a) O OSLU A PSÍKU. - Ilustrace k Ezopovým Bajkám. Dřevořez z dílny Nicolause Müllera.
b) GUTTMANN Bernhard: Huber a Cox. Časová rozmluva. Z němčiny přeložil A. L. Stříž. 55 s. - Satirický dialog.
c) RYANOVÁ Mary: Francis Thompson. Z angličtiny přeložil Matěj Fencl. 15 s. - Studie.
e) ESSEM: Výstava staroruského umění, pořádaná moskevským archeologickým institutem cara Mikuláše II. Roku 1903: (Výstava tato - toť událost). Z ruštiny přeložil František Odvalil. S. 3-5. - Referát o výstavě. PUNIN Nikolaj: (Bývají výjimečné minuty). Z ruštiny přeložil a poznámkami pod čarou opatřil František Odvalil. S. 6-12. - Referát o výstavě.
f) SCHIEFLER Gustav: Edvard Munch. Z němčiny přeložil B. Reynek. 16 s. - Uměnovědná studie.
g) [DOWSON Ernest]: BásněErnesta Dowsona. Z angličtiny přeložil [Jaroslav Skalický], 11 s.- Šest básní: Saint-Germain-en Lay; Impenitentia ultima; Epilog; Bretaňské odpoledne; Píseň; Tři čarodějky.
h) BUBER Martin: Z okružního listu velikonočního 1914. Z francouzštiny přeložil JF. [2] s.
i) RIMBAUD Jean-Arthur: Báseň prózou. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. [2] s.
j) DÄUBLER Theodor: Chagall. Z němčiny přeložil B. Reynek. 8 s. - Úvaha nad obrazy Marca Chagalla.
k) ADLER Paul: Nepravá kniha Joannidův. Z němčiny přeložil B. Reynek. 20 s. - Historická povídka.
l) LASKER-SCHÜLEROVÁ Elsa: Ubohé děti bohatých lidí; Kdyby mé srdce bylo zdrávo. Kinematografické. Z němčiny přeložil [B. Reynek]. 8 s. - Poetické texty.
m) LEBEGUE Léon: Jossot. - Reprodukce perokresby. Portrét umělce.
n) Willy: Předmluva k Jossotovým „Umělcům a buržoům". Z francouzštiny přeložil [JF]. S. 1-5. - Dokumenty o práci známého karikaturisty. JOSSOT: List Jossotův redakci „Noviny" v Praze. Z francouzštiny přeložil [JF], S. 7-12. - Satirická reakce karikaturisty na negativní odezvy v tisku po jeho výstavě v Praze. Datováno „V Paříži, dne 5. května 1908".
o) SCHEERBART Paul: Galantní loupežník neboli Příjemný mrav. Zahradní scherzo. Z němčiny přeložil patrně B. Reynek. 4 s. - Ironická povídka.
p) HEINE Th. Th.: Galantní loupežník. - Reprodukce kresby tuší.
q) FLORIAN Josef - [REYNEK Bohuslav]: Prameny. [10] s.