K O N V O L U T   Č A S O P I S U   L I S T Y

Řím, (Pelikán). 1971-1989. Jde o soubor, který počátkem devadesátých let nechal osobně připravit Jiří Pelikán jako dar co nejúplnějšího kompletu všech vydaných čísel, které se tehdy ještě podařilo v italské redakci dohledat:

ročník I (1971) - Zvláštní vydání (Mluví Josef Smrkovský), září 1971. Stran 8.
ročník I (1971), dvojčíslo 4-5. Stran 64. Původní sešit, ze str. 1 odstřižen kousek cca 1,5x5 cm, jinak velmi dobrý stav;
ročník I (1971), číslo 6. Stran 48.
ročník IV (1974), 1-6 (kompletní ročník). Stran 4x48 + 56 (poslední dvojčíslo).
ročník V (1975), 1-6 (chybí č. 7). Stran 48, 28, 16, 48, 44,48 (čísla 2 a 3 vyšla jako zvláštní vydání). Původní sešity, první číslo čtené, jinak velmi dobrý stav.
ročník VI (1976), 1-6 (kompletní ročník). Stran 6x48. 1. číslo je v malé verzi (zmenšené na polovinu,. aby se lépe pašovalo do ČSSR).
ročník VII (1977), 1-6 (kompletní ročník). Stran 48, 56, 80 (dvojčíslo 3-4), 56, 64.
ročník VIII (1978), 1, 3-6 + mimořádné číslo, prosinec 78 (chybí č. 2). Stran 64, 80 (dvojčíslo 3-4), 96 (rozšířené číslo s dokumenty Charty 77), 64, 52 (mimořádné číslo).
ročník IX (1979), 2-7 (chybí č. 1). Stran 64, 64, 72, 64, 24 (mimořádné číslo 6) 64 . Původní sešity, číslo 5 čtené, jinak dobrý stav.
ročník X (1980), 1-6 (kompletní ročník). Stran 64 + 28 (příloha Soud nad šesti), 64, 128 (dvojčíslo 3-4), 72, 80. Přiložena německá verze č. 2.
Listy - obsah a jmenný rejstřík 1971 -1980. Stran 100. Původní sešit, velmi dobrý stav.
ročník XI (1981), 1-6 (kompletní ročník). Stran 72, 64, 148 (dvojčíslo 3-4), 64, 80. Přiložena německá verze č. 5 a 6.
ročník XIII (1983), 1-6 (kompletní ročník). Stran 4x 80, 84 (č. 5), 202 (č. 3 - Čtení na léto).
Listy - obsah a jmenný rejstřík 1981 -1983. Stran 44. Původní sešit, velmi dobrý stav.
ročník XIV (1984), 1-6 (kompletní ročník). Stran 5x 80, 260 (č. 3 - Čtení na léto) + 2x 16 (přílohy k č. 1 a 6) a 32 (příloha k č. 2).
ročník XV (1985), 1-5 (chybí č. 6). Stran 4x 80, 320 (č. 3 - Čtení na léto) + 2x 16 (přílohy k č. 1 a 2) a 32 (příloha k č. 2).
ročník XVI (1986), 1-5 (chybí č. 4). Stran 4x 80, 220 (č. 3 - Čtení na léto) + 16 (příloha k č. 4 - jen příloha vlastní číslo chybí) a 24 (příloha k č. 5).
ročník XVII (1987), 1-6 (kompletní ročník). Stran 96, 88, 278 (č. 3 - Čtení na léto), 84, 84+16 (příloha k č. 5) a 88.
ročník XVIII (1988), 1-6 (kompletní ročník). Stran 20 (Zvláštní číslo, leden), 2x 88, 300 (č. 3 - Čtení na léto), 2x 96, 88 + 24 (příloha k č. 5 - Zmařený a zamlčený Akční program KSČ).
ročník XIX (1989), 1-6 (kompletní ročník). Stran 80, 88, 300 (č. 3 - Čtení na léto), 96, 88, 64 + 64 (příloha k č. 6 - Ecce Constantia!).

Vše původní sešity, vesměs ve velmi dobrém stavu. Cena za komplet 100 čísel 1900 Kč.

Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAV