Car Osten
Písma planetoidu Thetis.

Na základě tabulek písem vydaných v publikaci Z knižnice iškovské kultůry vytvořil Aletau Piflorinak (E-MAIL) fonty hlavních písem planetoidu Thetis - išovštiny, ryšovštiny a sumoutštiny.

Fonty bohužel nejsou korektně kódovány, takže fungují jen v novějších verzích Windows a aplikací (vyzkoušeno ve Windows 2000 a MS Office 2000; naopak zaručeně nefungují ve Windows 95 a MS Office 95).
Poslali jsme písma Františku Štormovi, který je okomentoval takto: "Moc by mě zajímalo, v čem to autor iškovských fontů dělal - který software mu dovolí glyph names jako "Ľ měkké", "Ň ozdobné", "hvězdička", "pomlčka" (fakt takhle i s akcenty) apod. Vím, darovanému koni na názvy glyfů nekoukej, nicméně v zájmu perfektnosti by si to měl autor překódovat. Můj FontLab to nedokázal jsa zřejmě konsternován takovou transkosmickou technologickou nekázní. Moc se divím, že to vůbec v něčem chodí."

Na nabídku, aby se s Frantou kontaktoval a dali spolu fonty nějak do pořádku, pan Piflorinak nereagoval; přesněji řečeno víckrát se už nikomu z nás neozval. Uvádíme zde tedy jím naposledy dodanou podobu všech souborů včetně ukázkových dokumentů a průvodních textů archivované v jediném souboru THETIS.ZIP (77 kB).

Použijte je, jak svedete.
Úvodní strana CARA OSTENA

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU