Van Vogt, The Stories Maker      Nakladatelství „A klasik“ opět rozšířilo svou autorskou stáj pro změnu skutečně o jednoho klasika – u nás dosud relativně neexploatovaného Van Vogta. Nesáhlo však po ničem, co by bylo pro klasika klasické (ba ani po žádném z jeho cyklů, což by odpovídalo minulému profilu ANDičního plánu), ale po vcelku okrajovém dílku The Universe Maker, což prý česky znamená Stvořitel světa. I titulek této recenze je jistě možné přeložit jako „stvořitel příběhů“; termín „výrobce“ by však byl spíše na místě – a po přečtení Stvořitele světa dvojnásob.
      Román prezentuje naprosto průměrný výrobek amerického sci-fi průmyslu. Je dostatečně akční a krátký na to, aby nenudil, ale to je také vše, co se o něm dá říci dobrého. Po chvíli čtenáře zamotá do sice neobjevných, ale zato tak sofistikovaných časových smyček, že už ani nelze dekódovat jejich nelogičnosti, a ani krotká pointa nepřinese žádnou katarzi. Jde o rutinní brak, snadno konzumovatelný, který čtenáře nijak nepoznamená – za tři dny zapomene, o čem to bylo; za půl roku, že to vůbec kdy četl. I to je jistě určitá přednost (vlastní však obecně veškeré literatuře tohoto druhu) – od Vogta by však člověk čekal alespoň trochu neotřelejší imaginaci.
      Lze podezřívat překladatelku, že si místy ulehčila práci obvyklým grifem našich překladatelů: čemu nerozumím, to vynechám. Určitá zmatenost knihy (zejména v technických pasážích) by tomuto postupu odpovídala, nicméně může to být i autorova vina. Každopádně redakční zpracování textu je natolik obstojné, že věty nakonec vesměs dávají smysl, a dokonce i množství překlepů, chyb a roztrhaných řádek v textu je výrazně menší, než bývá u Classicu běžné. Nezajímavá obálka opět naprosto nesouvisí s textem, jak se již stalo špatným zvykem našich scifistických nakladatelských domů. Sleeve-note na zadní straně vykazuje takovou stylistickou brilantnost, že pokud jeho autorovi už bylo více než dvanáct, bude pro nakladatelství určitě lepší, když své slohové ambice dále zaměří spíše na vyplňování faktur.
      Jako opravdu průměrná má kniha „průměrné“ tři hvězdičky, ač by jinak zasloužila méně.
(A. E. Van Vogt: Stvořitel světa. Přeložila Blanka Koščová. Obálka Ch. C. F Foss. Praha, AND CLASSIC 1996. 168 s. 79 Kč.)
hodnocení: ***
Úvodní strana SCI-FI KNIHOVNIČKY

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU