledy prózou, k níž Váchal původně vyryl dalších 6 celostránkových dřevorytů. Menhart je ale odmítnul s tím, že se mu nelíbí. Velmi pravděpodobně ovlivnil i to, že Koleda a Poe v dřevorytu jako jediné ze všech Pourem vydaných titulů nemají přednostní číslované výtisky, jakož i to, že Pohádky o čertech, k nimž Váchal vyryl Pourem objednané barevné dřevoryty, nakonec nebyly vydány vůbec.

Většina Pourových knih vyšla ve volných arších vložených v obálce, zpočátku občas v klasické broži (archy do obálky vlepené), některé přednostní výtisky (např. u sv. 13 Malé edice nebo 1. svazku Příběhů) měly archy šité, ale neslepované. Nakladatelské vazby podle všeho nebyly nikdy zhotoveny na žádný svazek. Obálky s chlopněmi byly z kartonu či raženého papíru různé barvy, většinou s tiskem přímo na obálku, ojediněle s titulní nálepkou. Od roku 1944 měly přednostní výtisky suchou pečeť.

(Lege artis)

Pourova edice (později jako Malá edice)

Jednotný formát cca 17x10,5 cm. Prvních devět svazků vyšlo zcela bez výzdoby.

1. Albert Vyskočil - Na pokraji dnů.
1932, 500 výt., z toho 50 čísl. na ručním papíru. (Sáňka 5366)

2. Listy svaté Kláry Blahoslavené Anežce české.
1932, překlad Miloslav John, 500 výtisků na velínu, 400 na imit. japanu, 100 čísl. výt. na Ullersdorfu. (Sáňka 3622)

3. John Keats - Dopisy Fanny Brawnové.
1933, překlad, úprava, nakl. značka Albert Vyskočil, 400 výt. na chamois velínu, 100 čísl. na chamois kartonu. (Sáňka 3597)

4. Albert Vyskočil - Básníkovo slovo.
1933, 500 výt. z toho 25 čísl. na Ullersdorfu. (Sáňka 5364)

5. Dante Gabriel Rossetti - Ruka a duše.
1934, překlad, doslov, úprava, nakl. značka Albert Vyskočil, 500 výtisků, z toho 100 čísl. na chamois Ullersdorfu. (Sáňka 4733)

6. Písně o čtyřech posledních věcech člověka.
1934, doprovod Josef Vašica, vigneta a značka Abert Vyskočil, 260 výtisků, z toho 40 čísl. na Ullersdorfu. (Sáňka 4532)

7. Raoul Ponchon - Múza v hospodě.
1935, přebásnil František Hrubín, úprava, značka Albert Vyskočil, 500 výtisků z toho 50 čísl. na Pannekoeku. (Sáňka 4568)

8. Albert Vyskočil - Marginalia.
1935, 500 výtisků, z toho 50 čísl. na Pannekoeku. (Sáňka 5365)

9. Francis Jammes - Čtyřverší.
1936, úprava a nakl. značka Albert Vyskočil, 350 výtisků, z toho 75 čísl. na Pannekoeku. (Sáňka 3289)

10. Dolů kopcem k Betlému - Valašské koledy.
1937, Uspořádal, poznámky Josef Strnadel, dřevoryty Antonín Strnadel, 300 výtisků, z toho 50 čísl. na van Gelderu. (Sáňka 2916)

11. Anonín Jarolím Dvořák z Boru - Divotvorné vítězství nad smrtí (Divotvorné vítězství medotekoucího učitele a claravallenského opata Sv. Bernarda nad hrůzoplnou smrtí).
1938, doprovod Josef Vašica, doslov, úprava a nakl. zn. Albert Vyskočil, 350 výtisků, z toho 50 (nečíslovaných! - Sáňka chybně uvádí jako číslované) na tenkém Hollandu. (Sáňka 2986)

12. František Ondřej Waldt - Chvála jazyka českého.
1938, vybral a doprovodil Josef Vašica, reprodukce dřevorytů z r. 1730, 300 výtisků, z toho 50 čísl. na van Gelderu, úprava Oldřich Menhart. (Sáňka 5374)

13. František Springer - Splacený peníz.
1938, 350 výtisků, z toho 100 čísl. na Pannekoeku s mědirytinou Františka Tichého, který knihu upravil. (Sáňka 4949)

14. Kniha o rodu a utrpení svatého knížete Václava.
1939, přeložil, doprovod Josef Vašica, dřevoryty Antonín Strnadel, úpr. Oldřich Menhart, tisk Karel Kryl, 350 výtisků, z toho 50 čísl. na Pannekoeku. (Sáňka 3647)

15. Jan Zahradníček - Oslice Balaamova.
1940, úprava a nakl. značka Albert Vyskočil, 350 výtisků, z toho 50 čísl. na Pannekoeku. (Sáňka 5431)

16. Josef Bohuslav Foerster - Umění a jeho etická moc.
1941, frontispic kresba Antonín Procházka, nakl. zn. Antonín Strnadel, 365 výtisků, z toho 65 čísl. na Zandersu. (Sáňka 3101)

17. R. Maria Rilke - Kniha o putování.
1942, překlad J. Kadlec, dřevoryty Vl. Kovářík, 315 výt. z toho 65 čísl. na Pannekoeku. (Sáňka 4700)

18. Artur Schopenhauer - Spisovatelům a čtenářům.
1942, překlad Josef Strnadel, kresba portrét Antonín Strnadel, úpr. Oldřich Menhart, 465 výtisků, z toho 100 čísl. na dokumentním papíru. (Sáňka 4845)

19. Josef Václav Sládek - Anna Potocká.
1942, dřevoryty M. Stritzková - Florianová, úprava Oldřich Menhart, 460 výtisků, z toho 100 čísl. na Zerkallu. (Sáňka 4865)

20. Miloslav Zich - Šepot bříz.
1943, ve frontispicu dřevoryt Josefa Váchala, úprava Oldřich Menhart, 500 výtisků, z toho 100 čísl. na Zerkallově simijapanu. (Sáňka 5476, Hýsek 99)

21. Traktátec o štěstí, který má jméno pán rady.
1944, úprava a poznámky Josef Vašica, dřevorytové vignety Ant. Strnadel, 1200 výtisků, z toho 100 na hlad. dílovém papíru, úprava a iniciály Oldřich Menhart. (Sáňka 5174)

22. Hölderlin a Diotima.
1944, přeložil František Humler, závěr Albert Vyskočil, úprava Oldřich Menhart, 1500 výtisků, z toho 150 čísl. na růžovém dílovém papíru, slepá pečeť Oldřich Menhart. (Sáňka 3400)

23. John Foerster - Dickensovo dětství.
1945, překlad a doslov Timotheus Vodička, frontispic dřevorytová podobizna od Karla Štiky, úprava Oldřich Menhart, tisk K. Kryl, 1000 výt., z toho 60 čísl. na Old Kentucky. (Sáňka 5939)

24. Josef Uher - Má cesta a jiné prózy.
1946, 2 dřevoryty Václav Mašek, úprava Oldřich Menhart, 1000 výtisků, z toho 150 čísl. na dokumentním papíru. (Sáňka neuvádí)

25. Z dopisů Bedřicha Smetany.
1947, uspořádal Fr. Bartoš a Zd. Němec, úprava Method Kaláb, 500 výtisků, z toho 300 čísl. na velínu. (Sáňka 6976)

26. N. V. Gogol - Hovory o životě a umění.
1947, vybral a uspořádal Fr. Springer, frontispic kresba autora od Václava Maška, úprava Oldřich Menhart, 450 výtisků, z toho 160 čísl. na dokumentním papíru. (Sáňka 5957)

27. Rukopisy zelenohorský a královédvorský.
1948, překlad a poznámka Al. Vyskočil, úprava Oldřich Menhart, 500 výt. na ofsetu a 200 na Maršovu, 1948. (Sáňka neuvádí)

28. Bohumil Novák - Svědectví poesie.
1948, 4 dřevoryty Bohdan Lacina, úprava Oldřich Menhart, 770 výtisků, z toho 200 na velínu podepsaných autorem. (Sáňka 6690)

29. A. S. Puškin - Listy nevěstě a ženě Natalii Nikolajevně.
1949, překlad a poznámka Emanuel Frynta, dřevorytový portrét Jiří Šindler, úprava Oldřich Menhart. (Sáňka 6821).Edice Příběhy

Jednotný formát cca 21x13. Na obálkách a titulních listech uváděno ve dvou řádcích jako "Příběhy / Pourova edice", v tiráži pak jako "sbírka Příběhy v Pourově edici". Vše v úpravě Oldřicha Menharta. Přednostní výtisky od svazku 4 včetně byly opatřeny suchou pečetí vydavatele. Kromě prvního svazku vyšlo vše s původními grafikami.

1. R. L. Stevenson - Podivný případ doktora Jekylla a pana Hyda.
1940, přeložil Jan Čep, kresby František Tichý - 6 hlubotiskových reprodukcí na přílohách, 565 výtisků, z toho 65 na holandu Pannekoek číslováno. (Sáňka 4970)

2. Jakub Arbes - První noc u mrtvoly.
1942, 6 původních litografií Antonín Strnadel, 600 výtisků, z toho 100 na hol. Pannekoek číslováno podepsáno výtvarníkem v tiráži. (Sáňka 2245)

3. E. T. A. Hoffmann - Don Juan.
1942, přeložil O. Reindl, 6 kamenorytin Vladimír Kovářík, 600 výtisků, z toho 100 čísl. na dokumentním papíru s průsvitkou non plus ultra má frontispic podepsaný grafikem. (Sáňka 3350)

4. Carl Stephenson - Leiningenův boj s mravenci.
1944, přeložil Václav Štěpánovský, neudaný počet výtisků (Sáňka chybně uvádí 150, což je zjevně jen překlep neopravený při korekturách - jde o nejběžnější svazek celé edice), z toho 100 číslovaných na Pannekoeku má ve frontispicu signovanou mědirytinu Bohdana Laciny, ve výtiscích na ofsetu je její litografická reprodukce. (Sáňka 4967)

5. Charles Dickens - Vánoční koleda prózou.
1945, přeložil Timotheus Vodička, 7 dřevorytů Josef Váchal, neudaný počet výtisků na ofsetu, přednostní nebyly vydány. (Sáňka 5838, Hýsek 102)

6. N. V. Gogol - Vij.
1946, přeložil Jan Rey, 3 dřevoryty Bohdan Lacina, 450 výtisků, z toho 150 na žlutém ručním papíru číslováno a s podepsaným frontispicem. (Sáňka 5959)

7. Josef Uher - Dětství.
1947, 5 dřevorytů Karel Štěch, 450 výtisků, z toho 150 na dokumentním papíru v tiráži číslováno a podepsáno grafikem. (Sáňka neuvádí)

8. Jules Barbey D´Aurevilly - Hostina neznabohů.
1947, přeložil O. Reindl, 4 lepty Václav Mašek, 500 výtisků, všechny na dílovém papíru, 175 z nich číslováno a podepsáno grafikem v tiráži. (Sáňka 5575)

9. F. M. Dostojevský - Zbožná sebevražda.
1947, přeložil Emanuel Frynta, suchá jehla Bohdan Lacina, 450 výtisků na běžném ofsetovém papíru, z nichž 170 číslováno a s podepsaným frontispicem. (Sáňka 5849)

10. Kožený střevíc.
1948, ze středověkého čínského originálu přeložil a doslov napsal Jaroslav Průšek, básnické vložky v úpravě Jarmily Urbánkové, 7 dřevorytů Stanislav Kolíbal, 460 výtisků, z nichž 160 na ručním papíru číslováno a podepsáno v tiráži grafikem. (Sáňka neuvádí)

11. Guy de Maupassant - Přízraky.
1948, přeložil O. Reindl, 12 dřevorytů Jaroslav Lukavský, 600 výtisků, z toho 240 na maršovském papíru číslováno a podepsáno grafikem v tiráži, (Sáňka neuvádí)

12. Edgar Allan Poe - Případ pana Valdemara.
1948, přeložila Jiřina Hauková, 7 dřevorytů Bohdan Lacina, 500 výtisků, z toho 220 na maršovském papíru číslováno, 200 podepsáno grafikem v tiráži, 20 výtisků pro sběratele Jana Fučíka mělo místo dřevorytů sedm suchých jehel Františka Tichého a svázal je podle návrhu Karla Vodáka Alois Jirout. (Sáňka neuvádí)
Poznámka: Část nákladu později po antikvariátech vykoupil brněnský nakladatel František Janás (edice 33) a vydal s novou tiráží postupně 4 své vlastní verze bez Lacinových dřevorytů: nejprve se 7 suchými jehlami Františka Tichého (1982, 22 výtisků), pak s grafickými přílohami různých autorů (1984, 69 výtisků), dále se 7 lepty Oldřicha Kulhánka (1990, 69 výtisků) a nakonec se 7 dřevoryty Jana Vičara (2012, 35 výtisků). S původní výzdobou tedy zbývá jen asi 300 výtisků.

13. Gottfried Keller - Romeo a Julie na vsi.
1949, přeložil E. A. Saudek, 4 kamenorytiny Karel Svolinský, 600 výtisků, z toho 200 na maršovském papíru číslováno a podepsáno v tiráži výtvarníkem. (Sáňka neuvádí)


Dva další chystané svazky edice nakonec vydal Spolek českých bibliofilu v nakladatelství Československý spisovatel jako II. a III svazek nové řady Ráj knihomilů:

(14.) Miguel de Cervantes Saavedra - O nerozvážném zvědavci.
1950, překlad Hugo Kosterka, dřevoryty Jaroslav Lukavský, 750 výtisků, z nichž 500 na maršovském papíru v tiráži číslováno a podepsáno grafikem. (Sáňka 5753)

(15.) Honore de Balzac - Červená hospoda.
1950, přeložil O. Reindl a Josef Kopal, 6 litografií Jaroslav Lukavský, 500 výtisků, z toho 250 číslovaných na maršovském papíru, podepsaných v tiráži grafikem. (Sáňka 5590)
Mimo edice

1. Evangelium Sv. Matouše z Bible Svatováclavské.
1939, upravili a poznámkami opatřili Jan Dokulil a Adolf Vykopal, náklad neuveden, 21x14. (Sáňka neuvádí)

2. Korunovační řád českých králů.
1942, z latiny přeložil K. Doskočil, překlad přehlédl a doslov napsal Josef Cibulka, kresby a úprava Oldřich Menhart (předsádka, titil, iniciály), 250 čísl. výtisků na Pannekoeku, 30x22,5. (Sáňka 3720)

3. Písně o čtyřech posledních věcech člověka.
1944, poznámky a uspořádání Josef Vašica, 12 dřevorytů Josef Váchal a barevný v titulu a na obálce, 1700 výtisků, z toho 200 čísl. na dokumentním papíru podepsaných grafikem, zbytek na antiku, 21x17. (Sáňka 5433, Hýsek 101)

4. Pohádka o dobrodružstvích a o chrabrosti Jeruslana Lazareviče, mladého junáka a přesličného ruského bohatýra. Na paměť hrdinských bojů slavné Rudé armády za svobodu Československa MCMXLV.
1945, přeložil a poznámkou opatřil Josef Vašica, dřevoryty barevné a černobílé Bohdan Lacina, úprava Oldřich Menhart, 1000 výtisků, z toho 150 podepsáno ilustrátorem a opatřeno suchou pečetí, 22,5x13,7, (Sáňka 6791)

5. Orloj literární a umělecký - Almanach Pourovy edice na rok 1946.
1945, liter. část uspořádal František Springer, obrazovou vybral a knihu upravil Oldřich Menhart. Vignety J. Váchal, Přiloženo 8 příloh - J. Čapek, K. Štěch, B. Lacina, V. Mašek, Fr. Tichý, Ant. Strnadel - 4x dřevoryt, 4x reprodukce. 19,6x12, 1000 neprodejných výtisků na dílovém papíře. (Sáňka 6714, Hýsek 103)

6. Josef Váchal - E. A. Poe v dřevorytu.
1946, 15 dvoubarevných dřevorytů na náměty Poeových povídek + černobílý na obálce, 23x15, 600 výtisků na běžném papíru; přednostní nebyly vydány. (Sáňka neuvádí, Hýsek 104)

7. Raoul Ponchon - Múza v hospodě.
1948, vybral a přebásnil František Hrubín, II. rozšířené vydání (viz Pourova edice sv. 7), 660 výtisků, z toho 300 číslovaných na maršovském papíru se čtyřmi mědirytinami Václava Maška (jedna na titulní listu, tři na vložených volných listech), jeho podpis a suchá pečeť vydavatele v tiráži; v nepřednostních je na titulním listu místo rytiny reprodukce Maškovy kresby, která v přednostních výtiscích chybí, 21x13,5. (Sáňka neuvádí)
7b. Paul Verlaine Raoulu Ponchonovi.
1948, příloha pro subskribenty a přátele: "Tuto báseň Paula Verlaina ze sbírky Dédicaces přeložil František Hrubín a vydal Václav Pour v Praze k vánocům 1948. S neznámou fotografií Raoula Ponchona z jeho pijáckého zátiší.", 8 stran stejného formátu i úpravy přiložených ke knize navíc jako PF 1949.
Poznámka: Vyšlo jako "Pourova edice" bez čísla. Svazek je úpravou a formátem zcela totožný s edicí Příběhy, do níž ale nemohl být zařazen, jelikož jde o poesii, nikoli "příběh". Na zadní straně obálky je 29. svazek původní Pourovy edice avizován už jako "Malá edice".


© Josef Šuchman, únor 2018


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW