Obrazový knihopis českých erotic:
errata, dodatky a neverifikované položky


Errata a doplňky:

str. 229 (č.s. 374), před "Verifikován výt. č. 4" vložit větu: "Některé obálky mají pod názvem hnědě přitištěn obrázek ze strany 62."


Dodatky:

574. KAINOVO ZNAMENÍ. Pohnutlivá píseň s obrazy dle nátury vyvedenými pro mládenci ale bez pannen. Zpívá se dle noty jak si jí kdo udělá. "V karnevalu čes. mediků 1880." Dvojlist obyčejného papíru 180x110; potištěny jen první tři strany. Kaligrafovaný text (titulní list a dvě strany veršů) reprodukovaný patrně autograficky (šlo o dnes už dávno zapomenutou techniku na rozmnožování rukopisů pomocí primitivní litografie, která tehdy mohla být k dispozici na řadě kateder jako jakýsi předchůdce pozdějších xeroxů). Jde o zatím nejstarší nalezený český hardcore pornografický tisk (začíná: "Za branami Abel ráje / mrdá Thirzu, ženu svou"), nicméně na prvenstvích uváděných v předmluvě to nic nemění - nejde o žádné skutečné knižní vydání, ale spíše o jakýsi ur-samizdat. Nebylo pochyb, že podobná dílka se ať už v opisech či nějakou takovouto formou šířila nejen mezi mediky, ale i herci či výtvarníky; prostě v sociálních skupinách libujících si v jisté nevázanosti a přitom schopných podobnou tvorbu intelektuálně a technicky produkovat (dojista i včetně občasných obtahů skutečné sazby vyrobených pokoutně tiskárenskými učni či dělníky). Lze se však obávat, že naprostá většina tak starých produktů zhotovovaných v jednotkách či nejvýše pár desítkách kusů se nedochovala už ani v jediném exempláři. Pornografické verše.

Neverifikované položky:

ANIČČINY HRY LÁSKY S GUSTAVEM A KARLEM. 55 str., 2 il.; hektografováno (Z)
BERAN JARO - EX LIBRIS EROTICIS. 7 dřevorytů v pův. obálce. 225 x 155 (Z)
BOSTON HARRY - DŮM ROZKOŠE. 1927 (Z)
BRATR A SESTRA. Venus sv. 13 ( Frenzel)
BRATRÁNEK A JEHO MALÁ SESTŘENICE. Venus sv. 6 (Z)
BROŽ LEO - EROTICKÉ EX LIBRIS. 12 lino 1925, 30 výt. (Z)
BROŽ LEO - EX LIBRIS EROTICIS. 12 zinků + lino 1927 (Z)
ČERTOVINY, též jako ĎÁBEL NA ZEMI. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
DOBRODRUŽSTVÍ V BORDELU. Hektografované kresby a verše. (R)
DVĚ SESTRY. Venus sv. 11-12 (Z)
ETELKA Z BUDAPEŠTU VYPRÁVÍ. 21 listů; hektografováno (Z)
FLEISSIG VÍTĚZSLAV - EX LIBRIS EROTICIS. 6 linorytů. 1929 (V)
HLOUPÝ MICHL. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
HOFBAUER - CYKLUS NÁVRHŮ NA EROTICKÁ EX LIBRIS, dřevoryty (V)
HRUŠKA A. E. - LINOLEA. 10 ručně kolorovaných linoleí, 1927 (R)
HRUŠKA A. E. - RÁJ. 15 výt.. 10 grafik, 1927 (R)
JÁ SU DROTAR OD TRENČÍNA. Hektografováno. 12 str. (R)
JAK JEPTIŠKY VYHÁNĚLY ČERTA Z TĚLA. Hektografováno, 12 obrázků s verši. (R)
JAPONSKÉ EROTICKÉ ALBUM. Fotoreprodukce, 14 listů. 1929 (V)
JÍZDA PÁNŮ VE 20, 30, 40, 50, 60 A 70 LETECH. Hektografováno 6 obrázků. (R)
JULIE Z KLÁŠTERA. MEMOÁRY SLEČNY JULIE V. 22 str. (Z)
K. J. (Konůpek) - BIBLIA EROTICA, 14 fotografií kreseb, 1940, 10 výt, (G109)
LIBERTINSKÁ POESIE. Vydání 1928. (V)
LIDOVÉ PÍSNIČKY V MODERNÍM SLOHU. Jiné vydání, které má 8 obrázků víc (Z)
LOUYS PIERRE - NOC HŘÍCHU. 60 výtisků, draženo u Bačkovského (Z)
M. (MÖRDA) DEVENSHOVEN: KÁŤA, Hektografováno, 48 str. (Z)
MALÝ PAVEL - PÁTÝ SOUBOR EX LIBRIS EROTICIS. 7 výt. 10 listů (Z)
MARTINO VYCHOVÁNÍ. Venus sv. 3-4 (Z)
MOT FINA - MÉ TĚLO, MÉ ZBOŽÍ. 1932 (Z)
NABÍDKA. ODPOVĚĎ A J. Erotická knihovna sv. 7 (Z)
O POTULNÉM PĚVCI. Pohádka pro dospělé. 34 str. (V)
PAN FARÁŘ A JEHO OVEČKY. Hektografováno. (R)
PIAN ALESSANDRO DE - LE CIRQUE. 10 originales en léuforte. 25 exemplářů. (R)
POVÍDÁNÍ A DÍVÁNÍ NA TO PĚKNÉ MILOVÁNÍ. Hektografováno. (R)
PŘEROVSKÝ KAREL - BILITIN DEN. 6 leptů. Hodonín 1931, Štanglerová, 55 výt.
PŘÍBĚH KRÁSNÉ JULIE, 18 listů; hektografováno (Z)
RADIO. Hektografované obrázky s vysvětlujícím textem. (R)
SÁRA V LÁZNÍCH PODĚBRADECH. též: PRO PÁNY. Hektografováno, 12 str. (R)
SBÍRKA ROZMARNÝCH ANEKDOT. Hektografováno. (R)
SITUAČNÍ PLÁN PRAHY PRO PÁNY. Hektografováno. (R)
SO K. - EROTICON. 9 mědirytin, bližší údaje nezjištěny, nabízel Zink v r,. 1937 (Z)
STRÁŽNÍK DBALÝ ZÁKONA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
SVATEBNÍ NOC, DIVADLO V PŘÍRODĚ. 17 str., hektografováno (Z)
ŠTIKA JAROSLAV - LÁSKA. 7 leptů, soukr, tisk, 3 výt. (Z)
TÝDEN PO SVATBĚ. Erotická knihovna sv. 6 (Z)
UZELAC MILIVOJ - CYKLUS ŠESTI EROTICKÝCH LINEORYTŮ. 15x12 (Z)
VÁCLAV TOPOLSKÝ - PANÍ EVIČKA, 18 str., hektografováno (Z)
VESELÁ VDOVA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
Z MEMOIRŮ STARÉHO LÉKAŘE. Venus sv. 7 (V)

Poznámky a vysvětlivky:

V okamžiku vydání Knihopisu zde bylo 49 položek, u nichž se doposud nepodařilo ověřit:
a) zda vůbec existují, nebo zda nejde o jen o omyl, chybu v názvu (zejména u hektografovaných polosamizdatů z Roubalových ročenek), či o nahlášený, ale nakonec nevydaný titul;
b) zda jde o tisky nebo rozmnoženiny, nikoli třeba jen o strojopis, rukopis či originální kresby;
c) zda obsahově jde vůbec o pornografie či erotické bibliofilie.
Zdrojem údajů byly zejména Roubalovy ročenky (R), Zatloukalův soupis (Z) a různé letáky, inzeráty apod. (V).
Předpokládáme, že během dalších let se budou tyto položky po ověření a popsání přesunovat do Dodatků, nebo budou odstraněny, pokud nesplní kriteria zařazení.


_______________________


Errata a dodatky v PDF formátu k vytištění a vložení do knihy budou doplněny, až se jich nashromáždí více.
Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW