logo

BIBLIOGRAFIE
MIŠMAŠISTICKÉ ORGANIZACE
A KROMIŠOVY PUBLIKAČNÍ JEDNOTKY
(samizdatových předchůdců LEGE ARTIS)
1980-1989SAMIZDATY MIŠMAŠISTICKÉ ORGANIZACE (1980-1982)

MO00. VELKÁ KNIHA MIŠMAŠISMU. Tajný lóžový dokument; bibliografická data jsou rovněž tajná.


MO01. Mystr Myš - TUPÉ SPJEVY. Prfní sbýrka poezyje f lyngva mišmašysta. 1981, 40 stran + 3 kresby autora, KSM (Knihovna správného mišmašisty) svazek 1, 2 exempláře, pevná vazba A5.


MO02. Mystr Myš - PREMYSA NENÁVYSŤY. Myšmašystycké eseje, myšmašlenky a defynyce. 1981, 35 stran + frontispice, KSM (Knihovna správného mišmašisty) svazek 2, 3 exempláře, pevná vazba A5.


MO03. Mystr Myš - ABSOLUTŇÝ REALIZMUS. Pjet kratšých prós z let 1975 - 1982. 1982, 58 stran + 3 kresby autora, KSM (Knihovna správného mišmašisty) svazek 3, 2 exempláře, pevná vazba A5.


MO04. VELEPRAVDY. Třy myšmašystycké axyjomy. Čpafkovým bramboroťyskem na svjet vymyšmašyl a ručně oťyskal na losynský papýr ve třech výťyscých Mr. Myš l. p. 1981, Bibliofilská edice svazek 1, 3 exempláře, šitá brož, 110x110 mm.


MO05. Raon - SMRT PŘICHÁZÍ Z NAN-ŠANU. Z anglického originálu "The Death Is Coming From Nan Shan" přeložila a v nejhroznějších místech k horšímu upravila MIŠa; doslovem opatřil a báseň přeložil Mistr Miš. Ilustrovala (titulní list, nepoužitý návrh obálky) a grafickou úpravu provedla MIŠa. Zpracováno v letech 1980-1981 jako první svazek Krvákové mišmašistické edice KRMĚ. Bylo vydáno samizdatovou formou ve dvou exemplářích. 189 stran, pevná vazba A4.


MO06. Mistr Miš - PORNOGRAFICKÝ POJEDNÁNÍ O VYCHRTLÝ GERTRUDĚ. Tuto knihu vybramborotiskala písmenko po písmenku podle pravítka, třemi papirogramy doprovodila a svázala paní MIŠa, k radosti autora, svého milovaného manžela; 1982, Bibliofilská edice svazek 2, tři exempláře, šitá brož, 255x170 mm.


MO07. Mišovo HOVNO. Mišmašistické periodikum ku příležitosti 1. mišmašistického odpoledne. 1982, 70 stran + 1 papyrogram, 3 exempláře, měkká vazba.


MO08 viz KPJ002

Poznámka: V letech 1981-1982 používali mišmašisté tzv. lingua mišmašista, od něhož později upustili. Tam, kde bylo linqua mišmašista použito, ponecháváme názvy publikací v původním znění.
SAMIZDATY KROMIŠOVY PUBLIKAČNÍ JEDNOTKY (1984-1988)

KPJ001. Harry Crasst – STRACH NAD ALBRECHTOVEM aneb Tajemství zločinného lékaře čili Krvavé kobky fantóma. Strašidelná a detektivní drť. Původní vydání 1912, The Last Hero, Ohio. Pro naprostou nedostupnost originálu přeloženo ze sesutského vydání "Y Albrechtong u Digu", 1975, Maseru, The Kindom of Lesotho, DUH publications, pořízeného péčí Muluku Bda Quatonga. Přeložil a upravil Miroslav Kromiš na jaře 1984. Edice Došky svazek 1. 157 stran, 3 exempláře, pevná vazba A4.


KPJ002. Mistr Miš/Miroslav Kromiš - APLIKOVANÁ GRAFOMANIE. Fragmenty z učebnice o 2000 lekcích a téměř jednom stu tisíci stran, z nichž řada je ještě dochována v původním stavu. Na fešných kartoncích, volně ložených, jako úlitbu manickým nocím 1982-1984 vypracoval autor. 1984, 184 (98 479) stran, 2 exempláře, volné listy v plátěném pouzdře A5.


KPJ003. Conte Oliver Grower - PŘÍPAD OBRNĚNÉ BABIČKY. Z anglického originálu "The Case of Armored Granny" přeložil Miroslav Kromiš v zimě 1984-1985, edice Došky svazek 2, 166 + IX stran, 1 kompletní a 2 neúplné exempláře, pevná vazba A4.


KPJ004. Išmork Vlasimor - AEGYPT. Březen 1987. 20 stran, asi 3 výtisky, šitá brož A5.


KPJ005. Mokriš Smilovar - ATLANTIS. Prosinec 1987. 18 stran A5, asi 3 výtisky, šitá brož A5.


KPJ006. Krimoš Alvimors - ISRAEL. 1988, edice nedokončena.
Vyšlo až 1991 v ARCHEOLOGII (LA03), v níž byly publikovány i oba předchozí tituly.REALIZOVANÉ HUDEBNÍ PROJEKTY MO a KPJ

MH01. Rokor - THE WORST OF MIŠMAŠ STUDIO 1, 45 minut. 1974 - 1976.
MH02. Rokor/Stereofénija - THE WORST OF MIŠMAŠ STUDIO 2. 33 minut, 1975 a 1977.
MH03. Mišmaš studio - ČTYŘI V PUNKU A PES. 40 minut, 1980.
MH04. Mišmaš studio - UMAŠTĚNCI SE BOJEJ TMY. Multimediální projekt - "hudebně ilustrovaný text". 40 minut, 1980.
MH05. Mistr Miš - RANNÍ IMPROVIZACE. 30 minut, 1980.
MH06. Mišmaš studio - NÁČRTKY K HUDBĚ 1. 40 minut, 1981-1982.
MH07. Mišmaš studio/Clysma 20 litrů - NÁČRTKY K HUDBĚ 2. 45 minut, 1982.
MH08. Clysma 20 litrů - VONIČKA PUNKOVÝCH MELODIÍ. 40 minut, 1982.
MH09. Clysma 20 litrů - RADOSTI HNITÍ (Školníkův byt / Rafinerie / Průplach mozku / Víra v Barel / Šmašotronic / Radosti hnití). 90 minut, 1984.
MH10. MMO (Maximálně Minimalistický Orchestr) - DLOUHÁ KRÁVA. 90 minut, 1987.

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU