a) ADÁMEK Rudolf: [Kristus nesoucí kříž.] - Dřevoryt.
b) VOLÁNÍ K BOHU, KTER ÝM SE POKORNÉ UPROŠUJE, ABY POSKYTL POMOCI V DOBÁCH SOUŽENÍ. Souběžný latinský text a český překlad, patrně od Ludvíka Vrány. Text uveden poznámkou, zřejmě od překladatele, vysvětlující jeho původ. 4 s. - Úryvek z Ducangeova Glossáře k spisovatelům střední a pozdní latiny.
c) SLAVÍČEK Antonín: Kristus Limpiasský. - Dřevoryt.
d) [KLEIST von, prof.]: Neobyčejné zjevy na Kristu Limpiaském v roce 1919. Zpracováno podle německé brožury „prof. Dr. svobod, pána z Kleistů" neznámym českým upravovatelem. 19 s.
e) SLAVÍČEK Antonín: Kostel Limpiasský. - Dřevoryt.
f) BLAKE William: Zpěvy nevinnosti. Z angličtiny přeložil J. D. [= Jaroslav Durych] a A. V. [= Albert Vyskočil]. 24 s. - Devatenáct básní: Úvod; Pastýř; Zvučící zeleň; Beránek; Černý hošík; Květ; Kominíci; Ztracený hošík; Nalezený hošík; Píseň do smíchu; Ukolébavka; Obraz Boží; V den nanebevstoupení; Noc; Jaro; Chůvina píseň; Dítě radost; Sen; Cizí hoře. Na závěr poznámka překladatelů k jazykové problematice.
g) VILLIERS DE ĽISLE-ADAM Auguste de: Přítelkyně z pensionátu; Sylva- bel. Z francouzštiny přeložil O. A. Tichý. 16 s. - Úryvek z Nových krutých povídek.
h) CAPES Bernard: Galilejčan·, Lady Godiva. Z angličtiny přeložil J. S. [= Jaroslav Skalický]. 16 s. - Povídky z knihy Historické viněty (1910).
i) MADELUNG Aage: „Cirkus člověk." Z němčiny přeložil František Pastor. 32 s. - Povídka.
k) FABRE Lucien: Nový obraz světa: theorie Einsteinovy. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 20 s. - Populárně-vědecký výklad.
l) MARITAIN Jacques: Einstein a pojem času. Z francouzštiny přeložil Jaroslav Skalický. 12 s. - Formou filosofického dialogu popularizována Einsteinova teorie
m) BĚLYJ Andrej: Čechov. † 2. července 1904. Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 12 s. - Pohřební řeč.
n) BĚLYJ Andrej: „Višňový sad." Z ruštiny přeložil Ladislav Ryšavý. 8 s. - Studie o stejnojmenném dramatu a obecná úvaha o symbolismu a realismu.
o) GORODĚCKIJ Sergěj: Některé směry v současné ruské poesii. Z ruštiny pře- ložil František Odvalil. 12 s. - Stať z roku 1913 o „katastrofě ruského symbolismu" a o některých nových ruských básnících (Achmatová, Narbut aj.).
p) JOUVENEL Robert de: Republika kamarádů. Vybral, z francouzštiny přeložil a ediční poznámku na konci napsal [JF]. 15 s. - Dvě kapitoly ze stejnojmenné knihy (1914), pamflet proti ideji parla- mentarismu.
q) FLORIAN Josef: Z „Agendy" J. F. Do 19. března 1921.16 s.
r) RERICH N.: Vinětka. - Kresba tuší.