Obrazový knihopis českých erotic:
errata, dodatky a neverifikované položky


NOVINKA KE STAŽENÍ

Errata a dodatky v PDF formátu k vytištění a vložení do knihy.

(podrobností na konci stránky)

Errata a doplňky:

str. 48, ř. 4: „a výše se mi objevit nepodařilo.“ doplnit na: „a výše se mi (kromě novoročenek) objevit nepodařilo.“

str. 106, položka 56: za „A. BEARDSLEY / LYSISTRATA“ doplnit: „; verifikována poloplátěná varianta vazby se zlatým tiskem ze stejné sazby na fialový papír (o něco světlejší než modrý na celopapírové) se hřbetem a nárožníky z režného plátna“.

str. 108, položka 62: za „na celokožených vazbách totéž slepotiskem.“ doplnit: „Verifikován nečíslovaný brožovaný výtisk (200x120) na similijapanu v obálce z chamois kartonu s modrým tiskem na přední straně (obrázek, který ve všech vázaných výtiscích chybí).“

str. 123. položka 95: škrtnout "takže je možné, že se dochovala i část necenzurovaných výtisků.". Nad tím za "(celkem v rozsahu cca dvou a půl tiskových stran)" doplnit "; existují ale i výtisky necenzurované (verifikováno)".

str. 138, položka 133, řádek 14: za "list dvoubarevně" doplnit "; několik výtisků (verifikovány 3 a 4) vázáno do rudé kůže se slepotiskovým ornamentem na předsádce, ozdobnými vazy a zlatým titulem s ornamenty na hřbetu a se zlatým šrafováním na hranách desek."

str. 139, položka 136: za „na křídových přílohách mimo stránkování.“ doplnit: „Jedná se o velmi nekvalitní reprodukce kompletního souboru světlotisků vydaných v roce 1909 ve Vídni pod názvem Balkangreuel. Autorem, který se skrýval za pseudonymem Archibald Smith, byl rakouský malíř a ilustrátor Gottfried Sieben (1856 – 1918).“

str. 151, celou položku 166 nahradit tímto zněním:
166. GRAMMONT – LISTY EDMONDA DE GRAMMONT PANÍ VÉVODKYNI DE RICHELIEV. (Praha 1931–1932, Stanislav Neumann; na prospektu uváděno jako V. svazek III. řady Knížek pro potěšení.) „Těchto dvanáct listů markýze de Grammont paní vévodkyni de Richelieu vydaných pro úzký kruh přátel a sběratelů, vyšlo 50 číslovaných výtisků I. - L. a 5 neprodejných výtisků A - F na Eggerthově papíru s pérokresbami E. R. V Praze 1931-1932.“ Číslováno za tisku pod tiráží (někde vtištěno i jméno majitele), kromě 55 výtisků uvedených v tiráži vyšlo ještě deset přetištěných, z nichž 5 na obyčejném papíru, zbylé na Eggerthu. Překlad, úprava a sazba Jaroslav Picka, tisk Viktor Roubal. Pornografické perovky Emil Rabenstein: titulní dvojlist s ručně kolorovanými jmény (jméno Richeliev zde psáno s V; v tiráži správně s U) + 12 titulních na začátku každého dopisu s ručně kolorovaným textem „List 1“ až „List 12“ + 12 malých, červeně tištěných v záhlavích všech stran (u každého dopisu jiné). Formát 135×90. Nepaginováno, stran dle Sáňky chybně 310 (je možné, že počítal část dvojlistů předsádek umístěných mezi svazky, ale i pak by součet musel být 308 nebo 312), jediný verifikovaný kompletní výtisk A v Bradáčově polokožené vazbě svazky předsádkami oddělené nemá a čítá celkem 284 stran (jednotlivé svazky = Listy dále jako Lxx): (6) + 4 (titulní dvojlist) / 14 (L1) / 21+3 (L2) / 19+1 (L3) / 20 (L4) / 19+1 (L5) / 15+1 (L6) / 15 + 1 (L7) / 27+1 (L8) / 28 (L9) / 30+2 (L10) / 24 (L11) / 21+3 (L12) / 2 (tiráž) + (6). Vyšlo pravděpodobně jako 12 svazků (některé tenčí Listy ale mohly vyjít po dvou v jednom svazku; pokud ano, tak to byly 1+2 a 6+7) tištěných dvoubarevně na tenkém ručním Eggerthu ve slepých obálkách z mořeného nebo barevného ručního či grafického kartonu, každý měl vlastní předsádky z Eggerthu. Podle prospektu měla být tiráž s číslem výtisku a jménem majitele připojena k poslednímu svazku „spolu s koženým pouzdrem, jež bude expedováno za výrobní cenu“. Grimm neměl v ruce vůbec. Pornografická próza. Jiný překlad než v předchozí položce. (S 3198, G 59)

str. 154, položka 177, za „6. Pickovo vydání.“ doplnit: „(Vydáno 15 výtisků.) Na titulním listu dole vytištěno Rytina Cyrila Boudy, jinak zcela bez údajů.“.

str. 172, položka 221, škrtnout „podle prominující struktury tisku spíše však původní lepty“ a nahradit: „spíše však litografie“.

str. 178, položka 240: škrtnout pravděpodobně („Šest pravděpodobně pornografických linorytů“). Doplnit: „Výtisky na japanu ručně kolorovany. Vigneta na obálce tištěna zlatě.“ Viz poznámku 1.

str. 180, položka 244: škrtnout:: papíru. Vydal snad Jan Jelínek (uveden jako vydavatel v tiráži neerotického 3. svazku edice Novoluní: Oldřich Audy – Hlas, Brno 1932; 1. svazek se dohledat nepodařilo); podle NK však vydal Kadlec nákladem vlastním.
a nahradit:
papíru, přednostní na silnějším chamois similijapanu. Vydavatel a redaktor Jan Jelínek (Brno 16, Husova 45; od černa 1932 Německé 64) je uveden pouze v přiloženém subskribčním letáku na následující 3. svazek edice: Oldřich Audy – Hlas; prvním svazkem byly Žižkovy Elegie (vše neerotické, Brno 1932). Tamtéž slibováno, že "nové verše F. Halase a prosa J. V. Plevy vyjdou až po prázdninách". Pravděpodobně se jedná o téhož editora, který v 40. a 50. letech vydal v Sněžném na Moravě respektive Frenštátu pod Radhoštěm spoustu drobných malotirážních tisků na pomezí bibliofilie a samizdatu. NK chybně uvádí, že vydal Kadlec nákladem vlastním.

str. 190, položka 272: škrtnout: „které v jediném dostupném exempláři byly z velké části odlepené, takže nelze vyloučit, že další vypadly a chyběly“. Dále škrtnout: „Dostupný výtisk byl vázán v modrém plátně se stříbrným tiskem na hřbetu a přední desce; míra pravděpodobnosti, zda jde o vazbu nakladatelskou, je zcela neurčitelná.“ a nahradit: “Nakladatelské vazby v různobarevném plátně se světle zlatým tiskem na hřbetu a přední desce.“

str. 204, položka 308: za „Stran 36“ doplnit „(nepaginováno)“ a na konci škrtnout „(N)“

str. 214, položka 334, třetí řádek zdola: místo „obálka neverifikována“ doplnit „obálka ze světle červeného tenkého kartonu s černým tiskem (jen název)“

str. 215, položka 336: „dostupný exemplář nečíslován“ nahradit „dostupné exempláře nečíslovány“; dále „dostupný exemplář vázán v červeném plátně s tiskem na hřbetu a přední desce (působí dojmem vazby nakladatelské, ale neověřeno).“ nahradit „nakladatelská vazba v červeném plátně s černým a zlatým tiskem na hřbetu a přední desce.“

str. 220, položka 353, za „neudaná část nákladu kolorována“ doplnit „(verifikováno pět přednostních výtisků z nichž tři s číslem pod 10 a dva pod 20 s třemi kolorovanými obrázky u všech výtisků stejnými - frontispic + na str. 23 a 53; kompletně kolorované výtisky pravděpodobně nebyly vydány; může samozřejmě existovat nějaký později Štyrským individuálně dokolorovaný, ale bez jasného rodokmenu by bylo na místě podezření, že jde o falsum)“ + za „Obálka z růžového“ doplnit „(u přednostních bílého)“

str. 242, položka 408: před "Formát 295×230." vložit: "Papír vlepovaných obrázků má tendenci k oxidaci, takže zejména ve výtiscích na japanu se na jeho okrajích objevují tmavší, někdy opalescentní mapy (pravděpodobně i podle podmínek skladování)." a na konci před "Pornografická hra." vložit: "Část výtisků (na japanu i na holandu) je svázaná do nakladatelské polopergamenové vazby (bez tisku na hřbetu) potažené papírem natíraným bronzem, na přední desce se stejnou vignetou, jaká je na brožovaných výtiscích, tištěnou červeně a zlatě; ochranné pouzdro vazby je tmavě červené."

str. 270-271, celou položku 484 nahradit tímto zněním:
484. SINISTRARI D´AMENO R. P. – POJEDNÁNÍ O SODOMII, V NĚMŽ JE VYLOŽENO NOVÉ UČENÍ O ROZDÍLU MEZI SODOMIÍ ŽEN A TRIBADISMEM. De sodomia tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia foeminarum a Tribadismo distinta. Romae MCMCCLIV. Praha 1929, (Picka). Dvě verze tiráže: "Tuto knihu jsem přeložil, vytiskl a vydal jako soukromý neprodejný tisk v patnácti výtiscích. Jaroslav Picka." a "Soukromý tisk v padesáti číslovaných exemplářích." Celkový náklad byl tedy 65 výtisků, které jsou kromě tiráže zcela identické. Číslováno černým perem pod tiráží. Ve frontispicu pornografický dřevoryt Karla Votlučky. Formát 140×95. Stran 2 + 27 + 3 (+6). Silný ruční Eggerth, slepá obálka z červeného papíru. Grimm ani Roubal padesátivýtiskovou verzi nezaznamenali. Bizarní klerikální „sexuologie“. (S 2014, G 13)

str. 276, celou položku 499 nahradit tímto zněním:
499. SVATEBNÍ KOŠILE. Praha 1927, Roubal a Hruška. „Tato báseň, jejímž autorem jest J. V. byla vydána ve dvaceti číslovaných výtiscích pro sběratele kuriosní erotiky jako soukromý tisk.“ Číslováno modrou pastelkou pod tiráží. Výzdoba E. A. Hruška – 2 pornografické linorytové vignety, titulní (lebka s penisem trčícím z očního důlku) opakovaná na obálce. Formát 140×105. Stran 20 (nepaginováno). 20 výtisků na různém papíru, hlavně domácí imitace japanu, obálka na tenkém modrém Eggerthu. Dle Sáňky sázel a tiskl Roubal na Hruškově velotypu; Hruška se prý k tisku nechtěl znát. Roubal: „Parodie Erbenovy balady. Je prý pseudo dílem Jar. Vrchlického. 20 čísl. výtisků a 3 neprodejné. 2 linoryty vyzdobil, vytiskl a vydal Em. Al. Hruška. 20 str. – Kč 80. Praha 1927“ Sáňkovy údaje z kartičky v pozůstalosti (do tištěného soupisu titul nakonec nezařadil). Podle všeho první vydání. Jeví se vcelku pravděpodobné, že autorem textu (a podvrhu s jeho připsáním „J.V.“), byl sám Hruška. Pornografické verše.

str. 287, položka 531: za „(obrázek z titulního listu);“ doplnit: „některé obálky tištěny na silném bílém ručním kartonu (mohou existovat i jiné varianty papíru);“ a za „se stejným obrázkem“ vložit „(stejně jako na obálkách tištěn různými barvami, někdy navíc s přídanou druhou barvou)“

str. 288, položka 534: v 5. řádku za „zbytek na Ullersdorfu“, doplnit: „; verifikován výtisk č. II na silném rýhovaném ručním papíru bez vodoznaku s ručně kolorovanými Ilustracemi“ a v řádku 8 za „imitujícího plátno“ doplnit „(na výtisku č. II z téhož raženého chamois kartonu, jaký se používal na obálkách KHLK)“

str. 296, položka 553: v 5. řádku zdola ve slově „jen“ škrtnout „n“ (tedy správně: „začátek katalogu je nejen identický“)

str. 296, položku 555 opravit na toto znění:
555.VZPOMÍNKY Z MLÁDÍ I + II. Edice Venus sv. 9–10 (dva svazky). V každém jedna anonymní pornografická perovka. Formát 145×95. Stran 2x16; paginováno: (4+) 169–180 a (4+) 185–196. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v nazelenalé obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografické povídky (text nemá nic společného s předchozí položkou), za nimi ve svazku 9 od str. 177 pornografická báseň Julčiny smyslné chvíle a ve svazku 10 od str. 194 skatologická báseň Balada filosofická (což je verze básně Hovno pod jiným názvem).

str. 311, za řádek:
28. Rémy de Gourmont – Ona má tělo (1937) G96 / 16
vložit řádek
34. J. K. - Biblia erotica (1940) G109 / 582

str. 313 - soupis edice VENUS opravit na toto znění:
1. Ze zápisníku starého hříšníka 568
2. Stará přítelkyně 491
3.–4. Martino vychování 308
5. Rytíř Smil 460
6. Bratránek a jeho malá sestřenice 575
7. Z memoirů starého lékaře (existence neověřena)
8. Můj první hříšek s cikánským děvčetem 578
9.–10. Vzpomínky z mládí (2 sv.) 555
11.–12. Dvě sestry (existence neověřena)
13. Bratr a sestra 584
14. Eros v lázni 128
15.–16. Týden po svatbě 585
17. Trampoty Dona Páčury 586


Dodatky:

574. KAINOVO ZNAMENÍ. Pohnutlivá píseň s obrazy dle nátury vyvedenými pro mládenci ale bez pannen. Zpívá se dle noty jak si jí kdo udělá. "V karnevalu čes. mediků 1880." Dvojlist obyčejného papíru 180x110; potištěny jen první tři strany. Kaligrafovaný text (titulní list a dvě strany veršů) reprodukovaný patrně autograficky (šlo o dnes už dávno zapomenutou techniku na rozmnožování rukopisů pomocí primitivní litografie, která tehdy mohla být k dispozici na řadě kateder jako jakýsi předchůdce pozdějších xeroxů). Jde o zatím nejstarší nalezený český hardcore pornografický tisk (začíná: "Za branami Abel ráje / mrdá Thirzu, ženu svou"), nicméně na prvenstvích uváděných v předmluvě to nic nemění - nejde o žádné skutečné knižní vydání, ale spíše o jakýsi ur-samizdat. Nebylo pochyb, že podobná dílka se v 19. století ať už v opisech či nějakou takovouto formou šířila nejen mezi mediky a lékaři, ale i herci či výtvarníky; prostě v sociálních skupinách libujících si v jisté nevázanosti a přitom schopných podobnou tvorbu intelektuálně a technicky produkovat (dojista i včetně občasných obtahů skutečné sazby vyrobených pokoutně tiskárenskými učni či dělníky). Lze se však obávat, že naprostá většina tak starých produktů zhotovovaných v jednotkách či nejvýše pár desítkách kusů se nedochovala už ani v jediném exempláři. Pornografické verše.

575. BRATRÁNEK A JEHO MALÁ SESTŘENICE. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 6. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 16 (nepaginováno) + obálka. Tenký papír; sešit prošitý u hřbetu jednou sponkou, zelená obálka vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

576. KASIUS ROBERT - V PLAMENECH VÁŠNĚ. 1933 nebo dříve (jediný verifikovaný výtisk měl na titulním listu přírůstové razítko 27. XII. 1933). "Majitel tohoto soukromého tisku je povinen, jej před zraky nepovolaných, zvláště mládeže pečlivě střežiti." Čtyři amatérsky působící zvětšeniny pornografických fotografií na lesklých kartonech pohlednicového formátu (cca 130x80) vylepených na přílohách mimo paginaci. Formát 210x140. Stran (2+)+73(+2) + 4 přílohy s ochrannými pauzáky - vakát za třetím titulním listem není počítán do stránkování. Rozmnoženina strojopisu (patrně cyklostyl) na běžný kancelářský papír. Tři pornografické povídky (třetí zoofilní) - za stranou 31 druhý titulní list s názvem: Ferdova ztráta nevinnosti u sestry, za stranou 43 třetí: Milostné strasti Jiřího Bárty.

577. LIDOVÉ PÍSNĚ V MODERNÍM SLOHU. (Snad 1926, nebo dříve.) "Soukromý tisk vytištěný jen pro subskribenty v počtu subskribovaných výtisků." Azurka v tiráži, ale dostupný výtisk nečíslován. Anonymní výzdoba: titulní list s pornografickou symbolikou, tiráž a celostránková citace z Ilji Erenburga jako motto (vše kaligrafováno) + 28 erotických až pornografických perovek parodujících Alše. Formát 150×115. Stran 64 (nepaginováno). Tištěno po jedné straně (poslední list je vakát); jediný arch uprostřed sešitý nití. Slepá obálka v olivově zeleném papíru. Z. uváděl pod stejným názvem jako Šebovo vydání (276), tedy "Písničky" místo "Písně". V tomto vydání navíc 10 obrázků (Žalo děvče, žalo trávu; Prší, prší, jen se leje; Na hrázi nad potokem; A já sám, vždycky sám; Kvete růže, kvete; Měla jsem milého; Koulelo se, koulelo; Vysokej jalovec, vysokej jako já; Proč bychom se netěšili; Za tou naší stodoličkou) a dva naopak chybí (Seděla po borovičkou, plakala, že má maličkou; Šla Nanynka do zelí). Všechny obrázky jsou překreslené, některé kromě písma téměř identicky (shodou okolností kupříkladu zrovna ten, který je v reprodukován v Knihopisu na str. 192), jiné jsou zcela odlišné, případně i s lehce pozměněnými názvy. Kresby jsou obdobně neumělé, v tomto vydání kompozičně lepší a jednotnější, u Šeby naopak kvalitněji reprodukované. Těžko říci, které z vydání je starší; osobně bych tipoval, že tohle, ale jde o čirou dedukci vycházející z faktu, že Šeba ukradl i jiné tituly (kupříkladu viz 493). Obscénní až pornografické obrázky.

578. MŮJ PRVNÍ HŘÍŠEK S CIKÁNSKÝM DĚVČETEM. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 8. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 20 (nepaginováno) + jednostranně potištěný list na křídě (obrázek). Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Na konci (od strany 13) báseň: ŠVÁB A BLECHA. Erotický příběh bouřlivé noci. Pornografická próza a verše.

579. PANNA A HASTRMAN. Titulní list + 29 pornografických obrázků a ručně psaných veršů, Formát 105×75. Stran 30. Prošito sponkou, první list přilepen, slepá obálka z růžového natíraného papíru. Nekvalitní hektografická rozmnoženina neurčitelné reprodukční techniky a stáří. Stejnojmenný soubor 29 anonymních akvarelů byl dražen roků 2020 v Berlíně; šlo o zručně vypracované pornografie, jejichž ženské proporce působí spíše jako poválečný produkt (podrobnosti na zvláštní stránce - verifikováno též jako sada 30 nepříliš kvalitních fotokopií na polomatných fotopapírech 140x90); text i základní kompozice jsou prakticky identické s hektografovaným vydáním, pravděpodobně ještě pozdějším. Pornografické obrázky a verše.

580. HRUŠKA E. A. - 10 EROT. EX LIBRIS. 1927. Praha 1927, Hruška. 20 číslovaných výtisků. Titulni dvojlist + 10 zelených kartonů s vylepenými pornografickými linoryty (exlibris J. B. / E. L. A. H. / M. H. / O. H. / R. K. / J. L. (Julius Lébl) / J. N. / B. P. / M. P. / J. R.). Formát 230×165. Tmavomodrá obálka s tištěným titulem. Knihovna Západočeského muzea v Plzni, Sign. 17442.

581. HRUŠKA E. A. - 10 EROT. EX LIBRIS. Praha 1927, Hruška. 15 číslovaných výtisků. Titulni dvojlist + 10 zelených kartonů s vylepenými pornografickými linoryty (exlibris Mirko Gabriel / F. H. / M. H. / Fr. Hořejší / A. Lhoty / Anka O. / V. R. (Viktor Roubal) / Sobald / Fr. Zajíček / J. Ž.). Formát 235×160. Tmavomodrá obálka s tištěným titulem. Knihovna Západočeského muzea v Plzni, Sign. 17441.

582. K. J. - BIBLIA EROTICA. (Praha 1940, Picka.) 14 fotografických reprodukcí z části erotických až pornografických kreseb Jana Konůpka. Bylo vydáno 10 souborů. Titulní list (dle Grimma na šedém dílovém papíru) v jediném verifikovaném, jinak dobře zachovalém souboru chyběl. Obrázky na silných matných fotopapírech 180x130, důkladně přilepených do paspart 295x210 za světle okrového (Grimm uvádí zeleného) přírodního kartonu (přeložené neslepené dvojlisty) ve slepé obálce z tmavošedého kartonu vpravo s chlopní, vlevo se 4cm klopou. Kresby z let 1935-1936 nepochybně vznikly při výzdobě monumentální Pickovy Bible, v níž nakonec vyšla je menší část Konůpkových obrázků vybraných "z mnohonásobného počtu hotových". Ani nejexplicitnější z nich tedy nebyly zamýšleny a pojednány jako klasický hardcore; čtyři jsou zcela neerotické (dostaveníčka), na čtyřech jsou souložící páry (na dvou z nich ale oblečené), zbylých šest postelových scén obsahuje ženské akty (ve dvou případech s velmi explicitně exponovanou genitální oblastí, což je asi jediné, co by majitele Bible mohlo opravdu pohoršit). Erotické až pornografické obrázky. (G109)

583. MALÝ PAVEL F. - DRUHÝ SOUBOR EXLIBRIS - EROTICIS. 14 listů z r. 1934. Praha. Čtrnáct pornografických suchých jehel. Náklad není znám; na prvním listu verifikovaného výtisku je číslo IV B. Vloženo do obálky z šedého papíru (235+170) s ručně kaligrafovaným názvem. Grafiky různých formátů desek i papirů tištěny na silných grafických kartonech; 10 listů vylepeno na modrošedých podložkách 225x160, zbylé 4 volně ložené. Soubor tedy zjevně původně obsahoval (či měl obsahovat) tradičnějších 10 exlibris; zbylé čtyři byly doplněny později a velmi pravděpodobně jen k části výtisků (ostatně čtrnáctý list je datován 1938,všechny zbylé 1934); vzhledem k ručně psané obálce mohou existovat různé individuálně vyrobené varianty počtu listů. Autor vydal nejméně sedm souborů exlibris z nichž jediný další zjištěný, který nesl predikát "eroticis" byl soubor třetí, vydražený v roce 1994 na 13. Proškově aukci (dle Vejrážkova UAC): "TŘETÍ SOUBOR EX LIBRIS (EROTICIS). 10 listů z r. 1934. Suché jehly pointe séche. Praha, b. d. 10 exlibris nalep. na kart. (vše sign). Volné listy v OPp. ob. Připojeno 6 volných erotických exlibris (suché jehly) téhož autora (vše sign.) . Celkem 16 listů." za vyvolávací cenu 1200 Kč. Soubory čtvrtý, šestý i sedmý byly neerotické (vždy po 12 listech), údaje o zbylých se zatím nepodařilo dohledat. Pornografické obrázky.

584. BRATR A SESTRA. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 12. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 15+1. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

585. TÝDEN PO SVATBĚ. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 15-16. Dvě anonymní pornografické autotypie. Formát 145×95. Stran 32 (stránkováno (4)+37-64. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

586. TRAMPOTY DONA PÁČURY. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 17. Dvě anonymní pornografické autotypie. Formát 145×95. Stran 16 (stránkováno (4)+69-90. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

587. KYTICE SPROSTONÁRODNÍCH PÍSNÍ. 1. sešit. (existence dalších neverifikována) Tiráž na zadní straně formou tabulky: "sebral: Nějakej sprosťák / název díla: Kytice sproston. písní / Sborník lidové poesie / kresby: 2 ak. mal. zvučných jmen / obálka: jednoho z nich / vydal: Bří. Teplí / roku: 1945 / v edici: "Čistému vše čisté" / vytiskl: "Pornotisk" / vydání prvé". 18 pornografických perovek s kaligrafovaným verši + erotická kresba na obálce a kaligrafovaná tiráž. Formát 160x135. Stran 36 + obálka. Hnědě tištěná rozmnoženina v obálce z boku prošité dvěma sponkami, vše na běžném kancelářském papíru. Pornografické obrázky s pornografickými verši ve slovenštině.


Neverifikované položky:

ANIČČINY HRY LÁSKY S GUSTAVEM A KARLEM. 55 str., 2 il.; hektografováno (Z)
BERAN JARO - EX LIBRIS EROTICIS. 7 dřevorytů v pův. obálce. 225 x 155 (Z)
BOSTON HARRY - DŮM ROZKOŠE. 1927 (Z)
BROŽ LEO - EROTICKÉ EX LIBRIS. 12 lino 1925, 30 výt. (Z)
BROŽ LEO - EX LIBRIS EROTICIS. 12 zinků + lino 1927 (Z)
ČERTOVINY, též jako ĎÁBEL NA ZEMI. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
DOBRODRUŽSTVÍ V BORDELU. Hektografované kresby a verše. (R)
DVĚ SESTRY. Venus sv. 11-12 (Z)
ETELKA Z BUDAPEŠTU VYPRÁVÍ. 21 listů; hektografováno (Z)
FLEISSIG VÍTĚZSLAV - EX LIBRIS EROTICIS. 6 linorytů. 1929 (V)
HLOUPÝ MICHL. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
HOFBAUER - CYKLUS NÁVRHŮ NA EROTICKÁ EX LIBRIS, dřevoryty (V)
HRUŠKA A. E. - LINOLEA. 10 ručně kolorovaných linoleí, 1927 (R)
HRUŠKA A. E. - RÁJ. 15 výt.. 10 grafik, 1927 (R)
JÁ SU DROTAR OD TRENČÍNA. Hektografováno. 12 str. (R)
JAK JEPTIŠKY VYHÁNĚLY ČERTA Z TĚLA. Hektografováno, 12 obrázků s verši. (R)
JAPONSKÉ EROTICKÉ ALBUM. Fotoreprodukce, 14 listů. 1929 (V)
JÍZDA PÁNŮ VE 20, 30, 40, 50, 60 A 70 LETECH. Hektografováno 6 obrázků. (R)
JULIE Z KLÁŠTERA. MEMOÁRY SLEČNY JULIE V. 22 str. (Z)
LIBERTINSKÁ POESIE. Vydání 1928. (V)
LOUYS PIERRE - NOC HŘÍCHU. 60 výtisků, draženo u Bačkovského (Z)
M. (MÖRDA) DEVENSHOVEN: KÁŤA, Hektografováno, 48 str. (Z)
MALÝ PAVEL - PÁTÝ SOUBOR EX LIBRIS EROTICIS. 7 výt. 10 listů (Z)
MOT FINA - MÉ TĚLO, MÉ ZBOŽÍ. 1932 (Z)
NABÍDKA. ODPOVĚĎ A J. Erotická knihovna sv. 7 (Z)
O POTULNÉM PĚVCI. Pohádka pro dospělé. 34 str. (V)
PAN FARÁŘ A JEHO OVEČKY. Hektografováno. (R)
PIAN ALESSANDRO DE - LE CIRQUE. 10 originales en léuforte. 25 exemplářů. (R)
POVÍDÁNÍ A DÍVÁNÍ NA TO PĚKNÉ MILOVÁNÍ. Hektografováno. (R)
PŘEROVSKÝ KAREL - BILITIN DEN. 6 leptů. Hodonín 1931, Štanglerová, 55 výt.
PŘÍBĚH KRÁSNÉ JULIE, 18 listů; hektografováno (Z)
RADIO. Hektografované obrázky s vysvětlujícím textem. (R)
SÁRA V LÁZNÍCH PODĚBRADECH. též: PRO PÁNY. Hektografováno, 12 str. (R)
SBÍRKA ROZMARNÝCH ANEKDOT. Hektografováno. (R)
SITUAČNÍ PLÁN PRAHY PRO PÁNY. Hektografováno. (R)
SO K. - EROTICON. 9 mědirytin, bližší údaje nezjištěny, nabízel Zink v r. 1937 (Z)
STRÁŽNÍK DBALÝ ZÁKONA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
SVATEBNÍ NOC, DIVADLO V PŘÍRODĚ. 17 str., hektografováno (Z)
ŠTIKA JAROSLAV - LÁSKA. 7 leptů, soukr, tisk, 3 výt. (Z)
TÝDEN PO SVATBĚ. Erotická knihovna sv. 6 (Z)
UZELAC MILIVOJ - CYKLUS ŠESTI EROTICKÝCH LINEORYTŮ. 15x12 (Z)
VÁCLAV TOPOLSKÝ - PANÍ EVIČKA, 18 str., hektografováno (Z)
VESELÁ VDOVA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
Z MEMOIRŮ STARÉHO LÉKAŘE. Venus sv. 7 (V)

Vysvětlivky:

V okamžiku vydání Knihopisu zde bylo 49 neverifikovaných položek, u nichž se nepodařilo ověřit:
a) zda vůbec existují, nebo zda nejde o jen o omyl, chybu v názvu (zejména u hektografovaných polosamizdatů z Roubalových ročenek), či o nahlášený, ale nakonec nevydaný titul;
b) zda jde o tisky nebo rozmnoženiny, nikoli třeba jen o strojopis, rukopis či originální kresby;
c) zda obsahově jde vůbec o pornografie či erotické bibliofilie;
d) nebo jsem je prostě jen neměl v ruce.
Zdrojem údajů byly zejména Roubalovy ročenky (R), Zatloukalův soupis (Z) a různé letáky, inzeráty apod. (V).
Během dalších let se budou tyto položky po ověření a popsání přesunovat do Dodatků, nebo budou odstraněny, pokud nesplní kriteria zařazení.


Poznámky:

1. Draženo 15. 3. 2020 v 86. aukci firmy Antik Mašek. Údaje u položky doplněny podle popisu a fotografií draženého exempláře; knihu jsem bohužel stále v ruce neměl.


_______________________

Errata a dodatky v PDF formátu k vytištění a vložení do knihy.

(verze 1.0 ze 3. června 2022)

Obsahuje kompletně opravená hesla a dodatky;
drobná errata a neverifikované položky jsou jen na této stránce.

PDF generujeme jen občas, takže se bude většinou opožďovat
za aktuálním stavem na toto stránce (viz Poslední úpravy níže).

Jedná se vždy jen o pracovní verzi, finální redakce vyjde až v 5. dílu Kryptadií.


_______________________


Za opravy a dodatky vřele děkujeme:

Pavlu Řihánkovi;
Mgr. Michalu Jarešovi, Ph.D.;
Petru Uličnému;
doc. PhDr. PaedDr. Kamilu Janišovi, CSc.


_______________________Poslední úpravy: 22. května 2023Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW