Úvod

Kytlice vznikla v roce 1998 jako reklamní prezentace ukázek z knih nakladatelů tehdejšího Elektronického knihkupectví.

Název nesouvisí naprosto s ničím - šlo o zcela nahodilý verbální automatismus, který nebyl inspirován dokonce ani tím Lamplem; citace Pytliků byla až druhotnou asociací.

Nutno přiznat, že čítárnu jsme v průběhu let dost zanedbávali, a můžeme rovnou slíbit, že lepší už to nebude. Těch pár novinek, které přibyly v tomto tisíciletí, byly většinou věci publikované jen časopisecky nebo samizdatově. Jejichž zařazení bylo produktem okamžitého hnutí mysli, nikoli nějakým promyšleným marketingem.

Nepochybně to tak zůstane i nadále včetně toho, že případné novinky budou ve skutečnosti zas jen čertvě exhumovanými stařinkami.

Novým textům (zejména o knihách) by se měl v budoucnu věnovat Biblog.

říjen 2017
© Lege artis 1998 a 2017

Katalog KYTLICE

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU