Logo

DTP pro úředníky (nikoli však pro české)


(Softwarové noviny 11/1993)Nadstavbový grafický program By Design k WordPerfectu 5.1 je ve verzi pro Windows spíše jen úsměvnou kuriozitou.Sémantický cit lidové mluvy je někdy až obdivuhodný – povšimněme si kupříkladu, že ač ve rčení blbý jako... se vyskytuje přirovnání téměř k čemukoli, nikdy se nesetkáte s výrokem blbý jako úředník. Lid prostě cítí, že podobné přirovnání nemá smysl, protože nic jiného není tak blbé. Třeba onehdá na oddělení pasů a víz na Praze 2 jsem... – ale ne – vždyť to určitě znáte sami. Jistě – někde se tito lidé zaměstnat musí, jenom nechápu, proč vždycky právě tam, kde mohou otravovat druhé.Počítačová revoluce se přes počáteční, někdy téměř až ludický odpor nevyhla ani úřednické sféře a pro mnoho softwarových firem se stalo utěšeným zdrojem příjmu vymýšlení programů natolik prostoduchých, aby jejich ovládání pochopil i průměrný byrokrat. Doslova triumfem v této branži se jeví By Design, výrobek kalifornského STREETWISE SOFTWARE, slibující „turn WordPerfect into your personal desktop publisher“ (překládat snad netřeba).

Program byl původně vyvinut pro DOS verzi slavného editoru a v této podobě měl ještě celkem hlavu a patu. Verze 2.0 for Windows však pouhou změnou platformy bez změny koncepce rázem nabyla půvabu tak svérázného, že kdyby existovala soutěž softwarových kuriozit, byl by By Design 2.0 nesporně horkým favoritem. Zároveň se jediným vhodným konzumentem tohoto „DTP“ stal – americký úředník; takový, pro něhož je i používání MS Publisheru oříškem příliš komplikovaným.

Základní princip By Designu je skutečně velmi jednoduchý – z názorné nabídky v menu si vyberete, co zrovna potřebujete, a ono se to na stránce samo udělá. Žádné microsofťácké rafinovanosti typu Page Wizards; do dokumentu se prostě nasypou okna s obrázky a pro zvlášť natvrdlé byrokraty ještě avíza, odkud mají začít psát, a je to. Celkově však program působí jaksi podivně – už jen to ovládání, které se překvapivě spouští z menu pro práci s oknem (tlačítko mínus v levém horním rohu). Teprve důkladnějším prozkoumáním adresáře By Designu zjistíte pozoruhodnou skutečnost, že jediným EXE souborem v něm je SETUP.

By Design totiž ve skutečnosti vůbec není programem v pravém smyslu slova – jde pouze o soubor obrázků a maker zastřešený stokilobajtovou knihovnou BYDESIGN.DLL. Na jednu stranu jde o impozantní doklad toho, co všechno lze s makry ve WordPerfectu provozovat, na druhé straně má taková koncepce určitá omezení, která se projeví zejména při jiném než implicitním nastavení editoru. Přitom je třeba rovnou konstatovat, že většinu dovedností By Designu dokáže zkušený uživatel nepříliš složitě realizovat i bez něho. Dokonce – budeme-li úplně upřímní – celý „program“ je v podstatě tak trochu podfuk. Vše, co je na něm „stolně vydavatelského“, lze v zásadě provést prostým načtením grafiky nebo hotového mustru stránky, aniž by bylo třeba jakýchkoli maker. Ta v některých případech sice slouží k určitému zjednodušení práce, ale především umožňují úředníkovi snadný výběr zcela oproštěný od imaginace; tedy přesně to, co potřebuje. Přičteme-li k tomu dokumentaci o pouhých 130 stranách, z nichž ještě nejméně dvě třetiny zabírají obrázky, máme před sebou uskutečnění luzného snu všech byrokratů obtěžovaných počítači.

Jediný program – výše zmiňovaný SETUP – se prezentuje vlastní ikonou ve skupině WordPerfectu a jeho smyslem je toliko vypínání a zapínání By Designu. Ten, pokud je zapnut, se automaticky zavádí při každém spuštění WordPerfectu, což se projeví chvilkovým bliknutím informačního okna a případně přítomností vlastní sady ovládacích ikon (Button bar – viz obrázky), kterou lze samozřejmě vypnout. V takovém případě je jedinou známkou jeho existence stručné menu, které se objeví po volbě By Design v nabídce okna (viz výše).

Ovládací menu sestává ze čtyř položek: System, Tools, Page Designs a Art Gallery. První slouží k nastavení několika málo parametrů; poslední umožňuje načíst grafiku ze tří skupin: Obrázky, Titulky a Symboly (roztřídění je ovšem provedeno už ve struktuře adresářů, takže tato položka menu je zcela zbytečná – respektive ušetří uživateli jedno kliknutí myší při listování v souborech). Celý „program“ se tedy skrývá v posledních dvou volbách.

Page Designs umožňují výběr z celkem 80 variant rozložení stránek – hlavičkových papírů, etiket, titulních listů, obchodních formulářů apod. Zvolený design lze umístit pouze na zcela prázdnou stránku (do nového souboru či po vložení Page Break), přičemž předpokládaným rozměrem strany je Standard (21,59x27,94). Je-li nastaven rozměr jiný nebo je-li stránka naležato, vykonají se stejně veškeré operace pro nastavení Standard portrait – co se nevejde, to prostě přeleze přes okraj. Jediným přínosem maker oproti načtení hotového mustru je tak automatické vkládání aktuálního data a adresy, arci pokud vybraný design tyto údaje obsahuje. V adrese uživatele zadávané v menu System – Custom ovšem nesmí být přítomny české znaky, jinak se makro zhroutí a zanechá po sobě otevřené okno WordPerfect Macro Facility, kterého se nelze zbavit jinak, než zavřením celých Windows.

Tools v podstatě obsahují jednotlivé komponenty, z nichž jsou složeny designy stránek: 12 olemování (page borders), 4 podtisky, 8 hlaviček strany, 7 hlaviček odstavce, 8 druhů číslování stránek, 5 druhů iniciál pro číslování odstavců, 9 zarážek mezi odstavce, 8 možností zvýraznění textového okna a konečně 6 fontů, jimiž lze buď psát, nebo je umístit jako iniciálu. Tyto fonty nesporně stojí za zmínku. Dva z nich – Da Vinci a Modern Art (viz obrázky) – pro určitou originalitu; všechny bez výjimky pak pro způsob, jakým jsou generovány: jde summa summarum o 285 grafických souborů ve formátu WPG – co soubor, to jedno písmenko! V éře TrueTypů věc vskutku neuvěřitelná – právě zde je ovšem třeba připomenout původní By Design pro DOS, kde v případě WordPerfectu 5.1 (nikoli však už 6.0!!!) bylo podobné řešení ještě vcelku na místě.

Pokud chcete takovými „fonty“ napsal titulek, je použití makra poskytovaného By Designem pochopitelně prakticky nezbytné. Jinak ovšem ani Tools neposkytují uživateli nic mimořádného – o všech grafických elementech platí totéž, co o Page designech, tzn. potřebujete-li, aby se přizpůsobily rozměrům stránky či okrajů, je třeba upravit grafiku ručně.

Použití By Designu v našich podmínkách prakticky nepadá do úvahy. O nesnášenlivosti maker vůči češtině jsme se už zmínili; fonty navíc pochopitelně neobsahují znaky s nabodeníčky. Rovněž četné grafické soubory s nápisy Invitation, Top Secret, Sales Report apod. našince moc nevytrhnou. Navíc pro českého úředníka je grafické pojetí celkově příliš avantgardní – co se snad snese v Santa Monice, to by v našem přizapšklém prostředí mohlo v extrémních případech vyvolat i suspendování nebohého byrokrata, či odbytové problémy podniku (všimněte si, že spojení úředníka s businessem působí po celospolečenské adoraci podnikatelství téměř nemístně, i když množství účetních, sekretářů a prokuristů ve kšeftu bude úhrnem nejspíš vyšší, než ve státních institucích).

Ve verzi pro DOS by se snad ještě By Design zavděčil těm, kteří si tak zamilovali WordPerfect 5.1, že neuvažují o verzi 6.0; ve Windows však má smysl pouze jako knihovna obrázků. Těch nabízí celkem 559, avšak jejich souhrnný rozsah 795 kB dostatečně naznačuje, že se nejedná o žádná veledíla; koneckonců opravdových obrázků je z nich (včetně přiložené Bonus Clip Art diskety) pouhých pětašedesát; vše ostatní jsou jen grafické elementy, nadpisy, fonty a symboly (mimochodem pro uživatele Windows obvykle bez problémů dostupné v rámci Zapf Dingbats, Wingdings či Symbol sady, tudíž po změně prostředí rovněž pozbyvší valného smyslu). Za pět stovek by to ušlo, jenže By Design stojí zhruba desetkrát tolik.

Úhrnem vzato lze očekávat, že Streetwise Sofware u nás velké obchody nenadělá (pokud vůbec jaké); tím spíše dlužno poděkovat firmě DCC za poskytnutí tohoto produktu, od jehož zrecenzování prakticky nemohla očekávat žádný komerční profit. Skutečnost, že programu jsme věnovali poněkud větší prostor, než by snad zasloužil, dostatečně ospravedlňuje fakt, že nic jiného se o něm se vší pravděpodobností čtenář už víckrát nikde jinde nedočte.By Design 2.0 for Windows
Jednou větou: nadstavbový systém maker a grafiky pro WordPerfect for Windows, suplující některé možnosti DTP
Požadavky: Windows 3.1, WordPerfect for Windows 5.1 nebo 5.2
Výrobce: Streetwise Software, Santa Monica, CA
Věnoval distributor: DCC, Praha
Cena: cca 5000 KčÚvodní strana ARCHIVU MARTINA MANIŠE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU