Bibliografie Ladislava Klímy

D) SAMIZDATY
(orientační přehled)
     
     Níže uvedený soupis obsahuje stav klímovských samizdatů a popsaných desiderat v knihovně Libri prohibiti ke dni 12. 5. 2023, za což Jiřímu Gruntorádovi patří vřelý dík.
     
     Obsahuje 122 zápisů, které nejsou nijak číslovány; řazeny jsou abecedně podle názvu titulu. Vyhodil jsem jen 2 položky ze sborníků (podstatně víc Klímových textů ostatně vyšlo v samizdatových časopisech), takže obsahuje jen edice, jejichž výhradním autorem (či spoluautorem) je Klíma. Ponechal jsem tam i všechny tituly, které už jsou v mé bibliografii a které nepokládám za samizdaty, ale za bibliofilie (byť připouštím, že nejde-li přímo o průklep strojopisu, může kategorizace být někdy sporná - kupříkladu u titulu M5. Plastic People – Ladislav Klíma).
     
     Sám Gruntorád výpisy charakterizoval takto: "Záznamy jsou různé kvality, některé stále rozpracované (a nedokončené), hotové a revidované končí takto (LP). Pokud se tam nepíše o materiálu (kancel. papír, ruční papír, modrý průklep. papír), jde o bílý průklep. papír. Bude tam fůra balastu - xerokopie něčeho apod. Katalogizační knihovnická norma AACR2, platná i u nás, uvádí poslední číslovanou stranu. Rozlišuje samozřejmě strany a listy, takže bychom měli podle normy klasické samizdaty (kde je průklepák, tedy list, popsán jen z jedné strany) popisovat jako listy. Na to kašleme, a popisujeme strany, i když je to technicky vzato špatně."
     
     Výše uvedený podtitul "orientační přehled" plně vystihuje zásadní fakt, že na rozdíl od knižní bibliografie nelze u samizdatů vůbec předpokládat, že by se jejich soupis mohl alespoň vzdáleně přiblížit nějaké úplnosti. Klíma byl pro mnoho lidí iniciační autor, takže ho opisovali a xeroxovali mnozí fandové nejen mimo disent, ale i zcela mimo jakoukoli jinou samizdatovou produkci - jen pro své potěšení či jakýsi až zasvěcovací rituál sui generis.
     Jakkoli se to tak občas prezentuje, samizdat ani zdaleka nebyl nějaká výhradně politická záležitost. Každý percentuální odhad by byl nutně mimo mísu, ale je zcela nesporné, že samizdaty vydávané chartisty tvořily jen menší část celkové produkce. Velmi rozsáhlé a časem i dobře organizované byly scifistické samizdaty; spontánnější, ale neméně frekventované pak rozličné duchovědné, okultní a hermetické rozmnoženiny. Asi úplně nejfrekventovanější, byť opovrhovanou a tudíž z valné části nedochovanou lidovou tvořivostí mužské části populace byly pornografické samizdaty, vzkvétající zejména během základní vojenské služby, kdy se mnohdy šířily historicky nejtradičnější rozmnožovací technologií - prostým rukopisem.
     Nejkuriosnějším samizdatem, jaký jsem měl kdy v ruce, se mi pochlubila paní, od které jsem někdy kolem roku 1984 nakupoval na inzerát staré knihy - šlo o její vlastní opis nedostupného (jelikož stoupového) dílu Sinclairova Lanny Budda, který v tištěné podobě měl kolem 800 stran. Bylo to pečlivě vyskládané do archů a svázané v Tomosu do šesti tlustých špalků. Jelikož to líp neuměla, datlovala to jedním prstem prý přes pět let a pokládala to za své celoživotní opus magnum. Bezesporu právem, na čemž nic nemění fakt, že dnes by to bylo prakticky bezcenné a neprodejné.
     
     Originály nejméně tři z mnou vydaných klímovských samizdatů jsem prodal či vyměnil už v roce 1987, kdy je Zadrobílek vydal tiskem (viz č.s. 30) - sešitky Smrt - sen a Delend + rozsáhlejší svazek Jsem absolutní vůle, jehož originál bych jediný poznal podle toho, že parole Jsem absolutní vůle v něm byla všude psaná červeně. Průklepy by snad daly rozeznat podle použitého papíru (nikdy jsem neměl rád jako materiál průklepák, takže cca od roku 1983 jsem místo něj obvykle používal tenký nahnědlý hlazený papír, kterého jsem koupil pár balíků v jedné pozůstalosti). Další drobnosti (tituly si dávno nepamatuji) jsem rozprodal po převratu - jediné, co mi tu z toho zbylo, je Děs ze samoty (pravděpodobně kvůli ručně kreslenému LK na obálce - jinak jsem na to nanejvýš lepil jen nálepky psané na stroji). Jako všechny klímovské strojopisy, které jsem kdy dělal, má formát A5; rozsah 9 stran + nestránkovaná ediční poznámka s vročením "červen 1987" a edicí "KPJ 005" (a níže v soupisu je uveden). Pak už tu mám jen své Husity - jediný samizdat vyrobený někdy 88/89 na Atari ST, které jsem tehdy měl na chvíli vypůjčené i s jehličkovou tiskárnou. Je to oboustranně potištěný šestnáctistránkový arch A5 bez obálky (titul, vakát + 11 paginovaných stran + 3 vakáty). Vytiskl jsem jich nejméně dvacet a většinu rozdal v restaurantu, kde se scházela SBH Pražské imaginace.
     
     Z cizích samizdatů jsem si nechal hlavně ty od Davida Součka, dílem ze sentimentu (byly první, které jsem kdy měl), dílem proto, že jsou hezky udělané a vázané v plátně. V níže uvedeném seznamu jsou všechny kromě Českého románu: cca A5, zlatý tisk na hřbetu a přední desce, místo titulního listu Klímova fotografie s textem "LK / 22. 8. 1887 - 19. 4. 1928" na dokumentním fotopapíru; strojopis na bílém průklepáku v devíti samostatně stránkovaných oddílech separovaných hnědými papíry + titul a 4 strany Zumrova textu z Orientace 1967/3 na žlutém průklepáku separovaném dvěma oranžovými papíry; stran celkem 218 (223 včetně Zumra).
     Pak tu mám jednu "Klímovku z Klamovky", kterou jsem zachoval hlavně kvůli soupisu edice, čítajícího celkem 9 svazků (podle Jiřího Gruntoráda mělo vyjít všech devět a vydavatelem měl být Miloš Volák; Libri prohibiti však zatím nemá popsaný žádný svazek): Selen - formát A4, desky ze světle modrého kartonu s bílou titulní nálepkou a černým plátěným hřbítkem, úvodní a závěrečný list xeroxovány, zbytek strojopis na bílém průklepáku - 27 paginovaných listů + závěrečný se soupisem edice; jde o Součkovu verzi s jeho ediční poznámkou a navíc na str. 27 s nově doplněnou "Redakční poznámkou" o provedených gramatických úpravách v textu.
     Někde bych měl mít ještě nějaké nesvázané strojopisy - až je jednou najdu a pokud nebudou mezi níže uvedenými, odnesu je do Libri prohibiti, aby si je mohli popsat, ale sem je už doplňovat nebudu (a prosím i všechny čtenáře, aby se s případnými doplňky neobraceli na LAW, ale rovnou na mail knihovna@libpro.cz).
     
     Tato stránka totiž už zůstane konstantní a neměnná (kromě případných průběžných oprav přehlédnutých překlepů) a vskutku jen orientační. Jednak z výše uvedeného důvodu, že tak či onak bude stejně vždy velmi nekompletní, jednak proto, že její informační hodnota je poměrně omezená. Ačkoli my sběratelé jsme obecně vzato pěkní magoři, neumím si představit cvoka, který by se rozhodl sbírat třeba všechny opisy Selena. Rovněž orientační hodnota bibliografických údajů je u samizdatů sporná; mohu-li mluvit sám za sebe, tak mé opisy měly různé úpravy i počty stránek - originály, které jsem původně dělal pro sebe, byly výpravnější a občas obsahovaly i různé subjektivní poznámky, které jsem do většiny průklepů nezařadil, a podobně.
     Hlavně ovšem jakákoli průběžná synchronizace s databází Libri prohibiti by byla tak náročná, že je zcela mimo naše časové možnosti. Navíc je pravděpodobné, že na se webu libpro.cz dříve či později celá databáze knihovny objeví online a tato stránka pak bude už jen dalším z četných historických reliktů vývoje LAW, které tu z piety uchovávám.

Miroslav Kromiš
17. 7. 2023
KLÍMA, Ladislav
[Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy psané ing. dr. Antonínu Křížovi]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 10 s. ; 30 cm.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Arkanum : / cogitata sentence / / Ladislav Klíma ; úvod Helena Spilková. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - 70 s. ; 22 cm. - Na titul. listě nakl. údaje původ. vyd.: V Praze 1934. - Separát z 13. sv. Ladislava Klímy spisů sebraných, vyd. Ilja Matouš, 1987 (zde neuvedeno), rozšířený o úvod původ. vydavatelky. - Předsádka dopis. papír. - Vazba krémový karton přelepený hnědým plátnem s chlopněmi bez tisku (LP).
[Úryvky z deníku]

KLÍMA, Ladislav
Arkanum : Cogitata. Sentence / Ladislav Klíma ; Poznámka vydavatelky Helena Spilková. - [S.l. : s.n., 19--]. - 25 s. ; 30 cm. - Původní vydání: Praha 1934.
[Úryvky z deníku]

KLÍMA, Ladislav
Beletrie. Slavná Nemesis (výběr) [A]. Mezi skutečností a snem (výběr) / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - [157] s. ; 26 cm. - Slavná Nemesis je xerokopií částí textu, vydaného v Praze 1932; Mezi skutečností a snem je xerokopie strojopisu. - Přerušované stránkování.

KLÍMA, Ladislav
Boj o vše : Deníky a korespondence s přáteli z let 1909 až 1917 / Ladislav Klíma ; Úvod, překlady a poznámky Jaroslav Kabeš. - [S.l. : s.n., 19--]. - 147, [2] s. : 1 il. ; 15 cm. - Fotokopie vyd. Praha, Jan Pohořelý 1942. - Volné listy uložené v kart. obalu.

KLÍMA, Ladislav
Boj o vše : Deníky a korespondence s přáteli z let 1909 až 1917 / Ladislav Klíma ; úvod Jaroslav Kabeš ; studie [Josef Zumr]. - [S.l.] : Lesspress, 1985. - Frontispis, 60, 18, 100 s. ; 30 cm. - (Swang Song - Katharsis). - Na titul. listě uvedeno: Nakl. Lesspress Ed. Swang Song - Katharsis c - 1985. - Na frontispisu fotoreprodukce koláže na dokumentu. - Obsahuje dále studii J. Zumra Filosof hrdé lidskosti; dvě povídky L. Klímy Slavná Nemesis a Jak bude po smrti; deníkové záznamy Arkanum Cogitata Sentence a bibliografii L. Klímy. - Psáno na různých psacích strojích na různých druzích průklep. papíru. - Předsádka krémový papír. - Hnědá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Deníkové záznamy, korespondence, studie, povídky]

KLÍMA, Ladislav
Bouře se přehnala / L. Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 11, [1] s. ; 30 cm. - Psáno na perličce. - Volné listy. - Exempl. s př. č. 6096 xerokopie.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Bouře se přehnala / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 15 s. ; 22 cm. - Husté řádkování. - Sešito v bílém kartonu uvnitř khaki (530), resp. oranžovém (531) bez tisku.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Bouře se přehnala / Ladislav Klíma. - [Praha : Pavel Kirschner, 19--]. - 13 s. ; 21 cm. - Bez titul. listu. - Husté řádkování. - Sešito v křídovém papíře s černým tiskem.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Boží soud / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 34 s. ; 21 cm. - Na titul. listě uvedeno: 1922. - Volné listy. - Exempl. s př. č. 10645 bez titul. listu, sešito v kancel. papíře (název rukou na obálce).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Čas a smrt / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 7 s. ; 30 cm. - Sešito v kancel. papíře.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Čas a smrt / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 9 s. ; 21 cm. - Bez titul. listu. - Husté řádkování. - Vazba kancel. papír s páskou na hřbetě.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Český román / Ladislav Klíma ; úvod Josef Zumr. - [S.l. : s.n., po 1967]. - 128 s. ; 22 cm. - Jako úvod zařazena stať J. Zumra Klímův Český román z časopisu Orientace 3/1967. - Obsahuje vysvětlivky k textu. - Husté řádkování. - Vazba hnědý prešpán na hřbetě s nalepeným papírovým štítkem se strojopisem (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Český román / Ladislav Klíma ; Úvod Josef Zumr ; poznámky k textu [David Souček]. - 1. vyd. - Praha : RR editions, 1987. - Patituly, frontispis, 241, [1] s. ; 21 cm. - (Spojené edice RR editions ; sv. 27). - Na patitulech razítkovým tiskem autor a název. - Jako úvod zařazena stať J. Zumra z časopisu Orientace 3/1967. - Ediční poznámka. - Poznámky k textu. - Psáno na různých psacích strojích na žlutém průklep. papíře. - Na frontispisu (obráceně) xeroxovaný portrét autora. - Předsádka starozlatý papír. - Kombinovaná vazba, přírodní karton s grafikou a černým razítkovým tiskem, hřbet tmavě modré plátno s modrým tiskem (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Český román / Ladislav Klíma ; místo předmluvy Josef Zumr ; opis [Martin Machovec]. - [Praha : Martin Machovec, 1988]. - 116 [i.e. 122], [1] s. : [2] listy ; 31 cm. - Opis sloužil jako podklad pro vydání v RR Editions, viz exempl. s př. č. 10260. - Obsahuje slovo úvodem a stať J. Zumra Klímův Český román z časopisu Orientace 3/1967. - Poznámky k textu. - Zčásti husté řádkování. - Chybné stránkování, obsahuje strany 24a-b, 103a-c, 115a. - Vloženy xerokopie korektur. - Krémový kartonový rychlovazač bez tisku (LP).
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy Ing. Antonínu Křížovi. - [S.l. : s.n., 19--]. - 32 s. ; 30 cm.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy psané ing. dr. Antonínu Křížovi / [Ladislav Klíma]. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - s. 135-177 ; 21 cm. - Separát z 12. sv. Ladislava Klímy spisů sebraných, vyd. Ilja Matouš, 1987 (zde neuvedeno), rozšířený o tiráž vyd. Jaroslava Picky z roku 1948. - Předsádka dopis. papír. - Sešito v béžovém kartonu přelepeném hnědým plátnem s chlopněmi bez tisku (LP).
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Delend / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 21 s. ; 21 cm. - Bez titul. listu. - Husté řádkování. - Sešito v kancel. papíře.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Děs ze samoty / Ladislav Klíma. - [S.l.] : KPJ, 1987. - 9, [1] s. ; 22 cm. - ; (sv. 5). - Poznámka vydavatele. - Husté řádkování. - Psáno na kancel. papíře. - Vazba starorůžový karton s rukopisným titulem.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Děs ze samoty / L. Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 5 s. ; 30 cm. - Psáno na perličce. - Volné listy. - Exempl. s př. č. 6094 xerokopie.
[Povídka]

KLÍMA, Ladislav
Děs ze samoty / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 8 s. ; 21 cm. - Husté řádkování. - Sešito v kancel. papíře.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Dios / Ladislav Klíma ; poznámka vydavatele [David Souček]. - [Praha] : David Souček, [197-]. - 162 s. ; 22 cm. - Poznámka vydavatele. - Husté řádkování. - Jednotlivé akty odděleny zeleným průklep. papírem. - Předsádka krémový papír. - Černá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě (LP a Brémy). - Exempl. s př. č. 11508 xerokopie zhotovená K. Jadrným.
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Dios : divadelní hra z pozůstalosti / Ladislav Klíma ; poznámka vydavatele D. S. [David Souček] ; frontispis Emil Filla ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1988. - Patitul, frontispis, 163, [2] s. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 9). - Na frontispisu fotoreprodukce kresby E. Filly z frontispisu knihy Filosofické listy Ladislava Klíma, vyd. Jan Pohořelý 1939. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Husté řádkování. - Obsahuje poznámku autora a vydavatele, podepsanou: D.S. - Jednotlivé akty odděleny listy světle zeleného průklep. papíru se strojopisem. - Předsádka hlazený krémový karton. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Dopisy Ladislava Klímy Antonínu Pavlovi : /1912 - 1928/ / vazba [Viktor Sekyt]. - [S.l. : s.n., 198-]. - 165, [3] s. ; 29 cm. - Na titul. listě uvedeno: Opisy za okupace pořídil A. P. - Publikace je sestavena z materiálů, které byly uloženy v Literárním archívu. - Rozmnoženo xeroxem. - Barevná předsádka. - Modrá plátěná vazba bez tisku.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Duchovní přátelství : Vzájemná korespondence Ladislava Klímy s Emanuelem Chalupným a Otokarem Březinou / uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Jaroslav Kabeš. - [S.l. : s.n., 19--]. - 134, [3] s. ; 21 x 18 cm. - Bez titul. listu. - Opis vydání z roku 1940, včetně tiráže. - V úvodu nestránkováno, stránkování chybně začíná stranou 11. - Psáno na perličce na modrém průklep. papíře, úvod přes modrý kopírovací papír. - Předsádka bílý předsádkový papír. - Krémová plátěná vazba bez tisku (LP).
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Edgar / Ladislav Klíma. - [Praha : David Souček, 197-]. - 63 s., [1] s. obr. příl. ; 15 x 15 cm. - Poznámka vydavatele. - Na frontispisu fotografie autora. - Titul. list na zeleném průklep. papíře. - Černá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě (LP).
[Jednoaktovka]

KLÍMA, Ladislav
"Edgar" / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 9 s. ; 31 cm. - Bez titulního listu. - Husté řádkování. - Růžový kartonový rychlovazač.
[Jednoaktovka]

KLÍMA, Ladislav
Edgar a Eura / Ladislav Klíma. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - Patitul, [2] s., s. 103-128, [1] s. ; 21 cm. - Separát z 3. sv. Ladislava Klímy spisů sebraných, vyd. Ilja Matouš, 1987 (zde neuvedeno), rozšířený o patitul se jménem autora a tiráž původ. vyd. Jaroslava Picky z roku 1938. - Vazba starorůžový karton s nalepeným školním štítkem se strojopisem (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Filosof z předměstí : Dialog o ničem a o všem / [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 16 s. ; 29 cm. - Bez titul. listu. - Psáno na perličce. - Volné listy.

KLÍMA, Ladislav
Filosofická fakulta / Ladislav Klíma. - Praha : [Martin Machovec], 1987. - 20 s. ; 21 cm. - Husté řádkování. - Sešito nití v béžovém kartonu. - Sedm číslovaných výtisků.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
"Filosofické listy" / Ladislav Klíma. - [Praha : Viktor Sekyt, 1979]. - 51 s. ; 29 cm. - Za textem uvedeny tituly Klímových vydaných knih. - Psáno na křídovém papíře. - Předsádka barevný škrobový papír. - Vazba karton s barevným škrobovým papírem a s papírovým štítkem se strojopisem na hřbetě (LP).
[Korespondence, úvahy]

KLÍMA, Ladislav
Filozofické fragmenty / [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 7 s. ; 30 cm. - Za názvem poznámka: Uveřejněno v Přehledu 1913.

KLÍMA, Ladislav
Genor a Gena / L. Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 4 s. ; 30 cm. - Psáno na perličce. - Volné listy. - Týž opis jako v exempl. s př. č. 8184. - Exempl. s př. č. 6102 xerokopie.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Genor a Gena / L. Klíma. - [Praha : Pavel Kirschner, 19--]. - [6] s. ; 21 cm. - Husté řádkování. - Sešito v křídovém papíře. - Exempl. s př. č. 10682 sešit v kancel. papíře se žluto-černým tiskem.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Husité : Návrh divadelní hry / Ladislav Klíma. - [Praha] : David Souček, 1982. - 13 s. ; 20 cm. - Signováno vydavatelem. - V tiráži uvedeno: Ediční poznámku napsal, grafickou úpravu a obálku navrhl, "vytiskl" David Souček.
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Husité : /návrh divadelní hry/ / Ladislav Klíma ; ediční poznámka David Souček. - [S.l. : s.n., 19--]. - 12 s. ; 21 cm. - Stránkováno rukou. - Psáno na zeleném průklep. papíře.
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Husité : (návrh divadelní hry) / Ladislav Klíma ; poznámka David Souček. - [Praha] : Pražská imaginace, [1987]. - 11 s. ; 20 cm. - ; (sv. 26)
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
"Cholupický den" / Ladislav Klíma ; úvodní poznámka D. Z. [Dobra Zborník] ; vazba [Rudolf Černý]. - Praha : [Popelnice], 1981. - 60 s. ; 21 cm. - Na titul. listě uvedeno: Praha 1981. - Obsah neuveden. - Husté řádkování. - Předsádka měkký krémový karton. - Červená celastiková vazba s bílým slepotiskem (LP).
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Cholupický den / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 40 s. ; 30 cm. - Bez titul. listu. - Před textem uvedeno: Rok I9I4. - Psáno přes modrý kopír. papír na kancel. papíře. - Volné listy.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Cholupický den / Ladislav Klíma ; ilustrace Jiří Kolář ; úvodní poznámka D. Z. [Dobra Zborník] ; přebal, vazba, grafická úprava Oldřich Hamera. - Praha : Oldřich Hamera, 1976. - 55, [2] s., [6] listů obr. příl. ; 21 cm + [5] listů. - V tiráži uvedeno: Ilustration c Jiří Kolář 20 neprodejných bibelotů pro své přátele vytvořil Oldřich Hamera. - 5 barevných ilustrací vloženo v kapse na přední předsádce. - Předsádka měkký krémový karton. - Písková plátěná vazba bez tisku. - Přebal bílý karton s černým tiskem a s tištěnou ilustrací (LP).
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Cholupický den / Ladislav Klíma ; úvodní poznámka D. Z. [Dobra Zborník]. - [S.l. : s.n., 19--]. - [1], 66 s. ; 31 cm. - Krémový kartonový rychlovazač.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Cholupický den / Ladislav Klíma ; ilustrace Jiří Kolář ; grafická úprava Old. Hamera ; úvodní poznámka D. Z. [Dobra Zborník]. - [S.l. : Miroslav Svoboda, 1986?]. - 55, [1] s. ; 16 x 21 cm. - Rozmnoženo podle vydání Oldřicha Hamery z roku 1976. - Tištěno jednostranně. - Modrá plátěná vazba.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Cholupický den ; Já je já : Z dopisů příteli ing. Antonínu Pavlovi / Ladislav Klíma ; koláže Jiří Kolář. - [Praha : Ilja Matouš], 1986. - Patitul, frontispis, 151, [1] s., [5] listů obr. příl. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. I). - Každý text má vlastní titul. list, titul. list 1. textu fotokopie přebalu vyd. Oldřicha Hamery z roku 1976. - Na frontispisu a v obr. příl. fotoreprodukce koláží J. Koláře. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Na úvod 1. textu zařazeny Citace z prvního dopisu ze 13.,14.,15. IV. 1914. - Široké řádkování. - Chybné stránkování, obsahuje dvě s. 69, vynechána s. 143. - Jednotlivé texty odděleny listem kancel. papíru. - Předsádka kancel. papír. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Filosofické listy]

KLÍMA, Ladislav
Jak vysvětlíte... ; Donna Maria / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 11 s. ; 30 cm. - Jméno autora uvedeno pouze na obálce. - Na obálce suchá jehla.
[Povídky]

KLÍMA, Ladislav
Jednoaktovka / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 12, [2] s. ; 30 cm. - Ve vydání D. Součka s titulem Edgar. - Psáno na perličce. - Sešité listy. - Exempl. s př. č. 6100 xerokopie.

KLÍMA, Ladislav
Jednoaktovka / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 17 s. ; 21 cm. - Bez titul. listu. - Husté řádkování. - Sešito v kancel. papíře.

KLÍMA, Ladislav
Jednoaktovka : / Edgar / / L. K. [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 15 s. ; 30 cm. - Bez titul. listu. - Na s. 15 pozn. autora, za ní uvedeno: V lednu 1928 L.K. - Psáno na růžovém průklep. papíře. - Volné listy (LP). - Exempl. s př. č. 19163 xerokopie.
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle / Ladislav Klíma ; předmluva [Vladislav Zadrobílek] ; ilustrace V. K. [Vladimír Kokolia]. - [S.l. : s.n., po 1987]. - 105 s. : il. ; 21 x 30 cm. - Xerokopie originálu vyd. v Plzni r. 1981 (=1987) jako poloročenka D. Ž. Bora.
[Prózy, divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle / Ladislav Klíma ; předmluva [Vladislav Zadrobílek] ; ilustrace V. K. [Vladimír Kokolia]. - [Praha : Vladislav Zadrobílek, 1987]. - Frontispis, 105, [1] s. : il. ; 30 cm. - V tiráži uvedeno: Texty z pozůstalosti Ladislava Klímy vydal v počtu 20. exemplářů jako svou poloročenku D. Ž. Bor, v Plzni 1981. Reprodukce kreseb z výstavy V.K. (bez vědomí autora). - D. Ž. Bor vl. jménem Vladislav Zadrobílek. - Obsah neuveden. - Obsahuje: Jsem absolutní vůle; Trvání po smrti; Smrt-Sen; Bouře se přehnala; Delend; Edgar. - Na frontispisu fotografie autora. - Tištěno oboustranně. - Volné listy v modrých kartonových chlopňových deskách s barevným tiskem (2867, 7403 a Brémy), resp. v hnědých kartonových chlopňových deskách s hnědým tiskem (3379).
[Prózy, divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle / Ladislav Klíma ; předmluva [Vladislav Zadrobílek] ; ilustrace V. K. [Vladimír Kokolia]. - [Praha : Pražská imaginace, 1987]. - 105 s. : il. ; 21 cm. - ; (sv. 35). - Reprint vydání Vladislava Zadrobílka. - Desky s tiskem.

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle / Ladislav Klíma ; předmluva [Vladislav Zadrobílek] ; ilustrace V. K. [Vladimír Kokolia]. - [S.l. : s.n., po 1987]. - 105 s. : il. ; 30 cm. - Obsahuje divadelní hru Edgar a další texty z pozůstalosti. - Xerokopie vydání Vladislava Zadrobílka.
[Prózy, divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Jsem Absolutní Vůle / [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 28 s. ; 30 cm. - Bez titul. listu. - V záhlaví na s. 1 uvedeno: Dopis. - Volné listy (LP).
[Filosofický list]

KLÍMA, Ladislav
Jsem Absolutní Vůle / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 32 s. ; 30 cm. - Bez titul. listu. - V záhlaví na s. 1 uvedeno: Dopis. - Psáno na hlazeném průklep. papíře. - Volné listy (LP).
[Filosofický list]

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle / Ladislav Klíma. - [Praha] : Proti všem, [198-]. - 21, [1] s., 1 list obr. příl. ; 30 cm. - Jednostranný xerox na kancel. papíře. - Předloha psána na perličce. - V obr. příl. reprodukce fotografie. - Logo edice nalepeno na vnitřní straně zadní obálky. - Vazba světle modrý karton bez tisku s černou kobercovou páskou na hřbetě (LP).

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle : /dopis z roku 1917/ / Ladislav Klíma. - Praha : [s.n.], 1985. - Patitul, 79, [1] s. ; 22 cm. - Obálkový podnázev: /Dopis M. Srbovi/. - Na patitulu uveden název. - V tiráži uvedeno: Dopis příteli Miloši Srbovi z listopadu roku 1917 Praha 85; dále rukou uvedeno: jediný exemplář, a signováno opisovačem. - Zčásti psáno přes červenou pásku. - Psáno na přeložených listech dopis. papíru A4. - Vazba tvrdý přírodní karton s nalepeným papírovým štítkem se strojopisem i na hřbetě (LP).
[Filosofický list]

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní vůle : Korespondence / Ladislav Klíma ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1987. - Patitul, frontispis, 197 [i.e. 198], [1] s. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 12). - Na titul. listě v názvu: vúle. - Na frontispisu xeroxovaná kresba. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje titul. dopis údajně adresovaný F. Drtikolovi, Korespondence s Arnoštem Dvořákem, Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy psané ing. dr. Antonínu Křižíkovi a ediční poznámku. - Psáno na různých psacích strojích. - Obsahuje dvě s. 31. - Předsádka krémový předsádkový papír. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Jsem absolutní Vůle / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 198-]. - 32 s. ; 31 cm. - Bez titul. listu. - V záhlaví na s. 1 uvedeno: Dopis. - Zčásti široké a husté řádkování. - Psáno na krémovém hlazeném papíře, od s. 3 jednostranný xerox vyd. s př. č. 11843 na kancel. a krémovém hlazeném papíře. - Volné listy v archu tyrkysového kartonu bez tisku (LP).
[Filosofický list]

KLÍMA, Ladislav
Juvenilie / Ladislav Klíma. - [Praha : David Souček, 197-]. - 63 s. ; 21 cm. - Obálkový název: Juvenilie (čtyři listy). - Obsahuje též: Vzpomínky Jana Paroubka; Poznámky Jaroslava Kabeše; Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy psané ing. dr. Ant. Křížovi. - Opsáno včetně tiráží podle vydání J. Picky. - Poznámka vydavatele. - Husté řádkování. - Titul. listy na žlutém průklep. papíře. - Černá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Juvenilie / Ladislav Klíma. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - s. 96-129, [2] s. ; 21 cm. - Separát z 13. sv. Ladislava Klímy spisů sebraných, vyd. Ilja Matouš, 1987 (zde neuvedeno), rozšířený o Poznámky Jaroslava Kabeše a tiráž vyd. Jaroslava Picky z roku 1941. - Předsádka dopis. papír. - Vazba šedý karton přelepený hnědým plátnem bez tisku (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Juvenilie / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n.], 1982. - 26 s. ; 21 cm. - Obsahuje též: Vzpomínky Jana Paroubka a poznámky Jaroslava Kabeše. - Opsáno podle vydání J. Picky. - Ediční poznámka. - Zčásti husté řádkování. - Vazba krémový papír s nalepenými štítky.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Juvenilie / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 41, [1] s. ; 17 x 16 cm. - Obsahuje též Vzpomínky Jana Paroubka a Poznámky Jaroslava Kabeše. - Opsáno podle vydání J. Picky. - Titul. list a Kabešovy Poznámky na zeleném průklep. papíře. - Kombinovaná vazba, karton s tapetou, hřbet hnědé plátno.
[Próza, básně]

KLÍMA, Ladislav
Korespondence a filosofické listy / Ladislav Klíma ; Jiří Němec, [Emanuel Chalupný, Otokar Březina]. - [S.l.] : Lesspress, 1984. - Frontispis, 17, [6], 34, [1], 41 s., [1] list obr. příl. ; 30 cm. - (Swang Song - Katharsis). - Na titul. listě uvedeno: Nakl. Lesspress Edice Swang Song - Katharsis c - 1984. - Na frontispisu fotoreprodukce portrétu L. Klímy na dokumentu. - Obsahuje kompilát ukázek z díla L. Klímy a studie J. Němce Klímův příklad, které vyšly v časopise Tvář č. 2-3/65 a 5/69, a dále Klímovy texty: Čas a smrt, Filosofické listy Ladislava Klímy, Duchovní přátelství : vzájemná korespondence Ladislava Klímy s Emanuelem Chalupným a Otokarem Březinou. - Husté řádkování - Psáno na kancel. papíře. - V obr. příl. fotoreprodukce snímků sádrových odlitků na dokumentu. - Předsádka lehký krémový hlazený papír. - Černá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Úryvky z děl, korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Ladislav Klíma : filosof - básník : 1878 - 1928 - 1948 / F. X. Šalda, Karel Bodlák, Ladislav Klíma, F. Böhler, Emanuel Chalupný, Emanuel Frynta, K. L. [Kamila Lososová], Helena Spilková, Jan Patočka, Josef Zumr. - [S.l.] : Lesspress, 1984. - Frontispis, 66 [i.e. 62], 23, 71 s. ; 30 cm. - (Swang Song - Katharsis). - Na titul. listě uvedeno: Nakl. Lesspress - Ed. Swang Song - Katharsis c - 1984. - Na frontispisu fotoreprodukce portrétu L. Klímy na dokumentu. - Obsah neuveden. - První část tvoří opis sborníku vydaného Janem Pohořelým v roce 1948, zde příspěvky: F. X. Šalda: Památce L. Klímy; K. Bodlák: Myšlenkový svět Ladislava Klímy; L. Klíma: Trvání po smrti; L. Klíma - F. Böhler: Putování slepého hada za pravdou; E. Chalupný: Dvě jubilea české filosofie; E. Frynta: Několik vzpomínek; K. Lososová: Poslední kapitola; H. Spilková: Posmrtná maska; Protokol o vyloučení L. Klímy ze středoškolského studia; Bibliografie dosud vydaných prací L.K. - Obsahuje dále: L. Klíma: Jsem absolutní vůle (zde název neuveden); J. Patočka: Ladislav Klíma : Na památku pro H.P. : Pokus o rozbor klíčových tezí; J. Zumr: Klímovo básnické dílo; L. Klíma: Český román /torzo/; L. Klíma: Údolí největšího štěstí : " Melie ". - Psáno na různých psacích strojích. - Zčásti husté a široké řádkování. - Chybné stránkování 1. části, vynechány s. 46-49. - Psáno na různých druzích průklep. papíru. - Předsádka křídový papír. - Černá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Sborník, filosofický list, studie, části románů]

KLÍMA, Ladislav
Lidská tragedie a Boží komedie / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 160, 18, 172, [5] s. ; 30 cm. - Na titul. listě uvedeno: Torzo 3. dílu + fragmenty 1., 2. a 4. dílu "Velkého románu".
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Lidská tragedie a božská komedie / Ladislav Klíma. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - 64 s. ; 21 cm. - Obálkový název: Soud boží. - Obsahuje: Soud boží : novela z dob renaissance; Čas a smrt. - Vazba světle zelený karton s nalepeným papírovým štítkem se strojopisem (LP).
[Novely]

KLÍMA, Ladislav
Lidská tragedie a božská komedie / Ladislav Klíma ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1987. - Patitul, frontispis, 132 s., [3] listy obr. příl. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 3). - Na frontispisu a v obr. příl. xeroxované grafiky suchou jehlou. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje: Soud boží : novela z dob renaissance; Čas a smrt; Filosofická fakulta; Edgar a Eura. - Obsahuje seznam pramenů. - Předsádka hlazený krémový karton. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Lidská tragikomedie / Ladislav Klíma ; předmluva Josef Zumr ; poznámka editora Olga Svejkovská. - [S.l. : s.n., po 1968]. - 68 s. ; 30 cm. - Obsahuje předmluvu J. Zumra: Dramatická tvorba Ladislava Klímy, a dále poznámku editora. - Za textem pozn. ke s. 62 a dále uveden zdroj: Plamen str.118-144 č.11 a str.130-144 č.12,ročník 10,1968. - Husté řádkování. - Titul. list na hlazeném krémovém papíře. - Předsádka krémový předsádkový papír. - Černá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Lidská tragikomedie : divadelní hra / Ladislav Klíma ; fotografie na frontispisu Karel Jičínský ; úvod Josef Zumr ; poznámka editora Olga Svejkovská ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1987. - Patitul, frontispis, 220 s. ; 21 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 10). - Na frontispisu xeroxovaná pohlednice s fotografickým portrétem autora od K. Jičínského, vyd. Veleslavínova impresse. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje úvod J. Zumra Dramatická tvorba Ladislava Klímy, divadelní hru a poznámku editora O. Svejkovské. - Psáno na různých psacích strojích. - Z menší části husté řádkování. - Předsádka hlazený krémový karton. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
Lidská tragikomedie / Ladislav Klíma ; opis [David Pohribný]. - [Tábor : Tramtaria Press, 1981?]. - ? s. ; ? cm.
[Divadelní hra]

KLÍMA, Ladislav
List o illusionismu a Ivanu Karamazovu / Ladislav Klíma ; ilustrace Jan Konůpek. - Praha : Proti všem, 1986. - 22 s. ; 21 cm. - Xerokopie původ. vyd. Jaroslava Duchana, Praha 1940. - Exempl. s př. č. 5621 má jinou barvu obálky.
[Korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Má praxe (od dvou let nezměněná) 2.2.1922 / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - [5] s. ; 30 cm. - Bez titul. listu. - V záhlaví na s. 1 za názvem uvedeno: (Následující stať - dopis je přetištěna z knihy "Filozofické listy Ladislava Klímy", kterou vydal v Praze v říjnu 1939 Jan Pohořelý jako 2. svazek edice Přátelství. - Husté řádkování. - Psáno perličkou na kancel. papíře. - Sešité listy.
[Dopis]

DVOŘÁK, Arnošt - KLÍMA, Ladislav
Matěj Poctivý : Fantastická lidová veselohra o třech dějstvích / Arnošt Dvořák, Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 106, [1] s. ; 26 cm. - Na obálce uvedeno: Klíma, Ladislav: Drama. Matěj Poctivý (spolu s A. Dvořákem). - Xerokopie původního vydání z roku 1922 pořízená z formátu A5.

KLÍMA, Ladislav
Matějovo vidění : divadelní hra a aktovka z pozůstalosti / Ladislav Klíma ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1988. - Patitul, frontispis, 161 [i.e. 160] s., [4] listy obr. příl. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 8). - Na frontispisu fotoreprodukce portrétu autora na fotopapíře. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje divadelní hru Matějovo vidění, aktovku Edgar a ediční poznámku. - Chybné stránkování, vynechána s. 159. - V obr. příl. xeroxované kresby. - Předsádka měkký hlazený krémový karton. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Divadelní hry]

KLÍMA, Ladislav
Melie / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 21 s. ; 30 cm. - Na titul. listě uvedeno: torzo III. dílu románu "Údolí největšího štěstí" z rukopisné pozůstalosti.
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Metafyzické / [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 7 s. ; 30 cm
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Mezi skutečností a snem / Ladislav Klíma ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1988. - Patitul, frontispis, 159 [i.e. 169], [3] s., [9] listů obr. příl. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 7). - Na frontispisu a v obr. příl. xeroxované kresby. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje části: Hledání strašidla, Řeč oblohy, Donna Maria, Dysgen; povídky Obešel já polí pět, Bouře se přehnala; ediční poznámku a pozn. k chybnému stránkování. - Obsahuje dvě s. 98-107. - Předsádka měkký hlazený krémový karton. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Próza, povídky]
LP: MAT - 19514

KLÍMA, Ladislav
Mezi skutečností a snem: Z beletristické pozůstalosti filosofa Ladislava Klímy. Edgar a Eura / Ladislav Klíma ; poznámka S. [David Souček]. - [Praha : David Souček, 1978?]. - 144 s., [1] list obr. příl. ; 21 cm. - Vydavatelská poznámka. - Jednotlivé části odděleny žlutým a zeleným průklep. papírem. - Režná plátěná vazba se zlatotiskem. - Exempl. se liší typem písma na deskách.

KLÍMA, Ladislav
Pietro a Selen : fragmenty z pozůstalosti / Ladislav Klíma ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1987. - Patitul, frontispis, 165, [2] s. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 5). - Na frontispisu fotoreprodukce portrétu autora na fotopapíře. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje texty Pietro, Selen a ediční poznámku. - Předsádka předsádkový papír. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Prózy]

KLÍMA, Ladislav
Pietrovi se zdařilo... / Ladislav Klíma. - [Praha : Pavel Kirschner, 19--]. - 58 s. ; 21 cm. - Psáno na kancel. papíře. - Husté řádkování. - Vazba bílý křídový papír.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Putování slepého hada za pravdou / Ladislav Klíma ; čtyřmi původními lepty vyzdobil akad. mal. Jan Bouška. - [Praha] : HRC - City Dark Books, 1982. - 20 s., [4] listy obr. příl. ; 20 cm. - Hnědý tisk na ručním losinském papíře. - Číslované výtisky. - Režná plátěná vazba bez tisku.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Putování slepého hada za pravdou / Ladislav Klíma. - Praha : [s.n., 1982?]. - 13 s. ; 21 cm. - Opsáno podle vydání v City Dark Books. - Obálka karton, papírový přebal zdobený stříkanou červenou a černou barvou.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Řeč oblohy / Ladislav Klíma. - [Praha : Ilja Matouš], 1986. - Patitul, frontispis, [9] s. ; 17 cm. - Na frontispisu uvedeno první slovo názvu, na titul. listě druhé a dále autor. - Na patitulu autor a název. - V tiráži za textem uvedeno: Opsáno ze Zlaté Prahy 1927, ročníku XLIV, sešitu 8., strany 148 v lednu 1986 2/2. - Husté řádkování. - Psáno na předsádkovém papíře. - Vazba křídový papír se strojopisem a fialovo-modro-hnědo-zeleno-černou ilustrací. - Přebal průhledná plastová folie (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Selen : (Román ve věčnosti) / Ladislav Klíma ; poznámka S. [David Souček]. - [Praha : David Souček, 197-]. - 57 s. ; 15 x 15 cm. - Poznámka vydavatele. - Husté řádkování. - Titul. list na žlutém průklep. papíře. - Černá plátěná vazba se zlatotiskem na hřbetě (LP a Brémy).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Selen : /Román ve věčnosti/ / Ladislav Klíma ; poznámka S. [David Souček]. - Praha : [Krtek a Datel], 1980. - 51, [3] s. ; 21 cm. - Na titul. listě uveden vznik: Praha 1 98 0. - Na patitulu poznámka: Čitelnost textu se pronikavě zlepší podkládáním bílého papíru pod každou čtenou stránku. - Poznámka původního vydavatele. - Redakční poznámka. - Kombinovaná vazba, modrá tapeta vzor dřevo, hřbet šedá kobercová páska (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Selen : /Román ve věčnosti/ / Ladislav Klíma ; poznámka [David Souček]. - [Praha : s.n., 1984]. - 57 s. ; 17 x 16 cm. - Opsáno podle vydání D. Součka. - Poznámka původ. vydavatele podepsána K. - Na titul. listě tužkou dopsáno místo vydání a datum: IX 1984. - Husté řádkování. - Titul. list na zeleném průklep. papíře. - Bílá plátěná vazba bez tisku.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Selen : /Román ve věčnosti/ / Ladislav Klíma ; poznámka [David Souček]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 40 s. ; 16 x 22 cm. - Poznámka vydavatele. - Husté řádkování. - Vazba bílý karton s nalepeným štítkem.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Selen : /román ve věčnosti/ ; Jsem absolutní vůle / Ladislav Klíma ; poznámka S. [David Souček]. - [S.l. : s.n., po 1980]. - 29, 37 s. ; 31 cm. - Bez souborného titul. listu. - Na titul. listě románu Selen uvedeno: Praha 1980. - Za jeho textem Poznámka předchozího vydavatele, signováno S., a Redakční poznámka. - Zřejmě opis vydání z edice Krtek a Datel. - Vazba okrový karton.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Selen : Román ve věčnosti / Ladislav Klíma ; poznámka S. [David Souček]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 31 s. ; 21 cm. - Poznámka původ. vydavatele. - Psáno na modrém
průklep. papíře.

KLÍMA, Ladislav
Skutečná událost sběhnuvší se v Postmortálii / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 10 s. ; 20 cm. - Bez titul. listu. - Sešito v kancel. papíře.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Soucit se zvířaty / [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 1985]. - 77 s. ; 30 cm. - Obsahuje: Soucit se zvířaty; Proti čistotě; Chvála lichocení; Chauvinismus; Tvůrci a velikost; Vznešená síla; Síla Slabosti; Čtyři denní doby lidského ducha; Filosofie Buonapartovy osobnosti; Rozhodnutí se ke vznešenosti; Reflexe a pozorování; Sentence; Israel; Metafysické; Filosofické fragmenty. - Název uveden podle prvního textu.
[Úvahy, eseje]

KLÍMA, Ladislav
Sus triumphans / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - [28] s. ; 30 cm. - Psáno na perličce. - Volné listy. - Exempl. s př. č. 6098 xerokopie.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Sus triumphans / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 38 s. ; 22 cm. - Husté řádkování. - Vazba křídový papír s nalepeným štítkem.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Sus triumphans : prosy z pozůstalosti / Ladislav Klíma ; frontispis [Antonín] Sládek ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1987. - Patitul, frontispis, 151, [1] s. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 4). - Na listě v podnázvu uvedeno: pozústalosti. - Na frontispisu xeroxovaná kresba podobizny autora, na předloze signována: A. Sládek 1980. - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Obsahuje: Děs ze samoty; Delend : /Fantom fantasie/; Sus Triumphans; Genor a Gena. - Za obsahem poznámka: Všechny uvedené texty jsou z pozůstalosti L.K. Dosud nebyly nikde otištěny. - Předsádka hlazený krémový karton. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).
[Prózy]

KLÍMA, Ladislav
Svět jako vědomí a nic ; Traktáty a Diktáty ; Vteřina a věčnost / Ladislav Klíma ; předmluva Zdeněk Neubauer ; sestavil J. G. - [S.l.] : Lesspress, 1984. - Frontispis, [3], 10, [2], 105, 108, 119 s.; [5] listů obr. příl. ; 30 cm. - (Swang Song - Katharsis). - Na titul. listě obsah, dále věnování: Pavlovi a Evě Š. [Pavlovi Švandovi a Evě Šimůnkové] a dále: Nakl. Lesspress Ed. Swang Song - Katharsis c - 1984 - Za titul. listem motta. - Název předmluvy: Slavnost - hra - subjektivita. - Z větší části husté řádkování. - Každá část opatřena vlastním titul. listem a samostatně stránkována. - Na frontispisu i v obr. příl. fotografie na dokumentu. - Předsádka krémový papír. - Černá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Sborník]

KLÍMA, Ladislav
Texty / Ladislav Klíma ; úvod a doslov J. N. [Jiří Němec]. - [Praha] : Edice Expedice, 1977. - Patitul, 196, [1] s. ; 22 cm. - (sv. 17). - Obsahuje: Cholupický den; Jsem absolutní vůle; Filosof z předměstí. - V tiráži signováno Václav Havel. - Na patitulu název edice. - Zčásti psáno na perličce. - Předsádka měkký krémový karton. - Černá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Filosofické eseje]

KLÍMA, Ladislav
Trvání po smrti : /fragment/ / Ladislav Klíma ; dvěma původními lepty vyzdobil akad. mal. Jan Bouška. - Praha : HRC - City Dark Books, 1983. - 30? s., [2] listy obr. příl. ; 20 cm. - Hnědý tisk na ručním losinském papíře. - Číslované výtisky. - Režná plátěná vazba bez tisku.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Trvání po smrti / Ladislav Klíma. - [Jihlava] : Predikace, [198-]. - 22, [1] s. ; 31 cm. - (sv. 8). - Na titul. listě uvedeno: /fragment z nepublikovaného románu "Údolí největšího štěstí"/. - Tiráž razítkovým tiskem, opakuje se i na vnitřní straně obálky. - Titul. list a tiráž na kancel. papíře. - Šedomodrý kartonový rychlovazač s fialovým razítkovým tiskem (LP).
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Trvání po smrti / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - [13] s. ; 30 cm. - Fragment z nepublikovaného románu "Údolí největšího štěstí".

KLÍMA, Ladislav
Trvání po smrti ; Bouře se přehnala ; Děs ze samoty ; Genor a Gena ; Sus triumphans / L. Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 15, 11, [1], 5, 4, [28], 33, [1] s. ; 28 cm. - Obsah neuveden. - Bez souborného titul. listu. - Psáno na perličce. - Kombinovaná vazba, karton s bílou tapetou, hřbet černé plátno se stříbrným tiskem. - Genor a Gena týž opis jako exempl. s př. č. 6101. - Sus triumphans týž opis jako exempl. s př. č. 6097.
[Prózy]

KLÍMA, Ladislav
Údolí největšího štěstí / Ladislav Klíma ; ilustrace a tisk Honza ; přepsal Karel Haken. - [S.l. : s.n., 1988]. - Frontispis, 332 s., [26] listů obr. příl. ; 21 cm. - (Psací stroj. Pevná řada sv. xvi.). - Obsahuje: Slavná Nemesis; Jak bude po smrti; Genor a Gena; Děs ze samoty; Sus Triumphans; Trvání po smrti; Filosofická fakulta; Melia; ediční poznámka. - Na frontispisu a v obr. příl. graf. listy a kresby. - Titul. listy jednotlivých textů vysazeny propisotem. - Psáno oboustranně na kancel. papíře. - Předsádka měkký modrý karton pomalovaný olejovými barvami. - Černá plátěná vazba bez tisku (LP).
[Prózy]

KLÍMA, Ladislav
Utrpení knížete Sternenhocha : groteskní romanetto / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 169 s. ; 21 x 30 cm. - Xerokopie původ. vydání v nakladatelství Plejada, Praha 1928. - Sešito v béžovém kartonu.
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Utrpení knížete Sternenhocha / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 144 s. ; 21 cm. - Psáno přes modrý kopírovací papír. - Husté řádkování. - Titul. list na kancel. papíře. - Zelená plátěná vazba bez tisku.
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Utrpení knížete Sternenhocha / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 143 s. ; 29 cm. - Patitul na kancel. papíře. - Vazba béžový karton.
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Utrpení knížete Sternenhocha : Groteskní romaneto / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 3, [99] s. ; 31 cm. - Obsahuje předmluvu. - Psáno na perličce, titul. list psán na jiné perličce. - Jednostranný cyklostyl na cyklostyl. a kancel. papíře. - Světle modrý kartonový rychlovazač se školním štítkem se strojopisem (LP).
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Utrpení knížete Sternenhocha : (groteskní romanetto) / Ladislav Klíma ; obálka Horna Pigment. - 1. vyd. - Praha : Mozková mrtvice, 1986. - 157, [1] s. : 1 il. ; 21 cm. - (Klasická řada ; sv. 3). - Horna Pigment vl. jménem Ivan Lamper. - Vydáno podle vydání R. Škeříka. - Patitul a titul. list razítkový tisk. - V tiráži razítka edice a SVM. - Na patitulu costarová reprodukce fotografie autora. - Husté řádkování. - Vazba bílý karton. - Přebal bílý karton s nalepenou ilustrací a razítkovým tiskem s průhlednou fólií.
[Román]

KLÍMA, Ladislav
Vážený příteli / Ladislav Klíma ; frontispis [Jiří Kolář]. - [Praha : Ilja Matouš, 1986 až 1988]. - Patitul, frontispis, 28 s. ; 21 cm. - ([Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 0]). - Na frontispisu fotoreprodukce koláže J. Koláře. - Na patitulu název edice a číslo svazku: Ladislava Klímy Sebrané Spisy Díl O. - Obsahuje text Z dopisu 13. - 15. 4. 1914, poznámku k sebraným spisům a dvě bibliografie: Dílo Ladislava Klímy; Bibliografie Ladislava Klímy. - Vazba krémový karton přelepený tmavě modrým plátnem se zlatotiskem a s chlopněmi (LP).
[Dopis, bibliografie]

KLÍMA, Ladislav
Viktorie / Ladislav Klíma ; redakce [Miroslav Kromiš]. - Praha : M. Navrátil, 1986. - Frontispis, 18, [1] s. ; 25 cm. - V tiráži poznázev: (drama o jediném dějství). - Na titul. listě uvedeno: Praha 1986. - V tiráži inf. o vzniku hry a o dřívějších vydáních a dále: Vydal M. Navrátil pro své přátele v počtu 25 výtisků. - Jiné názvy hry: jednoaktovka o Edgarovi, Edgar a Eura. - Husté řádkování. - Oboustranný tisk na ručním losinském papíře. - Na frontispisu orig.graf. list (Komárek, Kulhánek i j.). - Obálka měkký žlutý karton s černým tiskem, část nákladu fialová papírová vazba.
[Drama]

KLÍMA, Ladislav
Viktorie / Ladislav Klíma ; redakce [Miroslav Kromiš]. - [S.l. : s.n., po 1986]. - Frontispis, 18, [1] s. ; 15 x 21 cm. - V tiráži poznázev: (drama o jediném dějství). - Na titul. listě uvedeno: Praha 1986. - V tiráži inf. o vzniku hry a o dřívějších vydáních a dále: Vydal M. Navrátil pro své přátele v počtu 25 výtisků. - Jiné názvy hry: jednoaktovka o Edgarovi, Edgar a Eura. - Husté řádkování. - Fotokopie původ. vyd. M. Navrátila, dvě strany na listu. - Sešito v měkkém krémovém kartonu bez tisku (LP).
[Drama]

KLÍMA, Ladislav
Vlastní životopis filosofa Ladislava Klímy / [Ladislav Klíma]. - [Olomouc : s.n., 197-]. - 26 s. ; 21 cm. - Za textem uvedeno: Psáno v únoru 1924. - Vazba měkký přírodní karton s ručním popisem s šedou kobercovou páskou na hřbetě (LP).
[Životopis]

KLÍMA, Ladislav
Vlastní životopis filosofa Ladislava Klímy / [Ladislav Klíma]. - [Praha : Aram Herrmann, 1988]. - 16 s. ; 22 cm. - Husté řádkování. - Vazba tyrkysový karton bez tisku (přednostní výtisk AH), resp. s kobercovou páskou na hřbetě.
[Životopis]

KLÍMA, Ladislav
Všeobecné / [Ladislav Klíma]. - [S.l. : s.n., 19--]. - 22 s. ; 30 cm.
[Filozofické poznámky]

KLÍMA, Ladislav
Vteřiny věčnosti / Ladislav Klíma ; úvod Josef Zumr. - [S.l.] : Non stop, [1982?]. - 125 s. ; 31 cm. - Na titul. listě za názvem nakladatelství uvedeno: 020 82. - Obsahuje části: Beletristické prózy; Listy, eseje, sentence. - Poznámka o autorovi.

KLÍMA, Ladislav
Vteřiny věčnosti : Prózy, listy, eseje, sentence / Ladislav Klíma ; Úvod Josef Zumr. - [S.l. : s.n., 19--]. - 67, [1] s. ; 30 cm. - Poznámka o autorovi.
[Výbor z díla]

KLÍMA, Ladislav
Z pozůstalosti / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 12, 33, 27 s. : 1 obr. ; 30 cm. - Obsahuje: Edgar; Pietro; Sus Triumphans. - Jednotlivé části odděleny modrým papírem.
[Jednoaktovka, povídky]

KLÍMA, Ladislav
Z pozůstalosti / Ladislav Klíma. - [S.l. : Lesspress, 198-]. - [12], 65, [4] s. ; 30 cm. - ([Swang Song - Katharsis]). - Obsahuje: Genor a Gena; Děs ze samoty; Sus Triumphans; Trvání po smrti; Filosofická fakulta; Korespondence L. Klímy a A. Dvořáka. - Husté řádkování. - Předsádka křídový papír. - Černá plátěná vazba se zlatým propisotem na hřbetě (LP).
[Prózy, korespondence]

KLÍMA, Ladislav
Z pozůstalosti Ladislava Klímy ; Život - sen ; Arden ; Elektra / [Ladislav Klíma] ; předmluva Rudolf Vápeník. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - 33 s., s. 132-150, [1] s. ; 21 cm. - Bez souborného titul. listu. - Každý text má vlastní titul. list. - Separát z 6. sv. Ladislava Klímy spisů sebraných, vyd. Ilja Matouš, 1987 (zde neuvedeno), obsahuje předmluvu R. Vápeníka Z pozůstalosti Ladislava Klímy; Klímovy texty Život - sen, Arden, Elektra; obsah z původ. svazku spisů s proškrtanými chybějícími texty. - Vazba krémový karton bez tisku s šedou plátěnou páskou na hřbetě (LP).
[Prózy]

KLÍMA, Ladislav
Zápisník (1878 - 1928) / Ladislav Klíma ; ilustrace [Antonín Střížek], Josef Kroutvor. - [Praha : Josef Kroutvor, 1980]. - 23 ; 21 cm. - Opis Pickova vydání. - Na frontispisu graf. list signovaný A. Střížek 1980. - Vazba hnědý karton.

KLÍMA, Ladislav
Záznamy extatikovy : Jeden ze zápisníků filosofa L. K. / [Ladislav Klíma] ; doslov Josef Kroutvor. - [Praha : Ilja Matouš, 1987]. - s. 72-109, [1] s. ; 21 cm. - Separát z 13. sv. Ladislava Klímy spisů sebraných, vyd. Ilja Matouš, 1987 (zde neuvedeno), rozšířený o tiráž původ. vyd. Jaroslava Picky z roku 1937 a doslov J. Kroutvora Filosofie absolutna. Hospoda a mýtus osobnosti. - Doslov na zeleném průklep. papíře. - Předsádka dopis. papír. - Vazba krémový karton přelepený hnědou tapetou bez tisku (LP).
[Vzpomínky]

KLÍMA, Ladislav
Záznamy extatikovy : deníky poesie drobné práce / Ladislav Klíma ; vazba [Miroslav Kodym]. - [Praha : Ilja Matouš], 1987. - Patitul, frontispis, 144, [1] s., [5] listů obr. příl. ; 22 cm. - (Ladislava Klímy spisy sebrané ; sv. 13). - Na patitulu název a číslo svazku edice a rok vydání. - Na frontispisu a v části obr. příl. xeroxované kresby, v obr. příl. dále dvě fotoreprodukce kreseb na fotopapíře. - Obsahuje: Arkanum; Záznamy extatikovy; Juvenilie, ediční poznámka; Husité, ediční poznámka a seznam pramenů. - Předsádka předsádkový papír. - Šedá plátěná vazba se zlatotiskem i na hřbetě (LP).

KLÍMA, Ladislav
Ženy Diovy / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 91 s. ; 31 cm. - Na titul. listě uvedeno: fragment románu Lidská tragedie a Božská komedie. - Ediční poznámka. - Krémový kartonový rychlovazač.
[Próza]

KLÍMA, Ladislav
Ženy Diovy / Ladislav Klíma. - [S.l. : s.n., 19--]. - 88 s. ; 21 cm. - Ediční poznámka. - Husté řádkování. - Vazba krémový karton s nalepeným štítkem na hřbetě.
[Próza]
Bibliografie Ladislava Klímy

Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU