Logo

Škatulky hejbejte se
aneb Formulář podle WordPerfectu


(Softwarové noviny 12/1993)WordPerfect Informs 1.0 pro WindowsO softwaru nové dimenze hovoří propagační letáky leckterého výrobce. WordPerfect Informs však názorným způsobem demonstrují, jak asi tato dimenze bude vypadat: dosavadním škatulkám editory, databáze, spreadsheety, DTP apod. už zdá se zvoní hrana.Na první pohled by WordPerfect Informs mohly budit dojem sice netradičně specializovaného, ale jinak vcelku srozumitelného prográmku, sloužícího k vytváření formulářů. Dobrý nápad, pomyslil jsem si, když jsem poprvé přelétl očima třířádkové reklamní avízo. Pro jisté typy lidí totiž formulářů není nikdy dost a normální textové editory na jejich výrobu nebývají dostatečně vybaveny; DTP zase – nehledě k ceně – to dělají zbytečně složitě. Očekával jsem tedy jakýsi jednoúčelový editor. Pochopitelně jsem se naprosto mýlil, takže jsem nejprve zůstal civět,

CO TO JE.Měl mne zarazit už zubatě rozdělený nápis DESIGNER/FILLER na krabici, ale nezarazil. Aniž bych nad ním hloubal, vrazil jsem pokojně instalační disketu do drivu s vědomím, že jsem doposud s žádným instalačním programem z Oremu neměl problémy. Ani Informs v tomto směru nebyly výjimkou. Problémy začaly teprve ve chvíli, když jsem se poprvé pokochal překvapivou nadúrodou ikon v okně WordPerfectu. Nešlo ovšem o problémy rázu technického, ale prostě o mé dlouhé vedení.

Skutečnost je takováhle: Informs nejsou jeden program, ale hned tři: Designer, kterým někdo trochu chytřejší formulář napíše, Filler, kterým mohou i ti nejhloupější formulář vyplnit, a Security, který zajišťuje, aby se v tom nešťoural, kdo nemá. Posledně jmenovaným programem se už dále nebudeme zabývat, protože i jen letmá procházka po zbylých dvou zabere místa dost a dost. Nejprve však dovolte, abych si poněkud nasypal

POPEL NA HLAVU.V SWN 10/93 jsem si totiž dopřál luxusu, jehož si díky empiricky odůvodněné skepsi často nedopřávám: napsal jsem nadšený článek o WordPerfectu 6.0. A softwarový pámbů mne za to hned potrestal trestem pro recenzenta nejvyšším – spousta z toho, co jsem napsal, totiž není pravda. Čeština zdaleka nefunguje tak dokonale, jak se na první pohled zdálo, spolupráce s Packardem 4 rovněž není tak nekonfliktní – prostě všechno je jinak. Jak bývá u WordPerfectu (potažmo Bitsteamu) obvyklé, problémy nastanou při použití ď a ť – a neodstranil je ani update na verzi 6.0a. Tak to dopadá, když k testování tisku člověk použije kus staré recenze (v které jako na vztek zrovna žádné ď ani ť nebylo), místo aby pečlivě vypsal všechna písmenka s nabodeníčky a důkladně je prozkoumal. Takže opravuji: WordPerfect 6.0 je sice výtečný program, ale zatím má ještě drobné mušky, takže se možná oplatí počkat, než je výrobce vychytá – asi tak do verze 6.1.

Omlouvá mne pouze skutečnost, že šlo (jak bylo naštěstí v článku uvedeno) o první dojem a že už dlouho mne žádný jiný editor tak nenadchl, takže jsem se snad jaksi podvědomě chtěl s čtenářem podělit pro změnu o nějakou radost, místo o tradiční stesky, jak nic pořádně nefunguje. Už to víckrát neudělám – ani v softwaru se prostě zázraky nedějí.

Pokud jde o WordPerfect Informs, nenazval bych tuto recenzi sice zrovna prvním dojmem, ale bůhvíco zasvěceného od ní také nečekejte. K tomu bych musel mít o pár měsíců víc času, abych mohl důkladněji prozkoumal všechny záměry tvůrců programu. Navíc chybí možnost srovnání, protože Informs, jako již bylo řečeno, jsou softwarem značně originální

KONCEPCE.Právě ta byla příčinou počátečních rozpaků – vybaflo na mne prostě něco úplně jiného, než jsem předpokládal. Ne že by snad Informs nesloužily také k jednoduché výrobě formulářů (i když právě díky tomu „také“ přece jen poněkud složitější, než se dalo čekat). Hlavní smysl je však dočista jiný – WordPerfect jej nazývá elektronickými formuláři („electronic forms“) – a těžko najít jakýkoli výstižnější výklad. Prakticky jde o kombinaci v určitých ohledech velmi vyspělého textového editoru (disponujícího některými funkcemi hypertextu a DTP) s databází a částečně i spreadsheetem.

Možné použití je v zásadě trojí: buď k vytváření a tištění prázdných formulářů, nebo k vyplňování a vytištění hotových formulářů, či konečně k vyplňování hotových formulářů a jejich uložení ve formě databáze. A tato třetí alternativa je tím, co se skrývá pod magickým „electronic forms“. Jejím předpokladem je samozřejmě nasazení Informs v síti – na snad proto, že by to jinak nešlo, ale že by to nemělo smysl.

Obecně vzato jsou tedy Informs výrobkem určeným spíše pro síťové aplikace, především v kombinaci s WordPerfect Office 4.0 (není podmínkou, ale některé funkce Mailu jinak nefungují). Jednotlivci sice mohou přinést také nějaký užitek, ale dlužno předeslat, že musí jít o jednotlivce dostatečně počítačově erudovaného, sběhlého především v databázích a spreadsheetech. Lze pochopitelně resignovat na rozsáhlé možnosti Informs a používat je pouze k vytváření a tištění formulářů, ale na to jde zas o příliš drahý program s relativně komplikovaným ovládáním, takže běžné editory pro Windows uživateli asi vyhoví lépe. Při nasazení v síti se předpokládá, že normální účastník bude formuláře pouze vyplňovat, takže vůbec nepřijde do styku se složitější částí programu, zvanou

DESIGNER.Ten má obsluhovat buď správce sítě, nebo osoba k tomu určená a vyškolená (tedy taková, která si přečetla manuál a pochopila ho). Samotné namalování formuláře je přitom ještě poměrně nejjednodušším úkonem; podstatně náročnější je jeho správné propojení s databází a zejména pak náležité osvojení si kalkulačních možností. K dispozici je podle příručky přes 120 funkcí; nepřepočítával jsem je, ale dost nerad bych se je učil – jejich prostý výčet zabírá čtyřicet stránek v manuálu. Pokud jde o databáze, je možné vybrat si propojení s následujícími produkty: dBase, Paradox, Btrieve, DataPerfect, FoxPro, Clipper, Sybase, Oracle, Informix, XDB, DB2, Netware SQL a Microsoft SQL. Není-li zbytí, lze použít alespoň Secondary Merge nebo ASCII soubor. Všechny tyto věci je třeba provést v Designeru; uživatel, který dokumenty vyplňuje, už samozřejmě nemůže strukturu databáze měnit. Lze rovněž propojit jednotlivé formuláře mezi sebou; každý z nich může mít až 99 stran.

Formulář lze opentlit vloženými obrázky (kupříkladu firemním logem); k dispozici jsou rozličné rastry, čárkované a čerchované čáry všeho druhu a pochopitelně libovolný výběr barev. Program nabízí čtrnáct základních pracovních nástrojů, z čehož pět slouží ke kreslení (přímky, křivky, elipsy, obdélníky a obdélníky s kulatými rohy) a devět jako datová okna. Bez komentáře lze ponechat okno pro obrázek (Figure), okno pro text (Text Box) a okno pro tabulku (Table); ostatní jsou specialitami Informs, takže zaslouží trochu detailnější popis.

Nejjednodušší je okno pro prosté vyplnění (Entry Field), sestávající z hlavičky a prostoru pro data – na obrázku Designeru Jméno a Příjmení. Hlavička může být umístěna libovolně, případně zcela vypuštěna. Okénko pro data lze definovat různými způsoby, vesměs známými ze vstupních formulářů databází (text určené délky, číslo, datum/čas, uživatelsky definovaný alfanumerický formát, memo bez omezení délky vkládaného textu apod.).

Dále lze použít „knoflíkové“ okno (Radio Button) – na obrázku okna V letech... – které umožňuje zvolit si jednu z nabízených možností. Nevýhodou je, že pokud při vyplňování formuláře třeba jen omylem kliknete na toto okno, nelze už ponechat „knoflíky“ prázdné (nebo se mi alespoň nepodařilo zjistit, kterak to nastavit). Určitou obdobou je „odfajfkovací“ okno (Check Box), které na obrázku není; v tomto případě však vstup funguje prostým zaškrnutím, které lze druhým kliknutím myši zase zrušit. Zde pro změnu postrádám možnost volby okna obsahujícího více vstupů najednou – pro každé odfajfkování je třeba otevřít okno nové.

Okno pro čárkový kód (Bar Code) je odpovědí onomu laskavému čtenáři, který mi onehdy volal, zda nevím o nějakém editoru, schopném generovat čárkový kód – už tedy konečně vím, akorát že to není tak úplně zrovna editor... ale třeba se Vám i tak bude hodit. Nehodlám předstírat, že si vyznám ve struktuře čárkových kódů, ale pro informaci případných odborníků alespoň opisuji z dokumentace, že Informs umí vytvořit kódy formátu 3 of 9, Extended 3 of 9, UPC A, UPC E, EAN/JAN 13, EAN/JAN 8, Interleaved 2 of 5, Codabar a Postnet.

Konečně poslední dva typy oken slouží výhradně pro definici elektronických formulářů. Oba předvádí v plné kráse obrázek Filleru: menu Seznam politických stran... je ukázkou okna Drop Down List Box a čtyři tlačítka demonstrují Action Button. Účel vyplývá z ilustrace; akci pro tlačítko je samozřejmě nutné definovat pomocí výše zmíněných kalkulačních funkcí. Ke kterémukoli z oken lze také přidat help, projevující se jednak dolní pomocnou řádkou (viz obrázek) a jednak oknem s podrobnými instrukcemi, které lze vyvolat trochu netradičně klávesou F8.

Možnosti programu jsou přepestré, ale přesto i při nedlouhém používání lze zjistit některé drobnosti, které by stály za doplnění. Vedle už zmíněných je to především možnost ukončení nakreslených čar šipkou, nastavení transparentního překrývání oken, přesná definice parametrů všech čar v rámci okna Tabulky a snad i integrace nějaké vlastní databáze přímo do programu. Formát data by mohl brát ohled na nastavení Národních zvyklostí Windows – když už konečně jednou takové úslužné prostředí máme – za stávajících okolností datum s česky vypsaným měsícem do formuláře prostě nedostanete. Trpělivější uživatel zajisté shledá řadu jiných nedostatků, neboť i Informs – jako každá první verze – nepochybně vykazují řadu dětských nemocí. Přesto jsou už teď poměrně stabilní (Designer se mi sesypal asi dvakrát, Filler častěji, ale jen když jsem s ním dělal něco, co jsem neměl). Rovněž by nebylo od věci, kdyby příští verze pracovala trochu rychleji – i na Windows jsou některé prostoje příliš dlouhé.

Jestliže nám povídání o Designeru zabralo trochu víc místa, o to méně jej budeme potřebovat k vylíčení funkcí programu

FILLER.Základní představu přinese už srovnání tloušťky manuálů – příručka k Designeru má přes 500 stran, k Filleru sotva devadesát. Prográmek je pochopitelně k mání i zvlášť – bratru za nějakých 200 $ – zatímco kompletní souprava Designer/Filler vyjde o tři stovky dráž. V dohledné době by měl být navíc Filler k dispozici i ve verzích pro DOS, UNIX, OS/2 a MacIntosh a všechny by měly umět zpracovat soubory vytvořené Designerem pro Windows, i když s kompatibilitou takto pořízených dat – zejména pokud budou v češtině – nevím, nevím.

Očekávaný problém, kterak bude editor klonovat vyplněné formuláře, je v Informs vyřešen tím, že Filler už vůbec nepracuje jako editor, ale čistě jako databáze. Uživatel si pouze může vybrat, zda pořízený záznam do databáze uloží, nebo nikoli; žádné povely typu Save As zde prostě neexistují. Program je zkrátka dokonale přizpůsoben předpokládané počítačové erudici řadových účastníků sítě. Jediné, co poněkud kontrastuje s totální blbuvzdorností, je funkce Query, umožňující generovat výstupní sestavy (viz malý obrázek). Lokalizace by to zajisté spravila, ale na tu si nejspíš počkáme, dokud si WordPerfect neověří, jak se Informs budou prodávat v rodných Spojených státech. Výsledky nebudou nezajímavé už s ohledem na nejbližší budoucnost, jíž by se mohly ubírat cesty softwaru, takže si v této souvislosti dovolím poněkud odbočit a dopřeji si

TROCHU FUTUROLOGIE.Mohou-li si prognostici hrát na politiky, proč by publicista nemohl chvíli fušovat do prognostiky. WordPerfect Informs totiž skutečně přichází s čímsi sice dávno tušeným, ale dosud ne tak pregnantně vyjádřeným – s trendem ke specializaci a současné syntéze softwaru.

Editor pro spisovatele by se totiž asi skutečně měl lišit od editoru pro písařku a ten zase od editoru pro člověka, který potřebuje psát faktury. Určitě by bylo na místě mít jedno DTP na sázení knih, jiné na deníky, další na barevné magazíny. Těžko říci kam až taková specializace může dojít (abychom nakonec neměli jeden spreadsheet pro obchodníky s textilem a jiný pro vývozce obuvi), nicméně skutečně se zdá, že éra „univerzálně použitelných celoobrazovkových“ programů končí. Cenu za univerzálnost, kterou logicky představuje narůstající složitost ovládání, budou ochotni platit jen ti, kteří nepoužívají počítač jednoúčelově. Těch však, přiznejme, percentuálně valem ubývá. A tak pro úředníka, který nedělá nic jiného, než že vyplňuje formuláře, budou Informs (nebo něco podobného) jistě daleko užitečnější, než QuarkXPress, Excel a FoxPro dohromady. Chybějící funkce (pokud se vůbec naskytne eventualita, že by je skutečně postrádal) mu bohatě nahradí úspora času nutného k naučení se, kterak s programem zápolit.

Těžko hádat, jaké podivné hybridy mohou z tohoto trendu časem vzejít. Navíc ani specializace rozhodně není všespasitelná, což nejlépe ze všeho dokládají snad už stovky domácích účetnických programů, jeden horší než druhý. Bývají totiž natolik jednoúčelové, že každé sebemenší vybočení z představ autorů o tom, kterak vésti účetnictví, znamená zcela neřešitelný problém. (Je ovšem třeba přiznat, že v těchto případech obvykle chybí výše zmíněná syntetická složka – většina účetnictví, která jsem doposud viděl, byla je vykastrovanými databázemi, doplněnými v lepších případech nevalně integrovaným texteditorem).

Lze ovšem zároveň anticipovat i trend zcela opačný (který naznačují Windows a některá prohlášení Microsoftu) – snahu po dosažení ideálu vytvořit absolutně univerzální program, se kterým by bylo možné dělat naprosto cokoli na jediné úrovni. Jak však u podobných věšteckých operací bývá, pravda bude nakonec úplně jinde, takže zanechme planých úvah a přikročme k tomu, co by mělo být rezultátem každé recenze, to jest k závěrečnému

DOPORUČENÍ:Pokud jste vybaveni sítí, jejíž účastníci musí častěji vyplňovat formuláře nejrozličnějšího druhu (nebo kde by zavedení elektronických formulářů mohlo zjednodušit práci), stojí WordPerfect Informs v kombinaci s WP Office nesporně za vyzkoušení. Potěšit může rovněž ty, kteří se živí vytvářením rozličných dotazníků, zejména nejsou-li spokojeni se způsobem, jakým to dělali dosud. Pro příležitostné použití se však Informs jeví přece jen dost komplikovaná a nadto ne právě laciná. Určitě se ale vyplatí věnovat pozornost dalším verzím programu, které mohou výrazně rozšířit jeho dosavadní aplikační spektrum.Jednou větou: program pro vytváření a vyplňování tištěných i elektronických formulářů pro Windows.

Výrobce: WordPerfect Corp., USA.

Požadavky: co nejrychlejší PC (minimálně 386 DX se 4 MB RAM), 19 MB na HD, myš, VGA nebo lepší karta, Windows 3.1; vhodné zejména pro síťové aplikace v kombinaci s WP Office 4.0 a s některou z podporovaných databází.

Věnoval: distributor – DCC Praha.

Cena: Designer/Filler 10 000 Kč, Filler (1; 5; 20 licencí) 4000; 10 000; 29 000 Kč.


Úvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU