Spolek českých bibliofilů
(soupis publikací 1908-2020)


níže na stránce:   Volná vydání   //   Vydavatelé   //   Periodika   //   Výtvarníci   //   Úpravci   //   Knihaři


Přehledy ediční činnosti byly postupně uveřejněny v Margináliích 1968, ZSČB 2/1983, ve Sborníku - SČB 1908-2008 a ve Čtvrté příručce, 2013. V soupisech opominuté tituly pak v ZSČB 1/2016. V těchto přehledech byly uváděny úplné bibliografické údaje.
Následující soupis by tedy měl být úplný a obsahuje údaje: rok vydání, autor, titul, výtvarník (bez ohledu na způsob výzdoby a úpravy) event. úpravce, připadně vydavatele a zařazení v edičních řadách. Není rozlišováno co byly prémie, subskripce či přílohy Zpráv. Zařazeny jsou též periodické sborníky. Tituly uveřejněné v Sáňkovi jsou zde značeny (S xxxx).1908 - Stanovy Spolku českých bibliofilů - Vojtěch Preissig

1908 - Komenský, J. A.: Kšaft umírající matky Jednoty bratrské - A. Kašpar (S 231)

1909 - Preissig, Vojtěch: Ex libris - (vydal odbor Ex libris SČB)

1909 - (Bezruč, Petr): Slezské písně - Vojtěch Preissig (S 7)

1909 - (pro subskribenty SP vydal Vojtěch Preissig Dodatky - b. d.) (S 8)

1910 - Puškin, A. S.: Pohádka o caru Saltánovi, o jeho synu, slavném a mocném bohatýru knížeti Gvidonu Saltanoviči a o krásné carevně labuti - V. H. Brunner (S 282)

1910 - Český bibliofil 1. roč. časopisu - Zd. Braunerová, V. H. Brunner, Arnošt Hofbauer, J. Honsa, Adolf Kašpar, Vojtěch Preissig, Viktor Stretti, Jaroslav Stretti-Zamponi, T. F. Šimon (S 181)

1911 - Bezruč, Petr: Slezské písně - Adolf Kašpar, (2. doplněné vydání) (S 339)

1911 - Bezruč, Petr: Slezské písně, (3. spolkové vydání) (S 340)

1913 - Dyk, Viktor: Zmoudření dona Quijota - V. H. Brunner (S 192)

1913 - Praga caput regni - František Kysela - (vydala Grafia) (S 111)

1914 - Theer, Otakar: Výpravy k já - V. H. Brunner (S 299)

1915 - Památce Mistra Jana Husi (V. Vojtíšek) - Frant. Kysela - (v. Fr. Borový) (S 274)

1915 - Khol, František: Rozmary lásky - František Kysela (S 224)

1924 - Nebeský, Václav Bolemír: Protichůdci - Jan Konůpek - (vydal SSPE, SČB náklad převzal pro spolek 1925) (S 998)

1925 - Vik, Karel: Drobnosti - autor

1925 - Krčma, František: O českých vydáních Máchova Máje (S 928)

1926 - Tyl, Josef Kajetán: Pouť k chrámu umění - Karel Dyrynk (S 1136)

1926 - Tobolka, Zdeněk: Žerotínská knihovna - Method Kaláb (S 2075)

1926 - (M. Novotný ed.): Listy Jana Nerudy Aničce Tiché (S 1807)

1927 - Čapek, Karel: Poslední epos čili román pro služky - Rudolf Hála (S 1322)

1928 - Táborský, František: Veliký sněm ptačí - Karel Svolinský (S 2064)

1928 - (Novák, Arthur): Pozdrav Františku Táborskému - Karel Svolinský

1928 - Řeči Františka Palackého a Pavla Josefa Šafaříka na Slovanském sjezdu v Praze roku 1848 (ed. Arne Novák) - Karel Svolinský (S 1984)

1929 - Paměti babičky Kavalírové (ed. J. J. Frič) - M. Švabinský a K. Svolinský (S 4460)

1929 - Dopisy neznámé české šlechtičny Josefu Dobrovskému z roku 1796 - (ed. V. A. Francev) - Karel Svolinský (S 1371)

1929 - Almanach Spolku českých bibliofilů (red. Arne Sáňka a Method Kaláb) (S 2220)

1929 - Český bibliofil 2. roč. časopisu - Cyril Bouda, V. H. Brunner, Adolf Hoffmeister, Jan Konůpek, Václav Mašek, Eduard Milén, Josef Váchal (S 2815)

1930 - Čapek, Karel: Minda čili o chovu psů - Josef Čapek (S 2765)

1930 - Ráž, Arnošt: Básně (red. K. Biebl, úvod E. X. Šalda) - Václav Mašek (S 4660)

1930 - Langer, František: Mrtví chodí mezi námi - Cyril Bouda (S 3839)

1930 - Masaryk, T. G.: Vybrané essaye (red. V. K. Škrach) - Viktor Stretti (S 4088)

1930 - Druhá soutěž Spolku českých bibliofilů na třicet najkrásnějších knih na rok 1929 - (redakce Method Kaláb a Rudolf Hála) - Jan Konůpek (S 2931)

1930 - Příručka Spolku českých bibliofilů v Praze - K. Svolinský - (sestavili A. Novák, J. Sonberg) (S 4629)

1931 - Český bibliofil - sborník - K. Svolinský, J. Konůpek, V. Mašek a další (S 2816)

1931 - Vejrychová, Josefa: Ze starých časů - Max Švabinský a K. Svolinský (S 5258)

1932 - Český bibliofil - sborník - Ol. Menhart, V. Mašek, J. Konůpek a další (S 2817)

1933 - Český bibliofil - sborník - K. Svolinský, J. Konůpek, V. Mašek a další (S 2818)

1934 - Doumerque nad Bartouovou rakví na esplanádě Invalidovny v Paříži dne 14. října 1934 - (přel. Josef Palivec) - Václav Mašek (S 2923)

1934 - Ryba, Jakub Jan: Radovánky nevinných dítek o Vánocích … (red. J. Volf) - Karel Svolinský (S 4758)

1934 - Český bibliofil - sborník - Karel Svolinský, Adolf Kašpar, Vojtěch Preisig, V. H. Brunner, Václav Mašek, Jan Konůpek a další (S 2819)

1935 - Čep, Jan: Ponocný - Emil Kotrba (S 2799)

1935 - Český bibliofil - sborník - V. Mašek, Jar. Šváb, Method Kaláb a další (S 2820)

1936 - Majerová, Marie: Květná neděle (red. Jan Šnobr) - Cyril Bouda (S 4012)

1936 - Novotný, Miloslav: Kresby Karla Hynka Máchy - Method Kaláb (S 4371)

1936 - Čebiš, Fr. K.: Víno - Václav Mašek (S 2778)

1936 - Český bibliofil - sborník - Karel Svolinský, Karel Dyrynk a další (S 2821)

1937 - Český bibliofil - sborník - Karel Svolinský a další (S 2822)

1937 - Dopisy hraběnky Adély Desfoursové Janu Ev. Purkyňovi (ed. J. Psotničková) - Karel Svolinský

1937 - Volf, Josef: O starých českých sběratelích knih (ed. M. Novotný) - V. Mašek (S 5339)

1937 - Herben, Ivan: Zrození básníkovo. Jak se objevil Petr Bezruč (red. B. Pračka) - Václav Mašek (S 3317)

1937 - Stocký, Josef: Novoročenky 1937 - T. F. Šimon (S 4979)

1937 - Příručka Spolku českých bibliofilů v Praze (druhé, přepracované vydání z roku 1930) - Vojtěch Preissig, Karel Svolinský (S 4630)

1937 - Kvapil, Jaroslav: Tři řeči smuteční (O Jaroslavu Vrchlickém, Aloisu Jiráskovi, T. G. Masarykovi) - Karel Svolinský (S 3817)

1938 - Český bibliofil - sborník - Karel Svolinský, Rudolf Růžička a další (S 2823)

1938 - Táborský, František: Jitřní - Karel Svolinský (S 5111)

1938 - (Thon, Jan): Svému prvnímu předsedovi Dru H. C. Františku Táborskému Spolek českých bibliofilů v Praze - Karel Svolinský

1939 - Stránský, Pavel ze Zápské Stránky: Český stát… (přel. B. Ryba) -Václav Mašek (S 4987)

1939 - Český bibliofil - sborník - Hugo Boettinger, Antonín Strnadel, Jan Kotík, Karel Vik, K. H. Mácha, Zd. Braunerova, Jan Černý, Ferdiš Duša a další (S 2824)

1940 - Jedenáctá soutěž SČB nejkrásnější knihy za rok 1938 a 1939 (red. M. Novotný, R. Hála, M. Kaláb) - Karel Svolinský (S 3500)

1940 - Český bibliofil - sborník - C. Bouda, Vlad. Sychra, M. Švabinský a další (S 2825)

1941 - Legenda o Svaté Kateřině (ed. Jan Vilikovský) - Karel Svolinský (S 3856)

1941 - Český bibliofil - sborník - věnovaný Juliu Zeyerovi -Fr. Kobliha, Jan Zrzavý, Marie Vančíková -Želibská, Marie Kalašová, Zdenka Kalašová a další (S 2826)

1942 - Český bibliofil - sborník - věnovaný Janu Nerudovi - František Kobliha, Václav Mašek, Antonín Strnadel a další (S 2827)

1945 - Český bibliofil - sborník věnovaný Jaroslavu Vrchlickému - František Kobliha, Arno Nauman, Karel Svolinský, Max Pirner a další (S 2828)

1947 - Beneš, Edvard: Proslov pana presidenta republiky k delegaci Spolku českých bibliofilů 20. března 1946 - Rudolf Hála - příloha ZSČB (S 5636)

1947 - Šalda, F. X.: Ze vzpomínek na dětství (ed. B. Lifka) - Karel Svolinský (S 7051)

1948 - Ve stínu Orfea - Julius Zeyer a rodina Kalašových ve vzájemných dopisech (1879 - 1900) - (red. J. Zikmund, J. Š. Kvapil) - František Kobliha (S 7192)

1950 - Balzac, Honoré de: Neznámé arcidílo (př. J. Jindra) - Cyril Bouda (vydal Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 1.) (S 5591)

1950 - Balzac, Honoré de: Červená hospoda - dvě povídky (př. J. Kopal a O. Reindl) - Jaroslav Lukavský (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 3.) (S 5590)

1950 - Bezruč, Petr: Je nás šest - Pavel Šimon (vyd. Čsl. spisovatel) (S 5659)

1950 - Cervantes Saavedra, Miguel de: O nerozvážném zvědavci (př. Hugo Kosterka) - Jaroslav Lukavský (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 2.) (S 5753)

1950 - Konůpek, Jan: Hodina Hermova - autor - příloha ZSČB (S 6292)

1950 - Konrád, Karel: Slyš mě! - Lev Šimák (vyd. Čsl. spisovatel) (S 6290)

1950 - Mácha, K. H.: Máj - Pavel Šimon (vyd. Čsl. spisovatel) (S 6449)

1950 - Neruda, Jan: Feuilleton o 1. Máji - M. Švabinský (vyd. Čsl. spisovatel) (S 6620)

1950 - Píseň písní, píseň nejpřednější. Šir Hašširím. (Přebásnil S. K. Neumann) - Jaroslav Lukavský (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 1.) (S 6765)

1950 - Noha, Jan: Ruce a práce. Básně o sazbě, tisku a knize. - Jaroslav Picka (vyd. Čsl. spisovatel, Knihy o knihách sv. 1.) (S 6678)

1950 - Andersen, H. Ch.: Pohádky s Andersenem (volně vypravuje Jindřich Teuchner) - Jaroslav Lukavský (vyd. Čsl. spisovatel, Díla sv. 1.) (S 5554)

1950 - Vančura, Vladislav: Zvony mého kraje - Jindřich Mahelka (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knžky sv. 2.) (S 7173)

1951 - Bezruč, Petr: Slezské písně - Bohdan Lacina (vyd. Čsl. spis., Díla sv. 2.)(S 5681)

1951 - Sborník na památku Karla Dyrynka, knihtiskaře, tvůrce písem, knihomila a člověka (ed. K. Resler) - C. Bouda, S. Klír, Fr. Kobliha, J. Lukavský (vyd. Čsl. spisovatel, Knihy o knihách sv. 2.) (S 5877)

1951 - Hugo, Viktor: Geniové (přel. Bohuslav Reynek) - Bohdan Lacina (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 4.) (S 6133)

1951 - Jirásek, Alois: Na Chlumku - Mikoláš Aleš (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 6.) (S 6204)

1951 - Jiřincová, Ludmila: Kytice. Soubor původ. litografií na náměty Erbenových balad (vyd. Čsl. spisovatel)

1951 - Konrád, Karel: Nikdy se nespokojte s podružnou rolí - O. Hlavsa (vyd. Čsl. spis.) (S 6288)

1951 - Neruda, Jan: Prosté motivy - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spis., Díla sv. 3.) (S 6632)

1951 - Neumann, S. K.: České zpěvy - M. Kaláb (vyd. Čsl. spis., Milé knížky sv. 3.) (S 6645)

1951 - Neumann, S. K.: "Výkřiky" časopis na pohlednicích (ed. K. Resler) - R. Hála (vyd. Čsl. spisovatel) (S 6654)

1951 - Sládek, Josef Václav - Aleš, Mikoláš: Na hrobech indiánských (uspoř. M. Míčko, Fr. Nečásek) (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 2.) /poř. číslo 2 použito 2x / (S 6965)

1952 - Bezruč, Petr: Stužkonoska modrá - M. Švabinský (vyd. Čsl. spis., Díla sv. 8.) (S 5684)

1952 - Čech, Svatopluk: Cesta na Kavkaz - Rudolf Hála (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 6.)

1952 - Marek, Jiří: President a havíř - Pavel Šimon (vyd. Čsl. spis., Milé knížky sv. 4.) (S 6517)

1952 - Majerová, Marie: Město ve znamení ohně - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 5.) (S 6508)

1952 - Konrád, Karel: O Konstantinu Bieblovi - Jiří A. Švengsbír (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 7.) (S 6289)

1952 - Resler, Kamill: Buřiči a Stříbrný vítr. Křižovatky díla Fráni Šrámka - K. Šolín (vyd. Čsl. spisovatel, Knihy o knihách sv. 3.) (S 6845)

1952 - Neumann, S. K.: Kniha lesů, vod a strání - Arne Nauman (vyd. Čsl. spisovatel, Díla sv. 4.) (S 6648)

1952 - Neumann, S. K.: Kniha lesů, vod a strání - Václav Sivko (vyd. Čsl. spisovatel, Díla sv. 5.) (S 6649)

1952 - Seifert, Jaroslav: Šel malíř chudě do světa - Mikoláš Aleš (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 7.) (S 6924)

1953 - Zvěřina, František: Rudolfu Hálovi k šedesátinám - Václav Mašek (S 7311)

1953 - Svolinský, Karel: Alšova příroda - Mikoláš Aleš (S 7036)

1953 - Bezruč, Petr: Písně 1899 -1900 - (uspořádal Oldřich Králík) - František Muzika (vyd. Čsl. spisovatel, Díla sv. 6.) (S 5674)

1953 - Seifert, Jaroslav: Milostná píseň - Ludmila Jiřincová (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 5.) (S 6897)

1953 - Šrámek, Fráňa: V boj. Revoluční písně z let 1901 -1906, (uspoř. kol.) - Josef Sonberg (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 8.) (S 7066)

1953 - Dopisy tmářů. Epistolae obscurorum virorum ….. (Rudolf Mertlík) - Pavel Šimon (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 9.) (S 5846)

1953 - Slowacki, Julius: Otec morem nakažených v El-Arish - Bohdan Lacina (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 8.) (S 6974)

1953 - Švabinský, Max: Motýlí čas - lyrický doprovod František Hrubín (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 10.) /spr. 11/ (S 7085)

1953 - Vrchlický, Jaroslav: Píšťala Panova - K. Svolinský (vyd. Čsl. spis., Díla sv. 9.) (S 7233)

1953 - Turgeněv, I. S.: Básně v próze - V. Sivko (vyd. Čsl. spis., Ráj knihomilů sv. 10.) (S 7141)

1953 - Památce paní Erny Janské 19.X. 1899-4.I. 1953 - Cyril Bouda (S 6735)

1954 - Cibulka, Josef: Knižní ilustrace Maxe Švabinského - Max Švabinský (vyd. Čsl.) (S 5755)

1954 - Sova, Antonín: Pankrác Budecius kantor. Quasi legenda - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 12.) (S 6992)

1954 - Holan, Vladimír: Prostě - František Tichý (vyd. Čsl. spis., Ráj knihomilů sv. 13.) (S 6071)

1954 - Seifert, Jaroslav: Nad listy Maxe Švabinského - Max Švabinský (S 6904)

1954 - Shakespearovy sonety (př. J. Vrchlický) - Jiří Šindler (vyd. Čsl. spis., Díla sv. 7A.) (S 6944)

1954 - Shakespearovy sonety (př. J. Vrchlický) - Jan Halla (vyd. Čsl. spis., Díla sv. 7B.) (S 6945)

1955 - Goethe, J. W.: Láskyplné písně (Kamil Bednář) - Miroslav Troup (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 14.) (S 5955)

1955 - Černý, Václav: Emile Verhaeren a jeho místo v dějinách volného verše - Z. Seydl (vyd. Čsl.spisovatel, Ráj knihomilů sv. 15.) (S 5796)

1955 - Dyk, Viktor: Milá sedmi loupežníků - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 9. (S 5871)

1955 - Heine, Heindrich: Toť starý pohádkový les (přel. Frant. Hrubín) - Ludmila Jiřincová (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 16.) (S 6036)

1955 - Gogol, N. V.: Večery na dědince nedaleko Dikaňky (přel.kolektiv) - Jiří Šindler (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 17.) (S 5958)

1955 - Seifert, Jaroslav: Píseň o Viktorce - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 17.) /č. 17 použito 2x/ (S 6907)

1955 - Hrubín, František: Poledne ženy - Max Švabinský (S 6120)

1955 - Spolek českých bibliofilů Methodu Kalábovi k 70. narozeninám (uspoř. K. Resler a J. Picka) - K. Svolinský, Ad. Hoffmeister, M. Švabinský, C. Bouda, L. Čepelák (vydal SČB společně s SČUG Hollar) (S 6231)

1955 - Němcová, Božena: Cesta přes Vídeň a Prešpurk na Sliač - V. Sivko (S 6611)

1955 - Novotný, Antonín: Knížka o knížkách, ovšem staropražských - J. Paták (vyd. Čsl. spisovatel, Knihy o knihách sv. 4.) (S 6699)

1955 - Režný, Pavel: Villon očima Ludmily Jiřincové (uspoř. K. Resler) - Ludmila Jiřincová (vydal SČB za účasti SČUG Hollar) (S 6849)

1955 - Strakatý, Karel Jan: Život a dílo PhDr. Jaromíra Malého a soupis jeho spisů - F. Dragoun

1955 - Švabinský, Max: Za Janem Štursou (1880-1925) - Max Švabinský (S 7088)

1956 - Andersen, H. Ch.: Po tisíciletích (přel. K. Mašek) - Cyril Bouda (S 5555)

1956 - Eisner, Pavel: Okusy Ignáze Máchy (ed. K. Janský) - Josef Sonberg (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 18.) (S 5879)

1956 - Hrabal, Bohumil: Hovory lidí - Kamil Lhoták (S 6109)

1956 - Seifert, Jaroslav: Mozart v Praze - Jiří Šindler (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 10. (S 6898)

1956 - Stehlík, Ladislav: Voněly vodou večery - autor (S 7007)

1956 - Karel Svolinský 60: B. Smejkal - O. F. Babler: Dvě vzpomínky svatokopecké; Miloš Jirko: V dílně Karla Svolinského - Ing. O. Babler (S 7037)

1956 - Tasso, Torquato: Šeptání noci (přel. Jan Vladislav) - Stanislav Kolíbal (vyd. Čsl. spisovatel, Milé knížky sv. 11.) (S 7095)

1957 - Hrubín, František: Proměna - Josef Šíma (vyd. Čsl. spis., Ráj knihomilů sv. 19.) (S 6122)

1957 - Francouzská poesie nové doby v překladech Viktora Dyka - František Tichý (vyd. Nakl. výtvarných umělců jako 1. tisk edice Kresby a verše, spolu s SČB) (S 5868)

1957 - Kopta, Josef: Jedináček Damian - C. Bouda (vyd. Čsl. spis., Milé knížky sv. 12.) (S 6312)

1957 - Wilde, Oscar: Strašidlo Canterwillské (přel. J. Z. Novák) - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 21. (S 7254)

1957 - Holan, Vladimír: Tři - František Tichý (vyd. Čsl. spis., Ráj knihomilů sv. 22.) (S 6074)

1958 - Dyk, Viktor: Krysař - Cyril Bouda (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 20.) (S 5870)

1958 - Neruda, Jan: Pařížské obrázky - Kamil Lhoták (vyd. Čsl. spisovatel, Ráj knihomilů sv. 23.) (S 6631)

1960 - Mahen, Jiří: Máchova krajina - Karel Svolinský (vydal PNP s SČB) (S 6437)

1962 - Benda, Jaroslav: O letech práce a přátelství - (red. J. Javůrek a M. Janča), (vyd. PNP) (S 5628)

1962 - Seifert, Jaroslav: Vlaštovky nad řekou - Ludmila Jiřincová (vyd. PNP) (S 6931)

1963 - Nezval, Vítězslav: Fantastická symfonie - Jiří Trnka (vyd. PNP) (S 6664)

1963 - Holan, Vladimír: Dvě jezera - Rastislav Michal (vyd. NČSVU s SČB pro PNP) (S 6068)

1965 - Bednář, Kamil: Ypsilon a Evangelina - Kamil Lhoták (vyd. Čsl. spis.) (S 5627)

1966 - Marginálie 1966 - bibliofilský sborník - Karel Štika

1966 - Černý, Václav: Dantovský medailon - Karel Štika (PNP s SČB) (S 5796)

1966 - Seifert, Jaroslav: Prsten Třeboňské madoně - C. Bouda (vyd. N. Č. Budějovice) (S 6916)

1968 - Marginálie 1968 - K. Svolinský, Fr. Kobliha, C. Bouda, Rastislav Michal, fotografie, (red. K. Zink) - Josef Sonberg

1968 - Petrarca, Francesco: Líbezné vody čisté (přel. Petr Kopta) - Milan Mejstřík (S 6753)

1968 - Lifka, Bohumír: Šaldův svět knih - Josef Sonberg (vyd. PNP pro SČB) (S 6418)

1969 - Komenský, Jan Amos: Ach doprovodiž ten svůj lid vykoupený z mnohých těch běd - Jiří Rathouský

1970 - Balbín, Bohuslav: Krásy země české (přel. Hana Businská) - Oldřich Hlavsa (S 5586)

1972 - Marginálie 1969/1970 - bibliofilský sborník - Anna Grmelová

1972 - (Dvořák, František ed.): Dílo Evy Štikové - Dana Štormová-Puchnarová (vyd. PNP ve spolupráci s SČB)

1973 - Páleníček, Ludvík: Švabinský a Vrchlický - Max Švabinský (vyd. PNP s SČB)

1974 - Pavel z Jizbice: Panence (ze Schediasmatum farrago nova) - (přel. Hana Businská) - Karel Svolinský

1974 - Jan Zrzavý o sobě a přátelích (ed. Fr. Dvořák) - Oldřich Hlavsa

1976 - Seifert, Jaroslav: Píseň o lásce - Ota Janeček

1977 - Dvořák, František: Soupis grafického díla Jana Zrzavého - Jan Zrzavý

1977 - Humanisté v Olomouci (sborník překl. Ed. Petrů a Miroslav Horna) - C. Bouda

1977 - Vančura, Vladislav: Čižba - Eva Hašková

1977 - Sýs, Karel: Jan Neruda v Paříži - Kamil Lhoták

1978 - Neumann, S. K.: Ženy - Karel Hruška

1979 - Kubin, Alfréd: Vzpomínky a vyznání (přel. a koment. František Holešovský) - il. autor - Milan Hegar

1979 - Vančura, Vladislav: Krčín - Alois Moravec

1980 - Marginálie 1971/1980 - Vladimír Komárek

1981 - Seifert, Jaroslav: Býti básníkem - Cyril Bouda

1981 - Žáček, Jiří: Blízkost - Pavel Roučka

1982 - Janča, Miloslav: Grafické dílo Cyrila Boudy z let 1920- 1980 - Cyril Bouda

1982 - Mácha, K. H.: Máj - Vladimír Komárek

1982 - Renaud, Suzanne: Tušený úsvit (překl. J. M. Tomeš) - Bohuslav Reynek

1982 - Lilia, Hermor: Verše tajného básníka (ed. Ivan Slavík) - Jaroslav Šerých (vyd. PNP pro SČB)

1982 - Vitula, Jiří: Nejkrásnější otrokyně světa (úvod Adolf Branald) - Adolf Born

1983 - Technická a ekologická poezie - Klivar, Miroslav: Diagram záření; Pospíšil, Radomír: Synuzie - Karel Kramule (vyd. PNP pro SČB)

1983 - Sýs, Karel: Malá slavnost - Pavel Roučka

1983 - Hrabal, Bohumil: Listování ve stínu grafických listů - Jiří Anderle

1984 - Kneidl, Pravoslav: Historie o synu švédského krále a české paní - Zdeněk Mézl (vyd. PNP a SČB)

1984 - Rybička, Antonín: Ludmila Jiřincová - soupis grafického díla - L. Jiřincová

1984 - Ota Janeček (65) - Jar. Seifert, Karel Sýs, Jiří Žáček, Fr. Dvořák - O. Janeček

1985 - Marginálie 1980/1985 - obraz. příloha Martin Dyrynk

1985 - Pocta dělníku knihy (verše českých básníků O. F. Bablerovi) - Adolf Vodáček

1985 - Bergrová, Zdeňka: Odlet jabloňových motýlů - Věroslav Berger

1985 - Bendl, Václav Čeněk - Hašek, Jaroslav: Nejnovější český galantheomme čili krásochovník (ed. Karel Cvejn) - Adolf Born (vyd. PNP pro SČB)

1986 - Stehlík, Ladislav: Až na pavlače voní akáty - Ota Janeček

1986 - Karel Svolinský 1896 -1986 - Karel Šafář, Oldřich Kulhánek, Libuše Stratilová, Jaroslav Sůra

1986 - Holan, Vladimír: Úděl vyznáním Karlu Svolinskému

1986 - Villon: Dvě balady (přel. Otokar Fischer) - Zdeněk Mézl

1986 - Váchal, Josef: Očarovaní Šumava (M. Bajerová) -mapa Lad. Vodák - J. Váchal

1987 - Soupis prací Dr. Pravoslava Kneidla - Ota Janeček

1987 - Trakl, Georg: Lidský žal (přel. Ludvík Kundera) - Jaroslav Klápště (vyd. PNP)

1987 - Šimon, Josef: Píseň - Pavel Roučka

1988 - Marginálie 1988 - Vladimír Tesař

1988 - Čapek, Karel: Kterak se čtou knihy - Adolf Born (Pupilla sv. 1.)

1988 - Obrtel, Vít: Vodotrysk - Josef Ister (vyd. PNP pro SČB)

1988 - (Lifka, Bohumír): F. X. Šaldova "Matka po duchu" - Josef Herčík a Vojtěch Cinybulk

1988 - Apollinaire, Guillaume: Zone/Pásmo (přel. Karel Čapek, Petr Kopta, Karel Sýs) - Bohumil Žemlička (vyd. PNP)

1988 - Slavík, Ivan: Dvacet pozdních básní aneb Zaříkávání naděje - Jaroslav Hořánek (vyd. PNP pro SČB)

1988 - Branald, Adolf: Kniha potřebuje reklamu - Václav Bláha (vyd. SČB a PNP)

1988 - Březina, Otokar: Esej (ed. Ot. Fiala) - Vladimír Suchánek (vyd. PNP pro SČB)

1988 - Loubal, Ladislav: Ota Janeček (soupis gr. díla) - Ota Janeček (vyd. PNP - SČB)

1989 - Hrabal, Bohumil: Co jsem ještě neřekl - Adolf Born (Pupilla sv. 2.)

1989 - Suchý, Jiří: Pokušení Sv. Antonína (Pupilla sv. 3.)

1989 - Kimák, M. Václav: Malý slovník bibliofila - Martin Dyrynk (vyd. PNP)

1989 - Komenda-Soentgerath, Olla: Unerreichbar nahe. Nedosažitelně blízko (přel. Jaroslav Seifert) - Anna Khunová

1989 - Hrabal, Bohumil: Hovory lidí - Kamil Lhoták (vyd. PNP a SČB)

1989 - Reynek, Bohuslav: Odlet vlaštovek - Bohumil Reynek (vyd. PNP pro SČB)

1990 - Hořec, Jaromír: Listy Anežce České - Ota Janeček (Pupilla sv. 4.)

1990 - Kryl, Karel: Lot - Zdenka Krejčová (Pupilla sv. 5.)

1990 - Tomeš, Jan M.: Lampa v Tournonu (Mallarméovská studie) - Karel Demel (vyd. PNP pro SČB)

1991 - Antošová, Svatava: Dvakrát pro přátele (Pupilla sv. 6.)

1991 - Sborník Martina Dyrynka - Zdeněk Vlach (Pupilla sv. 7.)

1991 - Jaroslav Šváb "85" (úvod Fr. Dvořák) - Jaroslav Šváb (vyd. SČB s SČUG Hollar)

1992 - Novotný, Michal: Písek v zubech - Martin Stejskal (Pupilla sv. 8.)

1992 - Marginálie 1988/1990 - Martin Dyrynk

1992 - Fron, Karel: Verše - Josef Liesler

1992 - Kundera, Ludvík: O vášni sbírati knihy (Řeč na večeru k 80. narozeninám Jindřicha Svobody) - Karel Zeman

1992 - Šiktanc, Karel: Muž a žena - Bohdan Kopecký (vyd. PNP pro SČB)

1993 - Havel, Václav: Slova (Čtyři eseje z let 1986-1990) - Jiří Anderle + Jaroslav Krejčí / foto/ (vyd. PNP za podpory Českého literárního fondu pro SČB)

1993 - Jill. Sct. Join alias FEZOJ RELSEIL (= Josef Liesler): On a Ona - Josef Liesler

1993 - Poe, Edgar Allan: The Raven/Havran - Jaroslav Hořánek (za podpory Českého literárného fondu vydal SČB)

1993 - Šrut, Pavel: Cesta do Ďáblic - Aleš Krejča (Pupilla sv. 9.)

1994 - Máchalová, Jana: Zůstaň mi - Alena Bílková (Pupilla sv. 10.)

1994 - Kabeš, Petr: Cesta si nás našla - Pavel Roučka (Pupilla sv. 11.)

1994 - Verlaine, Paul: Popřejte sluchu něžné písni… (přel. J. Seifert) - Jaroslav Šerých

1994 - Tomeš, Jan M.: Verše - Petr Heler (vyd. SČB za podpory Ministerstva kultury)

1994 - Třeti příručka Spolku českých bibliofilů (kolektiv) - Vladimír Komárek (vyd. SČB s podporou Českého literárního fondu)

1994 - Soupis grafického díla Ludmily Jiřincové (dodatky) - sestavil František Birhanzl - Anna Storchová

1995 - Matys, Rudolf: Fragmenty z deníku - František Krčmář (Pupilla sv. 12.)

1995 - Dvořák, František: Moje Ithaka - Vladimír Suchánek (Pupilla sv. 13.)

1996 - Vodňanský, Jan: Velkej mumraj - Zdeněk Netopil (Pupilla sv. 14.)

1996 - Hrubý, Josef: Ištar - Ladislav Čepelák

1996 - Tesař, Jaromír: Medicína v Shakespearových tragédiích - Jiří Kolář

1997 - Tomeš, Jan Maria: Z dálky času - Markéta Králová (Pupilla sv. 15.)

1997 - Branald, Adolf: Dary a nezdary - Kamil Lhoták

1997 - Erhart, Gustav: Pierot Messalinou uhranutý (Esej o díle Aubreye Beardsleye) - Kryštof Krejča

1997 - Lifka, Bohumír: Vzpomínky bibliotekáře a bibliofila - Jiří Bouda

1997 - Šváb Jaroslav: Pocta knize (soubor linorytů) k 91.narozeninám JŠ

1998 - Strolený, Miroslav: Červnové zrcadlení - Vlasta Dyrynková (Pupilla sv. 16.)

1998 - Fron, Karel: Barvy - Vladimír Suchánek (Pupilla sv. 17.)

1998 - Mašek, František: Sen plný moře - František Koudelka (Pupilla sv. 18.)

1998 - Urzidil, Johanes - Starý, Antonín: Z pařížských dopisů Jana Zrzavého - Vladimír Komárek + Jaroslav Krejčí /foto/

1998 - Skácel, Jan: Chyba broskví - Cyril Urban

1998 - Devadesát let Spolku českých bibliofilů - katalog výstavy - Martin Dyrynk

1999 - Karel Kryl s námi 1944 - 1999 (sborník) - Jan Kristofori

1999 - Nevečeřal, Aleš: Úsměv sfingy - Jindřich Pileček

1999 - Tesař, Jaromír: Moliére a lékaři - Adolf Born

1999 - Stankovič, Andrej: Obskurník - Viktor Karlík (Pupilla sv. 19.)

2000 - Horníček, Miroslav: Jeden den pouhý jen - Adolf Vondra (Pupilla sv. 20.)

2000 - Kábrt, Josef: Paříž - autor

2001 - Branald, Adolf: Slečna Cililink - Jiří Bouda (Pupilla sv. 21.)

2001 - Almanach Martinu Dyrynkovi (1941-2001) - Jiří Anderle, Alena Bílková, Václav Bláha, Adolf Born, Michal Cihlář, Jaroslav Dajč, Vlasta Dyrynková, Josef Jíra, Vladimír Komárek, Zdena Krejčová, Zdeněk Mézl, Václav Pokorný, Ladislav Rada, Vladimír Renčín, Pavel Roučka, Jaroslav Sůra, Vladimír Tesař, Cyril Urban, Olga Vychodilová, Bohumil Žemlička

2002 - Život v roce Františka Janouška - výbor básní a kreseb surrealisty F. J. (ed. Frant. Dvořák)

2002 - Hutka, Jaroslav: Slova a písně - Jiří Anderle

2002 - Shock, Viki: Pozdrav z Pandemonia - Tomáš Budil (Pupilla sv. 22.)

2003 - Jirousová, Věra: Podél řeky - Igor Korpaczewski (Pupilla sv. 23.)

2003 - Kneidl, Pravoslav: Bibliofilie v Československu 1918 - 1939 - Josef Váchal

2003 - Villon, Francois: Balady - Bohumil Žemlička

2004 - Brikcius, Eugen: Řecká modř - Jan Střížek (Pupilla sv. 24.)

2004 - Čejka, Josef: Jedenáct - Jaroslav Dajč

2004 - Nevečeřal, Aleš: Cesty k sobě - Jaroslav Dajč

2004 - Strolený, Miroslav: Rozhovory - Jaroslav Dajč

2004 - Dvořák, František: Divadlo v mém životě - Adolf Born

2005 - Voskovec, Jiří: Můj nejlepší mužskej na světě - Ladislav Rada (Pupilla sv. 25.)

2005 - Boudník, Vladimír: Manifest explocionalismu - Ilja Sainer (Pupilla sv. 26.)

2005 - Geisslová, Irma: Immortelly /Propast - Alena Bílková

2006 - Toman, Prokop. Fialový vítr - Jan Kavan (Pupilla sv. 27.)

2006 - Kopta, Petr: Nevinobraní - Alena Antonová

2007 - Samšiňák, Karel: Traktát o Váchalovi - Michal Cihlář (Pupilla sv. 28.)

2007 - Voleník, Lubomír: Mystérium náhody všedního dne - Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek, Antonín Střížek, Karel Šafář, Karel Vysušil

2008 - Dědeček, Jiří: Jámy - Jitka Vobořilová (Pupilla sv. 29.)

2008 - Šalda F. X.: Kniha jako umělecké dílo - Martin Dyrynk (Pupilla sv. 30.)

2008 - Spolek českých bibliofilů 1908 - 2008 (Sborník k 100. výročí založení) - Alena Antonová nebo Alena Bílková nebo Jaroslav Sůra

2009 - Ditrych, Břetislav: Jen tak - Karel Demel (Pupilla sv. 31.)

2010 - Hrubý, Josef: Ebenová větev - Oldřich Kulhánek (Pupilla sv. 32.)

2010 - Marginálie 2010 - Dobroslava Broďáková-Urbanová

2010 - Nepublikované dopisy Františka Kupky Vojtěchu Hynaisovi - Jiří Anderle

2011 - Čepelka, Miloň: 14: 3 Sonet ku haiku - Jiří Hovorka (Pupilla sv. 33.)

2011 - (ed. Černý, Marcel): "Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek "-Výbor z díla Emmericha Aloise Hrušky - reprodukce z díla E. A. Hrušky

2012 - Marginálie 2012 - Mikoláš Axmann

2012 - Janda, Josef: Děravé básně - Přemysl Martinec (Pupilla sv. 34.)

2013 - Erhart, Gustav: Předtuchy a poznání - Zbyšek Sion (Pupilla sv. 35.)

2013 - Čtvrtá příručka Spolku českých bibliofilů (sborník) - Jiří Brázda

2014 - Martínek, Lubomír: Princip neurčitosti - Miroslav Jiránek (Pupilla sv. 36.)

2014 - Koutecký, Josef: Adolf Born - trochu u nás a trochu jinde - Adolf Born

2015 - Ladman, Petr: Město hradbami obehnané - Jiří Koubek (Pupilla sv. 37.)

2016 - Šanda, Michal: Krákora - Michal Machat (Pupilla sv. 38.)

2016 - Slovník bibliofila (Josef Čejka, Gustav Erhart) - Michael Rittstein

2016 - Dyrynk, Martin: Malíř Bohumil Žemlička - reprodukce

2016 - Mallarmé, Stéphane: Igitur - Lucie Raškovová (ed. Inventa sv. 1)

2017 - Janula František: Dedikace - František Janula (Pupilla sv. 39.)

2017 - Řezníček Zdeněk: Žernovy zítřků - Jindřich Zeithamml (ed. Inventa sv. 2)

2017 - Čejka Josef: Přespolní - Pavel Roučka (ed. Inventa sv. 3)

2018 - Beneš Buchlovan Bedřich: Zajatec Armidy - ilustrace
      (+ samostně prodávaný frontispic Karly Ryvolové)

2018 - Dryje František: Anebo aspoň - Kateřina Piňosová (Pupilla sv. 40)

2019 - Fišer Jakub: Desatero - Vlasta Dyrynková (Pupilla sv. 41)

2019 - Dubus Édouard: Když housle umlknou - Miloslav Moucha (ed. Inventa sv. 4)

2019 - Macek Miroslav: Milostná poezie v překladech M. Macka - Robin Kaloč (prémie)

2019 - Lamač Ladislav: Chvála překladu - Mikuláš Cacara (příloha Zpráv 2019/1)

2020 - Josef Šuchman: Moudrá sova - Helena Wernischová (příloha Zpráv 2020/1)

2020 - Karel Dyrynk: Písma Josefa Váchala - Josef Váchal (úprava Martin Dyrynk)Volná vydání SČB
( vydáno jinými subjekty se souhlasem SČB, nebývá uváděno v bibliografiích SČB)


K. H. Mácha: Máj - vyzdobil Slavoboj Tusar, tisk K. Dyrynk, vydali Dyrynk a Ludvík Bradáč, 1910, (Sáňka 77).

Joe Hloucha: Moje "Paní Chrysanthema" - vyzdobil Sl. Tusar, dvojbarevný tisk v japonské (měké) vazbě Ludvíka Bradáče na japonském papíru, 250 čísl. výtisků, tisk K. Dyrynk v graf. atelieru Vojtěcha Preissiga, vydal autor, 1910, (Sáňka 49).

Jaromír Stretti-Zamponi: Staropražské lepty - (mapa šesti listů, desky 22x26 cm), úvod W. Ritter, 1910 (Sáňka neuvádí).

K. H. Mácha: Máj - iniciály Jaroslav Benda, dvojbarev tisk K. Dyrynk v Politice, vazba L. Bradáč, 520 čísl. výtisků (z toho20 na japanu), v brož. exempářích je gravura A. de Piana podle Julia Mařáka, vydal knihkupec Pyšvejc, 1911, (Sáňka 78).

Antonín Macek: Dvě povídky - dřevoryty vyzdobil Josef Váchal, z neuvedeného nákladu 35 výtisků na ručním papíru, tiskl A. Koníček, vydala Marie Kliková (časopis Peníze), 1911, (Sáňka 504).

Ludvík Bradáč: Úprava vazeb knižních - 20 vyobrazení a ukázky papíru, vydal autor, 1911, (Sáňka 12).

Karel Dyrynk: Typograf o knihách - vazba L. Bradáč, tisk Dělnická tiskárna, vydal autor, 1911, (Sáňka 198).

K. J. Erben: Kytice - z básní K. J. Erbena - text upravil M. Svoboda, dvojbarevný tisk K. Dyrynk v Politice, vazba podle V. H. Brunnera L. Bradáč, 710 výtisků, z toho 10 na japonu, vydal jako 1. sv. knižnice Kytice M. Svoboda, 1911, (Sáňka 200).

Honoré de Balzac: Vytrvalá láska. Novelly - překlad J. Červený, 2 dřevoryty a úprava František Kobliha, tisk dvojbarevně Č. Om ve Strakonicích, vydala Marie Kliková, 1911, (Sáňka 327). Zpracováno dle údajů Karla Zinka v Margináliích 1968.


Edice vydané pro SČB jinými vydavateli

Praga caput regni - František Kysela, 1913, (vydala Grafia)

Václav Vojtíšek: Památce Mistra Jana Husi - Fr. Kysela, 1915, (vydal Fr. Borový)

V. B. Nebeský: Protichůdci - Jan Konůpek, 1924, (vydal odbor SSPE - SČB)

Dále vydával knihy pro SČB Československý spisovatel (uvedené dále v soupisu) v edicích - Díla, Knihy o knihách, Milé knížky, Ráj knihomilů a i bez zařazení.

Několik knih vydal SČB společně s Nakl. výtvarných umělců (též v soupisu) a průběžně byly některé vydávány pod hlavičkou Památníku národního písemnictví.


Periodika Spolku českých bibliofilů
(od roku 1908 mimo sborníků uvedených shora v soupisu)


Český bibliofil 1.a 2. roč. jako časopis, pak jako sborníky (viz soupis)

Věstník Spolku českých bibliofilů v Praze roč. 1 - 7, 1927 -1933
navázaly Marginálie roč. 8. - 24., 1934 -1951; po přerušení pak 1962-63 a 1963-64,
od roku 1966 vycházely jako sborníky (viz soupis)

Vitrinka (I. roč. vydával Arthur Novák), roč. II. - X., 1925 - 1933 byl SČB spoluvydavatelem s Arthurem Novákam (jako orgán SČB)

Zprávy Spolku českých bibliofilů - 1951 - 1958

Dopisy výboru členům - I. - XXII. v létech 1960 - 1972

Zprávy Spolku českých bibliofilů - znovu od roku 1973 vycházejí dosud.

Mimo Spolek vycházely bibliofilské časopisy:
Stránky českých bibliofilů jako nepravidelná příloha Revue Typografia - 1971 -1973
Bibliofil - vydávaný SMK (Skupina moravských knihomilů) roč. I. -XVIII., 1923 -1940 obsahoval zpravidla řadu grafických příloh
Knihomil r. 1. - 2., 1917 - 1919 vydával Ludvík Bradáč a navázal
Knihomol r. 3. - 7., 1920 - 1927 - obsahovaly též grafické přílohy.


Přehled výtvarníků
(ilustrace, kolorování, původní grafiky; někdy i úpravci tisků, obálek či vazby;
účast na edici Pupilla = P)


Aleš Mikoláš:
Alois Jirásek: Na chlumku - 1951
J. V. Sládek: Na hrobech indiánských - 1951
Jaroslav Seifert: Šel malíř chudě do světa - 1953
Karel Svolinský: Alšova příroda - 1953

Anderle Jiří:
Hrabal Bohumil: Listování ve stínu grafických listů - 1983
Václav Havel: Slova - 1993
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Jaroslav Hutka: Slova a písně - 2002
Frant. Kupka - V. Hynais: Neznámé dopisy - 2010

Antonová Alena:
Kopta Petr: Nevinobraní - 2006
Sborník 100 let SČB - 2008
Axmann Mikoláš:
Marginálie - 2012

Babler O. ing.:
B. Smejkal - O. F. Babler: Dvě vzpomínky svatokopecké - M. Jirko: V dílně Karla Svolinského - 1956

Benda Jaroslav:
K. H. Mácha: Máj - 1911 (volné vydání)
Benda Jaroslav: O létech práce a přátelství - 1961
Marginálie 1962-63

Bergr Věroslav:
Bergrová Zdenka: Odlet jabloňových motýlů - 1985

Bílek František:
Český bibliofil 1941

Bílková Alena:
Máchalová Jana: Zůstaň mi - 1994 P
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Geisslová Irma: Propast (Immortelly) - 2005
Sborník 100 let SČB 2008

Bláha Václav st.:
Branald Adolf: Kniha potřebuje reklamu - 1988
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Boettinger Hugo:
Český bibliofil - 1934

Born Adolf:
Vitula Jiří: Nejkrásnější otrokyně světa - 1982
Bendl V. Č. - Hašek Jaroslav: Nejnovější český galantheomme čili krásochovník - 1983
Čapek Karel: Kterak se čtou knihy - 1988 P
Hrabal Bohumil: Co jsem ještě neřekl - 1989 P
Tesař Jaromír: Moliére a lékaři - 1999
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Dvořák František: Divadlo v mém životě - 2004
Koutecký Josef: Adolf Born - 2014

Bouda Cyril:
Český bibliofil - 1929
Langer František: Mrtví chodí mezi námi - 1930
Majerová Marie: Květná neděle - 1936
Český bibliofil - 1940
Český bibliofil - 1941
Balzac H. de: Neznámé arcidílo - 1950
Sborník na památku K. Dyrynka - 1951
Neruda Jan: Prosté motivy - 1951
Majerová Marie: Město ve znamení ohně - 1952
Památce paní Erny Janské - 1952
Sova Antonín: Pankrác Budecius, kantor - 1954
Dyk Viktor: Milá sedmi loupežníků - 1955
Seifert Jaroslav: Píseň o Viktorce - 1955
Andersen H. Ch.: Po tisíciletích - 1956
Kopta Josef: Jedináček Damián - 1957
Wilde Oscar: Strašidlo Canterwillské - 1957
Dyk Viktor: Krysař - 1958
Seifert Jaroslav: Prsten třeboňské madoně - 1966
Marginálie - 1968
Humanisté v Olomouci - 1977
Seifert Jaroslav: Býti básníkem - 1981
Janča Miloslav: Grafické dílo Cyrila Boudy - 1981

Bouda Jiří:
Karel Svolinský 90 let - 1986
Lifka Bohumil: Vzpomínky bibliotekáře - 1997
Branald Adolf: Slečna Cililink - 2001 P

Braunerová Zdeňka:
Český bibliofil - 1910
Český bibliofil - 1932
Český bibliofil - 1941

Brázda Jiří:
Čtvrtá příručka SČB - 2013
Brodňáková -Urbanová Dobroslava:
Marginálie - 2010

Brunner V. H.:
Český bibliofil - 1910; 1929
Puškin A. S.: Pohádka o caru Saltánovi,... - 1911
Dyk Viktor: Zmoudření Dona Quijota - 1913
Theer Otakar: Výpravy k Já - 1914

Budil Tomáš:
Shock Viki: Pozdrav z Pandemonia - 2002

Burka Antonín:
Marginálie 1943 - 44

Cacara Mikuláš:
Lamač Ladislav: Chvála překladu - 2019

Cihlář Michal:
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Samšiňák Karel: Traktát o Váchalovi - 2007 P

Cinybulk Vojtěch:
Lifka Bohumil: F. X. Šaldova "Matka po duchu" a její předobraz - 1988

Čapek Josef:
Čapek Karel: Minda, čili o chovu psů - 1930

Čepelák Ladislav:
Hrubý Josef: Ištar - 1996

Dajč Jaroslav:
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Čejka Josef: Jedenáct - 2004
Nevečeřal Aleš: Cesty k sobě - 2004
Strolený Miroslav: Rozhovory - 2004

Demel Karel:
Tomeš Jan M.: Lampa v Tournonu -1990
Ditrych Břetiskav: Jen tak - 2009 P

Dragoun F.:
Strakatý K. J.: Život a dílo PhDr. Jaromíra Malého a soupis jeho spisů - 1955

Duša Ferdiš:
Český bibliofil - 1939

Dyrynk Martin:
Šalda F.X.: Kniha jako umělecké dílo - 2008 P

Dyrynková - Kubínová Vlasta:
Strolený Miroslav: Červnové zrcadlení - 1998 P
Fišer Jakub: Desatero - 2019 P

Grmelová Anna:
Marginálie - 1969-70

Halla Jan:
Shakespearovy sonety - 1954

Hašková Eva:
Vančura Vladislav: Čižba - 1977

Herčík Josef:
Lifka Bohumil: F. X. Šaldy "Matka po duchu " - 1988

Herel Petr:
Tomeš Jan M.: Verše - 1994

Hofbauer Arnošt:
Český bibliofil - 1910

Hoffmeister Adolf:
Český bibliofil - 1929

Honsa J.:
Český bibliofil - 1910

Hořánek Jaroslav:
Slavík Ivan: Dvacet pozdních básní - 1988
Poe E. A.: Havran - 1993

Hovorka Jiří:
Čepelka Miloň: 14:3 sonet ku haiku - 2011 P

Hruška E. A.:
Černý Marcel: Ženo, jejíž klín vyčerpává můj mozek - 2011

Hruška Karel:
Neumann S. K.: Ženy - 1978

Istler Josef:
Obrtel Vít: Vodotrysk - 1988

Janeček Ota:
Seifert Jaroslav: Píseň o lásce - 1976
Ota Janeček k 65. narozeninám - 1984
Stehlík Ladislav: Až na pavlače voní akáty - 1986
Soupis prací Pravoslava Kneidla - 1987
Loubal Ladislav: Ota Janeček - soupis grafického díla - 1988
Hořec Jaromír: Listy Anežce České - 1990 P

Janoušek František:
Život v roce Františka Janouška - 2002

Janula František:
František Janula - Dedikace - 2017 P

Jíra Josef:
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Voleník Lubomír: Mystérium náhody všedního dne - 2007

Jiránek Miroslav:
Martínek Lubomír: Princip neurčitosti - 2014 P

Jiřincová Ludmila:
Kytice - na námět Erbenových balad - 1951
Seifert Jaroslav: Milostná píseň -1953
Heine Heinrich: Toť starý pohádkový les - 1955
Režný Pavel: Villon očima Lud. Jiřincové - 1955
Seifert Jaroslav: Vlaštovky nad řekou - 1962
Rybička Antonín: Ludmila Jiřincová - soupis grafického díla - 1984

Kábrt Josef:
Kábrt Josef: Paříž - 2000

Kalašová Marie a Kalašová Zdenka:
Český bibliofil - 1941

Kaloč Robin:
Macek Miroslav: Milostná poezie v překladech M. Macka - 2019

Karlík Viktor:
Stankovič Andrej: Obskurník - 1999 P

Kašpar Adolf:
první členská legitimace SČB
Komenský J. A.: Kšaft umírající matky - 1908
Český bibliofil - 1910
Bezruč Petr: Slezské písně - 1911

Kavan Jan:
Toman Prokop: Fialový vítr - 2006 P

Khunová Anna:
Komenda - Soentgerath Olla: Nedosažitelně blízko - 1989

Klápště Jaroslav:
Trakl Georg: Lidský žal - 1987
Voleník Lubomír: Mystériun náhody všedního dne - 2007

Klicman Miloš:
Český bibliofil - 1940

Klír Svatopluk:
Sborník na památku K. Dyrynka - 1951

Kobliha František:
Balzac H. de: Vytrvalá láska - 1911 (volné vydání)
Český bibliofil - 1941
Český bibliofil - 1942
Český bibliofil - 1945
Ve stínu Orfea - 1948
Sborník na památku K. Dyrynka - 1951
Marginálie 1968

Kolář Jiří:
Tesař Jaromír: Medicina v Shakespearových tragediích - 1996

Kolíbal Stanislav:
Tasso Torquato: Šeptání noci - 1956

Komárek Vladimír:
Marginálie - 1980
Mácha K. H.: Máj - 1982
Třetí příručka ČSB - 1994
Urzidil Joh., Starý Ant.: Z pařížských dopisů J. Zrzavého - 1998
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Voleník Lubomír: Mystériun náhody všedního dne - 2007

Konůpek Jan:
Nebeský V. B.: Protichůdci - 1924
Český bibliofil - 1929
Český bibliofil - 1931
Český bibliofil - 1933
Český bibliofil - 1934
Český bibliofil - 1939
Konůpek Jan: Hodina Hermova - 1950

Kopecký Bohdan:
Šiktanc Karel: Muž a žena - 1992

Korpaczewski Igor:
Jirousová Věra: Podél řeky - 2003 P

Kotík Jan:
Český bibliofil - 1939

Kotrba Emil:
Čep Jan: Ponocný - 1935

Koubek Jiří:
Ladman Petr: Město hradbami obehnané - 2015 P

Koudelka František:
Mašek František: Sen plný moře - 1998 P

Králová Markéta:
Tomeš Jan Maria: Z dálky času - 1997 P

Kramule Karel:
Technická poezie - 1983

Krčmář František:
Matys Rudolf: Fragmenty z deníku - 1995 P

Krejča Aleš:
Šrut Pavel: Cesta do Ďáblic - 1993 P

Krejča Kryštof:
Erhart Gustav: Pierrot Messalinou uhranutý - 1997

Krejčí Jaroslav (fotograf):
Havel Václav: Slova - 1993
Urzidil Joh., Starý Ant.: Z pařížských dopisů J. Zrzavého - 1998

Krejčová Zdena:
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Kryl Karel: Lot - 1990 P

Kristofori Jan:
Karel Kryl s námi - 1999

Kubín Alfréd:
Kubín A.: Vzpomínky a vyznání - 1979

Kulhánek Oldřich:
Karel Svolinský 90 let - 1986
Voleník Lub.: Mystérium náhody všedního dne - 2007
Hrubý Josef: Ebenová větev - 2010 P

Kysela František:
Praga caput regni - 1913
Památce Mistra Jana Husi - 1914
Khol František: Rozmary lásky - 1915

Lacina Bohdan:
Bezruč Petr: Slezské písně - 1951
Hugo Victor: Géniové - 1951
Slowacki Julius: Otec morem nakažených v El-Arish - 1953

Liesler Josef:
Marginálie - 1962
Fron Karel: Verše -1991
Liesler Josef: On a ona - 1993

Lhoták Kamil:
Hrabal Bohumil: Hovory lidí - 1956
Neruda Jan: Pařížské obrázky - 1958
Bednář Kamil: Ypsilon a Evangelina - 1965
Sýs Karel: Jan Neruda v Paříži - 1977
Hrabal Bohumil: Hovory lidí - 1989
Branald Adolf: Dary a nezdary - 1997

Lukavský Jaroslav:
Marginálie - 1950
Balzac H. de: Červená hospoda - 1950
Cervantes Miguel de: O nerozvážném zvědavci - 1950
Píseň písní - 1950
Andersen H. CH.: Pohádky s Andersenem - 1950
Sborník na památku K. Dyrynka - 1951

Mahelka Jindřich:
Vančura Vladislav: Zvony mého kraje - 1950

Machat Michal:
Šanda Michal: Krákora - 2016 P

Martinec Přemysl:
Janda Josef: Děravé básně - 2012 P

Mašek Václav:
Český bibliofil - 1929
Ráž Arnošt: Básně - 1930
Český bibliofil - 1931
Doumerque nad Barthouovou rakví... v Paříži 14.října 1934 - 1934
Český bibliofil - 1934
Český bibliofil - 1935
Čebiš František K.: Víno - 1936
Volf Josef: O starých českých sběratelích knih - 1937
Herben Ivan: Zrození básníkovo -1937
Marginálie - 1938
Stránský Pavel: Český stát - 1939
Český bibliofil - 1942
Zvěřina František: Rudolfu Hálovi k šedesátinám - 1953

Mejstřík Milan:
Petrarca Francesco: Líbezné vody čisté - 1968

Mézl Zdeněk:
Kneidl Pravoslav: Historie o synu švédského krále a české paní - 1984
Villon Fr.: Dvě balady - 1986
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Michal Rastislav:
Holan Vladimír: Dvě jezera - 1963
Marginálie - 1968

Milén Eduard:
Český bibliofil - 1929

Moravec Alois:
Vančura Vladislav: Krčín - 1981

Moucha Miloslav:
Dubus Édouard: Když housle umlknou - 2019

Nauman Arno:
Neumann S. K.: Kniha lesů, vod a strání - 1952
Český bibliofil - 1945

Netopil Zdeněk:
Vodňanský Jan: Velkej mumraj -1996 P

Pileček Jindřich:
Nevečeřal Aleš: Úsměv sfingy - 1999

Piňosová Katřina:
Dryje František: Anebo aspoň - 2018 P

Pokorný Václav:
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Preissig Vojtěch:
Stanovy spolku bibliofilů - 1908
Preissig Vojtěch: Ex libris - 1909
Bezruč Petr: Slezské písně - 1909
Bezruč Petr: Dodatky - 1910 (vydal VP)
Český bibliofil - 1910
Příručka SČB - 1937

Puchnarová -Štormová Dana:
Dílo Evy Štikové - 1972

Pukl Vladimír:
Český bibliofil - 1939

Rada Ladislav:
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Voskovec Jiří: Můj nejlepší mužskej na světě - 2005 P

Raškovová Lucie:
Mallarmé St.: Igitur - 2016

Renčín Vladimír:
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Reynek Bohuslav:
Renaud Suzanne: Tušený úsvit - 1982
Reynek Bohuslav: Odlet vlaštovek - 1989

Rittstein Michael:
Bibliofilský slovník - 2016

Roučka Pavel:
Žáček Jiří: Blízkost - 1981
Sýs Karel: Malá slavnost - 1983
Šimon Josef: Píseň - 1987
Kabeš Petr: Cesta si nás našla - 1994 P
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Čejka Josef: Přespolní - 2017

Růžička Rudolf:
Český bibliofil - 1938

Sainer Ilja:
Boudník Vladimír: Manifest explozionalismu - 2005 P

Sion Zbyšek:
Erhart Gustav: Předtuchy a poznání - 2013 P

Sivko Václav:
Neumann S. K.: Kniha lesů, vod a strání - 1952
Turgeněv M. S.: Básně v próze - 1953
Němcová Božena: Cesta přes Vídeň..... - 1955

Staněk Jiří:
Antošová Svatava: Dvakrát pro přátele - 1991 P

Stehlík Ladislav:
Stehlík Lad.: Voněly vodou večery - 1956

Storchová Anna:
Dodatky soupisu Ludmily Jiřincové - 1994

Stejskal Martin:
Novotný Michal: Písek v zubech -1992 P

Stratilová Libuše:
Karel Svolinský 90 let - 1986

Stretti Viktor:
Český bibliofil - 1910
Masaryk T. G.: Vybrané essaye - 1930

Stretti -Zamponi Jaromír:
Staropražské lepty - 1910 (volné vydání)
Český bibliofil - 1910

Striczková - Florianová Marie:
Český bibliofil - 1939

Strnadel Antonín:
Český bibliofil - 1939
Český bibliofil - 1942

Střížek Antonín:
Brikcius Eugen: Řecká modř - 2004 P
Voleník Lubomír: Mysterium náhody všedního dne - 2007

Suchánek Vladimír:
Březina Otakar: Esej - 1988
Dvořák František: Moje Ithaka - 1995 P
Fron Karel: Barvy - 1998 P

Sůra Jaroslav:
Karel Svolinský 90 let - 1986
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Sborník 100 let SČB - 2008

Svolinský Karel:
Táborský František: Veliký ptačí trh - 1928
Novák Arthur: Pozdrav Fr. Táborskému - 1928
Novák Arne: Řeči F. Palackého a P. J. Šafaříka na Slov. sjezdě v Praze r. 1848 - 1928
Frič J. J.: Paměti babičky Kavalírové -1929
Francev A. V.: Dopisy neznámé české šlechtičny Josefu Dobrovskému z r. 1796 - 1929
Vejrychová Josefa: Ze starých časů - 1931
Český bibliofil - 1931
Český bibliofil - 1933
Český bibliofil - 1934
Ryba Jakub Jan: Radovánky nevinných dítek o Vánocích - 1934
Český bibliofil - 1936
Český bibliofil - 1937
Příručka SČB - 1937
Kvapil Jaroslav: Tři řeči smuteční - 1937
Táborský František: Jitřní - 1938
Marginálie - 1939
Thon Jan: Svému prvnímu předsedovi.. Frant. Táborskému... - 1938
11. soutěž SČB nejkrásnější knihy - 1940
Český bibliofil - 1940
Český bibliofil - 1941
Vilikovský Jan: Legenda o Sv. Kateřině - 1941
Český bibliofil - 1945
Šalda F. X.: Ze vzpomínek na dětství - 1947
Svolinský Karel: Alšova příroda - 1953
Vrchlický Jaroslav: Píšťala Panova - 1953
Mahen Jiří: Máchova krajina - 1960
Marginálie - 1968
Pavel z Jistebnice: Panence - 1974
Holan Vladimír: Úděl vyznáním K. Svolinskému k 90. narozeninám - 1986

Sychra Vladimír:
Český bibliofil - 1940

Šafář Karel:
Karel Svolinský 90 let - 1986
Voleník Lubomír: Mysterium náhody všedního dne - 2007

Šerých Jaroslav:
Lilia Hermor: Verše tajného básníka - 1982
Verlaine Paul: Popřejte sluchu něžné písni -1994

Šíma Josef:
Hrubín František: Proměna - 1957

Šimák Lev:
Konrád Karel: Slyš mě - 1950

Šimon Pavel:
Bezruč Petr: Je nás šest - 1950
Mácha K. H.: Máj - 1950
Marek Jiří: Prezident a havíř - 1952
Dopisy tmářů - 1952

Šimon T. F.:
Český bibliofil - 1910
Stocký Josef: Novoročenky - 1937

Šindler Jiří:
Shakespearovy sonety - 1954
Gogol N. V.: Večery na dědince nedaleko Dikáňky - 1955
Seifert Jaroslav: Mozart v Praze - 1956

Šlitr Jiří:
Suchý Jiří: Pokušení sv. Antonína - 1989 P

Štika Karel:
Černý František: Dantovský medailon - 1966
Marginálie - 1966

Štormová - viz Puchnarová

Šváb Jaroslav:
Český bibliofil - 1935
Marginálie - 1985
Jaroslav Šváb 85 let - 1991

Švabinský Maxmilian:
Paměti babičky Kavalírové - 1929
Vejrychová Josefa: Ze starých časů - 1931
Český bibliofil - 1940
Český bibliofil - 1941
Neruda Jan: Feuilleton o 1.Máji 1890 - 1950
Bezruč Petr: Stužkonoská modrá - 1952
Hrubín František: Motýlí čas - 1953
Cibulka Josef: Knižní ilustrace Maxe Švabinského - 1954
Seifert Jaroslav: Nad listy Maxe Švabinského - 1954
Hrubín František: Poledne ženy - 1955
Švabinský Max: Za Janem Štursou - 1955
Páleníček Ludvík: Švabinský a Vrchlický - 1973

Švengsbír Jiří:
Konrád Karel: O Konstantinu Bieblovi - 1952

Tesař Vladimír:
Marginálie - 1988 (asi nerealizoval)
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Tichý František:
Holan Vladimír: Prostě - 1954
Dyk Viktor: Francouzská poezie nové doby - 1957
Holan Vladimír: Tři - 1957
Marginálie - 1966

Trnka Jiří:
Marginálie - 1941; 1942
Nezval Vítězslav: Fantastická symfonie - 1963

Troup Miroslav:
Goethe J. W.: Láskyplné písně - 1955
Zprávy SČB roč. 1958 - 1958

Tusar Slavoboj:
Mácha K. H.: Máj -1910 (volné vydání)
Hloucha Joe: Moje paní Chrysantéma - 1910 (volné vydání)

Urban Cyril:
Skácel Jan: Chyba broskví - 1998
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Váchal Josef:
Macek Antonín: Dvě povídky - 1911 (volné vydání)
Český bibliofil - 1929
Váchal Josef: Očarovaná Šumava - 1986
Kneidl Pravoslav: Bibliofilie v Československu - 2003
Dyrynk Karel: Písma Josefa Váchal - 2020

Vančíková - Želibská Marie:
Český bibliofil - 1941

Vlach Zdeněk:
Sborník Martinu Dyrynkovi - 1991 P

Vik Karel:
Vik Karel: Drobnosti - 1925
Český bibliofil - 1939

Vobořilová Jitka:
Dědeček Jiří: Jámy - 2008 P

Vondra Adolf:
Horníček Miroslav: Jeden den pouhý jen - 2000 P

Vychodilová Olga:
Almanach Martina Dyrynka - 2001

Vysušil Karel:
Voleník Lubomír: Mysterium náhody všedního dne - 2007

Wernischová Helena:
Šuchman Josef: Moudrá sova - 2020

Zeman Karel:
Kundera Ludvík: O vášni sbírati knihy - 1992

Zeithamml Jindřich:
Řezníček Zdeněk: Žernovy zítřků - 2017

Zrzavý Jan:
Český bibliofil - 1941
Zrzavý Jan: O sobě a přatelích - 1974
Dvořák František: Grafické dílo Jana Zrzavého - 1977

Želibská - viz Vančíková

Žemlička Bohumil:
Apollinaire Guillaume: Pásmo/Zone - 1988
Almanach Martina Dyrynka - 2001
Villon Fr.: Balady - 2004
Dyrynk Martin: Malíř Bohumil Žemlička - 2016

Uvedení výtvarníci, ale i další, vytvořili pro SČB grafiky, vydávané někdy jako prémiové tisky, novoročenky, pamětní listy, čestná uznání, diplomy a jídelní lístky. O těchto tiscích není dostupný dokonalý přehled.


Úpravci a typografové
(pouze jména a počet jimi provedených úprav v uvedených letech)


Albich Milan - 9 - 1977-1998
Blažej Bohuslav - 10 - 1977-1988
Bradáč Ludvík -1 - 1911
Cipra Josef - 2 - 1950-1952
Čermák Jan - 2 - 1989, 1991
Dostál Ed. - 1 - 1953
Dvořák A. - 1 - 1952
Dvořáček A. 1 - 1951
Dyrynk Karel - 5 - 1908-1936
Dyrynk Martin - 45 + 41 x Pupilla - 1980-2020
Hála Rudolf - 25 - 1927-1957
Hanzl Josef - 1 - 1961
Hegar Milan - 1 - 1979
Hlavsa Oldřich - 4 - 1951-1974
Holub Adam - 3 - 2004
Hrachovina Josef - 2 - 1955-1956
Istlerová Clara - 1 - 1988
Kaláb Metod - 40 - 1924-1953
Karlas Otakar - 4 - 2016-2019
Kopřiva Milan - 2 - 1988, 1993
Krejča Aleš - 2 - 1990, 1994
Krejzlík Ivan - 1 - 2005
Křivka Václav - 4 - 1963-1968
Menhart Oldřich - 4 - 1932, 1950-1951
Michnová Veronika - 1 - 2011
Mlčoch Zdeněk - 1 - 1985
Muzika Frant. - 2 - 1953
Nievoldová Alena - 1 - 1994
Novák Karel - 1 - 1953
Paták Josef - 1 - 1955
Picka Jaroslav - 8 - 1950-1957
Pohribný David - 4 - 2017-2020
Rathouský Jiří - 1 - 1969
Rusek Ladislav - 1 - 1982
Řepa František - 2 - 1956
Seydl Zdenek - 4 - 1953-1957
Sonberg Josef - 9 - 1930, 1953-1968
Ševčík Václav - 1 - 1973
Šír Bohuslav - 2 - 2019. 2020
Šolín Karel - 2 - 1951-1952
Tusar Slavoboj - 3 - 1910, 1926, 1929
Týfa Josef - 2 - 1977
Vančura Bohumil - 1 - 2002


Knihaři
(v počátečních létech spolku byla vydání některých tisků vázána uměleckými knihaři)


Bradáč Ludvík
Fischer Bohumil
Jelínek Antonín
Malík Antonín
Tvrdý Antonín
© Josef Šuchman, říjen 2017, poslední revize červenec 2020Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW