Obrazový knihopis českých erotic:
errata, dodatky a neverifikované položky


Errata a doplňky:

str. 48, ř. 4: "a výše se mi objevit nepodařilo." doplnit na: "a výše se mi (kromě novoročenek) objevit nepodařilo."

str. 108, položka 62: za "na celokožených vazbách totéž slepotiskem." doplnit: "Verifikován nečíslovaný brožovaný výtisk (200x120) na similijapanu v obálce z chamois kartonu s modrým tiskem na přední straně (obrázek, který ve všech vázaných výtiscích chybí)."

str. 139, položka 136: za "na křídových přílohách mimo stránkování." doplnit: "Jedná se o velmi nekvalitní reprodukce kompletního souboru světlotisků vydaných v roce 1909 ve Vídni pod názvem Balkangreuel. Autorem, který se skrýval za pseudonymem Archibald Smith, byl rakouský malíř a ilustrátor Gottfried Sieben (1856 – 1918)."

str. 178, položka 240: škrtnout pravděpodobně ("Šest pravděpodobně pornografických linorytů"). Doplnit: "Výtisky na japanu ručně kolorovany. Vigneta na obálce tištěna zlatě." Viz poznámku 1.

str. 180, položka 244: závorku: (uveden jako vydavatel v tiráži neerotického 3. svazku edice Novoluní: Oldřich Audy – Hlas, Brno 1932; 1. svazek se dohledat nepodařilo) nahradit:
(uveden jako vydavatel 1. a 3. svazku edice Novoluní: Otokar Žižka – Elegie a Oldřich Audy – Hlas; oba Brno 1932)

str. 190, položka 272: škrtnout: "které v jediném dostupném exempláři byly z velké části odlepené, takže nelze vyloučit, že další vypadly a chyběly". Dále škrtnout: "Dostupný výtisk byl vázán v modrém plátně se stříbrným tiskem na hřbetu a přední desce; míra pravděpodobnosti, zda jde o vazbu nakladatelskou, je zcela neurčitelná." a nahradit: "Nakladatelské vazby v různobarevném plátně se světle zlatým tiskem na hřbetu a přední desce."

str. 204, položka 308: za "Stran 36" doplnit "(nepaginováno)" a na konci škrtnout "(N)"

str. 296, položka 553: v 5, řádku zdola ve slově "jen" škrtnout "n" (tedy správně: "začátek katalogu je nejen identický")

str. 313, ř. 7: "(existence neověřena)" nahradit "575" (viz níže) a zrušit kursivu;
za ř. 8 doplnit: "8. Můj první hříšek s cikánským děvčetem" viz níže 578


Dodatky:

574. KAINOVO ZNAMENÍ. Pohnutlivá píseň s obrazy dle nátury vyvedenými pro mládenci ale bez pannen. Zpívá se dle noty jak si jí kdo udělá. "V karnevalu čes. mediků 1880." Dvojlist obyčejného papíru 180x110; potištěny jen první tři strany. Kaligrafovaný text (titulní list a dvě strany veršů) reprodukovaný patrně autograficky (šlo o dnes už dávno zapomenutou techniku na rozmnožování rukopisů pomocí primitivní litografie, která tehdy mohla být k dispozici na řadě kateder jako jakýsi předchůdce pozdějších xeroxů). Jde o zatím nejstarší nalezený český hardcore pornografický tisk (začíná: "Za branami Abel ráje / mrdá Thirzu, ženu svou"), nicméně na prvenstvích uváděných v předmluvě to nic nemění - nejde o žádné skutečné knižní vydání, ale spíše o jakýsi ur-samizdat. Nebylo pochyb, že podobná dílka se v 19. století ať už v opisech či nějakou takovouto formou šířila nejen mezi mediky a lékaři, ale i herci či výtvarníky; prostě v sociálních skupinách libujících si v jisté nevázanosti a přitom schopných podobnou tvorbu intelektuálně a technicky produkovat (dojista i včetně občasných obtahů skutečné sazby vyrobených pokoutně tiskárenskými učni či dělníky). Lze se však obávat, že naprostá většina tak starých produktů zhotovovaných v jednotkách či nejvýše pár desítkách kusů se nedochovala už ani v jediném exempláři. Pornografické verše.

575. BRATRÁNEK A JEHO MALÁ SESTŘENICE. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 6. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 16 (nepaginováno) + obálka. Tenký papír; sešit prošitý u hřbetu jednou sponkou, zelená obálka vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

576. KASIUS ROBERT - V PLAMENECH VÁŠNĚ. 1933 nebo dříve (jediný verifikovaný výtisk měl na titulním listu přírůstové razítko 27. XII. 1933). "Majitel tohoto soukromého tisku je povinen, jej před zraky nepovolaných, zvláště mládeže pečlivě střežiti." Čtyři amatérsky působící zvětšeniny pornografických fotografií na lesklých kartonech pohlednicového formátu (cca 130x80) vylepených na přílohách mimo paginaci. Formát 210x140. Stran (2+)+73(+2) + 4 přílohy s ochrannými pauzáky - vakát za třetím titulním listem není počítán do stránkování. Rozmnoženina strojopisu (patrně cyklostyl) na běžný kancelářský papír. Tři pornografické povídky (třetí zoofilní) - za stranou 31 druhý titulní list s názvem: Ferdova ztráta nevinnosti u sestry, za stranou 43 třetí: Milostné strasti Jiřího Bárty.

577. LIDOVÉ PÍSNĚ V MODERNÍM SLOHU. (Snad 1926, nebo dříve.) "Soukromý tisk vytištěný jen pro subskribenty v počtu subskribovaných výtisků." Azurka v tiráži, ale dostupný výtisk nečíslován. Anonymní výzdoba: titulní list s pornografickou symbolikou, tiráž a celostránková citace z Ilji Erenburga jako motto (vše kaligrafováno) + 28 erotických až pornografických perovek parodujících Alše. Formát 150×115. Stran 64 (nepaginováno). Tištěno po jedné straně (poslední list je vakát); jediný arch uprostřed sešitý nití. Slepá obálka v olivově zeleném papíru. Z. uváděl pod stejným názvem jako Šebovo vydání (276), tedy "Písničky" místo "Písně". V tomto vydání navíc 10 obrázků (Žalo děvče, žalo trávu; Prší, prší, jen se leje; Na hrázi nad potokem; A já sám, vždycky sám; Kvete růže, kvete; Měla jsem milého; Koulelo se, koulelo; Vysokej jalovec, vysokej jako já; Proč bychom se netěšili; Za tou naší stodoličkou) a dva naopak chybí (Seděla po borovičkou, plakala, že má maličkou; Šla Nanynka do zelí). Všechny obrázky jsou překreslené, některé kromě písma téměř identicky (shodou okolností kupříkladu zrovna ten, který je v reprodukován v Knihopisu na str. 192), jiné jsou zcela odlišné, případně i s lehce pozměněnými názvy. Kresby jsou obdobně neumělé, v tomto vydání kompozičně lepší a jednotnější, u Šeby naopak kvalitněji reprodukované. Těžko říci, které z vydání je starší; osobně bych tipoval, že tohle, ale jde o čirou dedukci vycházející z faktu, že Šeba ukradl i jiné tituly (kupříkladu viz 493). Obscénní až pornografické obrázky.

578. MŮJ PRVNÍ HŘÍŠEK S CIKÁNSKÝM DĚVČETEM. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 8. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 20 (nepaginováno) + jednostranně potištěný list na křídě (obrázek). Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Na konci (od strany 13) báseň: ŠVÁB A BLECHA. Erotický příběh bouřlivé noci. Pornografická próza a verše.

579. PANNA A HASTRMAN. Titulní list + 29 pornografických obrázků a ručně psaných veršů, Formát 105×75. Stran 30. Prošito sponkou, první list přilepen, slepá obálka z růžového natíraného papíru. Nekvalitní hektografická rozmnoženina neurčitelné reprodukční techniky a stáří. Stejnojmenný soubor 29 anonymních akvarelů byl dražen roků 2020 v Berlíně; šlo o zručně vypracované pornografie, jejichž ženské proporce působí jako poválečný produkt, odhadem nejspíš tak z šedesátých let (podrobnosti na zvláštní stránce); text i základní kompozice jsou prakticky identické s hektografovaným vydáním, pravděpodobně ještě pozdějším. Pornografické obrázky a verše.

580. HRUŠKA E.A. - 10 EROT. EX LIBRIS. 1927. Praha 1927, Hruška. 20 číslovaných výtisků. Titulni dvojlist + 10 zelených kartonů s vylepenými pornografickými linoryty (exlibris J. B. / E. L. A. H. / M. H. / O. H. / R. K. / J. L. (Julius Lébl) / J. N. / B. P. / M. P. / J. R.). Formát 230×165. Tmavomodrá obálka s tištěným titulem. Knihovna Západočeského muzea v Plzni, Sign. 17442.

581. HRUŠKA E.A. - 10 EROT. EX LIBRIS. Praha 1927, Hruška. 15 číslovaných výtisků. Titulni dvojlist + 10 zelených kartonů s vylepenými pornografickými linoryty (exlibris Mirko Gabriel / F. H. / M. H. / Fr. Hořejší / A. Lhoty / Anka O. / V. R. (Viktor Roubal) / Sobald / Fr. Zajíček / J. Ž.). Formát 235×160. Tmavomodrá obálka s tištěným titulem. Knihovna Západočeského muzea v Plzni, Sign. 17441.


Neverifikované položky:

ANIČČINY HRY LÁSKY S GUSTAVEM A KARLEM. 55 str., 2 il.; hektografováno (Z)
BERAN JARO - EX LIBRIS EROTICIS. 7 dřevorytů v pův. obálce. 225 x 155 (Z)
BOSTON HARRY - DŮM ROZKOŠE. 1927 (Z)
BRATR A SESTRA. Venus sv. 13 ( Frenzel)
BROŽ LEO - EROTICKÉ EX LIBRIS. 12 lino 1925, 30 výt. (Z)
BROŽ LEO - EX LIBRIS EROTICIS. 12 zinků + lino 1927 (Z)
ČERTOVINY, též jako ĎÁBEL NA ZEMI. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
DOBRODRUŽSTVÍ V BORDELU. Hektografované kresby a verše. (R)
DVĚ SESTRY. Venus sv. 11-12 (Z)
ETELKA Z BUDAPEŠTU VYPRÁVÍ. 21 listů; hektografováno (Z)
FLEISSIG VÍTĚZSLAV - EX LIBRIS EROTICIS. 6 linorytů. 1929 (V)
HLOUPÝ MICHL. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
HOFBAUER - CYKLUS NÁVRHŮ NA EROTICKÁ EX LIBRIS, dřevoryty (V)
HRUŠKA A. E. - LINOLEA. 10 ručně kolorovaných linoleí, 1927 (R)
HRUŠKA A. E. - RÁJ. 15 výt.. 10 grafik, 1927 (R)
JÁ SU DROTAR OD TRENČÍNA. Hektografováno. 12 str. (R)
JAK JEPTIŠKY VYHÁNĚLY ČERTA Z TĚLA. Hektografováno, 12 obrázků s verši. (R)
JAPONSKÉ EROTICKÉ ALBUM. Fotoreprodukce, 14 listů. 1929 (V)
JÍZDA PÁNŮ VE 20, 30, 40, 50, 60 A 70 LETECH. Hektografováno 6 obrázků. (R)
JULIE Z KLÁŠTERA. MEMOÁRY SLEČNY JULIE V. 22 str. (Z)
K. J. (Konůpek) - BIBLIA EROTICA, 14 fotografií kreseb, 1940, 10 výt, (G109)
LIBERTINSKÁ POESIE. Vydání 1928. (V)
LOUYS PIERRE - NOC HŘÍCHU. 60 výtisků, draženo u Bačkovského (Z)
M. (MÖRDA) DEVENSHOVEN: KÁŤA, Hektografováno, 48 str. (Z)
MALÝ PAVEL - PÁTÝ SOUBOR EX LIBRIS EROTICIS. 7 výt. 10 listů (Z)
MOT FINA - MÉ TĚLO, MÉ ZBOŽÍ. 1932 (Z)
NABÍDKA. ODPOVĚĎ A J. Erotická knihovna sv. 7 (Z)
O POTULNÉM PĚVCI. Pohádka pro dospělé. 34 str. (V)
PAN FARÁŘ A JEHO OVEČKY. Hektografováno. (R)
PIAN ALESSANDRO DE - LE CIRQUE. 10 originales en léuforte. 25 exemplářů. (R)
POVÍDÁNÍ A DÍVÁNÍ NA TO PĚKNÉ MILOVÁNÍ. Hektografováno. (R)
PŘEROVSKÝ KAREL - BILITIN DEN. 6 leptů. Hodonín 1931, Štanglerová, 55 výt.
PŘÍBĚH KRÁSNÉ JULIE, 18 listů; hektografováno (Z)
RADIO. Hektografované obrázky s vysvětlujícím textem. (R)
SÁRA V LÁZNÍCH PODĚBRADECH. též: PRO PÁNY. Hektografováno, 12 str. (R)
SBÍRKA ROZMARNÝCH ANEKDOT. Hektografováno. (R)
SITUAČNÍ PLÁN PRAHY PRO PÁNY. Hektografováno. (R)
SO K. - EROTICON. 9 mědirytin, bližší údaje nezjištěny, nabízel Zink v r. 1937 (Z)
STRÁŽNÍK DBALÝ ZÁKONA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
SVATEBNÍ NOC, DIVADLO V PŘÍRODĚ. 17 str., hektografováno (Z)
ŠTIKA JAROSLAV - LÁSKA. 7 leptů, soukr, tisk, 3 výt. (Z)
TÝDEN PO SVATBĚ. Erotická knihovna sv. 6 (Z)
UZELAC MILIVOJ - CYKLUS ŠESTI EROTICKÝCH LINEORYTŮ. 15x12 (Z)
VÁCLAV TOPOLSKÝ - PANÍ EVIČKA, 18 str., hektografováno (Z)
VESELÁ VDOVA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
Z MEMOIRŮ STARÉHO LÉKAŘE. Venus sv. 7 (V)

Vysvětlivky:

V okamžiku vydání Knihopisu zde bylo 49 neverifikovaných položek, u nichž se nepodařilo ověřit:
a) zda vůbec existují, nebo zda nejde o jen o omyl, chybu v názvu (zejména u hektografovaných polosamizdatů z Roubalových ročenek), či o nahlášený, ale nakonec nevydaný titul;
b) zda jde o tisky nebo rozmnoženiny, nikoli třeba jen o strojopis, rukopis či originální kresby;
c) zda obsahově jde vůbec o pornografie či erotické bibliofilie;
d) nebo jsem je prostě jen neměl v ruce.
Zdrojem údajů byly zejména Roubalovy ročenky (R), Zatloukalův soupis (Z) a různé letáky, inzeráty apod. (V).
Během dalších let se budou tyto položky po ověření a popsání přesunovat do Dodatků, nebo budou odstraněny, pokud nesplní kriteria zařazení.


Poznámky:

1. Draženo 15. 3. 2020 v 86. aukci firmy Antik Mašek. Údaje u položky doplněny podle popisu a fotografií draženého exempláře; knihu jsem bohužel stále v ruce neměl.


_______________________


Errata a dodatky v PDF formátu k vytištění a vložení do knihy budou doplněny, až se dodatků nashromáždí aspoň deset.

_______________________


Za opravy a dodatky vřele děkujeme:

Pavlu Řihánkovi;
Mgr. Michalu Jarešovi, Ph.D.;
Petru Uličnému;
doc. PhDr. PaedDr. Kamilu Janišovi, CSc.

Poslední úpravy: 9. ledna 2022


Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW