PĚŠKY NAPŘÍČ MARMOKOJEM


DATA KALU 2018 + 2023:
Car Osten (Jan Lukeš) - PĚŠKY NAPŘÍČ MARMOKOJEM.
VERZE 1.1 - NOVINKA 2023


Osmidílný legendární a dosud nikdy nepublikovaný cestopis z planetoidu Thetis. Navíc dětská verze, kterou Lukeš napsal ve třinácti letech, další dodatky, bibliografie a rozsáhlý doslov Jana Hýska obsahující řadu zcela neznámých údajů o Lukešovi získaných z jeho deníků a jiných nově objevených zdrojů. Pracovní, z části nekorigovaná sazba dvousvazkové publikace připravované a nedokončené v letech 1995-1998 a v datové podobě poprvé vydané v roce 2018. Nová verze 1.1 z června 2023 má i nadále v ceně zdarma všechny další updaty (korektury).
Dva individualizované textové PDF soubory se jménem jejich majitele (366 a 350 stran A5; 2,4+1.9 MB) samostatně za 300 Kč + nově v roce 2023 vydaný třetí svazek obsahující všechny dochované obrázky k oběma předchozím svazkům (158 obrázků; 218 stran A5, 19,8 MB) samostatně za 200 Kč. Komplet všech tří PDF souborů (svazků) 400 Kč.UPGRADE 2023

Za skoro pět let se prodalo celkem 18 Marmokojů, což po odečtení 21% DPH znamená čistý příjem 4463 Kč. Přitom jen za přepis nekompletní Boreckého xerokopie jsem v roce 1992 zaplatil kolem 7000 Kč (tj. dnešních cca 20-30.000 Kč), k čemuž později přibyly ještě podstatně vyšší přímé výdaje za kopie rukopisů z PNP a další přepisy + obrovský objem autorské, editorské a DTP práce, která - kdyby měla být honorována i podle těch nejžebráčtějších sazebníků - se dnes se vším ostatním dávno vyšplhala nad sto tisíc.
Dospěl jsem tedy k závěru, že jsem v Lukešovi pohřbil už dost peněz i energie a že obětovat tomuto zatraceně drahému koníčku ještě několik dalších měsíců práce na plný úvazek, kterou by si vyžádaly opravdu kvalitní korektury, se už nepochybně nikdy neodhodlám.

Místo původně plánované verze 2.0, která měla být víceméně přesnou replikou zamýšlené knihy, jsem tedy nakonec vyrobil samostatný třetí díl jako obrazovou přílohu k předchozím dvěma, což dalo přeci jen o něco míň práce než zalomit retušované obrázky do textu, a přitom poskytlo čtenářům vlastně víc. Původní záměr totiž počítal s použitím výhradně novějších obrázků z verze pro Stuchlíka a pouze tam, kde chyběly (především v posledních dvou dílech), by byly ilustrace z roku 1947.
Takhle jsou ve třetím PDF svazku reprodukovány úplně všechny dochované ilustrace, mapy a navíc i obálky a titulní listy (včetně dětského originálu z roku 1925).

Obrázky ze starší verze jsou na sudých stránkách a obsahují původní rukou psané popisky a čísla stránek v rukopisu. Na protějších lichých stranách jsou tytéž obrázky z verze pro Stuchlíka s vysazeným popiskem a číslem stránky v PDF souboru. Tam, kde nový obrázek chyběl, je na jeho místě vysazený text z protějšího obrázku, ale odkazující na správnou stránku v PDF. Doporučujeme tedy třetí svazek prohlížet v režimu protilehlých stránek, což nejlépe demonstrují následující ukázky (klikněte pro větší obrázek):

První dva svazky byly při té příležitosti opraveny (na pět desítek náhodně nalezených překlepů v textu a chyb v poznámkách) na verze 1.1, které byly zdarma rozeslány všem, kdo si Marmokoj už dříve koupili, spolu se zvýhodněnou nabídkou odběru nového 3. svazku obrazové přílohy.

MUDr. Jan Hýsek, červen 2023
EDICE 2018

Dlouho uvažované vydání datové verze Marmokoje akceleroval Jan Čumlivski, který si pro Tabook Bedekr 2018 objednal ukázku textu a ilustrací, takže jsme této propagace využili a zařadili Marmokoj současně s tím i do nabídky DAT.

Jde ovšem o polotovar ve stavu, v jakém byl rozpracován v letech 1995-1998. Vysvětlení najde čtenář níže v textu pro Tabook.

Kromě možnosti přečíst si jinak zcela nedostupný román v alespoň nějaké podobě (pořád lepší než v žádné) vám tak nabízíme přímou participaci na dalších osudech Marmokoje.
S každou další objednávkou této e-publikace se budeme cítit více zavázáni zájemcům a fandům, abychom postupně dokončili rozdělané korektury (v dílech 7 a 8 a v dětské verzi nebyly provedeny skoro žádné).
V případě dostatečného zájmu bychom časem vydali i verzi 2.0 s kompletními barevnými obrázky.

Každý PDF soubor je individualizován jednak vložením jména jeho majitele a jednak skrytými kódy, které umožní jeho identifikaci, takže v případě, že se data objeví někde na ulozto či v hackerských e-pubotékách, budeme zde moci alespoň publikovat jméno toho, komu ostatní budou vděčit za ukončení všech dalších korektur i výroby obrázkové verze, což by v takovém případě pochopitelně následovalo.

Ideálně bychom samozřejmě přivítali, kdyby nějaké nakladatelství, které umí čerpat granty (náš odpor k nim není nic principiálního, jen čistě obsedantního) dokázalo v kooperaci s námi vydání dokončit a hlavně prodat. Ve skutečnosti ale už dávno nedoufáme, že by Marmokoj ještě někdy vyšel knižně. Dílo je přiliš rozsáhlé a Lukeš jako autor krajně výlučný, navíc po všech stránkách absolutně nekorektní. Datová podoba tedy se vší pravděpodobností zůstane jediným způsobem, jak si román přečíst.

říjen 2018


Text psaný pro TABOOK 2018

Osmidílná česká sci-fi Cara Ostena (MUDr. Jana Lukeše) Pěšky napříč Marmokojem se od konce osmdesátých let stala legendou, kterou podle názvu leckdo znal, ale prakticky nikdo neměl příležitost ji číst. Vědělo se, že jde o rozsáhlý cestopis líčící trestnou výpravu velitele hesperských četníků majora Panila proti vzmáhajícímu se hnutí fujpalibónů (komunistů) v protektorátu Marmokoj. Děj se odehrával na astronu Thetis - drobném planetoidu, z něhož podle jedné z autorových konfabulací pocházela Dahorjáné Sedéno, jejíž raketa se zřítila roku 1934 nedaleko Lukešovy rodinné chaty u Solopisk. Zachránil se také vak s písemnostmi, obsahující mimo jiné i rukopisy Pěšky napříč Marmokojem a Dcera vědy. Podle této verze se Lukeš naučil išovsky právě od Dahorjáné, kterou posléze pojal za ženu, a oba romány jsou tak vlastně toliko jeho překlady išovského originálu.

V roce 1991 vydalo nakladatelství Lege artis první drobnou lukešovskou publikaci Co byl paxistický puč a vzápětí začalo pracovat i na vydání Marmokoje. Vycházelo z kvalitní kopie rukopisu zapůjčené Lukešovým objevitelem profesorem Vladimírem Boreckým. Práce se dosti vlekla zejména pro přemíru išovštiny v textu, která notně komplikovala přepis, sazbu i redakci. Nicméně koncem roku 1995 byla kniha zhruba připravena do tisku.
Pro poslední kontrolu několika v kopii špatně čitelných drobností bylo nakonec ještě nutné vydat se do Památníku písemnictví, kam Borecký v osmdesátých letech umístil originály Lukešových rukopisů z obav, aby u něj nebyly zabaveny při eventuální domovní prohlídce. Ukázalo se, že v kopii chybělo posledních 30 stran - a tím začal bizarní kolotoč událostí, které postupně vedly k tomu, že kniha nebyla dodnes vydána.

Jediná existující verze rukopisu pocházela z Lukešova opisu pro profesora Jaroslava Stuchlíka a jako vše ostatní, co se dochovalo, nebyla kompletní - chyběly dvě ztracené složky a celý konec v rozsahu dvou dílů. Vlastní autorova pozůstalost byla pokládána za zničenou. V roce 1996 se ale ukázalo, že tomu tak možná není a že z jeho bytu část rukopisů údajně odnesli dva psychiatři z Bohnic, kde byl Lukeš hospitalizován před konečným umístěním do domova pro duševně nemocné v Terezíně, v němž zemřel. Po různých peripetiích se nakonec v prosinci 1996 podařilo ve sklepě bohnického pavilonu 34 najít čtyři bedny, které zde po celé čtvrtstoletí čekaly takřka nedotčené. Obsahovaly mimo jiné i sedmý a osmý díl Marmokoje. Nakonec se pak v rohu sklepa pod starými provozními doklady kliniky našel ještě šestý svazek obsahující poslední postrádanou složku - a román byl kompletní.

Tím bylo definitivně rozhodnuto vydat knihu ve dvou svazcích včetně nově nalezené "dětské verze", kterou Lukeš napsal ve třinácti letech, kompletní bibliografie a rozsáhlého doslovu, k němuž bylo arci nutno alespoň zběžně prostudovat celý nový konvolut rukopisů a velmi pečlivě pak deníky, což zabralo více než rok. Podstatným zádrhelem se stal rovněž fakt, že původní sazba a korektury byly vyrobeny ve Ventuře 4.1 se zdrojovými texty v MS Wordu 5.0 pro DOS v kódování Kamenických, v čemž už se nedalo dál uspokojivě pracovat a zároveň to prakticky nebylo možné korektně převést do čehokoli novějšího.
A především - jestliže od začátku bylo jasné, že půjde o ztrátový podnik, pak u dvojdílné verze arci dvojnásob. A ježto nakladatelství Lege artis patří k oněm asociálním zvrhlíkům majícím bytostný odpor k jakýmkoli státním dotacím a grantům, bylo čím dál jasnější, že Marmokoj už knižně nevydá.

Po dlouhém váhání ale letos přistoupilo alespoň k publikaci neredigované verze v limitované softwarové edici. Nyní je tedy Pěšky napříč Marmokojem konečně k mání v PDF na DATECH KALU za 300 Kč (což je asi pětina toho, co by ty dva díly stály v prodatelném nákladu knižně). Pokud si ji koupí dostatek lidí, aby se zaplatilo alespoň to, co stály písařky, které rukopisy přepisovaly, nakladatelství slibuje, že připraví nově revidovanou verzi 2.0 s obrázky a každý majitel prvního vydání bude mít nárok na výhodný upgrade.

září 2018ukázka pro Tabook - díl IV, kapitoly 6-8 (PDF)

obrázky k ukázce (na samostatné stránce)
Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW