Obrazove menu


Kongres ATypl Leipzig 2000Co to je ATypI? Association Typographique Internationale byla založena v roce 1957 Charlesem Peignotem. Je to jediná celosvětová organisace zaměřená na písmo a typografii. ATypI nejenže pečuje o kulturu, tradici a historii písma a typografie, podporuje také současná digitální písma a vyzývá k výjimečnosti v písmu a typografii. Aktivně rovněž vystupuje na ochranu autorů písem. Dnes má okolo 400 členů z řad designérů, techniků, firem, konzultantů, teoretiků a uživatelů písem. (Viz: www.atypi.org)

Ve čtvrtek 21. 9. ranní výjezd z Prahy s mexickým typografem Gabrielem Martinezem, úmysl stihnout začátek přednášek ještě na 10. hodinu, ale mírné bloudění na DDR dálnicích, takže pozdě.
Thomas Phinney z Adobe právě předvádí nový OpenType Font Developer's Kit 1.5, což je program, který z několika obyčejných fontů vygeneruje OpenType, ale za cenu učení se mnoha nesmyslů. Než si uši zvyknou na jeho pekelnou američtinu, zbývá pachuť cizího světa programátorů. Chybí tomu zatím nějaký srozumitený interface. Je to rozdíl jako mezi Kantem a Schopenhauerem - zatímco jeden se snaží o nesrozumitelnost, jiný neochvějně dodržuje její opak.
To druhé se téměř podařilo mladičkému Juriji Jarmolovi z FontLabu, nyní verze 4, která se vlastně jmenuje FL OT, poněvadž snad podporuje OpenType. U tohoto programu však stále přetrvávají nedostatky v možnostech kerningu. Vzhledem k tomu, že ze 70% vysvětloval jazyk Python a ostatní skripty původem od Adobe, nic převratného o stavu písmařského softwaru na Rusi nesdělil.
Just van Rossum je zchátralý teenager velmi sugestivního vzhledu i projevu, nepochybně ovlivněn konsumací něčeho, co se v jeho rodném Holandsku může. Jeho přednáška obsahovala výrazy jako: TTX, XML, apod., a někdy to znělo skoro jako ňu,ňu,ňu, ťu,ťu,ťu. Je záslužné, že se takovými věcmi zabývá, že se tak za nás, blby, obětuje. Pokud to někoho zajímá, jednalo se o dobře propracovaný low level debugging tool s podporou jazyka Python jako součást jeho patentního Robofogu.
Pan Jenkins, který vypadá jako Waldemar Matuška zamlada, pronesl půlhodinovou průhlednou agitku svého chlebodárce Apple na téma Mac OS-X a jeho výhody pro OpenType.
V diskusi exceloval Adam Twardoch, který kladl dotěrné otázky chlapcům z Adobe i Microsoftu, například pročpak jsou již specifikovány skripty OpenTypu pro východní jazyky bez předchozí konzultace s odborníky z inkriminovaných zemí.

Werkstätten und Museum für Druckkunst je fungující knihtiskána, s několika stroji na hlubotisk i světlotisk. Když jsme se dali do řeči s jedním obyčejným zaměstnancem, dozvěděli jsme se o řemesle i životě mnoho zajímavostí.
Pozdě odpoledne meeting ve foyer musea, seznámení s jurodivými rusy z ParaType, ptám se kolik je v Rusku legálních písem, prý maximálně 5 %, čort znájet, možno i takich málčikov jesť, katorije pakupajut fontov... suďba takaja. Seznámení s Maximem Zhukovem, ten potřebuje náš support pro další TDC2 Competition a napsat country report pro ročenku, ale nějaká ježibaba jej odvádí pryč do davu...

Gabriel Martinez (Diseňo Kimera - Mexico), David Lemon (Adobe) Večer je v Moritzbastei pivnice zadána pro nás. Rusi se stáhli do kouta a brebentí azbukou, my sedíme s jižní korejkou a jejím přítelem, reptáme že to tu mají drahé... Gabriel odchytává Davida Lemona z Adobe, mají spolu nějaké rozdělané písmo, Mexičan mu trochu podkuřuje, David kontruje: "It is not important, what I would like to hear, but important is, what will happen! Be realistic: We want it, you want it, just work it out!?" Chlapská slova!...

Pátek 22. září: program začíná nekompromisně už v 8:30 a je natřískaný. Stíháme závěr přednášky Eckeharda Schumacher-Geblera o typografických pokladech Musea tisku.
Během přestávky na kafe se zastavuji na chodbě a přilehlé počítačové místnosti s několika známými z elektronického kontaktu, které nyní poprvé spatřuji. Důležitou osobností je Jean-Francois Porchez, autor mnoha výtečných písem, většina tiskovin i visuální komunikace ve Francii je s tímto jménem nějak spjata, např. deník Le Monde. Vyučuje na Ecole des beaux Arts v Paříži tvorbu písma, a má deset studentů, bližší na www.porcheztypo.com.
Laurence Penney je provozovatelem serveru www.myfonts.com, ojedinělé oázy malých i velkých výrobců písem. Je komerčně orientován na distribuci fontů a platí 80 % honorářů designérům samotným. Kromě databáze obsahuje i on-line ukázky.
V počítačové místnosti zpovídám Jurije Jarmolu o nedostatcích FontLabu. Není mi jasné proč není ani v nové verzi dořešen kerning, ale Jurij profesionálně stáčí řeč jinam a ukazuje mi ohňostroj zcela nepotřebných efektů při editaci liter. Dnes si to uvědomuji - je to dítě a navíc Rus.
Adama Twardocha není možné zastihnout v klidu - má na starosti grafickou úpravu informačních brožur a orientačního systému konference. Na svůj věk (25) má dokonalý přehled o historii i současnosti typografie a o svých zkušenostech dává vědět na svých webových stránkách.
Večer studenti z HGB otvírají v centru Lipska podnik s mnohoslibným názvem Type Is Sexy Bar, ale je to jakási garáž s gramofonem a 0,3l lahváčema po třech markách. Tlusťoch Phinney se potí v rytmu techna a my kecáme s Litevcem Martem o vydávání knížek v Litvě a o přírodě.

Erhard Kaiser předvádí svého Fleischmanna Sobota 23. 9.: Yvonne Schwemer-Schedin vypráví o tradici lomených písem a je to snad nejlepší přednáška celého kongresu, neboť autorka překrývá typografii s kulturou, politikou a společenskými hnutími. Je přesvědčena, že forma vizuálního sdělení působí na mentalitu a rozhodování lidí, a naopak. Úplně něco nového mezi přednášejícími, kteří se úzce soustřeďují na serify, kódy nebo data. Bravo!
Ruedi Baur z HGB příjemně osvěžuje úvahou o nedokonalostech, vypočítává výhody nepřesností např. při knihtisku, stárnutí nápisů a spontánního vizuálního zmatku. Chce mít rozmanitější svět, ale nemá recept, nebo jej nedovede pojmenovat. Snad proto se spouští bohatá diskuse na závěr jeho vystoupení.
Erik Spiekermann zahájil své vystoupení větou asi v tom smyslu, že s přibývajícím věkem opouští negativní hodnocení a v tomto duchu se odehrálo následujících 45 minut. Na plátno se z jeho PowerBooku řítily tyto a podobné věty: "Type design has never been better. Users have it good. Designers have never had it better. There are more foundries and fonts than ever..." Erik je snad nejaktivnější designer-organizátor v Evropě a na svůj optimismus má plné právo. Škoda, že jeho konstatování se nevztahuje i na nás.
Erhard Kaiser je autorem parádní transkripce písma Johanna Michaela Fleischmanna pro DTL (Dutch Type Library). Jeho vystoupení nehýřilo efektními výroky, nýbrž čistou krásou písma. DTL Fleischmann patří ke klenotům digitální typografie.

Závěr: Nastává důsledné zavádění OpenTypu. Microsoft, Apple i Adobe mluví v tomto směru stejnou řečí, neboli v budoucnosti nebude jiných než OpenTypových písem!
Celkový dojem: Tvůrců typografických písem na světě není mnoho, je to pár desítek jmen, a když se sejdou dohromady z různých konců světa na takovémto kongresu, vymění si kontakty a navzájem si pomohou, třeba prostřednictvím webu, recenzí i radou. Jaký rozdíl v přístupu, když jej porovnáme se situací u nás, plnou zatuchlých mindráků a žárlivostí na kolegy z branže.
Kdo se chceš nadýchat čerstvého vzduchu, přijeď na kongres ATypI!

František Štorm


Úvodní strana POČÍTAČOVÉ TYPOGRAFIE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU