Na rozhraní snu a děsu


      Frankensteinovské logo skromného a neobyčejně sympatického nakladatelství AF167 už samo o sobě poskytuje určitou záruku kvality, nicméně v případě Hodgsonova Domu na rozhraní se „áefko“ doslova překonalo. Troufám si tvrdit, že jde o nejobjevnější titul z žánru fantaskní literatury, jaký u nás v posledních letech spočinul na pultech knihkupeckých krámů, byť většina ortodoxních fanů s tímto hodnocením nepochybně souhlasit nebude.
      Wiliam Hope Hodgson je autorem prakticky neznámým nejen u nás, ale i v anglosaských krajích – jen ty nejpodrobnější dějiny literatury registrují okrajový zjev tohoto obskurního klasika; pátrat po něm v Olšově Encyklopedii by bylo naprostou ztrátou času. Narodil se v Essexu v roce 1875 (podle jiných pramenů o dva roky později) jako syn duchovního. Strávil 8 let na moři; třikrát obeplul svět a byl prý dokonce vyznamenán. K psaní se dostal poměrně pozdě a mohl mu věnovat jen 11 let – v roce 1918 padl ve válce. Z jeho díla dnes kromě několika povídek (především The Derelict) bývá oceňován prakticky pouze Dům na rozhraní (The House on the Borderlands, 1908), i když přinejmenším názvy dalších románů (např. The Nightland, The Ghost Pirates) nezní špatně.
      Vlastní příběh Domu na rozhraní je vyprávěn záměrně úsporným, jednoduchým způsobem v podobě již tehdy asi dosti banální, ale dodnes překvapivě účinné: vydavatel (Hodgson) pouze publikuje příběh jiných dvou pánů, kteří hned na úvod objeví v opuštěné, strašidelné ruině tajemný rukopis, celou knihu ho čtou a na konci ho komentují. Síla románu ovšem nespočívá ve formě či zápletce, ale v nesmírné, krystalicky čisté, strhující imaginaci, kterou nehyzdí žádný přiblblý ideový symbolismus ani hledání vyššího smyslu; kniha by si bezesporu zasloužila pozornost surrealistické skupiny. S výjimkou trochu rozvláčnějšího, byť neobyčejně inspirovaného popisu kosmologických vizí se autorovi daří zachovat svižné tempo děje, který jakoby mimoděk postupně navozuje atmosféru nevysvětlitelného (a naštěstí také nikde nevysvětlovaného) děsu podobným způsobem, jakým to později dělával Lovecraft.
      Pokud máte rádi Lovecrafta (ale kupříkladu také Klímovu Slavnou Nemesis či Šimánkův Háj Satirů), určitě nenechte tento titul bez povšimnutí, což by se vzhledem k poměrně hnusnému obalu mohlo snadno stát. To je ovšem také jediná výhrada, kterou lze vůči knize vznést (pomineme-li rozházené spodní okraje stránek – dílem v důsledku běžné omezenosti tiskařů, dílem pro grafikovo přílišné spoléhání na automatické funkce DTP); kvalita překladu, redakce i typografické rutiny vysoce přesahuje běžný průměr.
(William Hope Hodgson: Dům na rozhraní. Přeložili Jana a Jan Jam Oščádalovi. Obálka Karel Soukup. Brno, AF167, 1997. 174 s. 99 Kč)
hodnocení: ******


Úvodní strana SCI-FI KNIHOVNIČKY

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU