Obrazový knihopis českých erotic:
errata, dodatky a neverifikované položky


NOVINKA KE STAŽENÍ

Errata a dodatky v PDF formátu k vytištění a vložení do knihy.

(podrobností na konci stránky)

Errata a doplňky:

str. 48, ř. 4: „a výše se mi objevit nepodařilo.“ doplnit na: „a výše se mi (kromě novoročenek) objevit nepodařilo.“

str. 106, položka 56: za „A. BEARDSLEY / LYSISTRATA“ doplnit: „; verifikována poloplátěná varianta vazby se zlatým tiskem ze stejné sazby na fialový papír (o něco světlejší než modrý na celopapírové) se hřbetem a nárožníky z režného plátna“.

str. 108, položka 62: za „na celokožených vazbách totéž slepotiskem.“ doplnit: „Verifikován nečíslovaný brožovaný výtisk (200x120) na similijapanu v obálce z chamois kartonu s modrým tiskem na přední straně (obrázek, který ve všech vázaných výtiscích chybí).“

str. 123:
položka 95: škrtnout takže je možné, že se dochovala i část necenzurovaných výtisků.. Nad tím za „(celkem v rozsahu cca dvou a půl tiskových stran“ doplnit „ - bílá mista na stranách 119-120, 122 a 124); existují ale i výtisky necenzurované (verifikováno)“.
položka 96, 6. řádek položky shora: ve „(verifikován ale přednostní výtisk č. 69)“ opravit 69 na 98.

str. 138, položka 133, řádek 14: za „list dvoubarevně“ doplnit „; několik výtisků (verifikovány 3 a 4) vázáno do rudé kůže se slepotiskovým ornamentem na předsádce, ozdobnými vazy a zlatým titulem s ornamenty na hřbetu a se zlatým šrafováním na hranách desek.“

str. 139, položka 136: za „na křídových přílohách mimo stránkování.“ doplnit: „Jedná se o velmi nekvalitní reprodukce kompletního souboru světlotisků vydaných v roce 1909 ve Vídni pod názvem Balkangreuel. Autorem, který se skrýval za pseudonymem Archibald Smith, byl rakouský malíř a ilustrátor Gottfried Sieben (1856 – 1918).“

str. 151, celou položku 166 nahradit tímto zněním:
166. GRAMMONT – LISTY EDMONDA DE GRAMMONT PANÍ VÉVODKYNI DE RICHELIEV. (Praha 1931–1932, Stanislav Neumann; na prospektu uváděno jako V. svazek III. řady Knížek pro potěšení.) „Těchto dvanáct listů markýze de Grammont paní vévodkyni de Richelieu vydaných pro úzký kruh přátel a sběratelů, vyšlo 50 číslovaných výtisků I. - L. a 5 neprodejných výtisků A - F na Eggerthově papíru s pérokresbami E. R. V Praze 1931-1932.“ Číslováno za tisku pod tiráží (někde vtištěno i jméno majitele), kromě 55 výtisků uvedených v tiráži vyšlo ještě deset přetištěných, z nichž 5 na obyčejném papíru, zbylé na Eggerthu. Překlad, úprava a sazba Jaroslav Picka, tisk Viktor Roubal. Pornografické perovky Emil Rabenstein: titulní dvojlist s ručně kolorovanými jmény (jméno Richeliev zde psáno s V; v tiráži správně s U) + 12 titulních na začátku každého dopisu s ručně kolorovaným textem „List 1“ až „List 12“ + 12 malých, červeně tištěných v záhlavích všech stran (u každého dopisu jiné). Formát 135×90. Nepaginováno, stran dle Sáňky chybně 310 (je možné, že počítal část dvojlistů předsádek umístěných mezi svazky, ale i pak by součet musel být 308 nebo 312), jediný verifikovaný kompletní výtisk A v Bradáčově polokožené vazbě svazky předsádkami oddělené nemá a čítá celkem 284 stran (jednotlivé svazky = Listy dále jako Lxx): (6) + 4 (titulní dvojlist) / 14 (L1) / 21+3 (L2) / 19+1 (L3) / 20 (L4) / 19+1 (L5) / 15+1 (L6) / 15 + 1 (L7) / 27+1 (L8) / 28 (L9) / 30+2 (L10) / 24 (L11) / 21+3 (L12) / 2 (tiráž) + (6). Vyšlo pravděpodobně jako 12 svazků (některé tenčí Listy ale mohly vyjít po dvou v jednom svazku; pokud ano, tak to byly 1+2 a 6+7) tištěných dvoubarevně na tenkém ručním Eggerthu ve slepých obálkách z mořeného nebo barevného ručního či grafického kartonu, každý měl vlastní předsádky z Eggerthu. Podle prospektu měla být tiráž s číslem výtisku a jménem majitele připojena k poslednímu svazku „spolu s koženým pouzdrem, jež bude expedováno za výrobní cenu“. Grimm neměl v ruce vůbec. Pornografická próza. Jiný překlad než v předchozí položce. (S 3198, G 59)

str. 154, položka 177, za „6. Pickovo vydání.“ doplnit: „(Vydáno 15 výtisků.) Na titulním listu dole vytištěno Rytina Cyrila Boudy, jinak zcela bez údajů.“.

str. 172, položka 221, škrtnout „podle prominující struktury tisku spíše však původní lepty“ a nahradit: „spíše však litografie“.

str. 178, položka 240: škrtnout pravděpodobně („Šest pravděpodobně pornografických linorytů“). Doplnit: „Výtisky na japanu ručně kolorovany. Vigneta na obálce tištěna zlatě.“ Viz poznámku 1.

str. 180, položka 244: škrtnout:: papíru. Vydal snad Jan Jelínek (uveden jako vydavatel v tiráži neerotického 3. svazku edice Novoluní: Oldřich Audy – Hlas, Brno 1932; 1. svazek se dohledat nepodařilo); podle NK však vydal Kadlec nákladem vlastním.
a nahradit:
papíru, přednostní na silnějším chamois similijapanu. Vydavatel a redaktor Jan Jelínek (Brno 16, Husova 45; od černa 1932 Německé 64) je uveden pouze v přiloženém subskribčním letáku na následující 3. svazek edice: Oldřich Audy – Hlas; prvním svazkem byly Žižkovy Elegie (vše neerotické, Brno 1932). Tamtéž slibováno, že "nové verše F. Halase a prosa J. V. Plevy vyjdou až po prázdninách". Pravděpodobně se jedná o téhož editora, který v 40. a 50. letech vydal v Sněžném na Moravě respektive Frenštátu pod Radhoštěm spoustu drobných malotirážních tisků na pomezí bibliofilie a samizdatu. NK chybně uvádí, že vydal Kadlec nákladem vlastním.

str. 190, položka 272: škrtnout: „které v jediném dostupném exempláři byly z velké části odlepené, takže nelze vyloučit, že další vypadly a chyběly“. Dále škrtnout: „Dostupný výtisk byl vázán v modrém plátně se stříbrným tiskem na hřbetu a přední desce; míra pravděpodobnosti, zda jde o vazbu nakladatelskou, je zcela neurčitelná.“ a nahradit: “Nakladatelské vazby v různobarevném plátně se světle zlatým tiskem na hřbetu a přední desce.“

str. 199, položka 294: 4. řádek zdola za „identitu nikdy nezveřejní“ doplnit „ - dle Jiřího Grunotoráda šlo o Dobroslava Zborníka“,

str. 204, položka 308: za „Stran 36“ doplnit „(nepaginováno)“ a na konci škrtnout „(N)“

str. 214, položka 334, třetí řádek zdola: místo „obálka neverifikována“ doplnit „obálka ze světle červeného tenkého kartonu s černým tiskem (jen název)“

str. 215, položka 336: „dostupný exemplář nečíslován“ nahradit „dostupné exempláře nečíslovány“; dále „dostupný exemplář vázán v červeném plátně s tiskem na hřbetu a přední desce (působí dojmem vazby nakladatelské, ale neověřeno).“ nahradit „nakladatelská vazba v červeném plátně s černým a zlatým tiskem na hřbetu a přední desce.“

str. 220, položka 353, za „neudaná část nákladu kolorována“ doplnit „(verifikováno pět přednostních výtisků z nichž tři s číslem pod 10 a dva pod 20 s třemi kolorovanými obrázky u všech výtisků stejnými - frontispic + na str. 23 a 53; kompletně kolorované výtisky pravděpodobně nebyly vydány; může samozřejmě existovat nějaký později Štyrským individuálně dokolorovaný, ale bez jasného rodokmenu by bylo na místě podezření, že jde o falsum)“ + za „Obálka z růžového“ doplnit „(u přednostních bílého)“

str. 242, položka 408: před "Formát 295×230." vložit: "Papír vlepovaných obrázků má tendenci k oxidaci, takže zejména ve výtiscích na japanu se na jeho okrajích objevují tmavší, někdy opalescentní mapy (pravděpodobně i podle podmínek skladování)." a na konci před "Pornografická hra." vložit: "Část výtisků (na japanu i na holandu) je svázaná do nakladatelské polopergamenové vazby (bez tisku na hřbetu) potažené papírem natíraným bronzem, na přední desce se stejnou vignetou, jaká je na brožovaných výtiscích, tištěnou červeně a zlatě; ochranné pouzdro vazby je tmavě červené."

str. 270-271, celou položku 484 nahradit tímto zněním:
484. SINISTRARI D´AMENO R. P. – POJEDNÁNÍ O SODOMII, V NĚMŽ JE VYLOŽENO NOVÉ UČENÍ O ROZDÍLU MEZI SODOMIÍ ŽEN A TRIBADISMEM. De sodomia tractatus in quo exponitur doctrina nova de Sodomia foeminarum a Tribadismo distinta. Romae MCMCCLIV. Praha 1929, (Picka). Dvě verze tiráže: "Tuto knihu jsem přeložil, vytiskl a vydal jako soukromý neprodejný tisk v patnácti výtiscích. Jaroslav Picka." a "Soukromý tisk v padesáti číslovaných exemplářích." Celkový náklad byl tedy 65 výtisků, které jsou kromě tiráže zcela identické. Číslováno černým perem pod tiráží. Ve frontispicu pornografický dřevoryt Karla Votlučky. Formát 140×95. Stran 2 + 27 + 3 (+6). Silný ruční Eggerth, slepá obálka z červeného papíru. Grimm ani Roubal padesátivýtiskovou verzi nezaznamenali. Bizarní klerikální „sexuologie“. (S 2014, G 13)

str. 276, celou položku 499 nahradit tímto zněním:
499. SVATEBNÍ KOŠILE. Praha 1927, Hruška či Roubal. „Tato báseň, jejímž autorem jest J. V. byla vydána ve dvaceti číslovaných výtiscích pro sběratele kuriosní erotiky jako soukromý tisk.“ Číslováno modrou pastelkou pod tiráží. Výzdoba E. A. Hruška – 2 pornografické linorytové vignety, titulní (lebka s penisem trčícím z očního důlku) opakovaná na obálce a závěrečná (srdíčko s penisem). Formát 140×105. Stran 20 (nepaginováno). Dle Sáňky „na různých papírech, hlavně na domácí imitaci japonu sázel, tiskl a vydal Roubal na Hruškově velotypu; Hruška se k této věci nechtěl znát“. Dle Roubala: „Parodie Erbenovy balady. Je prý pseudo dílem Jar. Vrchlického. 20 čísl. výtisků a 3 neprodejné. 2 linoryty vyzdobil, vytiskl a vydal Em. Al. Hruška. 20 str. – Kč 80. Praha 1927“ Verifikován výtisk č. 1 na běžném similijapanu, obálka na tenkém modrém Eggerthu. První vydání textu, jehož autorem (i původcem podvrhu s jeho připsáním „J.V.“), byl nejspíš sám Hruška. Mystifikaci bezděčně dovršil Sáňka, který knížečku do svého soupisu zcela nesmyslně zařadil rovnou jako Vrchlického dílo. Pornografické verše dosti odlišného znění, než jaké vyšlo v Bidlově verzi (viz 500). (S 2149)

str. 277, položka 500: za „Číslováno perem pod tiráží“ doplnit: „(výtisky na japanu římskými číslicemi)“ + za „Běžné výtisky na tenkém rýhovaném antiku,“ doplnit: „přednostní na silnějším chamois japanu;“

str. 287, položka 531: za „(obrázek z titulního listu);“ doplnit: „některé obálky tištěny na silném bílém ručním kartonu (mohou existovat i jiné varianty papíru);“ a za „se stejným obrázkem“ vložit „(stejně jako na obálkách tištěn různými barvami, někdy navíc s přídanou druhou barvou)“

str. 288, položka 534: v 5. řádku za „zbytek na Ullersdorfu“, doplnit: „; verifikován výtisk č. II na silném rýhovaném ručním papíru bez vodoznaku s ručně kolorovanými Ilustracemi“ a v řádku 8 za „imitujícího plátno“ doplnit „(na výtisku č. II z téhož raženého chamois kartonu, jaký se používal na obálkách KHLK)“

str. 296, položka 553: v 5. řádku zdola ve slově „jen“ škrtnout „n“ (tedy správně: „začátek katalogu je nejen identický“)

str. 296, položku 555 opravit na toto znění:
555.VZPOMÍNKY Z MLÁDÍ I + II. Edice Venus sv. 9–10 (dva svazky). V každém jedna anonymní pornografická perovka. Formát 145×95. Stran 2x16; paginováno: (4+) 169–180 a (4+) 185–196. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v nazelenalé obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografické povídky (text nemá nic společného s předchozí položkou), za nimi ve svazku 9 od str. 177 pornografická báseň Julčiny smyslné chvíle a ve svazku 10 od str. 194 skatologická báseň Balada filosofická (což je verze básně Hovno pod jiným názvem).

str. 311, za řádek:
28. Rémy de Gourmont – Ona má tělo (1937) G96 / 16
vložit řádek
34. J. K. - Biblia erotica (1940) G109 / 582

str. 313 - soupis edice VENUS opravit na toto znění:
1. Ze zápisníku starého hříšníka 568
2. Stará přítelkyně 491
3.–4. Martino vychování 308
5. Rytíř Smil 460
6. Bratránek a jeho malá sestřenice 575
7. Z memoirů starého lékaře (existence neověřena)
8. Můj první hříšek s cikánským děvčetem 578
9.–10. Vzpomínky z mládí (2 sv.) 555
11.–12. Dvě sestry (existence neověřena)
13. Bratr a sestra 584
14. Eros v lázni 128
15.–16. Týden po svatbě 585
17. Trampoty Dona Páčury 586


Dodatky:

574. KAINOVO ZNAMENÍ. Pohnutlivá píseň s obrazy dle nátury vyvedenými pro mládenci ale bez pannen. Zpívá se dle noty jak si jí kdo udělá. "V karnevalu čes. mediků 1880." Dvojlist obyčejného papíru 180x110; potištěny jen první tři strany. Kaligrafovaný text (titulní list a dvě strany veršů) reprodukovaný patrně autograficky (šlo o dnes už dávno zapomenutou techniku na rozmnožování rukopisů pomocí primitivní litografie, která tehdy mohla být k dispozici na řadě kateder jako jakýsi předchůdce pozdějších xeroxů). Jde o zatím nejstarší nalezený český hardcore pornografický tisk (začíná: "Za branami Abel ráje / mrdá Thirzu, ženu svou"), nicméně na prvenstvích uváděných v předmluvě to nic nemění - nejde o žádné skutečné knižní vydání, ale spíše o jakýsi ur-samizdat. Nebylo pochyb, že podobná dílka se v 19. století ať už v opisech či nějakou takovouto formou šířila nejen mezi mediky a lékaři, ale i herci či výtvarníky; prostě v sociálních skupinách libujících si v jisté nevázanosti a přitom schopných podobnou tvorbu intelektuálně a technicky produkovat (dojista i včetně občasných obtahů skutečné sazby vyrobených pokoutně tiskárenskými učni či dělníky). Lze se však obávat, že naprostá většina tak starých produktů zhotovovaných v jednotkách či nejvýše pár desítkách kusů se nedochovala už ani v jediném exempláři. Pornografické verše.

575. BRATRÁNEK A JEHO MALÁ SESTŘENICE. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 6. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 16 (nepaginováno) + obálka. Tenký papír; sešit prošitý u hřbetu jednou sponkou, zelená obálka vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

576. KASIUS ROBERT - V PLAMENECH VÁŠNĚ. 1933 nebo dříve (jediný verifikovaný výtisk měl na titulním listu přírůstové razítko 27. XII. 1933). "Majitel tohoto soukromého tisku je povinen, jej před zraky nepovolaných, zvláště mládeže pečlivě střežiti." Čtyři amatérsky působící zvětšeniny pornografických fotografií na lesklých kartonech pohlednicového formátu (cca 130x80) vylepených na přílohách mimo paginaci. Formát 210x140. Stran (2+)+73(+2) + 4 přílohy s ochrannými pauzáky - vakát za třetím titulním listem není počítán do stránkování. Rozmnoženina strojopisu (patrně cyklostyl) na běžný kancelářský papír. Tři pornografické povídky (třetí zoofilní) - za stranou 31 druhý titulní list s názvem: Ferdova ztráta nevinnosti u sestry, za stranou 43 třetí: Milostné strasti Jiřího Bárty.

577. LIDOVÉ PÍSNĚ V MODERNÍM SLOHU. (Snad 1926, nebo dříve.) "Soukromý tisk vytištěný jen pro subskribenty v počtu subskribovaných výtisků." Azurka v tiráži, ale dostupný výtisk nečíslován. Anonymní výzdoba: titulní list s pornografickou symbolikou, tiráž a celostránková citace z Ilji Erenburga jako motto (vše kaligrafováno) + 28 erotických až pornografických perovek parodujících Alše. Formát 150×115. Stran 64 (nepaginováno). Tištěno po jedné straně (poslední list je vakát); jediný arch uprostřed sešitý nití. Slepá obálka v olivově zeleném papíru. Z. uváděl pod stejným názvem jako Šebovo vydání (276), tedy "Písničky" místo "Písně". V tomto vydání navíc 10 obrázků (Žalo děvče, žalo trávu; Prší, prší, jen se leje; Na hrázi nad potokem; A já sám, vždycky sám; Kvete růže, kvete; Měla jsem milého; Koulelo se, koulelo; Vysokej jalovec, vysokej jako já; Proč bychom se netěšili; Za tou naší stodoličkou) a dva naopak chybí (Seděla po borovičkou, plakala, že má maličkou; Šla Nanynka do zelí). Všechny obrázky jsou překreslené, některé kromě písma téměř identicky (shodou okolností kupříkladu zrovna ten, který je v reprodukován v Knihopisu na str. 192), jiné jsou zcela odlišné, případně i s lehce pozměněnými názvy. Kresby jsou obdobně neumělé, v tomto vydání kompozičně lepší a jednotnější, u Šeby naopak kvalitněji reprodukované. Těžko říci, které z vydání je starší; osobně bych tipoval, že tohle, ale jde o čirou dedukci vycházející z faktu, že Šeba ukradl i jiné tituly (kupříkladu viz 493). Obscénní až pornografické obrázky.

578. MŮJ PRVNÍ HŘÍŠEK S CIKÁNSKÝM DĚVČETEM. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 8. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 20 (nepaginováno) + jednostranně potištěný list na křídě (obrázek). Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Na konci (od strany 13) báseň: ŠVÁB A BLECHA. Erotický příběh bouřlivé noci. Pornografická próza a verše.

579. PANNA A HASTRMAN. Titulní list + 29 pornografických obrázků a ručně psaných veršů, Formát 105×75. Stran 30. Prošito sponkou, první list přilepen, slepá obálka z růžového natíraného papíru. Nekvalitní hektografická rozmnoženina neurčitelné reprodukční techniky a stáří. Stejnojmenný soubor 29 anonymních akvarelů byl dražen roků 2020 v Berlíně; šlo o zručně vypracované pornografie, jejichž ženské proporce působí spíše jako poválečný produkt (podrobnosti na zvláštní stránce - verifikováno též jako sada 30 nepříliš kvalitních fotokopií na polomatných fotopapírech 140x90); text i základní kompozice jsou prakticky identické s hektografovaným vydáním, pravděpodobně ještě pozdějším. Pornografické obrázky a verše.

580. HRUŠKA E. A. - 10 EROT. EX LIBRIS. 1927. Praha 1927, Hruška. 20 číslovaných výtisků. Titulni dvojlist + 10 zelených kartonů s vylepenými pornografickými linoryty (exlibris J. B. / E. L. A. H. / M. H. / O. H. / R. K. / J. L. (Julius Lébl) / J. N. / B. P. / M. P. / J. R.). Formát 230×165. Tmavomodrá obálka s tištěným titulem. Knihovna Západočeského muzea v Plzni, Sign. 17442.

581. HRUŠKA E. A. - 10 EROT. EX LIBRIS. Praha 1927, Hruška. 15 číslovaných výtisků. Titulni dvojlist + 10 zelených kartonů s vylepenými pornografickými linoryty (exlibris Mirko Gabriel / F. H. / M. H. / Fr. Hořejší / A. Lhoty / Anka O. / V. R. (Viktor Roubal) / Sobald / Fr. Zajíček / J. Ž.). Formát 235×160. Tmavomodrá obálka s tištěným titulem. Knihovna Západočeského muzea v Plzni, Sign. 17441.

582. K. J. - BIBLIA EROTICA. (Praha 1940, Picka.) 14 fotografických reprodukcí z části erotických až pornografických kreseb Jana Konůpka. Bylo vydáno 10 souborů. Titulní list (dle Grimma na šedém dílovém papíru) v jediném verifikovaném, jinak dobře zachovalém souboru chyběl. Obrázky na silných matných fotopapírech 180x130, důkladně přilepených do paspart 295x210 za světle okrového (Grimm uvádí zeleného) přírodního kartonu (přeložené neslepené dvojlisty) ve slepé obálce z tmavošedého kartonu vpravo s chlopní, vlevo se 4cm klopou. Kresby z let 1935-1936 nepochybně vznikly při výzdobě monumentální Pickovy Bible, v níž nakonec vyšla je menší část Konůpkových obrázků vybraných "z mnohonásobného počtu hotových". Ani nejexplicitnější z nich tedy nebyly zamýšleny a pojednány jako klasický hardcore; čtyři jsou zcela neerotické (dostaveníčka), na čtyřech jsou souložící páry (na dvou z nich ale oblečené), zbylých šest postelových scén obsahuje ženské akty (ve dvou případech s velmi explicitně exponovanou genitální oblastí, což je asi jediné, co by majitele Bible mohlo opravdu pohoršit). Erotické až pornografické obrázky. (G109)

583. MALÝ PAVEL F. - DRUHÝ SOUBOR EXLIBRIS - EROTICIS. 14 listů z r. 1934. Praha. Čtrnáct pornografických suchých jehel. Náklad není znám; na prvním listu verifikovaného výtisku je číslo IV B. Vloženo do obálky z šedého papíru (235+170) s ručně kaligrafovaným názvem. Grafiky různých formátů desek i papirů tištěny na silných grafických kartonech; 10 listů vylepeno na modrošedých podložkách 225x160, zbylé 4 volně ložené. Soubor tedy zjevně původně obsahoval (či měl obsahovat) tradičnějších 10 exlibris; zbylé čtyři byly doplněny později a velmi pravděpodobně jen k části výtisků (ostatně čtrnáctý list je datován 1938,všechny zbylé 1934); vzhledem k ručně psané obálce mohou existovat různé individuálně vyrobené varianty počtu listů. Autor vydal nejméně sedm souborů exlibris z nichž jediný další zjištěný, který nesl predikát "eroticis" byl soubor třetí, vydražený v roce 1994 na 13. Proškově aukci (dle Vejrážkova UAC): "TŘETÍ SOUBOR EX LIBRIS (EROTICIS). 10 listů z r. 1934. Suché jehly pointe séche. Praha, b. d. 10 exlibris nalep. na kart. (vše sign). Volné listy v OPp. ob. Připojeno 6 volných erotických exlibris (suché jehly) téhož autora (vše sign.) . Celkem 16 listů." za vyvolávací cenu 1200 Kč. Soubory čtvrtý, šestý i sedmý byly neerotické (vždy po 12 listech), údaje o zbylých se zatím nepodařilo dohledat. Pornografické obrázky.

584. BRATR A SESTRA. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 12. Jedna anonymní pornografická autotypie. Formát 145×95. Stran 15+1. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

585. TÝDEN PO SVATBĚ. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 15-16. Dvě anonymní pornografické autotypie. Formát 145×95. Stran 32 (stránkováno (4)+37-64. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

586. TRAMPOTY DONA PÁČURY. Edice Venus, knihovna pro dospělé sv. 17. Dvě anonymní pornografické autotypie. Formát 145×95. Stran 16 (stránkováno (4)+69-90. Tenký papír; sešit šitý jednou sponkou v zelené obálce vpředu s proseknutým kosočtvercem, kterým je vidět číslo svazku. Pornografická próza.

587. KYTICE SPROSTONÁRODNÍCH PÍSNÍ. 1. sešit. (existence dalších neverifikována) Tiráž na zadní straně formou tabulky: "sebral: Nějakej sprosťák / název díla: Kytice sproston. písní / Sborník lidové poesie / kresby: 2 ak. mal. zvučných jmen / obálka: jednoho z nich / vydal: Bří. Teplí / roku: 1945 / v edici: "Čistému vše čisté" / vytiskl: "Pornotisk" / vydání prvé". 18 pornografických perovek s kaligrafovaným verši + erotická kresba na obálce a kaligrafovaná tiráž. Formát 160x135. Stran 36 + obálka. Hnědě tištěná rozmnoženina v obálce z boku prošité dvěma sponkami, vše na běžném kancelářském papíru. Pornografické obrázky s pornografickými verši ve slovenštině.

položky 588 - 593 viz poznámku 2.

588. KOBLIHA FRANTIŠEK - ŽENA. Cyklus původních dřevorytů. Text Richarda Sladkého. Praha 1911, Žohová - Kliková, nákladem časopisu Peníze. Obsahuje 3 až 7 celostránkových, s jedinou výjimkou erotických grafik (aktů) na volných listech, standardně autorem nesignovaných + osmistránkový arch s titulním listem, textem, neerotickými vignetami a iniciálou. Formát obálky 280x190, textu a volných listů 255x185. Obálka na šedém ručním papíru s příměsí modrých vláken, text na tenkém ručním bez vodoznaku, grafiky na dobrém similijapanu. Existují však i verze na méně kvalitních papírech s lehce odlišnými formáty. Publikace je opředena rozličnými legendami kombinovanými s nesporným faktem, že nakladatelská produkce Marie Klikové byla obecně dost neumělá a velmi chaotická (kupříkladu Klikovou v témže roce vydaná Balzacova Vytrvalá láska rovněž s Koblihou vyšla nejméně na čtyřech druzích papíru, z nichž ten nejhorší byl opravdu až výsměchem tomu, že mělo jít o tzv. "volné vydání SČB"). Je tedy sporné, do jaké míry se na faktu, že výtisky obsahují různý počet grafik podepsala censura a do jaké míry šlo kupříkladu o subskripční volbu, odměnu předplatitelům časopisu, vydavatelskou svévoli či prostě jen o vybrakování části souboru dřívějším majitelem. V každém případě výtisky se sedmi grafikami se prakticky vůbec neobjevují, přičemž obvykle chybějící sedmý list s lesbickou scénou (Milování II) vskutku tehdy mohl zavdávat dobrý důvod k censurnímu zásahu, podobně ovšem jako masturbační výjev s rukou na vulvě, který se ale naopak paradoxně objevuje i v souborech s pouhými čtyřmi listy. Ostatní jsou neškodné akty; jediné oblečené Milováni I je naopak konstantní součástí všech souborů, včetně těch obsahujících jen 3 listy. Erotické obrázky. Viz poznámku 3.

589. KARÁSEK ZE LVOVIC - NAD OBRAZEM MARIE MAGDALENY V HRADČANSKÉ LORETĚ. Praha 1925, Weyr. "Tato báseň byla poprvé otištěna v letáku vydaném v Praze roku 1902 drem Josefem Müldnerem a byla v celém svém nákladu zabavena a zničena. Nebyla potom ani znovu vydána, ani pojata do žádné knihy básní Jiřího Karáska ze Lvovic. Toto vydání vyšlo L. P. 1925 v Praze. Knihu upravil a dvěma lepty a dřevoryty vyzdobil F. Kobliha. Na Zandersův ruční papír písmem Haydukovým ji vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně a svým nákladem ji vydal Jiří Weyr jako soukromý tisk v 30 výtiscích číslovaných a autorem i upravovatelem podepsaných." Číslováno slovně červeným perem v azurce na předposledním listu. Dva signované celostránkové erotické lepty, dřevorytová neerotická vigneta (4x opakovaná), erb na deskách a červeně tištěné rámce 8x opakované na všech stranách s textem. Stran 24 (nepaginováno). Formát 280x185. Vše vázáno v kožené (prvních deset až patnáct) nebo polokožené vazbě s Karáskovým erbem na přední desce, na kožených navíc rámce ze dvou zlatých linek. Antikvářské legendy hovoří o tom, že stoupové vydání z roku 1902 někdo "zaručeně viděl, ale...", nebo naopak o tom, že byla zničena i část nákladu Weyrova vydání (což s ohledem na jeho velmi sporadický výskyt zní pravděpodobněji, ale není to nijak ověřeno). Erotické verše a obrázky. (S 914)

590. KARÁSEK ZE LVOVIC - DAFNINO HOŘE. Praha 1926, Kobliha (1. soukromý tisk). "Tuto novelu, kterou r. 1913 napsal Jiří Karásek ze Lvovic, upravil, leptem a dřevoryty vyzdobil a v 55 číslovaných exemplářích s autografem autorovým a s podepsanými přílohami jako soukromý tisk vydal F. Kobliha. Vytiskla ji státní tiskárna v Praze za vedení Karla Dyrynka v prosinci 1926. Číslo 1-15 tištěno na císařském japanu, číslo 16-55 na hollandu Van Gelderovu. K prvním patnácti exemplářům připojena jako samostatná část první verse frontispisu (suchá jehla) a sled prvních stavů pěti dřevorytů, autorem ručně tištěných na císařském japanu, číslovaných a podepsaných. V čísle 1 až 25 jest iniciála ručně kolorována. Novela je vysázena z písma Goudyho." Číslováno slovně červeným perem v azurce pod tiráží. Erotické ilustrace (lept a 5 dřevorytů). Stran 40 + předsádky; ve výt. 1-15 šest příloh, ve výtisku č. 1 celkem 13 příloh (dva sledy dřevorytů, dva stavy suché jehly + 1. stav leptu). Formát (japan) 245x175. Archy prošité fialovou nití, fialová kartonáž a fialovým papírem potažené ochranné pouzdro. Erotický text s obrázky. (S 1609)

591. GOURMONT REMY DE - THEODAT. Praha 1919, Moderní revue. "Přeložil A. P. (= Arnošt Procházka) Frontispice (původní lept), titulní list a desky (původní dřevoryty) Františka Koblihy. Knihovna Moderní revue svazek 68. Nákladem vydavatelstva Moderní revue v Praze. Tiskem J. Skaláka a spol. v Praze. Vyšlo 130 výtisků, vesměs číslovaných, vázaných a podepsaných umělcem, z nichž tento exemplář má číslo". Číslováno černým perem v azurce pod tiráží. Erotický lept ve frontispicu + neerotická vigneta na titulním listu. Stran 33(+1). Formát 200x140. Rýhovaný ruční papír bez vodoznaku, lept na chamois japanu. Celopapírová vazba potažená dekorativním papírem bez textu s červeným (Koblihův florální dřevoryt) a oranžovým tiskem. Erotické drama a obrázek. (S 39)

592. GOURMONT REMY DE - ROUHAVÝ RŮŽENEC. ORAISONS MAUVAISES. Praha 1928, Toman. "Přeložil Jindřich Hořejší. Upravil a vyzdobil František Kobliha. Studii o autorovi napsal Jiří Karásek ze Lvovic. Jako první svazek edice Trianon vydal Dr. Prokop Toman ml. v listopadu r. 1928 v Praze. Vytiskla Státní tiskárna za vedení Karla Dyrynka. Vyšlo 135 číslovaných výtisků, a to čís. 1-25 na pravém japonu, čís. 26-135 na ručním měditiskovém papíře Zandersově. Mimo tento náklad vyšlo 5 neprodejných výtisků na japonu číslovaných I-V a 10 na Zandersu čís. VI-XV." Číslováno červeně v azurce pod tiráží. Erotický lept ve frontispicu. Stran 28 (nepaginováno) + předsádky. Formát 140x240. Kartonáž a ochranné pouzdro potažené tenkým fialovým papírem, na pouzdru bílá hřbetní nálepka. Erotické verše a obrázek. (S 1471)

593. WILDE OSCAR - SLAVÍK A RŮŽE. Pohádka. Praha 1918, Moderní revue. "Tato kniha vyzdobená původními lepty a původními dřevoryty Františka Koblihy, vypravená týmž umělcem a vytištěná na japonském papíře písmem Emckeho v knihtiskárně Jos. Skaláka a spol. v Praze, vyšla jako svazek 65 Knihovny Moderní revue v počtu 200 vázaných a číslovaných výtisků." Číslováno černým perem pod tiráží. Tři erotické lepty (akty) a čtyři neerotické dřevoryty - titulní a závěrečná vigneta + desky vazby. Stran 28 + předsádky. Formát 180x130. Pravděpodobně celý náklad vázaný v poloplátěné vazbě s cihlově červeným tiskem na hřbetu a obou deskách. Sáňka uvádí, že z 200 výtisků bylo "26 podepsaných autorem", čímž pochopitelně mínil autora výzdoby (Wilde zemřel v roce 1900); je možné, že tyty výtisky byly navzdory poválečnému nedostatku materiálu vázány v kůži jako jiné přednostní svazky Knihovny Moderní revue. Kuriosně irelevantní erotická výzdoba zcela neerotického textu, který Kobliha buď vůbec nečetl, nebo byla původně vytvořena k úplně jiné knize. Sáňka chybně uvádí rok vydání 1919. (S 159)

594. EDEN. Návštěva třetí. Zcela bez údajů. 10 hektografovaných listů s obrázky. Formát 90x150. Prošito z boku dvěma sponkami. Kromě titulního obrázku (Tři účinkující umělkyně ve vysoké mrdyální akrobatice) jsou všechny ostatní na výšku. Edenem je nepochybně míněn tehdejší lunapark v pražských Vršovicích. Logicky lze předpokládat, že existovala ještě nejména Návštěva první a druhá. Pornografické obrázky.

595. PRINCEZNA CHCAPULIČKA. Hra o jednom dějství a mrtvole. Zcela bez údajů. Dvojlist nekvalitního tenkého papíru potištěný na stranách 1-3. Formát 340x210. Textově odpovídá spíše verzi v Kryptadiích (366/II) než v Roubalově vydání (404), ale není zcela identická s žádnou z nich. Pornografická jednoaktovka.


Neverifikované položky:

ANIČČINY HRY LÁSKY S GUSTAVEM A KARLEM. 55 str., 2 il.; hektografováno (Z)
BERAN JARO - EX LIBRIS EROTICIS. 7 dřevorytů v pův. obálce. 225 x 155 (Z)
BOSTON HARRY - DŮM ROZKOŠE. 1927 (Z)
BROŽ LEO - EROTICKÉ EX LIBRIS. 12 lino 1925, 30 výt. (Z)
BROŽ LEO - EX LIBRIS EROTICIS. 12 zinků + lino 1927 (Z)
ČERTOVINY, též jako ĎÁBEL NA ZEMI. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
DOBRODRUŽSTVÍ V BORDELU. Hektografované kresby a verše. (R)
DVĚ SESTRY. Venus sv. 11-12 (Z)
ETELKA Z BUDAPEŠTU VYPRÁVÍ. 21 listů; hektografováno (Z)
FLEISSIG VÍTĚZSLAV - EX LIBRIS EROTICIS. 6 linorytů. 1929 (V)
HLOUPÝ MICHL. Hektografováno, 10 obrázků s verši. (R)
HOFBAUER - CYKLUS NÁVRHŮ NA EROTICKÁ EX LIBRIS, dřevoryty (V)
HRUŠKA A. E. - LINOLEA. 10 ručně kolorovaných linoleí, 1927 (R)
HRUŠKA A. E. - RÁJ. 15 výt.. 10 grafik, 1927 (R)
JÁ SU DROTAR OD TRENČÍNA. Hektografováno. 12 str. (R)
JAK JEPTIŠKY VYHÁNĚLY ČERTA Z TĚLA. Hektografováno, 12 obrázků s verši. (R)
JAPONSKÉ EROTICKÉ ALBUM. Fotoreprodukce, 14 listů. 1929 (V)
JÍZDA PÁNŮ VE 20, 30, 40, 50, 60 A 70 LETECH. Hektografováno 6 obrázků. (R)
JULIE Z KLÁŠTERA. MEMOÁRY SLEČNY JULIE V. 22 str. (Z)
LIBERTINSKÁ POESIE. Vydání 1928. (V)
LOUYS PIERRE - NOC HŘÍCHU. 60 výtisků, draženo u Bačkovského (Z)
M. (MÖRDA) DEVENSHOVEN: KÁŤA, Hektografováno, 48 str. (Z)
MALÝ PAVEL - PÁTÝ SOUBOR EX LIBRIS EROTICIS. 7 výt. 10 listů (Z)
MOT FINA - MÉ TĚLO, MÉ ZBOŽÍ. 1932 (Z)
NABÍDKA. ODPOVĚĎ A J. Erotická knihovna sv. 7 (Z)
O POTULNÉM PĚVCI. Pohádka pro dospělé. 34 str. (V)
PAN FARÁŘ A JEHO OVEČKY. Hektografováno. (R)
PIAN ALESSANDRO DE - LE CIRQUE. 10 originales en léuforte. 25 exemplářů. (R)
POVÍDÁNÍ A DÍVÁNÍ NA TO PĚKNÉ MILOVÁNÍ. Hektografováno. (R)
PŘEROVSKÝ KAREL - BILITIN DEN. 6 leptů. Hodonín 1931, Štanglerová, 55 výt.
PŘÍBĚH KRÁSNÉ JULIE, 18 listů; hektografováno (Z)
RADIO. Hektografované obrázky s vysvětlujícím textem. (R)
SÁRA V LÁZNÍCH PODĚBRADECH. též: PRO PÁNY. Hektografováno, 12 str. (R)
SBÍRKA ROZMARNÝCH ANEKDOT. Hektografováno. (R)
SITUAČNÍ PLÁN PRAHY PRO PÁNY. Hektografováno. (R)
SO K. - EROTICON. 9 mědirytin, bližší údaje nezjištěny, nabízel Zink v r. 1937 (Z)
STRÁŽNÍK DBALÝ ZÁKONA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
SVATEBNÍ NOC, DIVADLO V PŘÍRODĚ. 17 str., hektografováno (Z)
ŠTIKA JAROSLAV - LÁSKA. 7 leptů, soukr, tisk, 3 výt. (Z)
TÝDEN PO SVATBĚ. Erotická knihovna sv. 6 (Z)
UZELAC MILIVOJ - CYKLUS ŠESTI EROTICKÝCH LINEORYTŮ. 15x12 (Z)
VÁCLAV TOPOLSKÝ - PANÍ EVIČKA, 18 str., hektografováno (Z)
VESELÁ VDOVA. Hektografované kresby s veršíky. (R)
Z MEMOIRŮ STARÉHO LÉKAŘE. Venus sv. 7 (V)

Vysvětlivky:

V okamžiku vydání Knihopisu zde bylo 49 neverifikovaných položek, u nichž se nepodařilo ověřit:
a) zda vůbec existují, nebo zda nejde o jen o omyl, chybu v názvu (zejména u hektografovaných polosamizdatů z Roubalových ročenek), či o nahlášený, ale nakonec nevydaný titul;
b) zda jde o tisky nebo rozmnoženiny, nikoli třeba jen o strojopis, rukopis či originální kresby;
c) zda obsahově jde vůbec o pornografie či erotické bibliofilie;
d) nebo jsem je prostě jen neměl v ruce.
Zdrojem údajů byly zejména Roubalovy ročenky (R), Zatloukalův soupis (Z) a různé letáky, inzeráty apod. (V).
Během dalších let se budou tyto položky po ověření a popsání přesunovat do Dodatků, nebo budou odstraněny, pokud nesplní kriteria zařazení.


Poznámky:

1. Draženo 15. 3. 2020 v 86. aukci firmy Antik Mašek (kdyby odkaz přestal fungovat, zde je printscreen). Údaje u položky doplněny podle popisu a fotografií draženého exempláře; knihu jsem bohužel stále v ruce neměl.


2. K nezařazení těchto položek do Knihopisu došlo čistě mým opomenutím, za které se čtenářům omlouvám. Stručně řečeno - kdysi jsem z pracovního souboru vyhodil Koblihovu Ženu s tím, že pak najednou i s ní doplním všechny Koblihovy erotické bibliofilie, časem jsem na to pozapomněl a nakonec nabyl dojmu, že už je to dávno hotové. Teprve když jsem posléze v knize sám jeden koblihovský titul hledal, s překvapením jsem zjistil, že chybí nejen on, ale i všechny ostatní.
František Kobliha (1877-1962) rozhodně nepatřil k výrazným pornografům. Ženy jeho snů (jak zněl název jeho slavného volného cyklu velkých aktů) vskutku působí spíše jako snové vize podobné imaginárním výjevům z tropických pralesů, v nichž autor rovněž jeden čas shledával zalíbení, než jako smyslné reflexe bezprostředních zážitků z jeho vlastní postele. Dokonce i v oblasti tzv. ex libris eroticis, ve které se odvázal kdekdo, dával přednost decentnímu symbolismu, zatímco aspoň trochu hardcore, jako byl tento se v jeho díle objevuje jen výjimečně.
Množství knih, v nichž se objevil nějaký Koblihův akt, je značné, ale naprostá většina z nich není buď dostatečně bibliofilská, nebo dostatečně erotická. Je pravděpodobné, že rozpaky nad tím, co z toho vlastně do Knihopisu zařadit, byly podvědomou příčinou mého freudovsky chybného úkonu, s nímž jsem na koblihoviny raději zapomněl. Nahota se objevila v řadě Koblihových ilustrací běžných knih od prosté obálky (Žena se zlatou maskou) až po devět původních litografií ve Svůdcově deníku (Sfinx 1920), který vyjít současně v nějakém alespoň trochu přednostním vydání by si svou položku nepochybně zasloužil. Naopak Mariovy Světice, dámy a děvky s přednostními 200 výtisky na nevalném similijapanu (obsahujícími oproti běžným navíc tři dřevoryty), navzdory lákavém názvu prostě eroticum nejsou.
Ale ani u ortoxních bibliofilí to není jednodušší - půvabná a něžná Panna a jednorožec je na Knihopis příliš nevinná, skvostně výpravná Kniha Judith přiliš starozákonní... Prostě při klasifikací Koblihů jsem musel být ještě subjektivnější než normálně a i tak jedinou zcela nespornou položkou je ta nejvzácnější - legendární Nad obrazem Marie Magdaleny, a to jak pokud jde relativní explicitnost výzdoby, tak o text, který je nejen erotický, ale navíc přímočaře heterosexuální, což jinak u Karáska nebývalo zvykem.

Takže už jen bibliografický doplněk (pokud vím, dosud nikde nepublikovaný) k nezařazené Rašínově Kleopatře, jejíž běžné výtisky s tiráží "Knihu tuto upravil a vyzdobil F. Kobliha a vytiskl ji Vl. Burda jako soukromý tisk pro autora na similijapanu L. P. 1928." jsou spolu s Medkovou Ženou (viz níže) asi nejtuctovější knížkou s původními Koblihovými grafikami (lehce erotický frontispic a rámce stránek). Sáňka (č. s. 1935) uvádí, že jich vyšlo 500, a krom toho 50 výtisků na Zandersu s leptem (ve všech signovaným). Ty mají maličko změněnou tiráž, v níž je slovo "similijapanu" nahrazeno slovem "Zandersu", s níž ale zároveň vyšly i výtisky na stejném Zandersu (rovněž 50?) s dřevorytem, který je na rozdíl od výtisků na similijapanu Koblihou signován, a všechny, které jsem měl v ruce nebo se objevily v aukcích, byly na patitulu signované Rašínem - na rozdíl od výtisků s leptem, v nichž v rozporu se Sáňkovým údajem Rašínův podpis většinou není.


3. Soubor bývá občas kvůli shodnému názvu zaměňován s titulem
Rudolf Medek - Žena. Báseň. NEBO Žena. Báseň, již napsal Rudolf Medek. (2. vydání)
vyzdobeným rovněž Koblihovými dřevoryty. Pro zařazení do Knihopisu není z mého úhlu pohledu dostatečně erotický; pro Sáňku nebyl dostatečně bibliofilský. Jelikož tím pádem není v žádném sběratelsky orientovaném soupisu a zároveň jsou jeho vydání dosti chaotická, alespoň pár praktických bibliografických údajů do poznámky pod čarou. Nejběžnější verze vyšla v roce 1928 jako soukromý tisk královéhradeckých bibliofilů Havlíčka, Holzmanna, Hrubého, Tichého, Válka a Vodehnala v neuvedeném, ale nepochybně značném nákladu. Standardní úpravou je kartonáž 250x205 potažená červeným, oranžovým nebo žlutým papírem s bílou titulní nálepkou, knižní blok bývá tištěn na běžném ofsetovém papíru nebo na similijapanu. Vzácně se objevují i výtisky na ručním, v nichž akt ve frontispicu podepsal Kobliha tužkou a pod neerotickým dřevorytovým titulním rámcem bývá rozmáchlý Medkův podpis perem. Převážně ze stejné sazby knihu znovu vydal v roce 1932 jeden z původních editorů, architekt Tichý, jako svou novoročenku na rok 1933 nákladem 200 nečíslovaných výtisků v podélném formátu 150x210, patrně vše na ručním Van Gelderu podepsané oběma autory výše uvedeným způsobem. Text je dvoubarevné faksimile Medkova rukopisu básně (6 stran textu + titul, opakovaný ve vydáni z roku 1932 na obálce) plus dvě strany Tichého poznámek v prvním vydání podepsaných jen T., ve druhém plným jménem a o pár řádek doplněných.


_______________________

Errata a dodatky v PDF formátu k vytištění a vložení do knihy.

(verze 1.0 ze 3. června 2022)

Obsahuje kompletně opravená hesla a dodatky;
drobná errata a neverifikované položky jsou jen na této stránce.

PDF generujeme jen občas, takže se bude většinou opožďovat
za aktuálním stavem na toto stránce (viz Poslední úpravy níže).

Jedná se vždy jen o pracovní verzi, finální redakce vyjde až v 5. dílu Kryptadií.


_______________________


Dodatky a zajímavosti publikované pouze na webu:

Díky táborskému antikváři Miroslavu Nimrichtrovi (Bastion) zde přinášíme obrázky jedné z Trefného sad aktů, zmiňovaných na straně 55. Vyplývá z nich, že i bez obálky lze provenienci jednotlivých fotografií rozeznat - ani ne tak podle profesionálního loga, které pochází nejspíš od původního dodavatele snímků, takže na obrázcích od jiných může být jiné nebo žádné, ale podle rukou psaného čísla na negativu, které označuje objednávkové číslo v katalogu Hydika.
Těžko říci, jestli hardcore pornografie, které Trefný nabízel privátně, byla také baleny ve firemních obálkách, ale spíš by se dalo čekat, že je distribuoval pod hlavičkou Kroužku Život; od roku 1933 pak jen s nějakým anonymním otazníkem jako na katalozích z té doby (viz str. 56).


_______________________

Za opravy a dodatky vřele děkujeme:

Pavlu Řihánkovi;
Mgr. Michalu Jarešovi, Ph.D.;
Petru Uličnému;
doc. PhDr. PaedDr. Kamilu Janišovi, CSc.;
Jiřímu Gruntorádovi
Ivaně Tanečkové
Miroslavu Nimrichtrovi


_______________________Poslední úpravy: 27. ledna 2024Hlavní nabídka KAL

Hlavní menu LAW