a) ZVĚSTOVÁNÍ. - Z Passionálu norimberského z roku 1475. Dřevořez reprodukovaný z prvotisků z depositáře Strahovské knihovny.
b) UTRPENÍ BLAŽENÉ PANNY A MUČENICE TEKLY. Z latiny přeložil Ludvík Vrána. 15 s. - Podle nejstaršího podání vydaného v Mombritiově Sanctuariu. V mrtvém záhlaví: Utrpení svaté Tekly.
c) PHILALETHE Timothée: „čas časův, konec koncův"; Žluté nebezpečí. Z francouzštiny přeložil Josef Vlk. 20 s. - Dvě stati ze spisu O konci světa; úvahy nad některými texty Nového Zákona a aktualizace některých veršů Apokalypsy.
d) SVATÁ MAŘÍ EGYPTSKÁ. - Z Passionálu norimberského (Leben der Heiligen) z roku 1475. Dřevořez reprodukovaný z prvotisků z depositáře Strahovské knihovny.
e) BERNARD Émile: Vášeň pro umění; Poznámky. Z francouzštiny přeložil patrně JF. 28 s. - Estetická studie a úvahy.
f) [DÄUBLER Theodor]: Básně Theodora Däublera. Z němčiny přeložil B. Reynek. 12 s. - Sedm básní: Zahrada; Toskána; Večer v Campagni; Okamžik; Navečer; Soumrak; Vhlédnutí.
g) GROZ Charles: Povětroně. Z francouzštiny přeložil B. Reynek. 4 s. - Čtyři básně: (Krvavé potupy znamení); (Tvář posměšná, tvář dětské škrabošky); (Nadarmo, nadarmo na moře se chumelí); (Ať již, ó bouři, dech tvůj bičuje ohněm, se vetře).
h) SAMAIN Albert: Divina Bontempsová. Z francouzštiny přeložil Josef Marek. 15 s. - Povídka.
i) DYMOV Osip: Jarní bláznovství. Z ruštiny přeložil Josef Vašica. 12 s. - Povídka.
j) PRO DOMO NOSTRA. [Vybral JF.] 7 s. - Přetisk dopisů adresovaných J. Florianovi.
chybí:
k) Prameny. [11] s.