b) BLANC DE SAINT-BONNET: Úvod. Z francouzštiny přeložil [JF]. S. [13J-64. - Poznámky autora a překladatele. Pokračování z II/N22 (s. 450). V mrtvém záhlaví název: Neomylnost.
c) MATTHÄUS Prokop: Z„Arsmemorandi". – Dřevoryt z 16. století.
d) [TERMIEROVÁ Jeanne] Z „Posledních útočišť"Jeanne Termierové. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 20 s. - Sbírka básní (1910) s autorčiným úvodním Věnováním: Poslední útočiště; Zda v tichu...; Srpnová noc; Večerní vlaky; Luna v zimě; Město minulosti; Dětství nesmělé...; Pro toho, jenž chtěl umříti.
e) SCHRIMPF Georg: Sedící děvče. - Dřevoryt.
f) SCHICKELE René: Básně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 30 s. - Devatenáct básní: Pohádka; V Štrasburku na hradbách; Letní večer; Svatá Teresie Ježíšova praví; Svatá Kateřina Sienská praví; Maria, Milenka slepců; Nebeská svatba; Duchovní přípitek; Věřící; Starosti; Bílé noci; Věnování; Večer; Šero za úplňku; Papež; Tivoli- Vauxhall; Dívka v Hamburku; Slova k tanci; Letnice.
g) MATISSE Henri: [Hlava.] - Reprodukce perokresby.
h) BARBEY D’AUREVILLY Jules: Goethe: Hlava I.; Divadlo. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. 30 s. - Dvě kritické studie.
i) MATOUŠ Josef: Frederi Mistral a jeho Mirejo. 7 s. - Recenze.
j) MORGNER Wilhelm: [Vyhlídka.] - Kresba.
k) NIELSEN Herald: Moderní reakcionář. Z dánštiny přeložil Emil Walter. 27 s. - Esej o Gilbertu Keith Chestertonovi.
l) NIELSEN Harald: Náboženská utopie. Z dánštiny přeložil Emil Walter. 12 s. - Recenze na knihu Pán světa od Roberta Hugh Bensona (čes. 1913).
m) MARQUET Albert: Vlastní podobizna. - Reprodukce kresby tuší.
n) BUBER Martin: Ekstase a vyznání. Z nemčiny přeložil Josef Matouš. 16 s. - Připojena Poznámka vydavatelstva.
o) MATISSE Henri: Vlastní podobizna. - Reprodukce perokresby.
p) SEMBAT Marcel: Henri Matisse. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 15 s. - Uměnovědná studie.
q) JARRY Alfred: Filiger. Z francouzštiny přeložil [JF]. 8 s. - Monografická studie. Datováno „Září 1894".
r) MARQUET Albert: [Kočí u drožky.] - Reprodukce kresby tuší.
s) SCHICKELE René: Cylindr nad davem: Theodor Roosevelt. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Ironická stať o americkém prezidentovi.
t) SCHICKELE René: Moře. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 29 s. - Povídka.
u) SKŮČKOVÁ Marie: Lék od cholery. [2] s. - Recept na zaručený lék proti choleře, osvědčený zkušeností uživatelky domácích medicín, recept používal též MUDr. Hofrichter, pražský homeopat.
v) [BOGAJEVSKIJ Konstant.: Letohrádek nad mořem.} - Reprodukce kresby tuší.