logo

VELKÝ SLOVNÍK SPROSTÝCH SLOV

(strana našeho repaginovaného vydání / strana originálu)

odchylky od autorových errat:

64/510 řádek 1 zdola: za "MS" vložit "hovnisko (velké lejno)) MS, H." – provedení této opravy by si bývalo vyžádalo technicky velmi komplikované přelomení nejméně celé následující strany, proto byla zařazena jako samostatné heslo před "hovniti" (řádek 3 zdola tamtéž)
82/528 řádek 10 shora: místo "za bůra" na "za korunu" opraveno na věcně správné "za 5 korun"
92/538 řádek 5 zdola: "coito" na "coitu" – nikde nenalezeno!
93/539 řádek 9 zdola: "bdb" na "bdl" ve skutečnosti na str. 538 (92) řádek 9 zdola
165/611 řádek 8 zdola: "Pro" na "Prv" – v textu vytištěno už správně
264/710 řádek 9 zdola: "vezillum" na "vexilum" – v textu vytištěno jako "vexillum", což je správný tvar

další provedené opravy mimo autorova errata:

(nejsou excerpovány opravy zjevných chyb v interpunkci, např. čárka místo tečky apod.)

8/454 řádek12 zdola: "bankhart" na "pankhart" (odkaz "bankhart" neexistuje)
10/456 řádek 17 zdola: "bezčistil" na "bezčestil"
10/456 řádek 11 zdola: "Bezožec" na "Bezočec"
10/456 řádek 10 zdola: "porvas" na "parvus"
12/458 řádek 14 shora: "nemanželké"na "nemanželské"
12/458 řádek 18 shora: "mladící" na "mladíci"
13/459 řádek 5 zdola: "podala" na "poddala"
21/467 řádek 10 shora: "brněnké" na "brněnské"
22/468 řádek 5 shora: doplněna chybějící závorka za "tyje"
22/468 řádek 5 a 6 shora: doplněna chybějící závorka za "vycpáváte"
22/468 řádek 16 zdola: doplněna chybějící uvozovka a vykřičník za "nevycical"
24/470 řádek 20 zdola: doplněna chybějící závorka za "merda"
29/475 řádek 7 shora: "popěvěk" na "popěvek"
29/475 řádek 12 shora: doplněna chybějící závorka za "na M."
34/480 řádek 3 shora: doplněna chybějící čárka za "dada"
36/482 řádek 12 a 13 shora: doplněna chybějící závorka za "prostitutek"
37/483 řádek 17 shora: "znich" na "z nich"
37/483 řádek 20 shora: za "děvkář" vložena čárka
42/488 řádek 2 zdola: zaměněna chybná hranatá závorka za "poměr" za kulatou
43/489 řádek 13 zdola: doplněna tečka a uvozovka za "Maryšce"
43/489 řádek 4 zdola: doplněna chybějící závorka za "s kým"
44/490 řádek 4 shora: doplněna chybějící hranatá závorka za "příbytek"
46/492 řádek 15 shora: za "famfule" vložena čárka
47/493 řádek 8 zdola: za "fikati" vložena čárka
48/494 řádek 18 zdola: "manustuprari" na "manustuprare"
48/494 řádek 1 zdola: "floša" na "flaša"
49/495 řádek 9 shora: "manustuprari" na "manustupraci"
49/495 řádek 10 shora: "manustuprari" na "manustuprare"
54/500 řádek 14 shora: místo "francúky" logičtější "fracle" (viz heslo france)
55/501 řádek 13 zdola: doplněna chybějící tečka za "bylo"
55/501 řádek 2 zdola: doplněna chybějící hranatá závorka za "ZW"
58/504 řádek 13 shora: vypuštěny přebytečné uvozovky před "páté"
58/504 řádek 7 zdola: doplněna chybějící závorka za "mužům"
59/505 řádek 8 shora: doplněna chybějící čárka za "helmbrecht(ice)"
60/506 řádek 12 shora: "kapustněho" na "kapustného"
61/507 řádek 2 a 3 shora: doplněna chybějící závorka za "impotentním"
63/509 řádek 8 shora: "manustrupator" na "manustuprator"
63/509 řádek 13 shora: "manustruprare" na "manustuprare"
63/509 řádek 16 shora: "manustruprat" na "manustuprat"
64/510 řádek 3 shora: závorka před "jsem" přesunuta před "nic"
65/511 řádek 15 zdola: "polkal" na "potkal"
65/511 řádek 9 zdola: vypuštěna přebytečná závorka před "s rozmarným"
66/512 řádek 15 shora: "táhá" na tahá"
67/513 řádek 14 shora: doplněna chybějící závorka za "vyšších"
68/514 řádek 2 zdora: doplněna chybějící čárka za "hrcala"
69/515 řádek 1 zdola: doplněna chybějící závorka za "příjicí"
71/517 řádek 5 shora: "manustrupaci" na "manustupraci"
72/518 řádek 16 zdola: "mluv-" na "mluví"
73/519 řádek 8 a 9 shora: odstraněny přebytečné čárky za hesly "chcanda" a "chcaní"
73/519 řádek 18 zdola: doplněna chybějící závorka za "vzrušeném"
76/522 řádek 3 shora: doplněna chybějící čárka za "chlípniti"
76/522 řádek 4-5 zdola: "manustrupatore" na "manustupratore"
77/523 řádek 5 shora: doplněna chybějící závorka za "pšenice"
77/523 řádek 14 shora: doplněna chybějící závorka za "dzieckiem"
78/524 řádek 11 zdola: zaměněna chybná kulatá závorka za "svobodné" za hranatou
78/524 řádek 11 zdola: obyčejné "u Kr. Městce" přesazeno z kurzívy
79/525 řádek 8 zdola: doplněna chybějící závorka za "impotenci"
80/526 řádek 18 zdola: "manustrupaci" na "manustupraci"
81/527 řádek 2 zdola: "manustrupatore" na "manustupratore"
82/528 řádek 5 zdola: "kočůrka" za "kačůrka" (vyplývá z hesla i rýmu)
82/528 řádek 1 zdola: zaměněna chybná hranatá závorka za "kadidlem" za kulatou
84/530 řádek 1 shora: zaměněna závorka před "žert." za čárku
84/530 řádek 10-11 shora: doplněna chybějící závorka za "průjem"
85/531 řádek 6 zdola: "manustrupatore" na "manustupratore"
87/533 řádek 18 zdola: doplněna chybějící závorka za "prostitutek"
89/535 řádek 18 shora: "manustrupatore" na "manustupratore"
90/536 řádek 8 zdola: "oplzlýmí" na "oplzlými"
91/537 řádek 17 zdola: "slehneš" na "slehne"
92/538 řádek 7 shora: zaměněna chybná hranatá závorka před "žije" za kulatou
92/538 řádek 11 zdola: doplněna chybějící závorka za "penis"
94/540 řádek 14 shora: vynechána přebytečná hranatá závorka za "srovnána"
96/542 řádek 2 shora: doplněna chybějící závorka za "ženách"
97/543 řádek 18 shora: doplněna chybějící závorka před "hromada"
97/543 řádek 10 zdola: "křátkého" na "krátkého"
97/543 řádek 9 zdola: "opozděním" na "opožděním"
97/543 řádek 9 zdola: "pří" na "při"
97/543 řádek 7 zdola: "ubývatí" na "ubývati"
98/544 řádek 6 shora: "nejcizí" na "než cizí)"
99/545 řádek 16 zdola: doplněna chybějící závorka za "dobrodružství"
99/545 řádek 1 zdola: odstraněna přebytečná čárka za heslem "kuběna"
100/546 řádek 16 shora: "Pácháli" na "Páchali"
101/547 řádek 6 shora: doplněna chybějící závorka za "kalhot"
101/547 řádek 10 shora: doplněna chybějící čárka za "silný"
101/547 řádek 13 zdola: "Zag" na "Tag"
102/548 řádek 14 shora: doplněny chybějící uvozovky před "Weiglů"
102/548 řádek 7 zdola: doplněna čárka za "Náchoda"
103/549 řádek 7 shora: vynechána přebytečná čárka za heslem "kunetka"
103/549 řádek 7 shora: vynechána přebytečná závorka za "koitu"
104/550 řádek 4 a 3 zdola: "convoisier" na "Courvoisier "
107/553 řádek 5 zdola: doplněna čárka za "křesťanství"
109/555 řádek 11 shora: vynechána přebytečná závorka za "VR"
111/557 řádek 1 shora: vynechána přebytečná pomlčka za "vrat."
115/561 řádek 2 shora: doplněna chybějící závorka za "životu"
116/562 řádek 2 shora: doplněna čárka za "sukně"
116/562 řádek 2 a 3 shora: doplněna chybějící závorka za "poklopcem"
117/563 řádek 4 shora: "manustrupace" na "manustuprace"
118/564 řádek 12 zdola: "vdanýmí" na "vdanými"
120/566 řádek 15 zdola: "manustrupatio" na " manustupratio"
121/567 řádek 11 shora: doplněna chybějící závorka za "francaise"
123/569 řádek 5 zdola: doplněna chybějící závorka za "nemocném"
123/569 řádek 2 zdola: "manustrupator" na "manustuprator"
125/571 řádek 19 zdola: doplněna chybějící závorka za "druhého"
128/574 řádek 11 zdola: vynechána přebytečná závorka za "JZ"
129/575 řádek 3 shora: vynechán první výskyt chybně duplikovaného slova "člověk"
130/576 řádek 14 shora: doplněna chybějící čárka za "M"
130/576 řádek 9 zdola: doplněna chybějící závorka za "zast."
131/577 řádek 3 shora: doplněna chybějící čárka za "genitalie"
132/578 řádek 7 a 9 shora: zaměněny závorky před "(věd" za čárku jako na řádce 12
132/578 řádek 1 zdola: doplněna chybějící závorka za "podrážděna"
133/579 řádek 1a 2 shora: doplněna chybějící závorka za "záchod"
136/582 řádek 1 shora: "léčití" na léčiti"
137/583 řádek 1 shora: odstraněna přebytečná čárka za heslem "nátra"
139/585 řádek shora: doplněna chybějící závorka před "cunnus."
140/586 řádek 15 shora "naočatý" na "neočatý"
140/586 řádek 15 shora "napanic" na "nepanic"
140/586 řádek 8 zdola "napodařilec" na "nepodařilec"
141/587 řádek 8 shora "nepřivovnávaja" na " nepřirovnávaja "
143/589 řádek 11 zdola: "shomaždiště" na "shromaždiště"
144/590 řádek 19 shora: "něvěstkář" na "nevěstkář"
147/593 řádek 4 zdola: doplněna chybějící čárka za "rozparek"
147/593 řádek 2 zdola: obyčejné "u" přesazeno z kurzívy
148/594 řádek 19 shora: zaměněna chybná kulatá závorka za "ošiditi" za hranatou
149/595 řádek 17 zdola: obyčejné "Ocasov" přesazeno z kurzívy
150/596 řádek 17 shora: "poží" na "boží"
150/596 řádek 18 shora: doplněna chybějící závorka za "lejnu"
151/597 řádek 18. zdola: "construprare" na: "constuprare"
152/598 řádek 13 zdola: vynechána přebytečná závorka za "sukně"
156/602 řádek 3 a 4 shora: "vyzívající" na "vyzývající"
156/602 řádek 16 zdola: obyčejné "Pančava" přesazeno z kurzívy
157/603 řádek 2 shora: doplněna chybějící závorka za "asistentka"
157/603 řádek 3 shora: doplněna chybějící závorka před "nates) "
157/603 řádek 6 shora: "korohví" na "korouhví"
157/603 řádek 8 zdola: zaměněna chybná závorka před "která" za čárku
157/603 řádek 3 zdola: "tektéž" na "taktéž"
157/603 řádek 1 zdola: "nebe" na " nebo"
159/605 řádek 18 shora: obyčejné "na Ostravsku" přesazeno z kurzívy
159/605 řádek 18 shora: doplněna chybějící čárka za "Ostravsku"
160/606 řádek 11 zdola: obyčejné "u Studené" přesazeno z kurzívy
162/608 řádek 8 shora: "mnohutných" na "mohutných"
164/610 řádek 4 zdola: zaměněna chybná kulatá závorka za "u nich" za hranatou
166/611 řádek 1 zdola: "lonskeho" na "loňského"
167/612 řádek 2 shora: zaměněna čárka před "má" za závorku
167/612 řádek 10 shora: "chlipnem" na "chlipném"
167/612 řádek 8 zdola: doplněna chybějící závorka za "se"
167/612 řádek 3 zdola: doplněna chybějící závorka za "Přerova."
168/613 řádek 8 shora: "smisltvo" na "smilstvo"
168/613 řádek 16 shora: "zalepití" na " zalepiti "
168/613 řádek 16 zdola: doplněna chybějící závorka za "počasí"
171/617 řádek 17 zdola: "dce" na "dcer"
176/622 řádek 7 shora: vynechána přebytečná závorka za "úvod"
176/622 řádek 18 shora: "postěváka" na "poštěváka"
178/624 řádek 17 shora: "námi" na "nimi"
178/624 řádek 18 zdola: "těhotenstvi" na "těhotenství"
178/624 řádek 1 zdola: doplněna chybějící závorka za "povinnosti"
179/625 řádek 15 zdola: doplněna chybějící závorka před "odpoví"
183/629 řádek 17 zdola: "zdruhé" na "z druhé"
184/630 řádek 1 shora: doplněna chybějící závorka za "vůli"
184/630 řádek 5 shora: doplněna chybějící závorka za "mužem"
184/630 řádek 11 zdola: "dětina" na nejpodobnější "štětina" (mohlo být míněno též běžnější osina?!)
184/630 řádek 4 zdola: přehozena chybná závorka před "přijde" za "hovno"
185/631 řádek 5 shora: "předválečné" na "předválečná"
188/634 řádek 2 shora: doplněna chybějící čárka za "prdeliti (se)"
188/634 řádek 4 shora: doplněna chybějící čárka za "prdelka"
188/634 řádek 2 shora: obyčejná "prdílka" přesazena z kurzívy
188/634 řádek 19 zdola: doplněna chybějící závorka za "perdimas"
188/634 řádek 16 zdola: doplněna chybějící čárka za "prděti Č"
188/634 řádek 8 zdola: doplněna chybějící závorka za "o tě"
189/635 řádek 17 shora: doplněna chybějící závorka za "původcem"
189/635 řádek 1 zdola: vynechána přebytečná čárka za heslem "prdivál"
190/636 řádek 9 zdola: doplněna chybějící závorka za "zast."
190/636 řádek 9 zdola: vynechána přebytečná čárka za heslem "prevít"
192/638 řádek 17 shora: "Ma" na "Má"
193/639 řádek 7 shora: vynechána přebytečná závorka před "tlachal(ka)"
195/641 řádek 12 shora: "Erp" na ErP"
196/642 řádek 10 zdola: Něměl" na Neměl"
197/643 řádek 7 shora: doplněna chybějící závorka za "hubičku"
200/646 řádek 5 shora: doplněna chybějící závorka za "431"
200/646 řádek 6 shora: doplněna chybějící čárka za "V"
200/646 řádek 19 shora: "zenštiny" na "ženštiny"
200/646 řádek 4 zdola: obyčejné "u Nepoměřic" přesazeno z kurzívy
203/649 řádek 12 shora: před "ale" doplněna čárka
206/652 řádek 15 shora: "prosituci" na "prostituci"
211/657 řádek 6 shora: doplněna chybějící závorka za "vóli"
213/659 řádek 10 shora: doplněna chybějící závorka za "koitu"
213/659 řádek 14 shora: doplněna chybějící hranatá závorka před "dětská"
219/665 řádek 7 zdola: vynechána přebytečná čárka za "smilnění"
219/665 řádek 1 zdola: "milstvím" na "smilstvím"
222/668 řádek 4 shora: doplněny chybějící závorky kolem "coire"
222/668 řádek 14 zdola: "nahama" na "nohama"
225/671 řádek 18 shora: doplněna chybějící závorka za "zemi"
226/672 řádek 1 zdola: "rozlobilo" na "rozzlobilo"
226/672 řádek 1 zdola: doplněny chybějící uvozovky za "zeď"
228/672 řádek 15 zdola: doplněn chybějící vykřičník a uvozovky za "nevysere"
229/673 řádek 17 zdola: vynechány přebytečné uvozovky za "plask!"
230/674 řádek 9 zdola: vynechána přebytečná čárka za "pagnet"
231/675 řádek 6 shora: vynechána přebytečná čárka za "stávkokaze"
232/676 řádek 10 zdola: doplněna chybějící závorka za "cunnus"
237/683 řádek 15 shora: "jendo" na "jen do"
237/683 řádek 5 zdola: "mu" na "ma"
239/685 řádek 6 shora: doplněna chybějící tečka za "voj"
239/685 řádek 12 shora: obyčejné "Šámal" přesazeno z kurzívy
239/685 řádek 4 zdola: zaměněna chybná hranatá závorka před "435"
240/686 řádek 11 a 12 shora: "šestactřicátníka" na"šestatřicátníka"
240/686 řádek 2 zdola: odstraněn duplikovaný výraz "cunnus]"
241/687 řádek 15 zdola: opravena chybná dolní uvozovka za "partě"
241/687 řádek 12 zdola: doplněna chybějící závorka za "Schlompe"
243/689 řádek 2 shora: zaměněna chybná kulatá závorka za "plece" za hranatou
244/690 řádek 14 shora: obyčejné "Špinka" přesazeno z kurzívy
244/690 řádek 4 zdola: odstraněna přebytečná závorka za "štěrbina"
245/691 řádek 1 shora: "štitipák" na "štilipák"
245/691 řádek 14 shora: "ceire" na " coire "
246/692 řádek 6 shora: doplněn chybějící vykřičník a uvozovky za "prdele"
247/693 řádek 17 shora: doplněna chybějící tečka za "VR"
247/693 řádek 17 shora: doplněna chybějící závorka za "Kll"
249/695 řádek 16 čárka za "telegrafovat," přesunuta na náležité místo za uvozovky
249/695 řádek 11 zdola: "telěs(t)nost" na "těles(t)nost"
250/696 řádek 16 zdola: doplněny chybějící uvozovky za "ořezat"
251/697 řádek 18 zdola: doplněna chybějící závorka za "cunnus"
253/699 řádek 15 shora: doplněna chybějící závorka za "pedit"
254/700 řádek 1 zdola: obyčejné "střapec" přesazeno z kurzívy
255/701 řádek 15, 16 a 18 sloučeno chybně duplicitní heslo "tvář" do jediného
255/701 řádek 17 (po provedení předchozí opravy 18) shora: "mammulla" na "mammilla"
255/701 řádek 4 zdola: odstraněna přebytečná závorka za "fousy"
257/703 řádek 18 zdola: obyčejné "u Roudnice" přesazeno z kurzívy
257/703 řádek 18 shora: zaměněna chybná kulatá závorka za "odtok" na hranatou
257/703 řádek 18 shora: odstraněna přebytečná kulatá závorka za "Roudnice"
258/704 řádek 4 shora: obyčejné "s chlupama" přesazeno z kurzívy
259/705 řádek 17 zdola: odstraněna přebytečná čárka za "válel"
260/706 řádek 14 shora: "Hradište" na "Hradiště"
260/706 řádek 17 shora: doplněna chybějící závorka za "fekalie"
260/706 řádek 10 zdola: odstraněn přebytečný středník za "plná"
260/706 řádek 4 zdola: odstraněna přebytečná čárka za "vdovica"
261/707 řádek 14 shora: doplněna chybějící závorka před "zast."
261/707 řádek 14 a 15 shora: obyčejné "vajo, vajco" přesazeno z kurzívy
262/708 řádek 9 zdola: "příjicný" na "příjičný"
266/712 řádek 1 zdola: obyčejné "děvče" přesazeno z kurzívy
270/716 řádek 11 shora: "namanželské" na "nemanželské"
270/716 řádek 11 shora: "požívajíci" na " požívající "
273/719 řádek 15 shora: odstraněna přebytečná závorka za "dosáhnouti"
277/723 řádek 4 shora: doplněny chybějící uvozovky za "nepotřebuju"
277/723 řádek 1 zdola: obyčejné "kapsu" přesazeno z kurzívy
278/724 řádek 8 shora: "stěstí" na "štěstí"
279/725 řádek 2 shora: "haemerrhoidy" na "haemorrhoidy"
282/728 řádek 2 shora: "vésťi" na "vésti"
283/729 řádek 5 zdola: doplněna chybějící závorka za "mužem"
286/732 řádek 16 zdola: "mamae" na"mammae"
286/732 řádek 16 zdola: doplněna chybějící závorka za "ženské"
287/733 řádek 19 zdola: "podvlíkakčkách" na "podvlíkačkách"
288/734 řádek 14 shora: doplněny chybějící uvozovky za "ticho"
290/736 řádek 3 shora: "zjebel" na "zjebal"
291/737 řádek 2 shora: doplněna chybějící závorka za "herka"
291/737 řádek 16 shora: "obřichtěti" na "obřichatěti"
293/739 řádek 10 shora: "šperklapa" na "špérklapka" – v souladu s původním Obrátilovým erratem ke straně 242/690 + doplněny čárky nad e v dalších dvou výskytech slova "šperklapka" na tomtéž řádku
293/739 řádek 11 shora: doplněna chybějící závorka před "má"
294/752 řádek 1 zdola: "II. díle této knihy" na "II. díle Kryptadií"


CELKEM 256 nových oprav


opravy editorských textů (v dotisku):

299 řádek 9 zdola: "annum" na "anum"
300 řádek 18 shora: "virginem" na "virginis"
302 řádek 1 zdola: pro větší srozumitelnost doplněno "(4. pád)"
309 řádek 18 zdola: "zavlečené" na "zavlečenými"
310 řádek 5 shora: "píčú" na "pičú"

Prosíme majitele první tisícovky výtisků, aby si tyto přehlédnuté překlepy ve svých exemplářích laskavě opravili.

Zároveň děkujeme panu Claudiu Poetovi za cenné připomínky a korektury k Slovníčku latinských výrazů. Kromě tří výše uvedených oprav zde ještě doplňujeme:
Správný tvar slovesa ve spojení "penem in vulvam interduxit" (str. 301 řádek 3 shora aj.) by měl znít "introduxit". Jelikož však Obrátil užívá v textu výhradně složeninu "interduxit", ponechali jsme ji přes značnou diskutabilnost beze změny.
Termíny "priapismus" a "p(a)ederast" (str. 301) pocházejí z řečtiny; nejde tedy o "latinské výrazy". Podobně pojem "condom" (str. 299) je nelatinským slovem nejasného původu (ve slovnících obvykle uváděný údajný objevitel prezervativu francouzský lékař Condom ve skutečnosti nebyl jako reálně existující historická osoba nikdy doložen). Přísně exaktně uvažující čtenář by si tedy pro přesnost měl opravit název dodatku Slovníček latinských výrazů na Slovníček latinských a cizojazyčných výrazů
Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU