Lyra Pragensis – alba
(bibliografický soupis)


1971
Album Lyra.
8 grafických listů – Cyril Bouda, Josef Istler, Jan Jedlička, Josef Liesler, Zdeněk Sklenář – litografie, Jiří John – suchá jehla, Jiří Švengsbír – ocelorytina, Libor Wagner dřevoryt – formát grafik 82–104x118–135 mm, v deskách.

1971
Album rytin – Salon podzim 1970.
6 rytin – Cyril Bouda, Rastislav Michal, Jiří Švengsbír (miniaturní rytiny formátu 35x50 mm)

Album rytin – Salon jaro 1971.
6 rytin – Jaroslav Šerých, Ludmila Jiřincová, Karel Laštovka (miniaturní rytiny formátu 35x50 mm)

1972
Arnošt Paderlík – Šeherezáda.
8 litograf. studií, folio, 150 čísl. výt., plátěné desky.

1973
Arnošt Paderlík – Kronika Dalimilova.
8 linorytů v albu s úvodním textem Františka Dvořáka, kresby 120x190 mm.

1974
Karel Svolinský – Ovidiovy Proměny.
8 rytin v albu (úvodní slovo), 120x180 mm.

1975
Pražský hrad.
10 grafických listů – Karel Demel, Eva Hašková, Daniela Havlíčková, Anna Khunová, Ladislav Kuklík, Pavel Major, Jindřich Pileček, Pavel Sivko, Jan Souček, Jitka Walterová, – v deskách 45,5x34 cm, formát grafik 28x19 cm

1976
Jan M. Tomeš – Cyril Bouda – J. K. Tyl / Don Juan.
Dvoulist textu, 10 signovaných mědirytin na mozartovské téma, 200 čísl. výtisků, mapa v koženém pouzdru.

1977
Album ex libris Lyry pragensis (1).
10 EL, různé grafické techniky – Cyril Bouda, Albín Brunovský, Ota Janeček, Ludmila Jiřincová, Kamil Lhoták, Josef Liesler, Zdeněk Mézl, Karel Műller, Josef Herčík, Jiří Švengsbír – formát grafik 50x70 mm, v poudře.

1978
Zdeněk Mézl / Dante Alighieri – Peklo.
20 dřevorytů s úryvky z Dantova Pekla, album 31x22 cm.

1980
Karel Demel – Zápisník zmizelého.
6 barevných kombinovaných technik a text Zápisníku zmizelého, album 31x43 cm.

1981
Jiří Švengsbír – PRAHA.
8 barevných ocelorytin v albu 22x31 cm.

1982
Ex libris Lyry pragensis (2).
15 EL, různé grafické techniky – Jiří Anderle, Karel Demel, Miloslav Disman, Eva Hašková, Daniela Havlíčková, Anna Khunová, Ladislav Kuklík, Oldřich Kulhánek, Petr Melan, Petra Oriešková, Jindřich Pileček, Pavel Sivko, Vladimír Suchánek, Jitka Walterová, Karel Zeman – formát grafik 70x50 mm, pouzdro 160x115.

1983
Karel Teissig – Herecké osobnosti Národního divadla.
12 barevných litografií v pouzdru 44x32 cm

1984
Karel Demel – Má vlast (na téma symfonické básně Bedřicha Smetany).
6 bar.komb.technik v pouzdru 44x32 cm

1985
Anna Khunová – Zahrada.
9 grafických listů 55x50 mm v pouzdru 160x115 mm.

1986
Stány světla.
6 grafických listů k úmrtí K. H. Máchy – Karel Demel, Eva Hašková, Ladislav Kuklík, Oldřich Kulhánek, Vladimír Suchánek, Jaroslav Šerých – k veršům M. Černíka, J. Peterky, P. Skarlanta, K. Sýse, J. Šimona, J. Žáčka – formát 162x222mm, pouzdro 440x324 mm.

1986
Karel Zeman / Pavel Stránský – O státě českém.
8 barevných mědirytin v pouzdru 160x115 mm.

1987
Ex libris Lyry pragensis (3).
20 EL, různé grafické techniky – Jan Bauch, Eva Bednářová, Jiří Běhounek, Tomáš Bím, Adolf Born, František Burant, Vojtěch Cinybulk, Ladislav Čepelák, Josef Istler, Josef Kábrt, Dušan Kállay, Vladimír Komárek, Jan Krejčí, František Peterka, Igor Rumanský, Jan Souček, Kamila Štanclová, Vladimír Tesař, Emilie Tomanová, Klára Trnková – formát grafik 70x50 mm, v pouzdru 160x115 mm.

1988
Bedřich Housa – Johann Sebastian Bach.
6 ocelorytin formátu 50x50 mm v pouzdru 160x115 mm.

1989
Albín Brunovský – Labyrint světa a ráj srdce (J. A. Komenského).
7 barevných kombinovaných technik formátu 40x30 cm v pouzdru 65x50 cm.

1990
Úsměvy Grafičanky.
6 listů různých technik – 15x10,5 cm – Jiří Anderle, Karel Demel, Jaroslav Hořánek, Jan Antonín Pacák, Jiří Slíva , Vladimír Suchánek – v pouzdru 31x22 cm.

1991
Karel Demel – Jacques Brel.
10 barevných kombinovaných technik formátu 50x36 cm v pouzdru 65x50 cm.

1992
Ex libris Lyry pragensis (4).
12 EL, různé grafické techniky – Hana Čápová, Josef Dudek, Daniela Havlíčková, Bedřich Housa, James Janíček, Aleš Krejča, Zdeňka Krejčová, Jaroslava Pešicová, Jiří Sozanský, Ctirad Stehlík, Pavel Sukdolák, Karel Vodák – formát grafik 70x50 mm, v pouzdru 160x110 mm.

1993
Ota Janeček – Píseň písní.
8 grafických listů formátu 40x30 cm v pouzdru 65x50 cm Zd. Králové.

1994
Krása klasična. (K jubileu Miroslava Kudrny).
9 grafických listů formátu 70x50 mm – Jiří Běhounek, Albín Brunovský, Ladislav Čepelák, Vladimír Komárek, Hermína Melicharová, František Peterka, František Ronovský, Jaromír Skřivánek, Vladimír Tesař – textové zdravice 9 osob, v pouzdru 160x115 mm.

1982
Eva Hašková – Apollon a Múzy.
10 kombinovaných technik 82x82 mm, listy 250x140 mm v hnědém pouzdru z imitace kůže, 120 čísl.výtisků.
© Josef Šuchman, říjen 2017
Původně vyšlo ve Zprávách SČB 1/2015, str. 38-39.
Tato verze byla oproti tištěnému vydání revidována a bude případně i nadále průběžně doplňována.
Veškeré opravy a dodatky zasílejte autorovi na e-mail: law@lege.cz.


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW