Bibliografický soupis produkce

Tato stránka je pozůstatkem nakladatelské nabídky Trigonu,
která na tomto webu fungovala v letech 1997-2017.
Soupis je nekompletní (viz poznámku níže) a není dále doplňován.

Relativně nejúplnější je seznam samizdatů, pořízený přímo vydavatelem,
avšak až v polovině devadesátých let, kdy některé detaily už pozapomněl.
SAMIZDATOVÁ VYDÁNÍ:
(fotografie většiny hermetických svazků na samostatné stránce)

ZS01: Michael Bor - Sedm listů. Básně, náklad 80 výt.; v prvých osmi lept. Rok vydání 1971.

ZS02: Fulcanelli - Tajemství katedrál. Dvě vydání. Prvé má ilustrace oddělené od textu. Obě brožury jsou vsunuty do chlopní v tvrdých deskách, potažených rexalonem. Rok vydání 1979. Náklad 50 ks. Formát A4. Druhé vydání 1980, vázáno v pevných deskách v jedné knize. Celoplátěná hnědá vazba se zlato- a barvotiskem. Náklad 80 výt.

ZS03: V.Z. - Abeceda stvoření. Mýtoetymologické osvětlení povstání člověka a civilizace. Formát A5. Vázáno v hnědém rexalonu. První vydání. 1979. Náklad 28 výt. Druhé rozšířené a podstatně změněné vydání. Formát A4. 137 stran + 18 celostranných obrazových tabulí (kolorováno). V pevných deskách, hnědé plátno + zlatotisk s barvotiskem. Rok vydání 1980. Náklad 50 výt.


EDICE TRESOR HERMETISMU

ZS04: Sv.1.a. Hermes Trismegistos 1. Stran 100, 6 obrazových tabulí, kartonová obálka. Náklad 56 výt. Rok vydání 1985. Obsahuje Pierre de Lasenic - Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení; Hermes Trismegistos - O božských a přírodních mysteriích. Náklad 56 výt.

ZS05: S. 1.b. Hermes Trismegistos 2. Stran 102, 17 obrazových tabulí. Kartonová obálka.Rok vydání 1985. Obsahuje: Hermes Trismegistos - studie; Porfyrios - Jeskyně nymf; D. Ž. Bor - Pět gnostických traktátů (Abraxas, Naasejský traktát, Kosmogonie podle Peratů, Markose a Výklad evangelia sv. Jana). Náklad 60 výt.

ZS06: Sv. 2. Pět traktátů. Stran 68, 16 obrazových tabulí, kartonová obálka. Rok vydání 1986. Obsahuje: V. Z. Úvod, Paracelsus - Thesaurus thesaurorum alchymistarum; Roger Bacon - O divnej moci přirození a umění (z rkp. Nár. muzea) a překlad vynechaných částí z lat. orig; Anonymus - Elixír mudrců české královny, manželky císaře Karla IV. (překlad Cyril Straka); Michael Sendivogius - Colloquium hermetico-spagyricum (překlad V. Z.) Náklad 60 výt.

ZS07: Sv 3. a. Novum lumen chemicum 1. Stran 90, 1 obr. tabule. Rok vydání 1986. Obsahuje: V. Z. Polární záře nad Německem; Michael Sendivogius - O kamenu mudrců (překl. Bavor Rodovský a V. Z.) Náklad 65 ks.

ZS08: Sv. 3. b. Novum lumen chemicum 2. Stran 89, 12 obrazových tabulí, náklad 56 ks. Rok vydání 1987. Obsahuje: V. Z. - Úvodní poznámka; Ireneus Philaletha - Otevřený vchod do uzavřeného královského paláce (překl. Jiří Ryšánek); Ireneus Philaletha - Dvacet pravidel k Velkému Dílu (podle Lasenice); Eugenius Philaletha - Coelum terrae, Magia Adamica, Anthroposophia magica, Anima Magica abscondita, Euphrates, čili Voda od východu (Jiří Ryšánek).

ZS09: Sv. 4. Donum dei 1. (druhý díl nevydán!) Stran 117, 15 obrazových tabulí, ilustrace v textu, náklad 62 výt. Rok vydání 1988. Obsahuje: V. Z. Plašící se stín; Nicolaus Flamel - Objasnění hieroglyfických obrazů (překlad V. Z.); Rabí Abraham Eleazar - Pradávné chemické dílo. (překlad Mojmír Hrbek a V. Z.)

ZS10: Sv. 5. a. Abeceda hermetismu 1. Stran 122, 18 dvojitých obrazových tabulí kolorovaných, náklad 56 výt. Rok vydání 1985. Sborník textů připravil V. Z.

ZS11: Sv. 5. b. Abeceda hermetismu 2. Stran 127, 11 obrazových tabulí a 6 složených dvojitých obrazových tabulí. Obsahuje: V. Z. - O kabale; Z'ev ben Šimon Halevi - O kabale; Wo Hermesowe ffilozoffiji, to jest wo požehnaném kamenu ffilozowskem... pana Bernharda hraběte z Marku a Tarwiz (podle Bavora Rodovského přepsal a upravil V. Z.).

ZS12: Sv. 6. a. Skrytá stavba 1. Stran 92, 9 obrazových tabulí, vyobrazení v textu, náklad 56 výt. Rok vydání 1987. Obsahuje dále Alchymickou symboliku ze zázračné země mytologických příběhů (V. Z.).

ZS13: Sv. 6. b. Skrytá stavba 2. Stran 97, 10 obrazových tabulí na kříd. papíře, náklad 56 výt. Rok vydání 1987. Obsahuje: V. Z. - Nesoustavné poznámky namísto úvodu; Fulcanelli - Středověká alchymie, (Martin Stejskal), Hermetická kabala (T.F.C.); Joannes d'Espagnet - Tajemné dílo hermetické filosofie (překlad Jiří Ryšánek).

Prvni vydání vyšlo v roce 1986 jako V. Z. - Skrytá stavba aneb hermetická svatba v jediném svazku, v jiném přepisu s místy odlišným zněním a v jiném uspořádání (kromě vlastního textu Skrytá stavba [42 stran] obsahuje pouze texty ve dvoudílném vydání neobsažené: Nové Arcanum Hermeticum, Popis hieroglyfického portálu Nicolase Flamella a J. C Barchusen - Elementa chemiae [titul + 19 tabulí]), v odlišném (o něco menším) formátu, v tvrdých, celoplátěných deskách. 63 + 20 jednostranně potištěných listů, náklad 30 výtisků.

ZS14: Salomon Trismosin - Splendor solis. Stran 42, přeložil D. Ž. Bor., se všemi vyobrazeními (22). Obálka V. Z. Náklad 60 výt. Vydáno v kontextu edice Tresor hermetismu, ale jako samostatný nečíslovaný svazek - kniha má také o něco vyšší formát než ostatní. Vyšlo r. 1987.


EDICE DOKUMENTY

ZS15: Sv. 1. Pýthagorás ze Samu. Stran 45, 1 obr. příloha. Obsahuje studii V. Z.; Porfyrios - Život Pýthagorův (překlad PhDr. V. B.); Iamblich - Život Pýthagorův. Zlomky. Náklad 60 výt.

ZS16: Sv. 2. Hermetický triumf. Stran 63, 9 obrazových příloh, náklad 69 výt. Rok vydání 1987. Obsahuje: Limoyon de Saint-Didier - Hermetický triumf; Prastará rytířská válka; Rozhovor Eudoxa s Pyrophilem; Dopis žákům Her movým (Jiří Ryšánek).

ZS17: Sv. 3. John Dee. Stran 76, 7 obrazových příloh, velká složená tabule. Náklad 56 výt. Rok vydání 1988. Obsahuje: V. Z. Životopisná studie; Monas hieroglyphica (překlad předmluvy Jan Kozák); text V. Z. Teorém XXV.

ZS18: Sv. 4. Physiologus. Stran 79, dvě obrazové přílohy, vyobrazení v textu. Obsah: Francesco Zambon, Předmluva. Překlad textu Zdeněk Frýbort.

ZS19: Sv. 5. Zlato času. Stran 214, oboustranný tisk. Připravil Martin Stejskal. Sborník surrealistických textů. Autoři: Bédouin, Breton, Desnos, Mabille, Bounoure, Roger, Audoin, Doumayrou, Camacho.


MIMO EDICE

ZS20: Symbolika hermetismu - Obrazový atlas hermetismu. Stran 82 + jedna velká složená tabule. Grafická úprava, texty, V. Z. Ofsetový tisk Mirek Bujárek. 84 vyobrazení, z nich 22 celostranných na křídovém papíře. Náklad 99 výt. Z toho 20 výt. svázáno do tvrdých desek (Elefantenhaut). Rok vydání 1989.

ZS21: V. Z. - O kamenu mudrců. Stran 70, rok vydání 1989. Tisk Mirek Bujárek. Obsahuje: Patnáct traktátů O filosofickém kamenu dávného německého šlechtice a filosofa Lambsprincka; Libavius - O Kamenu filosofů; Altus - Mutus liber. Celkem 43 rytin. Vázáno v kartonech.

ZS22: V. Z. - Napříč říší královského umění. Oboustranný tisk. první díl. Stran 188, 34 obrazových tabulí, vyobrazení v textu. Vyšlo 25 výt. Svázáno v pevných deskách (Elefantenhaut), dále 99 výt. Vyšlo roku 1988.

ZS23: V.Z. - Čtyři stručné kapitoly o umění královském. Oboustranný tisk. Stran 206, 20 obrazových tabulí, vyobrazení v textu. Vyšlo r. 1989. Celkem 5 výt. v pevných deskách (Elefantenhaut).


BELETRIE

ZS24: V. Z. - Zadrhlo. Autorské texty, provázené kresbami Karla Nepraše. Antedatováno 1981, ve skutečnosti vyšlo r. 1983. Náklad 120 výt. Část v umělecké vazbě.

ZS25: Josef Váchal - Očarovaná Šumava. První vydání nepublikovaného textu. Tisk Mirek Bujárek, grafická úprava V. Z. Montáž Oldřich Hamera. Ilustrační obrazy. Náklad 110 výt. Vydáno r. 1985.

ZS26: Josef Váchal - Kalendář tolerancý. Faksimile knihy, která vyšla r. 1932. Náklad 120 výt. Tiskl Mirek Bujárek. Část svázána v pevných deskách a 5 uměleckých knižních vazeb. Vydáno r. 1985.

ZS27: Josef Váchal - Orbis pictus. Faksimile Váchalova tisku (mírně zmenšeno) z r. 1932. Obálka vydavatel, náklad 120 výt. Montáž litografií Oldřich Hamera. Před doslovem vydavatele foto Bohdana Holomíčka. Vyšlo r. 1985.

ZS28: Josef Váchal - Vademecum. Faksimile, obálka V. Z. Náklad 120 výt. Vyšlo r. 1987. Tisk M. Bujárek.

ZS29: Sedm textů Josefa Váchala. Soubor knižně nevydaných textů. Neznámé fotografie a reprodukce Váchalových grafik. Úprava a obálka vydavatel. Náklad 120 výt. Vyšlo r. 1988. Tisk M. Bujárek.

ZS30: Michael Rittstein. Kniha autorových kreseb s dvěma původními serigrafiemi. Při grafické úpravě spolupráce s Oldřichem Hamerou. Náklad 200 výt. Dvě hlavní varianty, první v o málo menším formátu, druhá větší s jinými serigrafiemi. Malá část nákladu v pevné vazbě s jednou či dvěma litografiemi (asi 20 výtisků od každé varianty; liší se i nápisem na hřbetu - ve výtiscích s jednou litografií je grafika nečíslovaná, titul na hřbetu vysazený z kasy a tištený zlatě; jinak jsou obě litografie číslované x/20 a na hřbetu bíle tištěný štoček s Rittsteinovým podpisem). Mimo to 5 výt. v umělecké knižní vazbě, se všemi litografiemi a serigrafiemi; existuji pravděpodobně ještě další mutace, které si vydavatel v době pořádání soupisu už nepamatoval. Vyšlo r. 1987.

ZS31: Ladislav Klíma - Jsem Absolutní Vůle. Soubor textů z Klímovy pozůstalosti. Jsou v něm: dopis F. Drtikolovi, povídky a divadelní hra Edgar. Předmluva vydavatel. Osmi kresbami provází Vladimír Kokolia. Náklad 120 výt. Vyšlo r. 1987. Tisk M. Bujárek.

ZS32: Pocta Vladimíru Boudníkovi (1968). Grafická mapa a brožura s Boudníkovými texty a literárními příspěvky devíti autorů. Mapa obsahuje grafiky, kresby a fotografie 27 výtvarníků. O vydání pečoval V. Z. spolu s Věrou Boudníkovou. Náklad 40 výt. (brožury 80 výt.) Rok vydání 1988. Tisk M. Bujárek.

ZS33: Vítězslav Nezval - Sexuální nocturno. Faksimile vydání z r. 1931. Vyšlo k 30. výročí úmrtí Vítězslava Nezvala. Ilustrace Jindřich Štyrský. Náklad 200 výt. V tisku označen jako vydavatel Vladimír Kuncitr a místo vydání Plzeň. (Falešná adresa). Tisk M. Bujárek.

ZS34: Kalendář. O vydání pečoval a k tisku připravoval první čtyři čísla (1979). Náklad 12 výt. - 26 výt. Tisk M. Bujárek.NAKLADATELSTVÍ TRIGON
(První knihy vyšly v červnu 1990, Následující soupis je značně neúplný - obsahuje jen publikace, které byly v distribuci LAW. Chybí tedy vše, co bylo zcela rozebrané před rokem 1997, kdy LAW otvíralo; z novějších pak ty knihy, které si Trigon distribuoval výhradně sám, což byla celá "Knižnice Logosu", většina novějších bibliofilií aj.)

TR001: Anonym - Černý drak. Přeložil Josef Soumar. Druhé vydání. (fotomechanický přetisk)

TR002: Anonym - Klíčky Šalamounovy. Přeložil Josef Soumar. Druhé vydání.

TR003: Agrippa z Nettesheimu - Kabala. Přeložil Emanuel Hauner. Fotomechanický přetisk. Vyšlo r. 1990, 1992 a 1994.

TR004: Agrippa z Nettesheimu - Okultní filosofie I. Přeložil Jan Kefer. Druhé vydání. 1993.

TR005: Agrippa z Nettesheimu - Okultní filosofie II. Přeložil J. Kefer. Druhé vydání 1994.

TR006: Agrippa z Nettesheimu - Okultní filosofie III. Přeložili J. Kefer a Vl. Kuncitr, R. 1996.

TR007: Agrippa z Nettseheimu - Okultní filosofie IV. Přeložil Mojmír Hrbek. První vydání 1993.

TR008: Alleau René - Hermés a dějiny věd. První vydání r. 1995, přeložili Ivo Purš a Martin Stejskal. Obrazové přílohy na křídovém papíře.

TR009: Bailey Alice A. - Pojednání o bílé magii čili cesta učedníka. Přeložila Lily Sekytová. Vydání první, 1996.

TR010: Basilius Valentinus - Dvanáct klíčů jimiž se otevírají dveře k vzácnému Kamenu pradávných mudrců. Přeložil D. Ž. Bor. (Předmluva a doslov). Množství vyobrazení. První vydání, r. 1995.

TR011: Bor D. Ž. - Obrazový atlas hermetismu. Velký formát; oproti samizdatovému doplněné vydání. Vyšlo r. 1990, dotisk 1994.

TR012: O zlatém a železném věku. Sborník obsahuje: D. Ž. Bor - Zlatý a železný věk; Fulcanelli - Paradox neomezeného pokroku věd; Siphra di Zeniutha; D. Ž. Bor - Výklad cyklického kříže z Hendaye; Henricus Madathanus - Aureum saeculum redivivum; Georg von Welling - Clavis operis; Bhavačakramudra; Tajné obrazce FRC. Přeložili: D. Ž. Bor, Dr. Zdeněk Neubauer, Alena Krekulová, Tereza Krekulová, Lily Sekytová, Mojmír Hrbek, Tomáš Vondrovic a Vlastimil Šimek. První vydání.

TR013: D. Ž. Bor - O kameni filosofů. Vyšlo 1990 a 1993. Přeložili D. Ž. Bor, Tereza Krekulová. Obsahuje: Patnáct traktátů o Filosofickém kamenu (Lambsprinck), O kamenu filosofů (Heinrich Kuhdorfer), a Mutus liber (Altus). První vydání.

TR014: D. Ž. Bor - Pět traktátů. Přeložili D. Ž. Bor, Tereza Krekulová, T.F.C. Obsahuje: Roger Bacon - O divnej moci přirození a umění knížka; Paracelsus - Poklad alchymistů; Bernhard Trevisanus - Vybraný traktát; Michal Sendivogius - Chemická rozprava; Fulcanelli - Alchymický mýtus o Adamovi a Evě. První vydání. Vyšlo r. 1991.

TR015: D. Ž. Bor - Alchymická tvrz. Přeložili autor, Vlastimil Šimek, Tomáš Vondrovic, Tereza Krekulová. Obsahuje: Heinrich Khunrath - Filosofický kámen (se všemi rytinami), Stephan Michelspacher - Zrcadlo Umění a Přírody; Hortulanův komentář ke Smaragdové desce. Velký formát. První vydání. Vyšlo r. 1992.

TR016: D. Ž. Bor - Zrcadlo alchymie. Přeložili D. Ž. Bor a Tereza Krekulová. Obsahuje: Vysvětlení Smaragdové desky; J. D. Mylius - Pečeti filosofů s komentářem; Hieronymus Reusner - Pandora. Velký formát. Vydání první. Rok 1994.

TR017: D. Ž. Bor - Abeceda stvoření. Soubor mýtoetymologických esejů. První vydání, r. 1993.

TR018: D. Ž. Bor - Kabala a kabalisté. Přeložili: autor, Tereza Krekulová a Martin Wernisch. První ilustrované vydání. Vyšlo r. 1995, 2. vydání 2009.

TR019: D. Ž. Bor - Zadrhlo za hrdlo. Autorské texty - básně. První vydání. Vyšlo r. 1996.

TR020: D. Ž. Bor - Napříč říší královského umění. Velký formát, v pevných deskách, přes 200 vyobrazení, z toho 40 barevných. Vyšlo r. 1995. První vydání.

TR021: John Dee - Hieroglyfická monada, přeložili Jan Kozák, D. Ž. Bor a Tereza Krekulová. Předmluva a Poslední Teorém D. Ž. B., 1997

TR022: Debailly Gregoire - Tajemství nehybné moudrosti. Vydání první. Rok 1995.

TR023: Chalíl Džibrán - Bohové země. Přeložila Eliška Merhautová. Báseň provázejí čtyři barevné reprodukce Džibránových obrazů. Vydání první, r. 1996. Kromě normálního vydání vyšlo 22 výtisků na papíru Sable, s reprodukcemi vlepenými na papíře Hahnemühle, svázaných v atelieru Krupka.

TR024: J. Eisenberg - Sefer Raziel Hamalach. Druhé vydání. Rok 1990.

TR025: Eliáš Oldřich - Úvod od magie. Vydání 2. Vyšlo r. 1991.

TR026: Ewers H. H. - Srdce králů. Přeložil Mojmír Hrbek. Originálními barevnými litografiemi vyzdobil Michael Rittstein. Serie A a serie B mají vždy 3 a 3 různé grafiky. Existuje ještě serie A/B se šesti litografiemi. Náklad 200 výt. Část nákladu v pevných deskách. Vyšlo r. 1991.

TR027: Flamel Nicolas - Vysvětlení hieroglyfických obrazů. Se všemi vyobrazeními. Předmluva a překlad D. Ž. Bor. První vydání r. 1990.

TR028: Fulcanelli - Tajemství katedrál. Přeložili Tomáš Vondrovic, Vlastimil Šimek a Vladislav Zadrobílek. První vydání, Rok 1992. Část v pevných deskách, zbytek v karton.

TR029: Fulcanelli - Příbytky filosofů. Díl první. Velký počet černobílých tabulí a dvě barevné. První vydání. Přeložili: Ivo Purš, Martin Stejskal, Vlastimil Šimek, Tomáš Vondrovic a Vladislav Zadrobílek. Vyšlo r. 1996. Vydání první.

TR030: Fulcanelli - Příbytky filosofů. Díl druhý. Překladatelé shodní. Vyšlo r. 1996.

TR031: Gorion Micha Josef bin - Pověsti Židů. Přeložil Bedřich Placák. Ilustroval Pavel Nešleha. Vydání první v pevných deskách, r. 1992. Dotisk brož. 1993.

TR032: Gilbert-Lecomte, R. - Škvíra. Přeložila Věra Linhartová. Ilustroval Vladimír Kokolia. Vydání první. R. 1996. Vyšlo kromě běžného vydání i vydání na lepším papíře, svázané v knihařském atelieru Krupka.

TR033: Hello Ernest - Vybrané eseje. Přeložil Josef Florian. Frontispis Zbyšek Sion. V této podobě vydání první. Vyšlo r. 1991.

TR034: Kefer Jan - Praktická astrologie. Zmenšený fotomechanický přetisk prvého vydání. Poznámka: Pavel Turnovský. Vyšlo r. 1993. Dotisk v pevných deskách 1996.

TR035: Jan Kefer - Syntetická magie. Zmenšený fotomechanický přetisk prvého vydání. Doslov D. Ž. Bor. Vyšlo r. 1991. Dotisk v pevných deskách 1996.

TR036: Jan Kefer - Theurgie. Faksimile prvého vydání. Vyšlo r. 1991.

TR037: Jan Kefer - Theurgie magické evokace. Fotomechanický přetisk prvého vydání. Vyšlo r. 1991.

TR038: Kerning J. B. - Listy o královském umění. Přeložil Pierre de Lasenic. Vydání druhé, 1991.

TR039: Kameník Jan - Mystické deníky. Doslov Marcel Kabát. Ilustroval Jindřich Zeithamml. První vydání r. 1995.

TR040: Klíma Ladislav - Svět jako vědomí a nic. Třetí vydání. Ilustroval Václav Stratil. Vyšlo r. 1990.

TR041: Klíma Ladislav - Arkanum. Frontispis a obálka Václav Stratil. Přetisk prvého vydání. Vyšlo r. 1990.

TR042: Ladislav Klíma - Dopisy I. Obálka Václav Stratil. Přetisk prvního vydání. Vyšlo r. 1990.

TR043: Ladislav Klíma - Měj odvahu k sobě. (Dopisy A. Pavlovi) Ilustroval Zbyšek Sion. První vydání. Vyšlo r. 1993.

TR044: Ladislav Klíma - Jsem Absolutní Vůle. Po samizdatovém první řádné knižní vydání. Ilustroval Vladimír Kokolia. Doslov V. Z. Vyšlo r. 1991.

TR045: Kužel Vladislav - Hovory s Lasenicem. První vydání. Vyšlo r. 1993.

TR046: Kuncitr Vladimír - Sklerotikon. Ilustroval Vladimír Kokolia. První vydání, r. 1995.

TR047: Lasenic Pierrre de - Hermetická iniciace universalismu. Druhé vydání, r. 1990.

TR048: Lasenic Pierre de - Tarot, klíč k iniciaci. Druhé vydání, faksimile. Vyšlo r. 1994.

TR049: Lasenic Pierre de - Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení. Faksimile prvního vydání . Vyšlo r. 1991.

TR050: Lasenic Pierre de - Magie sexuelní. Přetisk prvého vydání. Vyšlo r. 1992.

TR051: Lévi Elifas - Kniha zasvěcení. Přeložil Jan Kefer. Druhé vydání. Vyšlo r. 1993.

TR052: Lévi Elifas - Věda duchů. Přeložil Jan Kefer. Druhé vydání, r. 1993.

TR053: Lévi Eliphas - Dogma a rituál. Přeložil a životopis autora napsal D. Ž. Bor. Vydání v této úplné podobě první. Vyšlo r. 1995.

TR054: Lévi Elifas - Klíč k velkým tajemstvím. Přeložil Jan Kefer. Druhé vydání, r. 1991.

TR055: Linhartová Věra - Chiméra neboli průřez cibulí. Ilustrovala Adriena Šimotová. První vydání, r. 1993.

TR056: Linhartová Věra - Dům daleko. Ilustrovala Adriena Šimotová. Vyšlo i bibliofilsky, 22 výtisků s třemi barevnými originálními grafikami ve vazbě z atelieru Krupka. Vyšlo r. 1996.

TR057: Lorber Jakob - Ježíšova slova k meditaci. Přeložila Jaroslava Pippichová. První vydání. Vyšlo r. 1992.

TR058: Lorber Jakob - Tři dny v chrámě. Přeložila J. Pippichová. První vydání. R. 1993.

TR059: Lorber Jakob - Kristův návrat. Přeložila J. Pippichová. První vydání. R. 1995.

TR060: Lorber Jakob - Dětství a mládí Ježíšovo. Přeložila J. Pippichová. První vydání. Vyšlo r. 1994.

TR061: Lorber Jakob - Ježíšovy dopisy Abgaru Ukkamovi z Edessy. Přeložila J. Pippichová. Vyšlo r. 1996.

TR062/I-XI: Lorber Jakob - Velké evangelium Janovo, díl I - XI. Přeložil Vincenc Kroužil a Kruh přátel Novosalemského světla. Vydání první. 1996-1998.

TR063: Lorber Jakob - Výklad biblických textů. Přeložila J. Pippichová. Vyšlo r. 1997.

TR064: Lorber Jakob - Kříž a koruna. Přeložila J. Pippichová. Vyšlo r. 1997.

TR066: Malich Karel - Od tenkrát do teď tenkrát. Ilustroval autor. První vydání, r. 1994.

TR067: Meyrink Gustav - Mistr Leonhard. Přeložil D. Ž. Bor. Ilustroval Jan Hísek. První vydání r. 1992.

TR068: Meyrink Gustav - Mistr Leonhard, bibliofilské vydání. Třemi původními mezzotintami vyzdobil Jan Hísek. Varianta II./A Třemi suchými jehlami vyzdobil Jiří Beránek. II./B - šesti suchými jehlami vyzdobil týž autor. II./C - osmi suchými jehlami. Vyšlo r. 1992.

TR069: Nerval Gérard de - Příběh o Královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů. Přeložil Jiří Pelán. Ilustroval Jan Hísek. V této podobě vydání první. Vyšlo r. 1996.

TR070: Nerval Gérard de - Příběh o Královně jitra a Sulajmánovi, knížeti duchů, bibliofilské vydání. Se šesti původními mezzotintami J. Híska, vytištěná na papíře Sable a svázaná v knihařském atelieru Krupka. Náklad 30 výt.

TR071: Ovčáček Eduard - Lekce velkého A. Vydání první r. 1995.

TR072: Paracelsus B. A. - Filosofie okultní. Přeložil Jaroslav Novák. Druhé vydání r. 1990. Přítisk 1992.

TR073: Paracelsus B. A. - Archidoxa magica. Přeložil Jaroslav Novák. Druhé vydání r. 1991

TR074: Pippichová Jaroslava - Symfonie života. Černobílé fotografické přílohy. První vydání r. 1993.

TR075: Pippichová Jaroslava - Sedm šípů, sedm cest k Bohu. Vyšlo r. 1994, první vydání.

TR076: Pippichová Jaroslava - Symfonie mostu. První vydání r. 1996.

TR077: Pippichová Jaroslava a Ota Solnař - Nové poselství z Prahy, První vydání 1992. Přítisky 1994, 1995, 1999 a 2000.

TR078: Poe Edgar Allan - Eseje. Přeložila Lily Sekytová. Na ručním papíře Hahnemühle s třemi suchými jehlami Jindřicha Zeithammla. Náklad 30 výt. První vydání r. 1996.

TR079: Rampa T. Lobsang - Třetí oko. (spolu s Pasekou) Přeložila Jitka Badoučková, ilustrovala Zdislava Holomíčková. První vydání 1992, dotisky 1994, 1995.

TR080: Rampa T. Lobsang - Třetí oko. Druhé vydání s ilustracemi Zdenky Krejčové. R. 1996.

TR081: Rampa T. Lobsang - Lékař ze Lhasy. Přeložila Jitka Badoučková, ilustrovala Zdenka Krejčová. Druhé vydání 1995, dotisk 1996.

TR082: Rampa T. Lobsang - Příběh Lobsanga Rampy. Přeložili Jitka Badoučková a Petr Pokorný, ilustrace Zdenka Krejčová. První vydání z r. 1994. Přítisk 1996.

TR083: Rampa T. Lobsang - Jeskyně předků. Přeložili Jitka Badoučková a Petr Pokorný. Ilustrovala Zdenka Krejčová. Vydání první 1995. Dotisk 1996.

TR084: Rampa T. Lobsang - Škola esoteriky. Přeložila Jitka Badoučková. Vydání první, 1996.

TR085: Rampa T. Lobsang - Poustevník. Přeložila Jitka Badoučková, ilustrace Zdenka Krejčová Vydání první r. 1996.

TR086: Sai Baba - Sathya Saí Baba promlouvá, díl I. Přeložila Ruth Hálová. Vydání první. 1997.

TR087: Sandweiss H. S. - Sáji bába, svatý muž ...a psychiatr. Přeložila Libuše Trávníčková. Barevné fotografické přílohy. Vydání první r. 1992, Přítisk 1995.

TR088: Sfondrati Coelestino - Innocentia vindicata deiparae (Obhájení nevinnosti Bohorodičky). Faksimilní přetisk latinského vydání z r. 1695. Vyšlo s překladem Terezy Krekulové a s komentáři a poznámkami D. Ž. Bora r. 1993. Pevná luxusní vazba. První vydání.

TR089: B. Slavík - Vl. Zadrobílek - Žabohlenění. Bohatě ilustrováno. Vydání první r. 1994.

TR090: Stankovič Andrej - Noční zvuk pionýrské trubky - Patagonie. Ilustroval Karel Nepraš. Vydání první, r. 1994.

TR091: Šimotová Adriena - O blízkém a vzdáleném. Katalog k výstavě. Texty Jar. Zemina a Jiří Šetlík. Barevné fotografe. Rok vydání 1994.

TR092: Šimotová Adriena - Uvnitř - vně. Ilustrace autorka. První vydání r. 1994.

TR093: Topinka Miloslav - Vedle mne jste všichni jenom básníci. Zlomky a skici k Jeanu Arthuru Rimbaudovi. Bohatě ilustrováno. První knižní vydání r. 1995.

TR094: Trismosin Salomon - Splendor solis. Přeložil D. Ž. Bor. Bohatě ilustrováno. První vydání r. 1994.

TR095: Váchal Josef - Vademecum. Faksimile autorova vydání. První vydání, r. 1990.

TR096: Váchal Josef - Nový kalendář tolerancý. Faksimile. První vydání r. 1990.

TR097: Sedm textů Josefa Váchala. Připravil V. Z. Vyzdobeno Váchalovými grafikami a fotografiemi. První vydání 1990.

TR098: Orbis pictus. Faksimile Váchalova tisku. První vydání. Vyšlo r. 1992.

TR099: Magická praktika. Sborník. Připravil D. Ž. Bor. Obsahuje texty: Otakar Griese, Paul Sédir, P. B. Randolf a Jan Kefer.

TR100: Logos 1934 - 1940. Výběr z předválečných ročníků revue Logos. Vydání první, r. 1995.

TR101: OTEC FILOSOFŮ HERMÉS TRISMEGISTOS. Knižnice Logosu sv. 0. (D.Ž. Bor - Otec filosofů a alchymistů; Hermetis Trismegisti - Poimandrés; Corpus Hermeticum (vybrané traktáty); Hortulanův komentář ku Smaragdové desce, Anonym - Vysvětlení Smaragdové desky; Zlatý traktát Herma Trismegista). 450 výtisků. První vydání 2001.

TR102: Queneau Raymond - Zazi v metru. Překlad Zdeněk Přibyl, ilustrace Michael Rittstein. Navíc bibliofilské vydání s litografiemi. 1997.

TR103: ZÁHADNÝ ALCHYMISTA ABRAHAM ELEAZAR ŽID. Knižnice Logosu sv. 1. (Nicolas Flamel - Vysvětlení hieroglyfických obrazů; Rabi Abraham Eleazar - Pradávné chemické dílo; Eš Mecaref aneb Oheň tyglíku). 450 výtisků. První vydání 2000.

TR104: ČERNÁ SULAMIT A STUDNICE ZDRAVÍ A BOHATSTVÍ. Knižnice Logosu sv. 2. (Samuel Baruch - Donum Dei, Nicolas Flamel - Klenot filosofie a Veliké vysvětlení kamene mudrců; Synesios - O Kameni mudrců; Artephius - O tajném Umění a Kameni mudrců). 450 výtisků. První vydání 2001.

TR105: Halevi Z'ev ben Simon - Strom života. Překlad Peter Bugár. 1997.

TR106: O'Day Stacey - Moudrost samurajů. Překlad Markéta Cukrová. 1998

TR107: Pierre de Lasenic - Tarotové karty. Limitovaná edice - faksimile kolorované verze karet Lasenicova tarotu. Vyšlo r. 2001.

TR108: Opus magnum. Katalog výstavy v galerii U Kamenného zvonu. 1997.

TR109: Váchal Josef - Dokonalá magie budoucnosti. Barevná faksimile jednoho z nejvýznamějších Váchalových spisů. Vydáno pouze 800 výtisků. 1997.

TR110: Kokolja Vladimír - Kresby. 318 kreseb z většího cyklu. Váz. 1997.

TR111: McIntosh Christopher - Rosenkruciáni. Patrně nejlepší dílo k dané problematice. Váz. 1998.

TR112: Cyliani - Odhalený Hermés. Přeložil Martin Stejskal. Náklad 800 výtisků. 1997.

TR113: Bor D. Ž. - Na prahu vznešena. 400 výtisků. První vydání 1997.

TR114: Karásek ze Lvovic Jiří - Obrácení Raymunda Lulla. Náklad 500 výtisků. V této úpravě první vydání r. 1997.

TR115: Carroll Lewis - Sylvie a Bruno. První české vydání provázené dobovými ilustracemi, 1997.

TR116: Rampa T. Lobsang - Šafránové roucho. První vydání. 1997.

TR117: Boucher Jules - Zednářská symbolika. První vydání. 1998.

TR118: Rampa T. Lobsang - Já věřím. První vydání. 1998.

TR119: Jaroslava Solovjevová Monografie.

TR120: Christopher McIntosh - Návrat tetrády. Mimo náklad vyšlo 33 přednostních výtisků z mezzotintou Kryštofa Krejči. První vydání 1999.

TR121: Christopher Lord - Amuwapiho kniha. Mimo náklad vyšlo 40 přednostních výtisků na lepším papíře s litografií Petra Nikla. První vydání 1999.

TR122: Alice A. Baileyová - Dopisy o okultní meditaci. První vydání 1999.

TR123: Gérard de Nerval - Chiméry, 500 výtisků + 30 přednostních s 13 suchými jehlami Karla Zlína-Machálka. První vydání 1999.

TR124: Pýthagorás ze Samu Sborník: Porfyrios, Jamblich, Kratochvíl, Bor. První knižní vydání 1999.

TR125: Lorber Jakob - Země přirozená a duchovní. První vydání 1999.

TR126: Rampa T. Lobsang - Tibetská sága. První vydání 1999.

TR127: Jediný život, jediná láska. Vzájemná korespondence Otokara Březiny a Emílie Lakomé. První vydání 2000.

TR128: D. Ž. Bor - Dítě andělů. Otokar Březina - život jako dílo. První vydání 2000.

TR129: Lorber Jakob - Říše boží - díl I. První vydání 2000.

TR130: Rampa T. Lobsang - Živit plamen. První vydání 2000.

TR131: Jiří Kolář - Snad nic, snad něco. Práce na papíře z let 1962-1963. První vydání 2001.

TR132: František Jech - U Březiny (záznamy hovorů). První vydání 2002 (dle tiráže 2001).

TR133: Rampa T. Lobsang - Světlo svíčky. První vydání 2001.

TR134: D. Ž. Bor - Bdělost, toť vše! Gustava Meyrinka cesta k nadsmyslnu. První vydání 2003 (podle tiráže 2002).

TR135: Miloslav Topinka - Trhlina. První vydání 2003.

TR136: Linhartová, Věra - Kaskády. První vydání 2003.

TR137: Lévi, Elifas - Dogma a rituál vysoké magie. První vydání 2003.

TR138: Meyrink, Gustav - Nevědět nic, moci vše! První vydání 2003.

TR139: Veselský Jiří - Luna je za vlakem poslední nárazník... První vydání 2003.

TR140: T. Lobsang Rampa: Kapitoly života. První vydání 2004.

TR141: Petr Chudožilov - Papír je poslední domov. První vydání 2004.

TR142: Božena Správcová - Požární kniha. První vydání 2004.

TR143: Eliphas Lévi - Dějiny magie. První vydání 2004.

TR144: Alice A. Baileyová - Nedokončený životopis. První vydání 2005.

TR145: Heinrich Cornelius Agrippa - Okultní filosofie I. - V. Druhé, doplněné vydání 2005.

TR146: Chava Pressburger - Deník mého bratra. První vydání 2005.

TR147: D. Ž. Bor - Klonování času. První vydání 2005.

TR148: Piere de Lasenic - Tarot, klíč k iniciaci Druhé, doplněné a opravené vydání 2006

TR149: Marcela Mrázová - Milý a dobrý hochu / Milovaný důstojný pane! První vydání 2006

TR150: Michael Maier - ATALANTA FUGIENS. Prchající Atalanta neboli nové chymické emblémy vyjadřující tajemství přírody. První vydání 2006

TR151: Lévi Eliphas - Zasvěcovací dopisy. První vydání 2006

TR152: František Kabelák - Magia Divina První vydání 2007

TR153: D. Ž. Bor - Útěky domů. První vydání 2007

TR154: D. Ž. Bor - Plankty, Žalmy, Sny, Kosmologické střepy. První vydání 2009

TR155: D. Ž. Bor - Kam až došel, to tam našel. První vydání 2009

TR156: Michal Filip - Lyrická kronika. První vydání 1997 (opomenutím dříve nezařazeno)

TR157: Emil Bok - Šimonka. První vydání 2005 (opomenutím dříve nezařazeno)

TR158: Josef Váchal - Vážený pane tři B! První vydání 2009 (správně 2010)

TR159: D. Ž. Bor - Časobraní. První vydání 2010

TR160: Kinkor Roman - Sedmá polnice. První vydání 2010 (správně 2011)

TR161: Správcová Božena - Východ. První vydání 2011

TR162: Kefer Jan - Theurgie. Druhé, opravené vydání 2011

TR163: Lévi Eliphas - Věda duchů. Druhé, doplněné vydání 2011

TR164: D. Ž. Bor: Poslední časobraní, První vydání 2012

TR165: Vladimír Kokolia - Jení. První vydání 2012

TR166: D. Ž. Bor - Tajemný svět pravěku. První vydání 2012

TR167: Fulcanelli - Tajemství katedrál. Nové opravené vydání 2013

TR168: Saint-Germain - Nejsvětější trinosofie. První vydání 2013

TR169: Správcová Božena - Strašnice. První vydání 2013

TR170: D. Ž. Bor - Držme se! První vydání 2014

TR171: Lessing Gotthold Ephraim - Tři filosofická pojednání / Drei philosophische Schriften. První vydání 2014

TR172: Lasenic Pierre de - Magie sexuální. První úplné vydání. Vyšlo v roce 2014.

TR173: Berková Alexandra - O psaní. První vydání 2014.

TR174: Milan Urza - Jeremiášův vztek. První vydání 2014.

TR175: Josef Váchal - Paměti pro Josefa Portmana. První vydání 2014.

TR176: Fic Igor - Vypalování stařiny. První vydání 2015.

TR177: Chocholáč Ivo - Vezměte mne s sebou, Cesty. První vydání 2015.

TR178: Kužel Vladislav - Hovory s Lasenicem. Druhá doplněné vydání 2015.

TR179: Holcová Veronika - Na dosah ruky. První vydání 2015.

TR180: Vondrovic Tomáš - Verše včel. První vydání 2015.

TR181: Kokolia Vladimír - Vy-já-dření. První vydání 2015.

TR182: Jaroš Griemiller z Třebska - Rosarium philosophorum (1578). První vydání 2015.

TR183: Sölle Dorothee - Mystika smrti. První vydání 2016.

TR184: Blok Alexandr - Dvanáct. První vydání 2016.

TR185: Správcová Božena - Uctívači kruhů. První vydání 2016.

TR186: Guziur Jakub - Visuální esej. První vydání 2016.

TR187: Trithemius Johannes - De septem secundeis / O sedmi druhotných působcích. První vydání 2016.

TR188: Váchal a Hodek - Až do hrobu tmavýho První vydání 2017.Dále nedoplňováno!!!!


Nakladatelství Trigon vydávalo rovněž sborníky Logos
(jako pokračování sedmi předválečných ročníků slavného hermetického periodika).
Vydána byla čísla ročníku 8: 1, 2, 3 + sborník Alef.
Dále ročníku 9. č. 1 a 2 (1994), a ročníku 10. č. 1 a 2 (1995), ročníku 11. č. 1 a 2 (1996).
Od ročníku 12. (1997) vychází vždy jednou za rok dvoučíslo 1+2.o nakladateliÚvodní menu KAL

Hlavní menu LAW