Lege artis na Webu

ÚVODNÍ INFORMACE


Stránky LAW (Lege Artis na Webu) založilo v červnu 1997 vydavatelství Lege artis jako svou prezentaci a e-shop, který dnes je, pokud víme, nejdéle kontinuálně fungujícím malým internetovým obchůdkem s knihami u nás.

Během let se LAW vyvíjelo rozličnými směry, jejichž plody zde všechny zůstavají archivovány; k některým se v budoucnu třeba zase vrátíme. Momentálně v našich zájmech převládá orientace na erotica, bibliofilie a neosamizdat.

Pobrobnější informace najdou zvídavější návštěvníci na následujících odkazech:

  • Co je Lege artis

  • Co je LAW

  • Hledání na stránkách LAW

  • Seznam aktualizací
  • říjen 2017


    Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU