BIBLIOGRAFIE
(s komentáři vydavatele)

Předchozí samizdatové edice uvádíme na zvláštní stránce

* (tituly označné hvězdičkou jsou rozebrány)
*LA01: Dr. Marie Bajerová – O Josefu Váchalovi.
(ISBN 80-7110-017-X), Pražská imaginace (PI118), edice Lege artis sv. 1, na titulním listu a u copyrightu rok vydání 1990, v tiráži 1991 - nakonec vyšlo po různých peripetiích až v půlce července 1991, dlouho po LA02. 2000 výtisků, 192 stran.
Součástí publikace měly být bibliografie už dříve vydané ve sborníku Strahovská knihovna VII/71, který byl v té době v PNP ještě běžně k mání. Abychom stlačili cenu knihy pod 50 Kč, vypustili jsme je - se slibem autorce, že až některou z nich bude čím zásadně doplnit, vydáme ji, což se po skoro čtvrtstoletí skutečně stalo - viz LA46.


*LA02: Ladislav Klíma – Dios.
(ISBN 80-7110-018-8), Pražská imaginace (PI130), edice Lege artis sv. 2, 1990 (možná vyšlo až začátkem roku 1991; doklady se ztratily a už ani netušíme, kde se to vlastně tisklo), 3500 výtisků brož (volné archy); obálkové vydání s s obálkou a frontispicem Františka Štorma (původní dřevoryt a linoryt) 1500 výtisků; v 50 výtiscích frontispic výtvarníkem signován a číslován; paperback 1992; 72 stran.
Tímto svazkem skončila „edice Lege artis"; další společné projekty s Pražskou imaginací už vycházely pod hlavičkou obou nakladatelství.
V bibliografii k Velkému románu III je chybně uvedeno zamýšlených, ale nakonec nerealizovaných 50 přednostních vázaných výtisků Dia; tento drobný omyl zůstal neopraven i v erratech k bibliografii v Z a povšimli jsme si ho teprve při přípravě této stránky.
Dosti nešťastná kniha - špatně vymyšlená (původně zamýšlený retro "návrat k broži" byl úplně blbý nápad), špatně vysazená, špatně vytištěná ve špatné tiskárně, která z toho ani tu lepenou brož nedokázala udělat; že se toho v původní hnusné obálce prodalo 3500 výtisků byl jen projev raně popřevratové euforie. Ve Štormově nové obálce to už bylo alespoň pro oko hezké. Dřevoryt měl různou míru přechodu červené do černé - na obrázcích najdete dvě extrémní varianty.


*LA03: Archeologie.
(ISBN 80-7110-030-7), 3. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI153); Psychopatologické sešity sv. 1, 1991, 199 výtisků (správně 500); celý náklad je ručně číslován jako výtisk č. 1, čímž jsme vyšli vstříc těm sběratelům, kterým se podobnou bibliofilii dosud nepodařilo získat; 32 stran.
Přetisky nákladů v rámci „akce 199" apod. byly parodickým příspěvkem k činnosti parlamentu, konkrétně k dosti bizarnímu procesu přijímání tzv. tiskového zákona. Od roku 1993 už vydavatelství náklad uváděný v tiráži striktně dodržuje.
Psychopatologické sešity byly míněny jako knižní happening a jejich grafická úprava tomu odpovídala.


*LA04: Ladislav Klíma – Sus triumfans.
(ISBN 80-7110-031-5), 4. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI154), Psychopatologické sešity sv. 2, 1991, 199 (správně 2000 výtisků), 32 stran,
Ilustrace Václava Holuba pocházejí ze Zdravotnických novin, kde text v roce 1990 poprvé vyšel, a v rámci edice jsou tudíž poněkud neintegrálně zručné.


*LA05: Josef Váchal – Přepěkné čtení o jasnovidném Vavřincovi.
(bez ISBN), Editio Libri redivivi sv. 1, 1991, 260 výtisků (ve skutečnosti více, asi 500), 36 stran (šito sponkami) + oranžová obálka bez chlopní; 50 výtisků s letmo ručně kolorovanými iniciálami, arabsky číslováno fixem za tiráží a šito nití místo sponkami, 5 výtisků (v tiráži chybně uvedeno 10) na papíru namořeném čajem bylo svázáno do desek ze starých knih, ručně kolorováno a římsky číslováno fixem za tiráží.
Arabsky číslované přednostní výtisky byly směšně blbé (a taky jen o pár korun dražší než obyčejné); římsky číslované alespoň legrační, když už ne povedené. Všechny se rozprodaly v krámku Pražské imaginace v Betlémské (později Ztichlá Klika)


*LA06: Josef Váchal – Opata Longina z Tarasconu veyklad krátký o figuře pravé kozla staženého odhalené skrze jeho neřest největší.
(bez ISBN), Editio Libri redivivi sv. 2, 1991; 150 výtisků (ve skutečnosti více, asi 400), 32 stran (šito sponkami) + obálka s chlopněmi ve dvou barevných mutacích; 20 výtisků letmo ručně kolorováno a šito nití místo sponkami.
Po předchozím fiasku s "přednostními výtisky" zde jen špatně kolorovaný titul v několika kouscích; myslím, že se většinou rozdaly.
Tištěno ve stejné tiskárně jako Vavřinec a trpící stejnými neduhy.


*LA07: Ladislav Klíma – Velký román I (Soud Boží).
(ISBN 80-7110-0), 5. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI155), edice Došky sv. 2, 1991, 6000 výtisků, 20 přednostních číslovaných výtisků s leptem Františka Štorma vázáno v černé kůži se zlatým tiskem na deskách a na hřbetu (prodávaly se pouze v kompletu s dalšími dvěma svazky); 192 stran.


*LA08: Ladislav Klíma – Melia.
(ISBN 80-7110-048-X), 6. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI170), Psychopatologické sešity sv. 4, 1991, 199 (správně 2000 výtisků), 32 stran.
Absolutně nejrychleji rozebraný svazek Psychopatologických sešitů - nikdy jsem nepochopil, proč zrovna tenhle, a ne třeba Selen.


*LA09: Ladislav Klíma – Husité.
(ISBN 80-7110-050-1), 7. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI026), Psychopatologické sešity sv. 5, 1991, 199 (správně 2000 výtisků), 32 stran.


*LA10: MUDr. Jan Lukeš – Co byl paxistický puč.
(ISBN 80-7110-065-X) 8. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI194), Psychopatologické sešity sv. 3, 1991, 199 (správně 500 výtisků), 32 stran.


*LA11: Miroslav Kromiš – Cesty z Gagry.
(ISBN 80-7110-058-7), 9. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI184), Psychopatologické sešity sv. 6, 1991, 199 (správně 500 výtisků), 32 stran.


*LA12: Aloe Cucflajšová – Jsem mladá moderní dívka.
(ISBN 80-7110-057-9), 10. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI183), Psychopatologické sešity sv. 7, 1991, 199 (správně 500 výtisků), 32 stran.


*LA13: Ladislav Klíma – Velký román II (Bílá svině).
(ISBN 80-7110-068-4), 11. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI189), Došky sv. 3, 1992, 6000 výtisků, 20 přednostních číslovaných výtisků s leptem Františka Štorma vázáno v černé kůži se zlatým tiskem na deskách a na hřbetu (prodávaly se pouze v kompletu s dalšími dvěma svazky); 216 stran.


*LA14: Ladislav Klíma – Selen.
(ISBN 80-7110-073-0), 12. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI204), Psychopatologické sešity sv. 8, 1992, 199 (správně 1000 výtisků), 32 stran.


*LA15: Klímiana.
(ISBN 80-7110-075-7), 13. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI206), Psychopatologické sešity sv. 10, 1992, 199 (správně 500 výtisků), 32 stran.


*LA16: Ladislav Klíma – Velký román III (Ženy Cesareovy).
(ISBN 80-7110-076-5), 14. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI190), Došky sv., 1992. 6000 výtisků, 20 přednostních číslovaných výtisků s leptem Františka Štorma vázáno v černé kůži se zlatým tiskem na deskách a na hřbetu (prodávaly se pouze v kompletu s dalšími dvěma svazky); 208 stran.


*LA17: Alcantara. Z díla MUDr. J. A. Winna.
(ISBN 80-7110-071-4), 15. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI203), 1992; uspořádal, redigoval a graficky upravil Mirolav Kromiš, předmluva Pavel Tigrid, obálka Václav Dančo; 2000 výtisků, 192 stran.


*LA18: Má první psychopatologická písanka + pouzdro na komplet Psychopatologických sešitů.
(ISBN 80-7110-074-9), 16. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI999), Psychopatologické sešity sv. 9, 1992, 33 výtisků, 32 stran.
Svazek se prodával pouze společně s pouzdrem, buď samostatný, nebo jako komplet všech deseti sešitů v pouzdru.


*LA19: Ladislav Klíma v Psychopatologických sešitech - pouzdro nebo komplet pěti sešitů s pouzdrem.
(bez ISBN), komplet počítán jako 17. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace, 1992, 33 exemplářů.


 LA20: Harry Crasst – Strach nad Albrechtovem.
(ISBN 80-7110-097-8), 18. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI195), edice Došky sv. 1, 1993, 2000 výtisků, 152 stran.
Historii vydání a jeho dalších osudů zmiňuji v rozhovoru pro Tabook, Byla to jediná kniha, kterou jsem nechal tisknout v Opletalce, kde zmršili obálku a vůbec s tím tehdy byly samé potíže, takže když ten hnusný barák po dvaceti letech zbourali, cítil jsem jisté škodolibé zadostiučinění.


*LA21: Ladislav Klíma – Český román.
(ISBN 80-7110-122-2), 19. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI236), edice Došky sv. 5, 1993, 2500 výt, 136 stran.


 *LA22: Ladislav Klíma – O Solovjevově etice.
(ISBN 80-7110-125-7), 20. společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI278), Bibliotheca imaginaria sv. 1, 1993, 2500 výtisků, , z toho 38 přednostních s původním dřevorytem - 10 brožovaných a 28 v černé celokožené vazbě se zlatým tiskem na hřbetu, 152 stran.


*LA23: audiokazeta ke sbírce Hromnišský – Prokletý mráz.
(bez ISBN) mimo edice, 1994, 20 exemplářů, do roku 2000 postupně vyrobeno ještě dalších 10-20 kusů.


*LA24: Dr. František Lexa – Amen-nacht.
(ISBN 80-901741-2-4), 1. společná publikace s nakladatelstvím Půdorys (PU12), Editio Libri redivivi sv. 3, 1994, 1500 výtisků, 60 stran. Dvě barevné mutace obálky.


*LA25: Josef Váchal – Dojemná píseň o jednom poustewníkowi.
(bez ISBN), Editio Libri redivivi sv. 4, 1994, 500 výtisků (ve skutečnosti méně - část nákladu byla zničena při havárii ve skladu), 20 stran.


*LA26: Otakar Zachar – Z dějin spiritismu v minulosti.
(ISBN 80-901741-3-2), 2. společná publikace s nakladatelstvím Půdorys (PU14), Editio Libri redivivi sv. 5, 1994, 1500 výtisků, 110 stran.


*LA27: Paracelsus – Podivuhodné proroctví o papežství.
(ISBN 80-901741-1-6), 3. společná publikace s nakladatelstvím Půdorys (PU13), 1994, 1500 výtisků, 98 stran.
Jediná ze společných publikací, která byla projektem Půdorysu; já ji jen sázel. Důsledkem je, že k ní dnes nemáme valný vztah; k nascanování pro tuto stránku jsem knihu dokonce musel koupit v antikvariátu, protože v archivu žádného z nás nezbyl jediný výtisk.


 *LA28: Josef Váchal – Putování malého elfa.
(ISBN 80-901741-4-0), 4. společná publikace s nakladatelstvím Půdorys (PU15), Editio Libri redivivi sv. 6, 1995, 1500 výtisků, šitá brož, několik výtisků vázáno Vlastimilem Brožem v polokůži s použitím slepotisku štočku ze hřbetu vazby Hruškovy monografie; 52 stran.
Poslední titul, ve kterém bylo použito použito staré logo, vyrobené během pár minut v roce 1990 v primitivním grafickém prográmku dodávaném k myši Genius, Neměl jsem to logo rád, ale dlouho jsem byl líný vyrobit nové (to mi pak dalo naopak práce asi 14 dní, ale zato jsem s výsledkem dodnes vcelku spokojen).


LA 29: František Štorm – Tři lepty k Velkému románu.
(bez ISBN), 1993/1997, obálkové vydání nepoužitých leptů k přednostnímu vydání Velkého románu, cca 30 souborů v jednoduché obálce z obyčejného kancelářského papíru s vročením Praha 1993 + cca 40 výtisků v nové obálce s chlopní, bez letopočtu a se stručnou poznámkou o grafikovi; na několika výtiscích jsou obě obálky.


*LA30: Ladislav Klíma – Kladivo slov.
(bez ISBN), edice Nová bibliofilie sv. 0, 1996, 3 výtisky, 14 stran A3 tištěných po jedné straně papíru a zavěšených v plechové krabici.


*LA31: Ladislav Klíma – Z.
(ISBN 80-7110-169-9), za pietní 21. participace Pražské imaginace (sv. 327), 1997, 1000 výtisků, 208 stran.


*LA32: Car Osten – Torso beznaděje.
úplné znění fragmentu básnické sbírky ze čtyřicátých let (pět básní a obsah)
(bez ISBN) příležitostný tisk k setkání Lukešovců v Litomyšli, červen 1998, 20 číslovaných výtisků, 16 stran (paginované stránky zachovávají číslování rukopisného fragmentu, tedy str. 29-33).


*LA33: Marquis de Sade – Julietta.
(bez ISBN) edice Libri redivivi sv. 7, 1998, 1000 výtisků, 240 stran.


 *LA34: Veliký grimoár s velikým klíčkem Šalamounovým.
(ISBN 80-8601812-1) mimo edice, 5. (a poslední) společná publikace s nakladatelstvím Půdorys (PU 31), 1998, 1000 výtisků, 88 stran.


*LA35: Karel Jaroslav Obrátil: Velký slovník sprostých slov (Kryptadia III).
(bez ISBN) edice Libri redivivi sv. 8, digitálně opravený reprint, 1999, 1000 výtisků + 1. dotisk 1000 výtisků; 2000 2. dotisk 1000 výtisků s vloženou opravenkou (chybou tiskárny je v celém nákladu 2. dotisku zrcadlově otočená strana 247) a sníženou cenou; formát B5, vázáno v černém plátně se zlatým tiskem na hřbetu, dvoubarevná obálka, 316 stran.
2. vydání 2015 (ISBN 978-80-906110-0-9) prakticky identické s prvním (kromě několika drobných aktualizací v ediční poznámce), 1000 výtisků + dotisk 1000 výtisků (pátý tisíc, podzim 2017).
(soupis provedených oprav)


*LA36: Stradomír Hromnišský – Pět básní z pozůstalosti.
(Výbor z nepojmenované sbírky z let 1982-1984 (básně H a M z téže sbírky vyšly ve výboru Prokletý mráz, Pražská imaginace 1994)
K padesátinám Václava Kadlece dne 23. března 2001 vydalo v jediném exempláři vydavatelství Lege artis jako svou 36. publikaci. Ve frontispicu původní vous z pozůstalosti autora. Sazba z písma John Baskerville Střešovické písmolijny Františka Štorma.
(bez ISBN) Příležitostný neprodejný tisk mimo edice. Jediný úplný výtisk na ručním papíře a dva zkušební otisky (A+B) bez frontispicu, předsádek a původní kartonáže. Formát A4, 12 stran.


LA37: Stradomír Hromnišský – Písně pro prasnici.
(bez ISBN) Svinné verše z Roků Prasnice. Vyšlo 2. 2. 2002 jako 2. svazek edice Nová bibliofilie ve 2 nakladatelských (A+B) a 2 x 22 číslovaných výtiscích. Ve frontispicu původní prasnicogram syrového řízku. Obálka z ručního papíru s příměsí prasečích štětin, vyrobeného speciálně pro tuto knihu v papírně Abram Kelly. Součástí publikace je licenční disk s původním písmem Prasnice, jímž jsou vysazeny titulky a který už nebude nikdy žádnou formou distribuován, ani vydavatelem dále používán. Font podle návrhu Stradomíra Hromnišského realizovala Střešovická písmolijna. Text sázen písmem Preissig Antikva. Na starý Losín vytiskli Grégr a syn. Na obálce původní dřevoryt Františka Štorma. Výtisky 2 a 22 z obou sérií měly být vázány do růžové vepřovice s použitím obálkového papíru jako předsádek (nerealizováno).
Přiložený CD-ROM obsahuje kromě fontu Prasnice CE pro PC (kódování Windows, verze TrueType i PostScript) ještě veškeré knižně vydané dílo Stradomíra Hromnišského (v textové, html i pdf podobě) a kompletní stránky LAW ve stavu, v jakém byly dne 2. 2. 2002 v 00:00 hodin.
Mimo uvedený náklad bylo vytištěno 14 neprodejných výtisků, označených jako zkušební. Tento přetisk byl použit jako propagační, recenzní či knihovní exempláře. Zkušební tisky většinou neobsahují CD (a pokud ano, není na něm font Prasnice, jen průvodní informační soubory), frontispic v nich není signován a nejsou opatřeny suchou pečetí vydavatele. Formát A4, 26 stran.


LA38: Clysma 20 litrů - Školníkův byt.
LACD01. Autorské hudební CD-R. Vydáno 33 číslovaných a signovaných exemplářů. Podzim 2005. Druhé vydání stejného nákladu na podzim 2006, Třetí vydání průbežně dopalováno on demand. Podrobnosti zde.


*LA39: Clysma 20 litrů (MMO) - Dlouhá kráva.
LACD02. Autorské hudební CD-R. Vyšlo 22 číslovaných a signovaných exemplářů. Květen 2006. Podrobnosti zde.


*LA40: Clysma 20 litrů (MMO) - Dlouhá kráva De luxe.
LACD02DL. Autorské hudební 2CD-R. Jediné vydání - 11 číslovaných a signovaných exemplářů. Květen 2006.


LA41: Clysma 20 litrů - Čtyři v punku a pes + Umaštěnci se bojej tmy.
LACD03. LACD02. Autorské hudební CD-R. Vyšlo 22 nečíslovaných exemplářů. Září 2008.


LA42: Clysma 20 litrů - Radosti hnití.
LACD04-05. LACD02. Autorské hudební 2CD-R. Vyšlo 33 nečíslovaných exemplářů. Září 2008.


*LA43: Clysma 20 litrů - The Absolutelly Amazing Best Of The Wonderful Miraculous Mišmaš Studio (Rockor).
LACD06-09. Autorské hudební 4CD-R. Vyšlo 6 číslovaných a signovaných exemplářů, z nichž čtyři byly určeny pro prodej. Září 2008.

LA44: Clysma 20 litrů - Nostalgičník.
LACD10. Autorské hudební CD-R. Vyšlo 20 číslovaných a signovaných exemplářů. Září 2008.


*LA45: Muzikantská Liduška.
(bez ISBN) Edice Libri redivivi sv. 9 (v části tiráží chybně uvedeno 8). Faksimile meziválečného pornografického tisku vydaného ve třicátých letech. Ukázka zde. Tištěno knihtiskem z původních autotypických štočků z pozůstalosti M. D. Zelenky. Vyšlo 50 nečíslovaných výtisků; distribuováno pouze přes lege.cz. Volné archy cca A6, 16 stran faksimile + dvojlist s tiráží tištěnou na laserové tiskárně. Vydáno v prosinci 2011; v prodeji od 2. 2. 2012.
Komentář: Tisk se liší od originálu jednak vyšší kvalitou papíru (použita byla silnější matná křída, zatímco Zelenkův byl na tenké lesklé) a jednak barvou tisku (naše vydání je celé tištěno černě, zatímco původní mělo obrázky tónované v různých barvách - červené, modré a hnědé).


LA46: Jan Hýsek - Stopy ducha. Bibliografie neautorských tiskovin s ilustracemi JOSEFA VÁCHALA vydaných česky za jeho života. Se zvláštním přihlédnutím k edicím Josefa Portmana.
(ISBN 978-80-7110-211-3) Edice Pražská imaginace svazek první (a poslední); zároveň 22. a rovněž poslední společná publikace s nakladatelstvím Pražská imaginace (PI371). Praktická příručka pro sběratele a antikváře s ukazatelem aukčních cen a detektorem falzifikátů. Obsahuje kompletní ilustrace z více než tuctu publikací, namnoze dnes téměř nedostupných, včetně všech standardně sázených Portmanových tisků a obrázků dosud nikdy knižně nepublikovaných, faksimilovaných vesměs v originální velikosti. Vyšlo 333 výtisků číslovaných a podepsaných na přiložené záložce z ručního losínského papíru s otiskem původního dřevorytu Josefa Váchala. A5, 144 stran, šitá měkká vazba v přebalu z grafického kartonu Modigliani Camoscio. Vyšlo 5. prosince 2014.
Errata a dodatky zde.


LA47: Karel Jaroslav Obrátil: První Kytice národních prasáren (Kryptadia I).
(ISBN: 978-80-906110-1-6) edice Libri redivivi sv. 10, digitálně opravený reprint vydání z roku 1936, 1000 výtisků. 1. díl Kryptadií (původně ohlášený v roce 1999 pod názvem Velká encyklopecie české erotiky). Formát B5, vázáno v černém plátně se zlatým tiskem na hřbetu, 452 (4+XX+428) stran, dvoubarevná obálka. Vyšlo 27. 6. 2016.


LA48: Karel Jaroslav Obrátil: Druhá Kytice národních prasáren (Kryptadia II).
(ISBN: 978-80-906110-2-3) edice Libri redivivi sv. 11, digitálně opravený reprint vydání z roku 1938, 1000 výtisků. 2. díl Kryptadií. Formát B5, vázáno v černém plátně se zlatým tiskem na hřbetu, 460 stran, dvoubarevná obálka. Vyšlo 12. 6. 2017.


LA49: Jan Hýsek: Obrazový knihopis českých erotic (Kryptadia IV).
(ISBN: 978-80-906110-3-0) 500 výtisků. 4. (nový) díl Kryptadií. Formát B5, vázáno v černém plátně se zlatým tiskem na hřbetu, 336 stran + 8 stran barevné přílohy, přes 200 vybrazení, dvoubarevná obálka. Vyšlo 20. 5. 2020.
Errata a dodatky zde.


LA50: Smilná čítanka Franty Bidla (Kryptadia V).
(ISBN: 978-80-906110-3-0) 500 výtisků. 5. (nový) díl Kryptadií. Formát B5, vázáno v černém plátně se zlatým tiskem na hřbetu, 76 stran. Vyšlo 27. 11. 2023.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA LEGE ARTIS


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW