Karel Marysko
ASPEKTY POVÝTCE KULINÁRNÍ

Topografické informativní marginálie


     pro ty, kteří nebyli ještě obdarováni znamenitostí a ctí tou, na něž ještě nebyla seslána obzvláštní milost ta, to jest, ti, kteří ještě nequasili a nezúčastnili se hodův duchovních i gastronomických se mnou a nemají tudíž vědomí item povědomí ve kterém spaciu země této a locu civity této se ony výše uvedené výtečnosti realisují. Nuže, k domu mému lze se dostati nejlépe helikoptérou, alias vrtulníkem zvanou. Poněvadž však tento transportní, byť ideální, prostředek není obvykle po ruce, nezbývá, než použíti transportního prostředku jiného, po ruce jsoucího, jako jsou: sentinel, parní válec, ředitelný balón, samohyby nájemné či vlastní cirkula neboli kola zvaná, dostavníky, povozy nebo jízda na páteři různých, k tomu účelu pěstovaných obratlovců (slon, velbloud, komoň, osel, člověk atp. ...Nedoporučuje se jízda na krokodýlu, hadu, velrybě...) či dostaviti se na určené místo perpedací. Ovšem, máte-li smysl pro romantiku a k tomu náležitou trpělivost spojenou s odvahou, použijte dopravního prostředku, nabízeného vám hlavním městem Prahou, tramvaj zvaného. Pakliže tak učiníte, doporučuji vyjeti časně zrána, poněvadž jedině tak se dostanete na místo určení v době, kdy "slunce jako unavený poutník za horu zapadá" (Ant. Klášterský, "Básně sebrané a jiné", citováno mnou, K. M.), dostanete-li se tam téhož dne vůbec.
     K salonům mým lze jeti přímo a to tramvají č. 9 a 15, nebo na ně na stanici "Anděl" na Smíchově přestoupit z čísel 4, 5, 12, 16, 18 a 26. Od stanice "U Anděla" je to druhá stanice směrem na Paříž. (S použitím busoly jest to hračka). Přece však několik verb popisu. Jste-li v, nebo přesednete-li na stanici "U Anděla" na Smíchově do tramvaje č. 9 nebo 15, jež se začne kinetizovati, pohlédněte směrem vpravo a spatříte tovární objekt s dvěma komíny při kterémžto vidu zapleše srdce sociologa či historika dělnického hýbání, které v básnicky vzníceném individuu evokují visi dvou prstů, dvou dělnických prstů zdvižených k přísaze i hrozících a proměněných ve dvě hlavně děl, trčících hrozivě proti kněžoursky reakčnímu nebi, neb zde, v bývalé továrně Ringhofer, zrodil se jeden z červánků osvobození od vykořisťování dělného člověka vládnoucí buržoásní třídou až ke dnešku, kdy se za tím účelem vládnoucí třída změnila. Asi po půl minutě kinetisace se dostaneme k místu drahému všemu hudebnictvu. Otočmež hlavu zprava doleva, jak nám velí historický vývoj, popatřmež na Bertramku, kde, jat krásou Prahy, komponoval Mozart svého Dona Giovanniho, dílo to visionářsky pokrokové, poněvadž jím už tenkrát zatratil morbidní, rozkládající se vládnoucí třídu šlechty do pekel a přitakal tak revolučnímu socialismusu. A už tenkrát se tento předvídavý, pokrokový a mírumilovný Němec učil česky (z ruské učebnice) a velice záhy si osvojil slova a rčení jako např.: prdel, hovno, vole, di se vysrat, polip mi prdel a jiné, takže mohl zcela právem prohlásit: "Moji Pražané mi rozumějí."
     Ale to už jsme na první stanici. Majíce stále upřený hled, jak nám velí potřeba, doleva, pokračujeme v opětné transportaci a přijíždíme k dalšímu památnému místu, publiku sepulkrorum locus malostransis, kde našlo odpočinek poslední mnoho vzácných lidí a revolučně uvědomělých, sociálně cítících buržoů. A sem často chodíval k tumulu s ostatky svých zploditelů národní bard, básník socialista, Jan Neruda (kdo by neznal jeho stále aktuelní prosu, již napsal po svém rozchodu s Anežkou Hodinovou, "Kam s ním?"), aby zde sbíral svou sepulcrotumální flóru, hřbitovní kvítí, kterou uvil v líbeznou a revoluční kněhu veršelínů, jež mu vyšla za krutého absolutismusu Joh. Seb. Bacha, jehož jméno se ku podivu dodnes vyskytuje na programech koncertů a pod., aby jí posílil a burcoval a těšil všechny dobré a bodré syny i dcery Čechie. Jen tak, maně, pro naše pionýry, čs. svaz mládeže a i jinak neinformované podotýkám, že mu tato revoluční, burcující kniha vyšla za 14 dnů po dodání rukopisu do redakce. Podivení nad tím vysvětlím, že tehdy se žilo, jak jsem již poznamenal, za krutého absolutismu Bachova a umělec se nemohl těšiti ze svobody poznané nutnosti jako dnes, kdy čeká na vydání své knihy ne dny, ale měsíce, léta, nebo, často, celý život, takže toto čekání ho stále pohání, znova ho cosi nutí a pudí a i jinak inspiruje, takže se toto neustálé čekání stává náplní jeho tvorby a života. A o to byl spisovatel tehdy záměrně ošizen a z toho je patrno, jak rafinovaně byly c. k. úřady utloukány aktivita a tvůrčí elán a i smysl práce umělce.
     Ale to již jsme zastavili na druhé stanici (od Anděla) a my vystoupíme. Přejdeme doleva (a v duchu to přejeme, se zaťatou pěstí, také všemu lidu ve vyspělých kapitalistických státech), kde je na ROHu situována lékárna "U zvonu" (stanice tato se zove U zvonu) a vydáme se směrem odjíždějící tramvaje a míjíme první příjičnou ulici, pojmenovanou po našem uvědomělém klassikovi, illuminátorovi a koloristovi Brožíkovi, jejíž jeden roh zdobí samoobsluha a protější masna a spějeme dále, abychom asi po padesáti krocích dospěli k rozcestí. Hlavní ulice, Prazdrojská, čili Plzeňská zvaná, pokračuje dále v tendenci vzestupné směrem na Paříž, druhá, odbočující v mírném úhlu quasi na Madrid, zove se Starokošířská. Obě pomineme a zahneme v prudkém 90-tistupňovém úhlu do ulice Mahenovy a zde, po pravé straně, "cherchez, pas la femme, mé numero trois", čímž naše pouť za vzděláním i osvěžením končí.


Z pozvánek a jídelních lístků

N E Z A P O M E Ň !
přijít v pátek, 21. listopadu přesně o 18té hodině do komnat prof. Věry Sýkorové,
Praha 5, Košíře, Mahenova 3
a vzíti sebou manželku.
Tento kulinární quas je pořádán na thema:
Kulinární visitace u protinožců.

HOTEL AMBASSADOR – BOMBAY

Bill of fare

Aperitiv: Palmová pálenice Polynesan.
Předkrm: Littles animals from sea of Fiji.
Soup: Extrakt z klokaních ocasů dle receptůry
     vymírajícího australského kmene Pygmejů
     (Afrodisiakum!)
Krmě první: Marinovaná šíje z dinga. Oblíbená krmička
     australských pionýrských rodiček. *)
     (Posiluje virilitu!)
Krmě druhá: Kivi novozélandský na maorské omáčce.
Zákrm : Paštika z ptakoreta, vyrobená přesně dle pokynů
     uprchlých trestanců Waleských z konce 18tého secula.
     (Antisklerotické!)
Pivo plzeňské (zdraví škodlivé).
Vína bílá i rudá,
aqua mineralis,
káva, hovno s muškátem a exodus.
Praha, 21. XI. 1969

*) Marinádu připravil a macerační process provedl sám pan Hrabal.
CARTA DEI CIBI JÍDELNÍ LIST

1. Aperitivo
Grapa, la bevanda nazionale rinfrescante del popolo lavorante italiano nella sua lotta contro gli sfrutatori.

1. Aperitiv
Grapa, posilující nápoj italského pracujícího lidu v jeho boji proti vykořisťovatelům.

2. Antipasto

Wongole di Vesuvio, la leccornia invigoriente dai nocivi el mare, il cibo del povero popolo italiano nella funzione della protesta contro i fabbricanti.

2. Předkrm

Wongole di Vesuvio. Sílící pamlsek z mořské havěti italské chudiny jako protest proti fabrikantům.

3. Minestra

Minestra verdura – il brodo saziante e attivo, che desta l´assalto rivoluzionario dei pastori e contadini contro i latifondisti.

3. Polévka

Minestra verdura – sytící a činorodý vývar, podněcující revoluční údernost pastevců a zemědělců proti latifundistům.

4. Il primo piato

Spaghetti di Napoli. Il prodotto alimentare lievo, che desta la santa cosa del popolo lavorante italiano

4. První chod

Spagetti di Napoli. Lehká potravina, vzněcující svatou věc italského pracujícího lidu

5. Il secondo piato

Il pollo a la Pompeie. Il cibo protestante a rivoluzionario del popolo operaio dell´Italia nella sua lotta contro i padroni

5. Druhý chod

Kuře á la Pompeje. Protestní a revoluční jídlo dělného lidu Itálie v jeho boji proti pánům.

6. Bevande

La birra di Plzen, la bevanda della fratezza del popolo ceco slovacco e degli oppressi sul tutto il mondo (per i nostri soldi). Il vino: Lacrimae Christi, che Gesu Christo ha lacrimato per bene dei tutti gli uomini progressivi su questo e quello mon do (per i suoi soldi). L´aqua minerale: la consolazione dei lavoratori dopo la sua lotta contro gli oppressori (per il culo nudo).

6. Nápoje

Pivo plzeňské, nápoj sbratření lidu československého a utiskovaných na celém světě (za naše prachy). Víno: Lacrimae Christi, které Ježíš Kristus vyslzel pro blaho všech pokrokových lidí na tomto i onom světě (za jejich prachy). Voda minerální: poslední útěcha pracujících po jejich boji proti utlačovatelům (za holou prdel).

7. La leccornia di mezzanotte

La fredda salsiccia di Napoli e formaggio, con che manifesta il popolo creativo italiano il suo amore alla Unione Sovietica, il suo leratore.

7. Půlnoční pochoutka

Neapolská frigidní uzenka a sýr, kterými se vyznává ručně tvořivý lid italský ze své lásky ke svému osvoboditeli Sovětskému Svazu.

8. Il caffe con la pedata nelle uova


8. Káva a kopanec do vajec


Evviva B. Mussolini e J. V. Stalin, i migliori due allievi di V. I. Lenin.


Nechť žijí B. Mussolini a J. V. Stalin, dva nejlepší žáci V. I. Lenina.


S L A V N O S T N Í    D I N E R
pořádaný ku výročí 93. narozenin
L A D I S L A V A    K L Í M Y
za účasti tu i cizozemských předních
vědců, badatelů, expertů a klimologů
dne 17. května 1971
v salónech U Marysků a Sýkorů v Košířích

M E N U

Předkrm, hors d´oeuvre .... synthesa sladkovodních
i slanovodních živočichů
obratlých i bezobratlých
Polévka, consommé ......... z ušlých mušlí.
Pečené, sfumatované kuře.
Poularde sfumato rotie con houby.
Legumes, salados, whiskos, vinos, pivos, desert, extraktos cofeini.

Exodus.

Carolus Mariscos© Věra Sýkorová-Marysková, 1996

Katalog KYTLICE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU