Krásné knihy – Otokar Štáfl
(bibliografický soupis)


Vydával Otokar Štáfl v Praze; grafická úprava a výzdoba nakladatel.
Edice krátkodechá a velmi nesourodá, nicméně zcela konzistentně prezentující Šláflovo tehdejší dekorativní pojetí knižní úpravy od skromného drobného tisku (3), přes konvenčnější bibelot s grafikami (1), či mohutný špalík ručního papíru v neortodoxní typografií (4), až po autorovo knižní opus magnum (2). Salome je nejen Štáflovým nejpovedenějším tiskem, ale patrně i nejvýpravnější naší bibliofilií své doby, zejména hovoříme-li o přednostním celokoženém exempláři zdobeném čtyřmi granáty.
Sáňka popisy edice dost odbyl; proti svému zvyku se kupříkladu neobtěžoval zjistit datum vydání tří svazků, v nichž nebylo uvedeno, takže i dnešní ČNB převzala údaje z Nosovského, který u 1. a 2. uvádí rok 1912 (minimálně u 2. chybně) a u 4. má otazník. Hlavním problémem a záhadou pro antikváře a pořadatele aukcí se ovšem stal Sáňkův popis Salome, který striktně uvádí 8 dřevorytů, ač v části, ne-li ve většině nákladu jich bylo jen 6.
Soupis budeme průběžně upřesňovat podle poznatků z aukcí i knihoven sběratelů. Zejména prosíme o informaci případné majitele celokožených vazeb Salome a Davida na výtiscích s číslem vyšším než 30 a samozřejmě Salome s osmi dřevoryty (žádný výtisk s číslem mezi 30 až 70 nebyl po převratu shodou okolností nikdy dražen).1. Karel Hynek Mácha - Obrazy ze života mého.
(1910-1912) 300 výtisků číslovaných černým perem v tiráži. 4 celostránkové dvoubarevné dřevoryty (černá a modrá) + reprodukce kreseb: titulní list opakovaný na protější straně a předsádky (černá a zlatá), titul na přední desce vazby (zlatá) a četné vignety v textu. Text tištěn dvoubarevně, se zlatým odrážkami odstavců a rámečky kolem iniciál. Stran 68. Formát 140x115. Tenký ruční rýhovaný papír bez vodoznaku. Celý náklad vázán v modrém moiré hedvábí s modrou záložkou a kapitálkem, shora zlatá ořízka. (Sáňka 79 - chybně popisuje výzdobu)

2. Oskar Wilde - Salome. Drama o jednom dějství.
(leden 1911; bývá chybně uváděno 1912) 110 výtisků číslovaných v tiráži - černým perem výtisky se šesti dřevoryty (minimálně od čísla 70 výš); červeným perem výtisky s osmi dřevoryty (minimálně prvních 30; ty jsou navíc pod tiráží podepsané Štáflem s vročením 19. 1. 11). 8 nebo 6 vícebarevných celostránkových dřevorytů (ve výtiscích vyšších čísel je jejich řazení trochu odlišné a chybí předposlední dva - na obou Salome s hlavou Jokanaanovou) + reprodukce kreseb: předsádky (černá a červená), rámec kolem titulu opakovaný na protější straně (černá, červená a zlatá) a jednotné rámce kolem všech stran textu (červená a zlatá). Nepaginováno - stran 40 + 6 nebo 8 listů s dřevoryty + předsádky. Formát 270x215, Celý náklad tištěn na velmi kvalitním silném císařském japanu. Různé nakladatelské vazby - celokožená se zlatým tiskem a čtyřmi českými granáty na přední desce (výtisky s osmi dřevoryty), papírová imitace ražené kůže se zlatým tiskem na přední desce a hřbetu (výtisky se šesti dřevoryty). (Sáňka 311 - uvádí chybně celý náklad s 8 dřevoryty; dále přehlédnul tiráž s počtem výtisků a číslováním, takže knihu nesprávně zařadil do oddílu B; zcela chybný je pravděpodobně i jeho údaj o vazbě v modrém hedvábí)

3. Jaroslav Kvapil - Memento.
Únor 1911. 250 výtisků číslovaných černým perem v tiráži. Reprodukce kreseb: předsádky (červená), rámec kolem titulu opakovaný na protější straně, iniciály a četné vignety v textu (vše černě; červené je naopak písmo titulů a iniciál), polep vazby. Nepaginováno - stran 40 + předsádky. Formát 155x115. Tenký ruční rýhovaný papír bez vodoznaku. Patrně celý náklad vázán ve fialovém hedvábí přelepeném na obou deskách ručním "kobercovým" papírem, na přední s černým tiskem, zlatá ořízka ze všech tří stran. (Sáňka 67)

4. Lothar Suchý - David. Drama o třech dějstvích.
(1911-1912) 200 výtisků číslovaných černým perem v tiráži. Reprodukce kreseb: 6 barevných litografií na tenké křídě vlepených do rámečků + perovky: rámec kolem titulu opakovaný na protější straně a předsádky (černá, stříbrná a červená), rámečky kolem obrázků, záhlaví dějství a vignety (černá) a vigneta na vazbě (stříbrná). Texty dialogů tištěny černě, jména postav a režijní pokyny červeně. Nepaginováno - stran 128 + předsádky. Formát 230x180. Silný ruční holand bez vodoznaku. Vazba Karel Just, část nákladu (minimálně 30 výtisků) v pravé kůži (s nesmyslným zasunovacím páskem, který dnes bývá obvykle utržený), nebo v papírové imitaci ražené kůže (s tendencí k odlomení hřbetu, takže plátnem či kůží opravené výtisky občas bývají pokládány za polokožené či poloplátěné) - obě varianty vazby jsou žluté se stříbrným tiskem. (Sáňka 128)© Lege artis, červen 2018


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW