Obrazove menu


Národní typografická komisse


Národní typografická komisse je společenství osob obdařených vrozenou přísností, nespokojeností a dobrým vkusem. Typografie je řemeslo a typografové jsou řemeslníci. Dbají na čitelnost, proporce a duchovní jednotu tištěných děl. Starají se o přežití latinkového znakového kódu ve formě známé již před 500 lety. Je to řemeslo vyvolených, jehož plody pomáhají kultivovat lidstvo, odlišují člověka od ostatních živočichů, a proto péče o písmo je svrchovaně užitečný způsob strávení pozemského života. Národní typografická komisse bdí nad duševním zdravím českých typografů – poskytuje útěchu i pomoc v okamžicích zakolísání mysli, a je připravena zasáhnout vždy, kdyby kterémukoli českému písmaři hrozilo nebezpečenství použití „moderních tvůrčích přístupů“, nebo byl vystaven jinému podobnému útlaku. Ozbrojeni stoickým klidem stojí členové NTK pevně na estetické platformě klasické typografie a podporují všemožně ruční sazeče, knihtiskaře a xylografy. Hluboce si váží názorů obyčejných lidí, zejména venkovanů, a pohrdají moderními výtvarnými umělci.

Tisk knih českých literátů, monografií českých umělců a označování veřejných budov na našem území se provádí českými písmy. Postihováni jsou vinníci, kteří z nedbalosti použijí cizí písmo v souvislosti s naší kulturou. Národní typografická komisse ovšem cítí spojitost se světovou typografií prostřednictvím skutečných historických hodnot. Omyly a experimenty avantgardních úpravců nejsou považovány za součást dějin typografie.

Členem Národní typografické komisse se může stát každý Čech, který vyrobí vlastnoručně alespoň 4 řezy prakticky využitelného písma a poskytne je národu. Členství je doživotní a nepřináší žádné výhody. Může být zrušeno v případě zrady. Kromě řádného členství poskytuje Národní typografická komisse komukoli možnost požádat o tzv. „Stálý dohled“, což znamená, že tvorba žadatele může být označena puncem NTK, pod podmínkou, že se jmenovaný plně podřídí principům klasické typografie a vystříhá se použití cizího písma. Na veřejnosti má takový autor právo doplňovat svůj titul dovětkem: „pod stálým dohledem Národní typografické komisse“.

Každý člen NTK je živ svou prací, nesmí mít žádného pána, nebo být někde zaměstnán. Peníze získává prodejem svých autorských písem jako softwaru, přičemž nemajetným, zadluženým a zajímavým českým vydavatelům, literátům, a ostatním členům NTK je povinen poskytovat svá písma bezplatně. Finanční prostředky získané z pokut za používání cizích písem beztak plně pokrývají životní náklady členů NTK.

NTK nemá žádné sídlo, úřední povolení ani bankovní konto. Její členové vystupují pod svými jmény a sami za sebe zodpovídají. Nevolí si mezi sebou žádné zástupce a náčelníky. NTK v zásadě nepodporuje přijímání nových členů, protože početná skupina lidí způsobuje zmatek a mnohost názorů vede k rozkolu. Jednota je vzácným darem lidského intelektu, rozmanitost je naopak známkou barbarství, jež plodí nihilismus a modernu.

NTK odmítá hanobení dobrého vkusu národa a její členové bojují všemi prostředky proti povyšování chuligánství na tvůrčí metodu.

© František Štorm, 1998


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU