STOPY DUCHA - errata a dodatky


stáhnout PDF pro vytištění a vložení do knihy
(verze 4.00, květen 2020)


Errata a doplňky:

str. 67 (č.s. 5), ř. 11 v závorce místo 230x210 správně: 300x215

str. 91 (č.s. 55), ř. 14 za "str. 144" vložit "přednostních výtisků; u nepřednostních za str. 96"

str. 100 (č.s. 75), ř. 8 za "Portman." vložit: "Vyšlo 17 číslovaných výtisků."

str. 103 (č.s. 81), ř. 3 místo "25 reprodukcí" má být: "24 reprodukcí". (Stejná chyba je i Sáňkovi.)

str. 107 (č.s. 91), za ř. 20 vložit jako nový odstavec větu: "V dvojčísle 9-10 na příloze černobílý dřevoryt: exlibris Anny Mackové z roku 1922 (155×110; K180), list (240×160) hlazeného nažloutlého papíru, většinou s drobnými skvrnkami."

str. 112 (č.s. 102), poznámka na konec položky:
"K VÁNOČNÍ KOLEDĚ PRÓZOU Váchal v souladu s původní objednávkou vyryl dalších šest celostránkových ilustrací (formátu cca 140x80), ale Oldřichu Menhartovi, který dělal grafickou úpravu edice, se nelíbily, v dopisu Pourovi z 24. srpna 1945 je odmítl a nakladatel štočky Váchalovi vrátil. Tím jejich spolupráce fakticky skončila; obě později Pourem vydané položky (103 a 104) byly vytištěny z už dříve dodaných dřevorytů."

str. 114 (č.s. 106), na posledním řádku za "příloh." vložit: "Pro předplatilele byl vydán dvoubarevný dřevoryt In memoriam Olenka Loutocká 12. 5. 1946 (200×150) na listu similijapanu formátu A4, na zadní straně číslovaný (minimálně 60 výtisků) s textem PRÉMIE ZÁZNAMŮ O DÍLE JOSEFA VÁCHALA URČENÁ PRO (u obou verifikovaných výtisků jméno majitele nebylo vyplněno, jen pod ním číslováno perem)."

Dodatky:

125. JAROSLAV PĚŠINA - ČESKÁ MODERNÍ GRAFIKA. Praha 1940, Hollar. Dvě černobílé reprodukce - na str. 80 zmenšená autotypie (140x100) podle barevného dřevorytu z Moru v Korčule a na str. 81 zmenšená perovka (120x150) podle černobílého dřevorytu Kázání Roberta d'Arbrissela. Formát 280x215. Stran 198+2. Bezvýrazná a naprosto povrchní práce tehdy mladého kunsthistorika, který se později našel ve specializaci na gotické období. Ačkoli byla pravděpodobně koncipována jako lidová obrázková publikace (minimálně v tom smyslu, že plocha pro ilustrace zjevně převládá nad textem), chybí jakýkoli seznam vyobrazení a dokonce i nezbytné odkazy na chaoticky rozeseté reprodukce. Jediným vodítkem je odbytý rejstřík, v němž je Váchal umístěn na str. "145 a d." = strany 145-148, tedy zdánlivě impozantně podrobný rozbor, ale ve skutečnosti jde o pouhých 14 řádek, zbytek místa zabírají reprodukce grafik dnes vcelku právem pozapomenutého Jana Rambouska, jichž autor do monografie zařadil šest (což výmluvně svědčí o objektivitě a proporcionalitě díla, v němž kupříkladu Macková není dle rejstříku ani zmíněna).

126. EMANUEL HAUNER - VLASTNICKÉ KNIŽNÍ ZNAČKY PREMONSTRÁTSKÉ. Praha 1940, SSPE, Knihovna pro exlibris sv. 6. Vyšlo 150 výtisků číslovaných červeným perem pod tiráží. Černobílá perovka na 2. listu příloh (opakovaná na obálce): Ex libris Evermond Vl. Balcárek (50x45, 1912 - K48a) = zmenšená reprodukce dřevorytu K48 (100x90, obě varianty vydány současně). V textu popsáno na str. 15 jako položka 20 (nezmenšený dřevoryt jako 19 a jiný EL pro Balcárka [K49], v knize nereprodukovaný, jako 18). Formát 245x160. Stran 32+16 (jednostranně tištěné přílohy na křídě) +1(+3). Běžný papír, dvoubarevná obálka na lámavém chamois kartonu.

127A. V. V. ŠTECH - MODERNÍ ČESKÝ DŘEVORYT. Praha 1933, Hollar. In: Hollar, Sborník grafické práce ročník IX, svazky I-III, strany 1-16, 49-64, 113-121 (41 stran celkem). Na str. 10 Josef Váchal: Z cyklu "Šumava" (bar. dřevoryt)." (185x135) - černobílá autotypická reprodukce zmenšeného listu Démon slatě. Formát 280x210. Tištěno na křídě.
127B. V. V. ŠTECH - MODERNÍ ČESKÝ DŘEVORYT. Praha 1933, Hollar. Knihy Hollara sv. 2. Separát ze stejné sazby (repaginované) s dotištěným titulním listem a tiráží. Váchalův obrázek je zde na str. 14. Formát 280x210. Stran 45+1+2 + XVI stran obrazových příloh. Šitá brož na křídě.

128. Dr. JAN ŠIMSA - ZÁHADY DUŠE A MEDIA (na obálce jako MUDr. JAN ŠIMSA). Praha 1930, nákladem vlastním. Na obálce je zřejmě reprodukce dřevorytu, mírně zmenšená (78x108, zatímco 1. stav originálu má 81x111; oříznutí či obroušení štočku se nejeví pravděpodobné). Formát 190x140. Stran 238 + 6 + 6 stran obrazových příloh na silné křídě. Brož na běžném papíru, obálka na oranžovém tenkém kartonu.

A) První stav dřevorytu, ruční tisk:
B) Obálka (původní "vyzařování" z ruky přešrafováno):
Poznámky a vysvětlivky:

V soupisu není zařazena ani zmiňována Obrátilova studie Erotické ex libris z roku 1924, jelikož autor - v touze mít v knize co nejvíc značek nejen zmíněných, ale i vyobrazených - velmi nešťastně zvolil postup reprodukovat je z převážné části rovnou v textu zmenšené na velikost poštovních známek, což se týká i všech deseti zařazených Váchalových exlibris. V konečném důsledku jsou tyto obrázky skoro nečitelné; jen hraničně použitelné pro hrubou orientaci sběratelů, ale rozhodně je nelze nazvat "ilustracemi". Což bylo základní zadání celého soupisu, do něhož, jak zmiňuji v úvodu, jsem exlibristické publikace s Váchalem nakonec zařadil vlastně neplánovaně - po zjištění, že jejich existuje překvapivě málo. Většina z nich navíc obsahuje původní dřevoryty, takže si svou položku (na rozdíl od Obrátilova technologického paskvilu) rozhodně zaslouží.

Za doplňky děkujeme Josefu Šuchmanovi, Jiřímu Holubovi a ing. Janu Langhammerovi.

Poslední úpravy: 10. srpna 2021


Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW