LogoNOVÁ PÍSMA CORELU 8Do Corelu 8 bylo oproti verzím 6 a 7 doplněno 34 nových fontů (37 řezů). Pokud není značeno jinak, je jejich původcem firma Esselte Pendaflex. Jde vesměs o pseudodekorativní fonty nevalné estetické úrovně. Není nám známo, zda se je někdo pokusí počeštit, ale lze o tom spíše pochybovat: v „české“ verzi dodávané Corelem samozřejmě lokalizovány nejsou (jako ostatně též dalších asi 900 fontů), a nikdo jiný se tím za daných okolností asi zabývat nebude; navíc lze upřímně pochybovat, že by to komukoli přišlo nějak zvlášť líto.

Martin Maniš


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU