Jannon Text Moderne


Nyní též nově ve verzi OpenType!!!

Některá dříve vydaná písma procházejí pozdějším vývojem. Pokud u Regentu II bylo nutno odstranit určité estetické nedostatky, pak v případě Jannonu Text Moderne vyplňujeme citelnou mezeru v této rozsáhlé písmové rodině. Proporční rozdíl mezi Jannonem a jeho textovou variantou byl totiž přílišný – střední výška minusek byla v prvním případě moc malá a ve druhém moc velká. Chyběl mezistupeň mající zároveň robustní i klidnou kresbu. Není to vhodná příležitost k rozvedení Jannonovy pokrokové myšlenky? Jannon napřimuje osu stínování, odstraňuje křivky tam, kde mohou být snadno nahrazeny přímkami. Nebojí se včlenit vyloženě strnulé prvky do ryze dynamického souboru antikvy, což je případ většiny versálek. Úplně nově a odvážně kreslí kursivu s nepravidelným úhlem naklonění. Naše předchozí digitální transkripce ovšem přejímala i takové Jannonovy anomálie, jako je výrazně vyšší minuska „z“ v kursivách (mohlo jít i o sazečův omyl, byť malebný), mírné rozšíření střední partie svislých dříků či kolísání tmavosti liter. Jinými slovy: je to písmo příliš krásné a zaměřenější více na svůj původ, avšak méně odpovídající současným potřebám.

Jannon Text Moderne řeší výše zmíněné slabiny původní digitální verze, všechny tenké tahy jsou zesíleny a střední výška minusek je o něco menší než u dosavadního Jannonu Text. Rozsáhlými zkouškami jsme vyladili konsistentní chování písma i pro pauzáky na 600 dpi – dnes nejrozšířenější praxe malých nakladatelství. V duchu onoho krystalického, až studeného Jannonova přístupu jsme naši abecedu ještě více přiblížili baroku, ale také oku současného čtenáře. Jannon Text Moderne je typická chlebová písmová rodina čítající osm základních řezů s malými kapitálkami. Samozřejmě včetně skákavých číslic, ozdobných kursiv, množství ligatur a souboru dobových ornamentů (Baroque Ornaments).
Písmo vydáváme jako alternativu k ostatním postgaramondovským replikám, hodí se na každý druh literatury a učiní stravitelnými i obří romány.


Srovnání jednotlivých rodin Jannonu:
Baroque Ornaments:


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU