Nakladatelství pracovalo od roku 1990 v přímé návaznosti na předchozí samizdatové edice. Oficiálně ukončilo činnost začátkem roku 2015.

Hlavním tématem PRAŽSKÉ IMAGINACE bylo dílo Bohumila Hrabala a vše, co s ním souviselo. Prestižním projektem byly devatenáctisvazkové Sebrané spisy Bohumila Hrabala. Ukončeno je dále Dílo Karla Maryska (12 svazků), Básnické dílo Egona Bondyho (9 svazků), Dílo Ivo Vodseďálka (5 svazků) a Korespondence Vladimíra Boudníka (2 svazky). Celkem vyšlo přes 300 titulů, většinou původní české tvorby.

V roce 1997 nakladatelství na nějaký čas prakticky přerušilo činnost z důvodů ekonomické i psychické vyčerpanosti editora. Po roce 1999 vydávalo nejprve ve spolupráci s nakladatelstvím Karolinum, později samostatně Encyklopedii Jiřího Suchého, pod kterýmžto kamuflážním názvem se v zásadě skrývaly Suchého sebrané spisy. Jejich poslední svazek vyšel v roce 2005, když už bylo jasné, že vzhledem k autorově neutuchající plodnosti budou Spisy muset být dosebrány až další generací, takže projekt byl dovršen v původně zamýšleném rozvrhu svazků bez ambicí na jakékoli dodatky.

Poslední tečkou se stal v roce 2014 koprodukční svazek Stopy ducha, který po 25 letech symbolicky uzavřel spolupráci s nakladatelstvím Lege artis volným dodatkem k tomu, čím v roce 1990 začala - studii Marie Bajerové O Josefu Váchalovi.

Poslední kontaktní údaje:
RNDr. Václav Kadlec; Nechvílova 1832; 140 00 Praha 4 - Chodov, tf: 271 912 319; e-mail: KadlecVaclav@seznam.cz

Soupis vydaných titulů

Tato stránka je čistě archivní a nebude už aktualizována.

říjen 2017

Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW