a) [ILUSTRACE Z „Büchlein der sieben Curs".] - Dřevořez od neznámého autora z knihy vydané Conradem Dinckmutem (Ulm 1484).
b) PIUS X.: Pia pp. X. Motu Proprio o zasvěcených svátcích. Z latiny přeložil (A. L. Stříž). 4 s. - Z 2. 7. 1911.
c) TERMIER-BOUSSAC Johanna: Básníci a Leon Bloy. Z francouzštiny přeložil JF. 20 s. - Studie. V záhlaví: Leon Bloy a básníci.
d) RACHILDE: Škola mlčení. Z francouzštiny přeložil JF. 7 s. - Meditace nad studií Léona Bloy o Melanii Calvatové z La Saletty. Z časopisu Paris-Journal (17. 3. 1912).
e) PŘEDPOVĚDI JISTÉHO BRATRA FRANTIŠKÁNA Z R. 1840 O OSU- DECH EVROPY. Vybral, z němčiny přeložil a krátký úvod napsal A. S. [= A. L. Stříž], 8 s. - Úryvek z knihy dr. Johannesa Prophe- zeihungen über Asien, Afrika und Amerika (Vídeň 1849). V mrtvém záhlaví: Předpovědi mnicha františkána o osudech Evropy.
f) [HERMANN, opat]: Věštba blaženého bratra Heřmana, mnicha a opata řádu cisterciáckého v Lehnici, kdež žil kolem léta Páně 1300. Z [latiny] přeložil patrně A. L. Stříž. 4 s. - Veršovaný text. V mrtvém záhlaví: Heřman, opat lehnický o osudech Braniborska. g) BARBEY D’AUREVILLY Jules: Abailard a Heloisa. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 16 s. - Polemická recenze na esej od manželů Guizotových, která provází kritické vydání listů Abélarda a Heloisy.
h) STÉPHANE Marc: Znovuvtělená. Z francouzštiny přeložil [JF]. 15 s. - Povídka.
i) DENIS Maurice: K „Moudrosti" Verlainově. - Dřevoryt.
j) STŘÍŽ A. L.: V paprscích věčnosti. 18 s. - Rozbor literárního díla a publicistiky T. A. Stoklasa s negativními závěry. Název článku podle stejnojmenného Stoklasova spisu, kterého se polemika nejvíce týká.
k) [FLORIAN Josef - STŘÍŽ A. L.]: Prameny. [8] s.