Bibliografie Ladislava Klímy

Níže na stránce najdete tyto oddíly:
B) MARGINÁLIE    //    C) SEBRANÉ SPISY //    poznámky

Na samostatné stránce je zařazen oddíl:
D) SAMIZDATY (orientační přehled) - NOVINKA ČERVENEC 2023!!!A) KNIŽNÍ VYDÁNÍ MIMO SPISY1. Svět jako vědomí a nic
1. vydání; Praha 1904, nákladem vlastním v komisi a tiskem Emanuela Stivína; anonymní vydání – autor označen šifrou L; 223x128, brožované, bleděmodrá obálka; 164 str.

2. Traktáty a diktáty – Filosofické úvahy
1. vydání; Praha 1922, vydal Emanuel Chalupný (neuvedeno) v komisi dr. O. Štorcha-Mariena; obálka (linoryt) Vlastimil Hoffmann; Tiskla Tribuna; 181x136, brožované, šedozelená obálka s červeným a černým tiskem, velmi špatný papír i sazba. Běžné výtisky na silnějším dřevitém žlutém rýhovaném papíru a neznámý (ale malý) počet přednostních "na lepším papíře s autografem" na tenčím, prosvítajícím bílém papíru. na titulním listu Klímův podpis černým inkoustem; v obyčejných výtiscích je kniha asi o 2 mm tlustší, jinak jsou zcela identické (včetně obálky); nakladatelská vazba podle všeho neexistuje; 224 str.; 24 Kč, přednostní 34 Kč.

3. (s Arnoštem Dvořákem) Matěj Poctivý – fantastická lidová veselohra o třech dějstvích
1. vydání; Praha 1922, Kočí, edice Umělecké snahy sv. 256; 3000 výtisků (neuvedeno); ilustrace (obálka a titulní list) Jiří Kroha; Tiskl Josef B. Zápotočný v Rokycanech; 175x125, brožované, bílá obálka s hnědým tiskem; 112 str.; 16 Kč.

4. Vteřina a věčnost – Filosofické intermezzo
1. vydání; Praha 1927, Aventinum; 1500 výtisků (neuvedeno); 197x138 brožované, 186x135 vázané; neznámý počet (pravděpodobně 50) nečíslovaných přednostních výtisků na silnějším žlutém similijapanu bez vodoznaku, na patitulu Klímův podpis černým inkoustem; bílá obálka s černým a zeleným tiskem (na přednostnich stejná, snad jen na maličko silnějším papíru, s natištěnou cenou 21 Kč, která bývá na běžných výtiscích perem opravena na 24 Kč); část nákladu v celoplátěné vazbě z napouštěného černého plátna s jemným plastickým rastrem, slepotiskový rámeček (stejný na přední i zadní desce), zlatý tisk na hřbetu a přední desce (jen titul a vpředu dole nakladatel); 216 str.; brož 24 Kč; v celoplátěné vazbě 39 Kč; luxusní vydání s autografem 48 Kč (údaje z dobového reklamního prospektu).

5. Svět jako vědomí a nic
2. vydání č. s. 1 doplněné o šest stran předmluvy; Praha 1928, Aventinum; 1100 výtisků (neuvedeno) z nichž 50 číslovaných paginýrkou na hollandu Van Gelder (tenký bílý s vodoznakem III a V dle Sáňkovy klasifikace); 197x138 brožované, 186x135 vázané; bílá obálka s červeným a černým tiskem ve stejné úpravě jako č. s. 4 (přednostní výtisky ve stejné obálce); podobně i zde část nákladu v celoplátěné vazbě z napouštěného černého plátna s jemným plastickým rastrem, slepotiskový rámeček (stejný na přední i zadní desce), zlatý tisk na hřbetu a přední desce (jen titul a vpředu dole nakladatel); 196 str.; brož 27 Kč; v celoplátěné vazbě 42 Kč; na luxusním papíře (Gelder) 54 Kč.
/Sáňka 1623/

6. Utrpení knížete Sternenhocha – Groteskní romanetto
1. vydání; Praha 1928, Škeřík, edice Plejada sv. 4; 1700 výtisků na antiku (neuvedeno), 300 číslovaných výtisků na papíře Japan-Banzay, 50 číslovaných výtisků na Van Gelderu (silnější bílý s vodoznakem I dle Sáňkovy klasifikace); výtisky na Van Gelderu s litografií Jana Rambouska, ostatní s vlepenou reprodukcí fotografie Karla Jičínského (v obou případech portrét L. K.); grafická úprava, obálka a vazba Vít Obrtel; 195x135, brožované výtisky v bílé obálce s šedým a modrým tiskem; nakladatelské vazby ve fialovém plátně (vzácně i v plátně jiné barvy, pravděpodobně na zvláštní výslovnou objednávku), nebo v poloplátně s fialovým hřbetem a chamois deskami, nebo v různobarevné kůži - všechny se stejnou tištěnou vignetou (iniciály LK v kruhu); 172 str.
/Sáňka 1624/

7. Soud Boží – Novela z dob renaissance
1. vydání; Praha 1928, E. K. Rosendorf; 500 paginýrkou číslovaných výtisků, z toho podle tiráže 50 na japanu (žádné přednostní ale pravděpodobně vydány nebyly), patitul a titul tištěny červeně; 119x76, brožované v žluté či okrové obálce, většinou z vnější strany natírané světle hnědým mramorováním, černý tisk (vpředu titul, vzadu logo); část nákladu vázána v tmavé kůži (125x80) se slepotiskem (stejným na přední i zadní desce) a zlatou ražbou na hřbetu a přední desce (obálka bývá přivázána); 64 str.
/Sáňka 1622/

8. Těkavý, mlhavý sen trval podle pozemského počítání času dvacetčtyři hodin
Druhé vydání krátkého úryvku z č. s. 6; Praha 1930, tiskl a vydal Jaroslav Picka; 4 nečíslované výtisky. Autor neuveden, podvržená tiráž zní: "Tato kniha vyšla jako členská prémie Spolku dvou bibliofilů v Kundraticích pro rok MCMXXVI. Tiskem J. Ruperta na Hoře Kutné." Originálním akvarelem na str. 3 vyzdobil Jaroslav Váchal a ručně kreslenou iniciálou na str. 7 Jaroslav Picka (velká zlatá iniciála s červenou konturou). Výzdobu Pickova vlastního exempláře údajně doplnil koncem třicátých let originální kresbou Jan Konůpek; formát vazby 175x120, papíru 165x115, slepá papírová vazba potažená mramorovaným papírem, tištěno fialově verzálkami (unciálou) na silném ručním kartonu chamois Ullersdorf; šito tlustou fialovou nití; 20 str. + předsádky (nepaginováno)
/Sáňka 2066, 3634, Grimm 26/

9. Slavná Nemesis a jiné příběhy
1. vydání; Praha 1932, Sfinx, 22. svazek knihovny Pyramida, předmluva Josef Kodíček, redakce a ediční poznámka Vojtěch Zelinka; obálka Jindřich Štyrský; 3800 výtisků (neuvedeno) a 50 přednostních, paginýrkou číslovaných výtisků na Simili japanu (běžná imitace ze silnějšího chamois papíru; v tiráži přednostních výtisků změněn poslední řádek a přidáno do něj místo pro číslo); váz. 188x137 (formát vazby), brož. přednostní 195x135; naprostá většina nákladu byla vázaná, převážně v zeleném plátně se zlatým tiskem, méně často v poloplátně, kde existuje více variant - verifikována verze A s modrým hřbetem, potahem ze světle modrého rýhovaného papíru, stříbrným či zlatým tiskem na hřbetu (jako u celoplátěné, jen místo křestního jména iniciála) a modrým tiskem na přední desce + verze B se hřbetem z režného plátna, potahem z modře mramorovaného hlazeného papíru, modrým tiskem na přední desce i na hřbetu (titul s iniciálou místo křestního jména tištěný vertikálně, nad logem navíc horizontální nápis "PYRAMIDA", horní linka silnější a níže); malá část nákladu vázána v kůži (na hřbetu s ozdobnými vazy a zlatým tiskem, na přední desce vpravo dole zlatě tištěné kolečko s iniciálami); obálka s fotografickou koláží a červenočerným tiskem; 304 str.

10. Arkanum – Cogitata, sentence
1. vydání; Praha 1934, Helena Spilková; ve frontispicu reprodukce fotografie L. K. od Karla Jičínského; typografie Josef Vlček; 500 číslovaných výtisků; 170x125, brožované, obálka oranžová s černým tiskem; 56 str. + jednostranně potištěný průvodní lístek vydavatelky: "P. T. V době mimořádně těžké posíláme Vám ARKANUM..."
/Sáňka 3630/

11. Vlastní životopis filosofa Ladislava Klímy
1. vydání; Praha 1938 (dle tiráže 1937), Jaroslav Picka; pět leptů Jana Konůpka, 101 číslovaných výtisků + 1 pro vydavatele (viz pozn.) na hollandu Tosa; 250x160, celý náklad vázán v polopergamenu, hřbet přelepen bílým papírovým proužkem s černým tiskem "KLÍMA", papír na deskách hnědozeleně tónovaný s ornamentací dle Konůpkova návrhu; 46 str.
/Sáňka 3635, Grimm 99/
Poznámka: Výtisk Jaroslava Picky byl vydražen v dubnu 2000 na 36. Proškově aukci z 15.000 na 24.000 /26.400/ Kč. V aukčním katalogu je uveden údaji převzatými z Grimma, které jsou však z části chybné či neúplné: "Vyzdobil Jan Konůpek 8 /správně 10!/ pův. bar. kr. /perokresby tuží kolorované akvarelem/: monogram LK na patitulu, protit,, vin. v tit., /iniciála na str. 9!/, 4 v textu a ed. zn, dále jednobar. /správně barevná!/ vin. v tir . Za pat. přivázán protititul. lept /I./ z běžného vydání, na konci přivázáno: otisk záhlaví s iniciálou a otisk viněty z titulu běžného vydání a pův. kresby k nim, 8 pův. kreseb k leptům /dvě verze k leptu III. a tři verze k leptu V./, 5 zkušebních otisků leptů /I.-V/ a 4 definitivní otisky leptů /II.-V./z běžného vydání, dále 6 fotografií Ladislava Klímy, rukopisný úryvek hry Lidská tragikomedie a ústřižek dopisu Kamily Lososové." Polopergamenová vazba s použitím stejného papíru, jako na obyčejných výtiscích, ale s delším potahem kůže na hřbetu a v rozích, šitá na pergamenové vazy. Na hřbetě nalepen proužek z černého plátna se zlatým tiskem celého názvu knihy, nikoli jen příjmení autora jako na ostatních exemplářích.

12. Edgar a Eura
1. vydání; Praha 1938, Jaroslav Picka; čtyři mědiryty Jana Konůpka; 96 číslovaných výtisků na hollandu Pannekoek; 250x162, brožované, šedá obálka s černým tiskem; 32 str.
/Sáňka 3631, Grimm 100/
Poznámka: Výtisk Jaroslava Picky byl vydražen v listopadu 1999 na 34. Proškově aukci za vyvolávací cenu 16.000 /17.600/ Kč. V aukčním katalogu je uveden takto: "Um. Kž. (Tvrdý?), ochranné pouzdro. Individuální exemplář knihy, ve kterém dále vevázáno: 6 mědirytin (1. a 2. stavy /rytin I., II. a IV./), 4 kresby (2 x skica k závěrečné ilustraci, 1 x její definitivní podoba a 1 x skica k mědirytině /III./), 3 varianty kaligr. návrhů na obálku (1 x realizovaný), do přední a zadní strany desky vazby zasazeny 2 postříbřené desky (v knize otištěné /I. a IV./) - vše Jan Konůpek. Vyšlo k desátému výročí autorovy smrti a próza je úryvkem většího, nedokončeného románu. - přiloženo: tištěné oznámení nakladatele na knihu." Podle Grimma existoval ještě výtisk pro Kamila Resslera se zasazenými deskami zbylých dvou rytin a přílohami. Aukční katolog petrifikoval Grimmův chybný údaj o celokožené vazbě - ve skutečnosti se jedná o vazbu polokoženou s šedým hřbetem se stříbným tiskem a s odlišnou, černou kůží na předních hranách desek, potažených šedě mramorovaným papírem, který je použit i na ochranném pouzdře. Rovněž není jasné, zda se jedná skutečně o výtisk č. 1, nebo zda tyto dva exempláře nebyly tištěny mimo náklad - signatura na místě čísla pod tiráží vypadá spíše jako "L.".

13. Filosofické listy Ladislava Klímy
1. vydání; Praha 1939, Pohořelý, edice Přátelství sv. 2; redakce, poznámka a bibliografie Jaroslav Kabeš; 1000 výtisků; 163x125 (vázané 156x118), brožované v oranžové obálce s černým tiskem, část nákladu vázána v červeném plátně či poloplátně (v kombinaci se světle nahnědlým mramorovaným papírem) se stříbrným tiskem na hřbetu a ediční značkou na přední desce (na poloplátěných výtiscích tištěna červeně, na celoplátěných stříbrně); verifikován pravděpodobně později dovázaný celoplátěný výtisk, kde místo ediční značky je na přední desce anonymní portrét autora (nepovedená perovka připomínající spíše Vlastu Buriana než Klímu) - může existovat i na č. s. 14 a 17; zadní chlopeň obálky je na vázaných výtiscích dolepena z jiného papíru; 110 str.; brožované 20 K, vázané 28 K.

14. Duchovní přátelství – Vzájemná korespondence L. K. s Emanuelem Chalupným a Otokarem Březinou
1. vydání; Praha 1940, Pohořelý, edice Přátelství sv. 3; redakce, úvod a pozn. Jaroslav Kabeš; titulní kresba František Tichý (tištěna červenou barvou přes černý text na spad přes celou dvoustranu 2 -3); 1000 výtisků a 50 nečíslovaných přednostních na hollandu Pannekoek se signovaným (a v některých výtiscích ručně kolorovaným) leptem Františka Tichého; 163x125 (vázané 160x120), brožované v oranžové obálce s černým tiskem, část nákladu vázána v červeném plátně či poloplátně (v kombinaci se světle nahnědlým mramorovaným papírem) se stříbrným tiskem na hřbetu a ediční značkou na přední desce (na poloplátěných výtiscích tištěna červeně, na celoplátěných stříbrně); zadní chlopeň obálky je na vázaných výtiscích dolepena z jiného papíru; 132 str.; brožované 24 K, vázané 33 K.
/Sáňka 2940/

15. List o illusionismu a Ivanu Karamazovu
1. vydání; Praha 1940, Jaroslav Duchan; ve frontispicu lept Jana Konůpka; 125 číslovaných výtisků na hollandu Pannekoek; 255x170, brožované v hnědé obálce s černým tiskem; 28 str.
/Sáňka 3633/

16. Juvenilie
1. vydání; Praha 1941, Jaroslav Picka; vzpomínka od Jana Paroubka, poznámka Jaroslava Kabeše; 6 heliogravur Jana Konůpka; 106 nečíslovaných výtisků na hollandu Pannekoek; 190x115, brožované v hrubém papíru z barevných hadrů se zeleným tiskem; 54 str.
/Sáňka 3632, Grimm 127/
Poznámka: Výtisk Jaroslava Picky byl vydražen v květnu 2001 na 17. aukci Českého antikvariátu ze 3000 na 15.000 /16.500/ Kč. V aukčním katalogu je uveden takto: "Vydavatelův exemplář. Chybí tiráž, běžného vyd. má být 106 ex. 46 s. Běžný exemplář vyzd. 6 světlotisky dle kreseb Jan Konůpek, v tomto ex. vloženo všech 6 předlohových kreseb J.K. V orig. ob. Unikát." Výtisk ve skutečnosti tiráž obsahuje. Od běžného se liší pouze přílohami - dva dvojarchy identického papíru i formátu, jako zbytek knihy, s vylepenými předlohami pro heliogravury - kresby uhlem na silném grafickém papíru. Pod obrázky popisky tužkou s čísly napřeskáčku, u posledních dvou v opačném pořadí, než jak v knize vyšly /zde v lomených závorkách/: "frontsp", "5", "3", "4", "1 v textu" /2/, "2" /1/. Grimm tento exemplář nezaznamenal; běžné výtisky pak chybně uvádí jako číslované. Ve skutečnosti pod tiráží všech výtisků, které jsem měl v ruce, byla pouze tužkou psaná Konůpkova signatura a rok vydání 41.


17. Boj o vše – Deníky a korespondence s přáteli z let 1909 až 1917
1. vydání; Praha 1942, Pohořelý, edice Přátelství sv. 6; redakce, překlad a poznámky Jaroslav Kabeš; kresba Jan Bauch; náklad neuveden; 163x125 (vázané 156x120), brož v oranžovo-červené obálce s fotografií L. K. a černým tiskem, část nákladu vázána v červeném plátně či poloplátně (v kombinaci s nažloutlým raženým papírem) se stříbrným tiskem na hřbetu a ediční značkou na přední desce (na poloplátěných výtiscích tištěna červeně, na celoplátěných stříbrně); zadní chlopeň obálky je na vázaných výtiscích dolepena z jiného papíru; 152 str.; brož 34 K, váz 44 K

18. Záznamy extatikovy – Jeden ze zápisníků filosofa Ladislava Klímy
1. vydání; Praha 1943 (dle tiráže 1937), Jaroslav Picka; ilustrace Jan Konůpek; 111 nečíslovaných výtisků, z nichž cca polovina na hollandu (nažloutlý papír bez vodoznaku; lze odlišit především podle "ručních" okrajů), zbytek na dílovém papíře (běžný bílý ofsetový papír; tisk v těchto "horších" vydáních je pararadoxně kvalitnější a méně prosvítá); 147x112, brožované, obálka zelenočerný linoryt Jana Konůpka; 46 str.
/Sáňka 3633, Grimm 155/

19. Vteřina a věčnost
2. vydání č. s. 4 – bez původního podtitulu, Praha 1946, Pohořelý, edice Slovo sv. 5 – Dílo L. K. sv. 3; redakce a poznámka Karel Bodlák; obálka a vazba Jan Konůpek; 3300 výtisků; 221x154, brožované v bílé obálce s černým a modrým tiskem, vázané v béžovém poloplátně, na přední desce hnědá ražba - horní a dolní linka + uprostřed 9 cm vysoký ornament (šípem prostřelený kruh + litery alfa a omega), obálka vázaných výtisků stržena z brožovyných (na obálce i v tiráži uvedeno pouze brožované vydání - vázané zmiňuje až obálka č. s. 20); 216 str.; brožované 120 Kčs, vázané 146 Kčs.

20. Traktáty a diktáty
2. vydání č. s. 2 – bez původního podtitulu; Praha 1948, Pohořelý, edice Slovo sv. 4 – Dílo L. K. sv. 2; redakce a poznámka Karel Bodlák; obálka a vazba Jan Konůpek; 2000 výtisků; 221x154, brožované v bílé obálce s černým a zeleným tiskem, vázané v béžovém poloplátně, na přední desce zlatá ražba - horní a dolní linka + uprostřed 9 cm vysoký ornament (svícen), obálka vázaného výtisku je identická s brožovaným, ale na tenčím papíře; 210 stran.; brož 120 Kčs, váz 146 Kčs.

21. Čtyři listy filosofa Ladislava Klímy psané ing. dr. Antonínu Křížovi
1. vydání; Praha 1948, Jaroslav Picka a Jaroslav Duchan; ilustrace (8 kreseb) Jan Konůpek; 105 číslovaných výtisků na zeleném papíře Tosa-Bütten; 245x175, brožované v šedé obálce s černým tiskem; 44 str.
/Sáňka 6262, Grimm 193/

22. Mezi skutečností a snem
1. vydání; Praha 1953 (neuvedeno), Jaroslav Picka; ilustrace Jan Konůpek; 40 nečíslovaných výtisků na zeleném papíře Tosa-Bütten; 250x175, brožované v obálce z hrubého kartonu s červenozeleným tónovaným tiskem; 88 str.
/Sáňka 6263, Grimm 277/

23. Vteřiny věčnosti – Prózy, listy, eseje, sentence – Výbor z díla
Z části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1967, Odeon; předmluva, poznámky a redakce Josef Zumr a Olga Svejkovská; 4000 výtisků; 168x116, paperback, přebal s modrým a černým tiskem; 294 str.; 10 Kčs.

24. Cholupický den
1. vydání; Praha 1978 (dle tiráže 1976), Oldřich Hamera; ilustrace Jiří Kolář (6 celostránkových černobílých a 5 přílohových barevných autotypických reprodukcí koláží + obálka), grafická úprava Oldřich Hamera; poznámka D. Z. (Dobroslav Zborník – neuvedeno); 100 nečíslovaných výtisků (dle tiráže 20); 210x150, tištěno na tenké křídě, celý náklad vázán v nepotištěném šedém plátně, přebal s černobílými autotypiemi Kolářových koláží, v kapse na přední straně desek průsvitná obálka s pěti malými (100x70) barevnými reprodukcemi; 58 str.

25. (s Fr. Böhlerem) Putování slepého hada za pravdou
Samostatně 1. vydání, jinak třetí (M4d a 23g), Praha 1982, HRC – City Dark Books (Jaromír Kaloš a Stanislav Oborský); 4 lepty Jana Boušky; 100 číslovaných výtisků tištěných hnědě na ruční losinský papír; 200x150, celý náklad špatně svázán do režného plátna bez potisku a bez přebalu, okraje ručního papíru jsou ze všech stran ořezány; 22 str.
Poznámka: Čtyři výtisky byly v roce 2017 opatřeny barevnou obálkou digitálně tištěnou na ruční Losín s použitím zvětšeného výřezu jedné z grafik.

26. Trvání po smrti /Fragment/
1. vydání; Praha 1983, HRC – City Dark Books (Jaromír Kaloš a Stanislav Oborský); 2 lepty Jana Boušky; 100 číslovaných výtisků tištěných hnědě na ruční losinský papír; úprava a vazba zcela identické s č. s. 25, s výjimkou pěti neoříznutých exemplářů ve volných arších (210x155), z nichž čtyři zabavila StB spolu s převážnou částí zbylých, údajně kompletně vázaných a oříznutých (200x150) výtisků; všechny byly pravděpodobně z valné části zničeny; pátý neoříznutý výtisk nečíslován, v kartonáži a ochranném pouzdru s potahem z černého papíru a s nálepkami vysazenými a vytištěnými v tehdejší tiskárně Rudého práva; 32 str.
Poznámka: Titulní a hřbetní nálepky pro mne tisknul Josef Počta, pozdější antikvář z Proseka. Zprostředkovaně bylo dohodnuto, že za neoříznutý a nesvázaný výtisk vydavatelům dodám další čtyři kartonáže a pouzdra s nálepkami. K jejich předání ale už kvůli zmíněnému zásahu StB nedošlo. Na podzim 2016 byl na Aukru prodán výtisk č. 38 v neořezaných volných arších a v původním, profesionálně nabigovaném ochranném slepém obalu z balíkového kartonu. Skutečný počet dochovaných výtisků nepochybně nebude nikdy znám; faktem je, že kniha se prakticky nevyskytuje a neobjevila se za 25 let v žádné velké aukci (zatímco předchozí svazek HRC minimálně 4x).

27. Z listů ing. Antonínu Pavlovi 1913–1925
1. vydání; Praha 1985, Miloslav Navrátil; frontispice Josef Ister, deset výtisků ilustrováno původními kresbami různých výtvarníků; 25 číslovaných výtisků na losinském ručním kartonu; 210x145, brožované s obálkou z balíkového kartonu s černým tiskem; 8 listů potištěných z jedné strany.

28. Já je já! – Z dopisu příteli ing. Antonínu Pavlovi
1. vydání; Praha 1985, M(iroslav) Michálek; frontispice Jiří Sozanský, pět výtisků ilustrováno původními kresbami různých výtvarníků; 25 číslovaných výtisků; úprava a formát zcela identické s č. s. 27; 16 str., z toho 9 potištěných.

29. Viktorie (v č. s. 30 a 46 též pod názvem Edgar)
1. vydání; Praha 1986, Miloslav Navrátil; redakčně připravil Miroslav Kromiš (neuvedeno); frontispice Vladimír Komárek, Oldřich Kulhánek a další výtvarníci; 25 výtisků na ručním losinském papíru, 250x155, brožované ve žluté obálce s černým tiskem, část nákladu svázána do fialové papírové vazby; 20 str.

30. Jsem absolutní vůle - texty z pozůstalosti
Z větší části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1987, Vladislav Zadrobílek (dle tiráže vydal D. Ž. Bor v Plzni 1981 jako svou poloročenku); ilustrace z výstavy V. K. (= Vladimír Kokolia); předmluva Ž. (= Vladislav Zadrobílek); 20 nečíslovaných výtisků (ve skutečnosti cca 120); ofsetem tištěný strojopis; 300x215, brožované v obálce z šedého ručního papíru s červeným a hnědým tiskem; 110 str.

31. Vteřiny věčnosti
2. vydání č. s. 23; Praha 1989, Odeon; přesný fotoreprint 1. vydání s doplněnou poznámkou na straně 6; 12 000 výtisků; v roce 1990 dotisk dalších 10.000 výtisků označený jako třetí vydání; 15 Kč; ISBN 80-2027-0216-4, dotisk 80-2027-0126-5.
Poznámka: Dotisk ("3. vydání") je absolutně identický, kromě stránky s tiráží (294) a strany 6, které jsou nově vysazeny (ač textově zůstaly rovněž stejné kromě údajů o ISBN, a o vročení a nákladu u tiráže, plus doplněné řádky "Totéž platí o 3. vydání." pod poznámkou na str. 6) a zadní strany obálky, která obsahuje unifikovaný ediční plán na aktuální rok. Dotisk je na kvalitnějším papíru a lépe vytištěn, ale pochopitelně je stále výrazně horší než knihtisk prvního vydání.

32. Utrpení knížete Sternenhocha
2. vydání č. s. 6; Brno 1990, Res Publica, edice Host sv. 2; špatný fotoreprint 1. vydání s novým stránkováním; doslov Igor Fic, poznámka Ladislav Soldán; obálka Jan Ondroušek; 10 000 výtisků; 175x110, paperback v obálce s černým a oranžovým tiskem; 180 str.; ISBN 80-85205-00-9

33. Utrpení knížete Sternenhocha
3. vydání č. s. 6; Praha 1990, Paseka ve spolupráci s brněnským Hostem; fotoreprint 1. vydání s novým stránkováním; předmluva Miroslav Pauza, ediční poznámka Ladislav Horáček; ilustrace Karel Nepraš, obálka, vazba a grafická úprava Aleš Krejča; 45 000 výtisků; 210x150, vázané v bílém plátně, bílý přebal s černým tiskem; 208 str.; 37 Kčs; ISBN 80-85192-01-2

34. Arkanum
2. vydání č. s. 10; Praha 1990, Trigon, edice Rubín; fotoreprint 1. vyd., frontispice a obálka Václav Stratil; 1200 výtisků; 175x134, vázáno a vlepeno do papírové obálky s černým tiskem; 56 str.; 45 Kčs; ISBN 80-9000077-1-6

35. Mezi skutečností a snem
2. vydání č. s. 22; Bratislava 1990, Artforum, velmi špatný zmenšený fotoreprint 1. vydání bez původních ilustrací; doslov R. S.; frontispice Jaroslav Chudáček, obálka Boris Hodul; 2000 výtisků + dva dotisky téhož nákladu – druhý bez označení, třetí v tiráži s dedikací "Toto III. vydanie je venované Miroslavovi Kromišovi s úctou a rozvahou" místo původního textu "prvých 50 výtlačkov číslovaných a posmrtne signovaných autorom"; 145x110, sešit s černobílou obálkou, u 1. vydání tištěnou na křídě jako přebal s chlopněmi; 72 str.

36. Svět jako vědomí a nic
3. vydání č. s. 1; Praha 1990, Trigon, edice Rubín; fotoreprint 2. vydání (č. s. 5); ilustrace Václav Stratil; 1200 výtisků (plus nejméně jeden dotisk neznámého nákladu, lišící se mírně formátem a povrchovou úpravou papíru obálky - na jedné verzi lakovaný) ; 190x135, vázáno a vlepeno do papírové obálky s černým a modrým tiskem; 202 str. – 5 listů s ilustracemi mimo průběžné stránkování; 75 Kčs; ISBN 80-900077-0-8

37. Dopisy I – Duchovní přátelství
2. vydání č. s. 14; Praha 1990, Trigon; fotoreprint 1. vydání (č. s. 14) s novým titulním listem, frontispice z č. s. 6 (Klímova fotografie a podpis); obálka Vladislav Zadrobílek s použitím kresby Václava Stratila; 1200 výtisků; 160x125, vázáno a vlepeno do papírové obálky s modrým a černým tiskem; 134 str.; chybně dvojí cena: 45 Kčs (v tiráži) a 70 Kčs (na zadní záložce obálky); ISBN 80-900077-5-9

38. Dios
1. vydání; Praha 1991 (dle tiráže 1990), Pražská imaginace, edice Lege artis sv. 2; redakce, grafická úprava, ediční poznámka a bibliografie Miroslav Kromiš; 5000 výtisků, z toho 1500 (neuvedeno) paperback s obálkou a frontispicem Františka Štorma (původní dřevoryt a linoryt; frontispic v 50 výtiscích výtvarníkem signován a číslován) – obálkové vydání 1992; 210x150, brožované v bílé obálce s černým tiskem nebo 205x145 paperback ve žluté obálce s tónovaným dřevorytem; 72 str.; 21 (39) Kčs (neuvedeno); ISBN 80-7110-018-8

39. Svět jako vědomí a nic
4. vydání č. s. 1; prakticky anonymní tisk, místo vydání neuvedeno, 1991 (neuvedeno), nakladatelství Súvislosti; velmi špatný zmenšený fotoreprint 2. vydání (č. s. 5) bez předmluvy, původní stránky slepeny do sloupců a zalomeny vedle sebe; náklad neuveden; 300x250, sešit v bílé obálce s černým tiskem; 52 str.; 45 Kčs (neuvedeno), ISBN 80-900461-0-X

40. Sus triumfans
1. vydání; Praha 1991, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 154, Psychopatologické sešity sv. 2; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; ilustrace Václav Holub; 199 výtisků – devět neoznačených dotisků téhož nákladu; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str.; 18 Kčs; ISBN 80-7110-031-5

41. Záznamy extatikovy
2. vydání č. s. 18; Brno 1991, nakladatelství G; ediční poznámka Martin Machovec; ilustrace Josef Daněk a Michal Mašarák; 3200 výtisků, z nichž 1000 vázaných; 170x112, brožované nebo vázané ve světle hnědém plátně bez potisku, obálka žlutá nebo bílá s černým a šedým tiskem; 58 stran – dvě rozkládací přílohy; 29 (v plátně 39) Kčs (neuvedeno); ISBN 80-900805-1-0

42. Melia
1. vydání; Praha 1991, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 170, Psychopatologické sešity sv. 4; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výtisků – devět neoznačených dotisků téhož nákladu; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str., 18 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-7110-048-X

43. Husité a jiné prózy
1. vydání; Praha 1991, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 26 (tištěné vydání původního strojopisného samizdatu doplněné o povídky Arden a Děs ze samoty), Psychopatologické sešity sv. 5; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výtisků – devět neoznačených dotisků téhož nákladu; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str.; 20 Kčs; ISBN 80-7110-050-1

44A. Slavná Nemesis a jiné příběhy
2. vydání č. s. 9; Praha 1991, Volvox Globator; fotoreprint č. s. 9; obálka a vazba Pavel Růt; 3000 výtisků (a údajně nejméně jeden neoznačený dotisk téhož nákladu); 190x145 (vázané) nebo 180x130 (paperback), paperback v bílé obálce s černým tiskem, vázané výtisky v hnědém plátně bez přebalu; 304 str.; ISBN 80-900906-2-1
44B. dotisk označený jako samostatné vydání
Praha 1993, zde nepočítáno jako samostatné vydání (v tiráži jako 3. celkem a 2. Volvoxu); náklad 2000 výtisků, vyšlo pravděpodobně jen v paperbacku (200x120, jinak zcela identické); ISBN 80-85769-04-2.

45. Jsem absolutní vůle
2. vydání č. s. 30 (uvedeno jako "první nesamizdatové knižní"); Praha 1991, Trigon, edice Rubín; nově vysazené č. s. 30 s připojenou ediční poznámkou Vladislava Zadrobílka (podle tiráže Vladimíra Kuncitra), jinak textově i ilustračně identické; ilustrace Vladimír Kokolia; 1500 výtisků; 240x160, vázáno a vlepeno do papírové obálky s hnědým a černým tiskem; 116 str.; ISBN 80-85320-02-9

46. Victoria Aeterna
Z malé části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1991 (podle tiráže 1992), Arkýř; ediční poznámka a bibliografie David Souček; studie o autorovi Jindřich Chalupecký; ilustrace Alfred Justitz (obálka) a Sascha Langerová (frontispice); náklad údajně 2000 výtisků (neuvedeno); 200x125, vázané v bílém plátně, laminovaný přebal, obojí s modrým a fialovým tiskem; 320 str., 99 Kč (neuvedeno); ISBN 80-85400-00-6

47. Podivné příběhy
3. vydání části č. s. 23 pod jiným názvem a s novou poznámkou o autorovi, v této podobě vydání první; Praha 1991, Česká expedice, "tisk a distribuce v managementu nakladatelství a vydavatelství Orfeus, Szalai & Smolan"; doslov Vladimír Šibrava; ilustrace a grafická úprava Jan Vít Trčka; podle tiráže 30 000 výtisků, z toho sto číslovaných "v umělecké vazbě, kterou provedli Miroslava a Lubomír Krupkovi" s xeroxovaným obsahem, předsádkami a jinou tiráží; 205x145, paperback v černobílé obálce, číslované výtisky vlepeny do tuhých desek z šedého zmuchlaného papíru; 120 str.; obyčejné 37, přednostní 90 Kčs (obé neuvedeno); ISBN obyčejný: 80-7106-011-9, vázaný: 80-85281-23-6

48. Lidská tragikomedie
1. vydání; Praha 1991, P. I. A.; ilustrace Jana Majcherová; náklad 3000 výtisků (neuvedeno); 200x140, paperback v hnědobílé obálce; 136 str.; 38 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-90100-1-5

49. Velký román I – Soud Boží
1. vydání; Praha 1992 (dle tiráže 1991), Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 155, edice Došky sv. 2; redakce Miroslav Kromiš; obálka a frontispice František Štorm; 2000 výtisků – neoznačený dotisk 4000 výtisků a 20 přednostních číslovaných výtisků s leptem Františka Štorma; 210x130, paperback s přebalem z kobercového papíru s černým a zeleným tiskem, přednostní výtisky vázány v černé kůži se zlatým tiskem na deskách a na hřbetu, prodávaly se pouze v kompletu s dalšími dvěma svazky (589 Kč - neuvedeno); 192 str.; 39 (dotisk 49 - neuvedeno) Kčs; ISBN 80-7110-0

50. Selen a jiné fragmenty z pozůstalosti
Z větší části 1. vydání (v obsahu vyznačeno tučně); Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 204, Psychopatologické sešity sv. 8; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výtisků – 4 neoznačené dotisky téhož nákl.; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str., 18 Kčs; ISBN 80-7110-073-0
51. Vlastní životopis/Edgar a Eura
2. vydání č. s. 11 a a 3. vydání č. s. 12 [viz č. s. 67] (poměrně věrný fotoreprint Pickových bibliofilií s ořezanými okraji papíru); Polička 1992, Argo; náklad neuveden; 200x130; paperback v bílé obálce s černým tiskem, oboustranná publikace – oba tituly mají uprostřed knihy vlastní tiráž; celkem 80 str.; 32 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-901198-1-6

52. Arta a jiné příběhy
V tomto výboru 1. vydání, textově kompilace starších vydání; Brno 1992, nakladatelství G; doslov San, ediční poznámka Milan Ohnisko; ilustrace Michal Mašarák; 1111 výtisků; 210x140; vlepeno do černých plátěných desek bez potisku, obálka šedá se stříbrným tiskem; I–CXXII text + 1–18 doslov + 8 inzerce; celkem 148 str.; 69 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-900805-2-9

53. Velký román II – Bílá svině
1. vydání; Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 189, edice Došky sv. 3; 6000 výtisků (dle tiráže 2000) – 20 přednostních (viz 49); přebal s černým a červeným tiskem; jinak údaje identické s č. s. 49; 216 str.; 49 Kčs; ISBN 80-7110-068-4
Poznámka: Vinou tiskárny chybí v celém nákladu reprodukce frontispice Františka Štorma. 140 výtisků je na silnějším nažloutlém papíru – tato verze je použita v přednostním vydání.

54. Velký román III – Ženy Cesareovy
1. vydání; Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 190, edice Došky sv. 4; 6000 výtisků – 20 přednostních (viz 49); přebal s černým a modrým tiskem, jinak údaje identické s č. s. 49; 208 str.; v příloze opravenka s patitulem a chybějícím frontispisem z II dílu (volně vložený dvojlist); 49 Kčs; ISBN 80-7110-076-5
Poznámka: V prvním tisku III. dílu chyběla strana 42. Celý vadný náklad byl zničen a kniha vytištěna znovu, přesto se několik kusů dostalo do prodeje dříve, než byla chyba odhalena.

55. Lidská tragikomedie
2. vydání č. s. 48; Brno 1992, Artforum, 4. svazek edice Punkva; doslov Josef Zumr, redakce Olga Svejkovská; 1000 výtisků; 210x145; ilustrováno fotografiemi Jaroslava Prokopa a Martina Vybírala z divadelní adaptace Ha-divadla; vázáno v černém plátně s červeným tiskem na přední straně, přebal z šedě mramorovaného papíru s bíločervenou nálepkou; 104 str., 63 Kčs (neuvedeno); ISBN 80-85271-04-4

56. Měj odvahu k sobě - Výbor z dopisů Antonínu Pavlovi z let 1913-1925
Z části 1. vydání (větší část dopisů byla publikována v č. s. 24 a 46); Praha 1993, Trigon; redakce a grafická úprava Vladislav Zadrobílek; ilustrace Zbyšek Sion; 2000 výtisků (neuvedeno); 225x155; vázáno a vlepeno do papírové obálky s modrým, fialovým a černým tiskem; 138 str.; 64 Kč (neuvedeno); ISBN 80-85320-38-X

57. Český román
1. vydání; Praha 1993, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 236, edice Došky sv. 5; redakce Miroslav Kromiš; grafická úprava, obálka a frontispice (původní dřevoryty) František Štorm; 2200 výtisků (neuvedeno), 20 nečíslovaných přednostních podepsáno grafikem; 210x130; paperback s bílým přebalem potištěným červeně a černě; 136 str.; 49 Kč (neuvedeno); ISBN 80-7110-122-2

58. O Solovjevově etice
1. vydání; Praha 1993; Lege artis a Pražská imaginace, PI sv. 278, redakce a grafická úprava Miroslav Kromiš; obálka a frontispice František Štorm; 2500 výtisků, z toho 38 přednostních s původním dřevorytem - 10 brožovaných a 28 v černé celokožené vazbě se zlatým tiskem na hřbetu; 150x105 (přednostní 165x120); paperback s přebalem potištěným červeně a černě; 152 str.; 49 (39 / 80 / 160) Kč (neuvedeno); ISBN 80-7110-125-7

59. Filosofické listy
2. vydání č. s. 13 s vypuštěnou bibliografií; Praha 1993, Herrmann a synové; redaktor a grafik neuvedeni; 1000 výtisků (neuvedeno) a neoznačený dotisk téhož nákladu s mírně odlišnými barvami obálky; 160x100; paperback s přebalem potištěným v různých odstínech hnědé; 104 str.; 37 Kč (neuvedeno); bez ISBN

60. Traktáty a diktáty
3. vydání č. s. 2 s doplněnými vysvětlivkami (abecedně řazeným slovníčkem cizích slov); Olomouc 1995, Votobia, edice Malá díla sv. 28; ediční poznámka a redakce Květoslava Komárková (podle »edičních zásad platných pro vydávání klasiků české literatury«); obálka (s použitím dřevorytu Josefa Váchala) Petr Palarčík; typografie Marta Švecová; celkem údajně 5000 výtisků (neuvedeno) vydaných v několika neoznačených dotiscích; 145x105; vázáno v černých laminovaných deskách s temně hnědým přebalem; 352 str.; 85 Kč (neuvedeno); ISBN 80-900614-9-4

61. Boj o vše
2. vydání č. s. 17 s vypuštěným Doplňkem k bibliografii; Olomouc 1995, Votobia, edice Malá díla sv. 33; ediční poznámka a redakce Květoslava Komárková; obálka (s použitím dřevorytu Josefa Váchala) Petr Palarčík; typografie Marta Švecová; celkem údajně 6000 výtisků (neuvedeno) vydaných v několika neoznačených dotiscích; 145x105; vázáno v černých laminovaných deskách s temně hnědým přebalem; 224 str.; 85 Kč (neuvedeno); ISBN 80-85885-92-1

62. Kladivo slov
1. vydání; úryvky z deníků dle edice revue Horev, Cogitata, I, 1938, č. 1-3, s. 8-10, 17-18, 25-26; Praha 1997 (dle tiráže listopad 1996, kdy byla vytištěna textová část; definitivní úprava však byla dokončena teprve v červnu 1997, tedy zhruba půl roku po vydání "Z"), Lege artis, edice Nová bibliofilie sv. 0; vazba, grafická úprava a původní kladivogram (kladivem kombinovaná technika) Mr. Miš; 3 výtisky (2 prodejné, 1 pro archiv vydavatele); 420x300; vazba v deskách ze silného plechu s nalepeným černým titulem + folio z černého kartonu; 14 str.; 4900 Kč (neuvedeno); bez ISBN.

63. Z
V tomto souboru 1. vydání, jinak převážně druhé; Praha 1997, Lege artis (na ISBN Pražské imaginace), mimo edice; redakce, poznámky a grafická úprava Miroslav Kromiš; 1000 výtisků; 205x130; vázáno v černém plátně se stříbrným tiskem, černobílý přebal s použitím fotografie autora; 208 s.; 186 Kč (neuvedeno); ISBN 80-7110-169-9
64. Hledání strašidla
Samostatně 1. vydání č. s. 22b, jinak čtvrté; nakladatelství Ve stráni, Úvaly 1997; typografie Pavel Hrach; sazba, tisk a vazba Atelier Krupka; 61 výtisků (56 na Losínu, 5 na na ručně čerpaném, barevném rustikálním papíru LMK); 280x150; různé varianty vazby (57-61 individuální; 41-56 papírová; 6-40 polokožená a polopergamenová; 1-5 lehká celopergamenová; "lehká celopergamenová" = arch pergamenu bez potisku složený na měkké desky a zalepený přes předsádky, vpředu přilepený čtverec z hnědé kůže s titulem); k pěti výtiskům (dle osobního sdělení vydavatele Krupky) na losínu pro brněnského sběratele Bohumila Illa byly o něco později doplněny ilustrace Jaroslava Škarohlída (3 litografie na tenkém nafialovělém papíru, všechny signované tužkou s vročením 1997); 26 str. + 6 úvodních a 4 závěrečné vakáty; původní ceny podle druhu vazby: 900 (papírová) / 1300 (polokožená či polopergamenová) / 1700 (pergamenová) Kč (neuvedeno); bez ISBN

65A. Slavná Nemesis a jiné příběhy
3. vydání č. s. 9 (v tiráži uvedeno jako čtvrté a 3. Volvoxu - viz 44B); Praha 1998, Volvox Globator; fotoreprint č. s. 9; obálka Pavel Růt; náklad neuveden (údajně 1200); 210x150; vázáno v zeleném plátně se světle zeleným tiskem, přebal zelený s černým textem; 304 str., 289 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7207-194-7
65B. dotisk označený jako samostatné vydání
Praha 2002, zde nepočítáno jako samostatné vydání (v tiráži jako 5. celkem a 4. Volvoxu); jinak zcela identické s předchozím; ISBN 80-7207-468-7.

66. Utrpení knížete Sternenhocha
4. vydání č. s. 6; Praha 1999 (dotisk 2004; uvedeno jako 5. vydání), Maťa, edice Česká radost sv. 8; redakce Renata Kricnerová; ilustrace Vladimír Kokolia, obálka Libor Batrla; náklad neuveden (1000 + 1000 výtisků); 205x135; vázáno v černobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 160 str., 158 Kč (neuvedeno), ISBN 80-86013-56-1 (dotisk 80-7287-055-6)

67. Edgar a Eura
2. vydání č. s. 12; Praha 1991, "Fotoreprint vydání Jaroslava Picka (sic!) vydal nákladem vlastním Vratislav Melcer, knihař pražský, l.p. 1991 v počtu 21 číslovaných výtisků". Oboustranná xerokopie č. s. 12 vyskládaná do čtyř archů po osmi stranách a dvojlistu s původní tiráží, pod niž byl do předlohy na stroji dopsán text tiráže nové. Oříznuto na formát A5; obálka ze žlutého mramorovaného efalinu s nalepeným modrým obdélníčkem kaligrafovaného titulu, převzatého rovněž z Pickova vydání.

68. Slavná Nemesis a jiné příběhy
4. vydání č. s. 9; Praha 2002, Levné knihy KMa; zvětšený (sic!) fotoreprint č. s. 9 bez závěrečné Zelinkovy ediční poznámky a se zkráceným obsahem přehozeným za titulní list, aby souhlasil počet stránek po vynechání patitulu; bez tiráže a jakýchkoli dalších údajů; náklad neuveden; 200x145; paperback v laminované obálce s reprodukcí Munchova Křiku; velmi špatný tisk na nekvalitním papíru; 296 str., 59 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7309-065-1

69. Vteřiny věčnosti
4. vydání č. s. 23 - pouze část! - v tiráži chybně uvedeno jako 2. vydání; Praha 2002 (dotisk 2009; uvedeno jako 3. vydání), Maťa, edice Česká radost sv. 30; redakce Antonín Gottwald; ilustrace Bedřich Glaser, obálka Libor Batrla; náklad neuveden (1000 + 1000 výtisků); 205x135; vázáno v zelenočernobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 168 str., 158 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7287-054-8 (dotisk: 978-80-7287-139-1).
Poznámka: Po čísle soupisu 47 již druhý kastrát Zumrova výboru, tentokrát však hrubě zavádějícím způsobem vydán pod stejným názvem jako originál!!! Ve skutečnosti kniha obsahuje toliko I. a III. oddíl výboru, bez jediné zmínky o skutečném editorovi; původní název prvního oddílu "Beletristické prózy" se v knize ocitl jako podtitulek názvu na patitulu (str. 3). Nově je doplněna poznámka o výtvarníkovi v textu, zatímco na obalu se opakuje z č. s. 66 neúplná bibliografie a kratičký sleevenote, obsahující na tak malém prostoru až neuvěřitelné množství věcných chyb a nesmyslů.
70. Putování slepého hada za pravdou.
1. vydání; úvodní kapitola vyšla již dříve v jiném překladu viz č. s. M4d a dále č. s. 23g (a pozdější deriváty téhož) a 25; Praha 2002 (ve skutečnosti 2003), Volvox Globator a Kniha, grafika, bibliofilie - KGB, edice Symposium sv. 15; z původního německého rukopisu Ladislava Klímy a Franze Böhlera Der Gang der blinden Schlange zur Wahrheit přeložil Milan Navrátil; odborná revize překladu Gabriela Veselá; doslov a poznámky Josef Zumr, redakce Ladislav Dlabal, typografie Pavel Sivko; náklad neuveden, navíc 70 přednostních číslovaných výtisků na papíře Verge s původním grafickým listem Vladimíra Kokolii vylepeným v protititulu (v běžných výtiscích zmenšená a stranově obrácená barevná reprodukce téhož); na předsádkách reprodukována původní mapa a na str. 131-133 stránky rukopisu; formát 210 x 145; běžné výtisky vázány v celopapírové světlé vazbě s černým tiskem v chamois obálce s černým a hnědým tiskem; přednostní v polokožené vazbě se zlatým tiskem na černém hřbetu a černým na potahovém papíru (stejném, jako na běžných výtiscích) ve slepé kartonové krabici - úprava běžných i přednostních výtisků jednotná pro celou edici; 144 str., 224 Kč, přednostní 900 Kč (obojí neuvedeno), ISBN 80-7207-492-X aj.

71. Lidská tragikomedie
3. vydání č. s. 48; Praha 2003, Maťa, edice Česká radost sv. 34; redakce Petr Kilian; ilustrace Bedřich Glaser, obálka Libor Batrla; náklad neuveden (1000 výtisků); 205x135; vázáno v modročernobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 104 str. + vložený list s poznámkou o výtvarníkovi převzatou z předchozí edice (č. s. 69) a opravenou tiráži, 138 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7287-069-6
Poznámka: Mechanickým přenosem počítačových dat se na deskách již potřetí (po č. s. 66 a 69) opakuje stupidní sleevenote začínající přestěhováním Klímových studentských let ze Záhřebu do Zábřehu a pokračující v podobném tvůrčím duchu až do konce.

72. Mezi skutečností a snem
3. vydání č. s. 22; Praha 1991, "Fotoreprint vydání Jaroslava Picka (sic!) vydal nákladem vlastním Vratislav Melcer, knihař pražský, l.p. 1991 v počtu 5 číslovaných výtisků". Oboustranná xerokopie č. s. 22 vyskládaná do jedenácti archů po osmi stranách, pod původní tiráží ("Vydavatelskou poznámkou") byl na stroji dopsán text tiráže nové. Oříznuto na formát 160x210 mm; obálka z tužšího bílého papíru s opakovanou kopií titulního listu Pickova vydání.
Poznámka: viz též č. s. 67; snad už poslední dodatek této provenience - vydavatel mi ale při zařazování toho předchozího písemně tvrdil, že kromě Edgara a Eury od Klímy nic dalšího nevydal, takže těžko říci.

73. Slavná Nemesis
5. vydání verze textu z č. s. 9 (první bez "a jiné příběhy"), jinak celkově 9. nebo 13. vydáni (počítáme-li dotisky 31, 44 a 65) ; Praha 2005, Aulos, 39. svazek bibliofilské edice; editor Zdeněk Křenek; ilustrace Ivana Lomová - 4 celostránkové barevné litografie tištěné "na spad", všechny signované autorkou v obrázcích na různých místech; typografie Zdeněk Ziegler, sazba studio MU, redakce Eva Horáčková, tisk textu Pavel Chrt, litografií Jiří Lípa, vazba Krupka; náklad 70 výtisků číslovaných černým perem pod tiráží, před patitulem suchá pečeť vydavatele; 275 x 215, tištěno na papíru Splendorgel Avorio (silnější hlazený dílový chamois), vazba v hnědém raženém papíru s černým tiskem na hřbetu a s černým, červeným a slepotiskem na přední desce, lepené pouzdro z běžného přírodního kartonu; 76 str., 4000 Kč (neuvedeno), ISBN 80-86184-18-8

74. Český román a jiné texty
2. vydání č. s. 57 + 42 + 12 + 40 (bez uvedení pramene a bez vědomí editorů prvního vydání; autorskoprávně legalizováno až ex post); Praha 2006, Levné knihy KMa; nekvalitně a necitlivě redigováno, bez všech původních edičních poznámek; redaktor Jan Furthimwald, technická redaktorka Renáta Plíšková, obálka a grafická úprava Milan Jaroš, sazba www.JeanSolPartre.com, tisk Centa, Brno; náklad neuveden (3000); 175x105; paperback v laminované obálce s reprodukcí Gellnerovy kresby; velmi špatný tisk na nekvalitním papíru; 264 str., 59 Kč (neuvedeno), ISBN 80-7309-336-7 75. Velký román
2. vydání č. s. 49 + 53 + 54 (bez uvedení pramene a bez vědomí editorů prvního vydání; autorskoprávně legalizováno až ex post); Praha 2007, Levné knihy KMa; nekvalitně, necitlivě a místy zcela nesmyslně redigováno, bez všech původních edičních poznámek; redaktor Jan Furthimwald, technická redaktorka Renáta Plíšková, obálka Milan Jaroš, sazba www.studioIQ.cz, tisk Centa, Brno; náklad neuveden (5070); 205x135; celopapírová pevná vazba s barevným tiskem potažená matným laminem s nekvalitními reprodukcemi výřezů z Váchalových dřevorytů; 504 str., 99 Kč (neuvedeno, později vyprodáváno za 59 Kč), ISBN 978-80-7309-486-7
Poznámka: K novému vydání naší raně postsamizdatové edice bychom poté, co vyšlo kritické vydání Eriky Abramsové, rozhodně nedali souhlas v žádné podobě, ale tento paskvil navíc zaslouží nejen v kontextu doby označení doposud jednoznačně nejhorší klímovské edice vůbec. Je otrocky převzat z našeho dnes už obsoletního třídílného vydání včetně všech mnou dopsaných částí textu (které to jsou, se ale čtenář vzhledem k odstranění veškerých edičních poznámek nikde nedozví), mého podtitulu a dokonce i titulů mnou uměle vyrobeného členění do tří svazků, které je v jednodílném provedení samozřejmě zcela absurdní. Zařazen je i můj původní Appendix (jediný tvůrče překřtěný na "Dodatky" - patrně v rámci celkového redakčního záměru "našim oligofrenikům"), včetně Edgara a Eury, které redaktor ze záhadných důvodů přidal už předtím k Českému románu, takže si zákazníci Levných knih užili dvojnásob. Abych to lapidárně shrnul: už dlouho jsem nebyl tak nasraný, jako když se mi tato kniha poprvé dostala do ruky. Nyní mě uklidňuje, že mou tehdejší intenzivní touhu redaktora nakopat posléze dojista začalo neméně intenzivně sdílet i vydavatelství KMa, takže ničeho horšího už se snad Klíma ze strany pana Furthimwalda nedočká.

76. Slavná Nemesis
6. vydání verze textu z č. s. 9, jinak celkově 10. nebo 14. vydáni (počítáme-li dotisky 31, 44 a 65); Semín-Pardubice 2009, Miroslav Smolík - Gordia; doslov, grafická úprava, ilustrace, sazba a tisk Miroslav Smolík. Knihařské práce Jan Kotulán, Praha. Vyšlo 50 číslovaných výtisků. Na přílohách vylepeny 4 dvoubarevné linoryty (vše signováno); jeden drobnější, rovněž signovaný je na záložce přilepené k tiráži. V textu opakované reprodukce linorytových vignet v záhlaví kapitol; před tiráží počítačový portrét autora. Tištěno dvoubarevně inkoustovou tiskárnou na volné listy A5 (oboustraně) italského papíru Tintoretto a adjustováno v bytelné kartonové krabici (235x165), na její přední desce slepotiskový obrázek a titul "Slavná Nemesis, povídka L. Klímy". 164 str. + titulní list, tiráž a 4 přílohy mimo paginaci, 1200 Kč, ISBN 978-80-904265-1-1

77. Utrpení knížete Sternenhocha
5. vydání č. s. 6 (v tiráži uvedené jako šesté - započítán dotisk č. 66); Praha 2010, Maťa, edice Česká radost sv. 8 (podruhé - viz č. 66); redakce Renata Plíšková; ilustrace Bedřich Glaser, obálka Michaela Houdková; náklad neuveden (1500 výtisků); 205x130; vázáno v černobílé papírové vazbě potažené matným laminem; 160 str., 190 Kč (neuvedeno), ISBN 978-80-7287-144-5

78. Těkavý, mlhavý sen trval podle pozemského počítání času dvacetčtyři hodin
Neosamizdatový reprint čísla soupisu 8, Praha 2012, Miroslav Kromiš, vytištěno cca 10 kusů na barevné laserové tiskárně. Autor neuveden, podvržená tiráž za původní podvrženou tiráží: "Tento reprint vydal pro potěchu několika přátel bolestně postrádajících původní tisk dne 19. května 2006 Antonín Černý v Uhlířských Janovicích." Různé papíry, vazby a formáty (cca 150x100), 20 str. (nepaginováno), jinak viz č. s. 8, neprodejný tisk.

79. Myšlení je vše – Z filosofických poznámek
V této podobě 1. vydání úryvku z č. s. II; Rájec-Jestřebí 2018, JJ (Jan Juránek), soukromý tisk. Vyšlo 16 nečíslovaných výtisků na sto let starém losínském papíru (s filigránem rakouského orla), tištěno písmem Veneziana tučná na ručním lisu. Úryvek z filosofického textu a deníku (použity verze textu z MEA, str. 174-5 a 641) se stručnou poznámkou vydavatele. 140x110, 16 str. v obálce z modře stříbřitého kartonu, neprodejný tisk.

80. Arkanum– Cogitata, sentence
3. vydání (Ústí nad Orlicí) 1998, Louč (Erwin Kukuczka). Oboustranná xerokopie č. s. 10 (str. 7-54) s novým titulním listem a tiráží. 150x105, 58 stran v obálce z přírodního kartonu s nalepeným barevným obrázkem (dle tiráže: detail obrazu Richarda Peška "Spring in the South Dakota" 1991), prošito z boku sponkami jako skriptum, hřbet vyztužen hnědou páskou. Vydáno patrně nejvýše několik desítek kusů pro přátele editora, neprodejný tisk.

81. Český román
3. vydání, v této redakci první; Praha 2019, Torst; k vydání připravila a ediční poznámku napsala Erika Abrams; redaktor Jan Šulc; obálka Jakub Krč; měkká matně laminovaná vazba (šitá brož) se záložkami, potištěná černě a žlutě; 205x145; str. 192; 248 Kč; ISBN 978-80-7215-578-1

82. Slavná Nemesis
15. či 11. vydání textu včetně všech povídek z č. s. 9, (v této kombinaci 5. nebo 7. vydání - počítáme-li dotisky 44 a 65) doplněné Vlastním životopisem (6. vydání textu); v tiráži uvedeno jako 9. vydání; Kroměříž 2021, Carcosa, edice Temnosti sv. 2, doslov Patrik Linhart. Pevná papírová vazba (s použitím reprodukce obrazu Léona Spiliaerta z roku 1907) potažená matným laminem, 210x140, 240 stran, 279 Kč, ISBN 978-80-88243-56-4

83. Utrpení knížete Sternenhocha
6. vydání č. s. 6; Praha 2021, Dobrovský, edice 1400. Redakce Jiří Stárek. Pevná černá papírová vazba potažená matným laminem v laminované barevné obálce s abstraktní červenomodrou skvrnou a titulem tištěným lesklým bílým lakem (úprava a sazba Adéla Korbelářová), 205x135, 160 stran, 249 Kč, ISBN 978-80-277-0261-9

84. Žena a smrt
V této podobě 1. vydání několika úryvků z Velkého románu (č. s. 49, 53 a 54); Praha 2022, Miroslav Kromiš; vydáno jako unikát pro soukromou sbírku v jediném kompletním výtisku s akvarelem Jana Konůpka a devatenácti zkušebních s vlepenou reprodukcí téhož akvarelu; písmem Garamond vysadili a na ruční Losín vytiskli Jaromír Štoural a Jan Hýsek; 300x210, 16 stran (z nichž 6 potištěno) + obálka z černého raženého kartonu se zlatě tištěnou linorytovou iniciálou "Lk". Většina zkušebních výtisků rozdána přátelům, několik nabídnuto v e-shopu KAL premiérově za 680 Kč, zbytek doprodán po 900 Kč. Vydání v PDF je volně ke stažení na stránkách LAW.

B) MARGINÁLIE


M1. Filosof z předměstí, Dialog o ničem a o všem
1. vydání; Praha 1923, B. Havlíček, 5. svazek edice Věnec dobrých knížek, pozdější nedatované obálkové vydání s novým titulním listem – Knihovna Středy (asi 1932 či později, patrně rovněž Havlíček); náklad neuveden; 155x120, brožované ve žluté obálce s hnědým a černým tiskem, obálkové vydání v mramorovaném hnědém papíru s přelepeným titulním proužkem a žlutým přebalem; 40 str.; 2,50 Kč.
Poznámka: Anonymní text pojednaný jako rozhovor s nejmenovaným filosofem; pouze na přebalu Knihovny Středy zmíněn Ladislav Klíma.

M2. Utrpení mladého Werthera
1. vydání; 1936, anonymní autor, nakladatel i místo vydání; 5 celostránkových anonymních pornografických ilustrací; 277 nečíslovaných výtisků; 210x135, brožované, obálka žlutá s červeným tiskem; bez titulního listu - text začíná dvoustránkovou předmluvou před str. 1, obrázky mimo paginaci, která končí stranou 21, poslední obrázek za tiráží; 32 str.
Poznámka: Pornografický tisk v předmluvě připisovaný Klímovi nebo Haussmannovi.

M3. Jaroslav Kabeš: Ladislava Klímy filosofie češství
1. vydání; Praha 1945, Pohořelý, edice Přátelství sv. 19; ilustrace Stanislav Ježek, náklad neuveden; 160x125, brožované, obálka bílá s černým a hnědým tiskem; 44 str.; 18 K.

M4. Ladislav Klíma – filosof – básník – 1878–1928
1. vydání (včetně obou Klímových textů); Praha 1948, Pohořelý; uspořádali Karel Bodlák a Rudolf Vápeník; 1100 výtisků; 215x150, brožované ve žluté obálce s červeným a černým tiskem, nebo vázané v béžovém poloplátně, na přední desce okrová ražba - horní a dolní linka + uprostřed 9 cm vysoký ornament (zářící koruna na podstavci); žlutá obálka na vázaných výtiscích chybí, na brožovaných i vázaných přebal tištěný na tenké křídě s autotypií na přední straně (fotografie posmrtného odlitku Klímovy ruky); 114 str. + 3 listy příloh; 130 Kčs.
M5. Plastic People – Ladislav Klíma
1. vydání; zcela bez údajů; Praha 1983, vydali Petr Švestka, Helena Lehoučková, Miloslav "Šálek" Mašek a Hana Mašková; grafiky tištěny 9. 4. 1983 v atelieru Vladimíra Lehoučky - dva barevné lepty Petra Švestky; texty pro Plastic People podle Ladislava Klímy upravil Vratislav Brabenec a kaligrafovala Helena Lehoučková; náklad asi 200 výtisků, z nichž se dochovalo jen asi 20, zbytek zabavila StB a byl pravděpodobně zcela či z větší části zničen; 230x180, volné listy v kartonové obálce pravděpodobně různých barev (verifikována žlutá) s názvem na přední straně (uveden pouze zde); 7 listů xeroxovaného papíru a dvě nesignované grafiky na similijapanu (kvalita použitých papírů se může lišit kus od kusu - tisklo se na tom, co bylo po ruce; odlišná je i barevnost leptů); vše tištěno po jedné straně a nepaginováno.
M6. Klímiana
Z části 1. vydání; Praha 1992, Pražská imaginace a Lege artis, PI sv. 206, Psychopatologické sešity sv. 10; ediční poznámka a grafická úprava Miroslav Kromiš; 199 výtisků – neoznačený dotisk 299 výtisků; 250x145, sešit, bílá obálka s černým tiskem; 32 str.; 18 Kčs; ISBN 80-7110-075-7
M7 Ladislav Klíma v Psychopatologických sešitech
Souborné vydání č. s. 40, 42, 43, 50 a M6 v pevné krabici; Praha 1993, Lege artis; 33 exemplářů; 215x145; bílý papír s černým tiskem, 150 Kč (neuvedeno); bez ISBN.
Poznámka: Originály kreseb Václava Holuba k Sus Triumfans a xerokopie česopiseckých vydání textů Arden a Zde by měly růst brambory, byly v roce 2024 jako "Unikát Edice 65" fixovány na ruční papír a adujstovány do desek k č. s. 84 s rukopisným titulem Ladislav Klíma - Podklady k Psychopatologickým sešitům.

M8 Velký román - soubor tří leptů Františka Štorma
Praha 1993, Lege artis. Původní lepty k přednostnímu vydání č. s. 49, 53 a 54 v jednoduché obálce (cca 30 souborů), bez uvedení vydavatele, s vročením Praha 1993; nebo v obálce s chlopní (40 souborů), bez letopočtu a se stručnou poznámkou o grafikovi. 150 (199) Kč (neuvedeno); bez ISBN

M9 Jaroslav Gillar a Vladimír Škutina: Utrpení knížete Sternenhocha - groteska o 30 obrazech podle stejnojmenného románu Ladislava Klímy
1. české vydání; Praha 1990, rozmnožila Dilia; redakce Daniela Řeřichová; unifikovanou obálku navrhl Pavel Hartl; 200 výtisků; skripta A4 s černobílým potiskem; 71 jednostranně cyklostylovaných listů, poslední strana textu chybně zařazena dvakrát (s. 69 a 70; na s. 69 je navíc dole vročení: 1979 Curych); 10 Kčs; bez ISBN

M10. Filosofa L. Klímy nalézání v Záběhlicích, p. Zbraslav.
Praha 5 - Zbraslav 2010, Cherm. 1. vydání. Katalog k výstavě konané v dubnu 2010 ve Výstavní síni Městského domu Zbraslav. Uspořádání, texty, redakce a grafická úprava Jan Majcher. Tisk Printia, Praha 4. Obsahuje článek Emila Hakla "Vše jest jen Má Zář" (recenze Mea; 3 strany) a do té doby jinde nepublikovaný Klímův text "Božský: Boží život" (2 strany + faksimile rukopisu). Vyšlo 50 výtisků (neuvedeno) číslovaných plnicím perem pod tiráží; sešit 280 x 190 v laminované, barevné obálce, stran 32; 240 Kč (neuvedeno); ISBN 978-80-86370-42-2.

M11. Ladislav Klíma - Filosof z předměstí, Dialog o Ničem a o Všem
4. vydání (2. samostatné; chybně uvedeno jako třetí, přičemž obálková verze prvního je v něm pokládána za druhé); Praha 2014, Pulchra; náklad neuveden (500 výt.); 165x120, pevná vazba v matném laminu s použitím Klímovy fotografie ze Sternenhocha (č. s. 6); 72 stran; 185 Kč (neuvedeno), ISBN: 978-80-87377-89-5.
Poznámka: Bezostyšný podvrh podsunující Klímovi jako autorský text, který je nejvýš krajně neautentickým rozhovorem s ním, ovšem zaznameným zjevně po paměti, a tedy s příměsí jiných hospodských tlachů i "tvůrčích" vkladů redaktora. Dosud nikdy nikdo si text nedovolil označit za Klímův; na reklamním přebalu obálkového vydání z roku 1932 byl sice Klíma (v té době už trochu slavnější a hlavně mrtvý, takže se nemohl bránit) poprvé alespoň zmíněn, ale nikoli jako autor, ale toliko v mlžném náznaku: "Pro poznání L. Klímy a pro radost každého srdce doporučujeme: Filosof z předměstí." Obě předchozí popřevratová vydání (v Klímianech a Z - č. s. M6 a 63) také uváděla, že jde o čistě marginální kuriositu. ze které rozhodně neradno čerpat informace o Klímovi, a ani omylem by si nedovolila vydávat tento povrchně žurnalistický text za skutečné filosofovo dílo.

M12. Filosofa L. Klímy nalézání aneb Vysočany, hotel Krása.
Praha 5 - Zbraslav 2018, Cherm. 1. vydání. Katalog k výstavě konané v srpnu 2018 v Galerii 9 - Vysočanská radnice. Uspořádání, texty, redakce a grafická úprava Jan a Jana Majcherovi. Tisk Powerprint. Vyšlo 70 výtisků (neuvedeno) číslovaných plnicím perem pod tiráží; paperback 280 x 190 v laminované, barevné obálce (úprava zcela identická s č. s. M10), stran 120; 300 Kč (neuvedeno); ISBN 978-80-86370-67-5.


C) SEBRANÉ SPISY


(umístění Spisů na konci bibliografie vyplývá jen z prosté chronologie edic;
jednotlivé díly jsou řazeny nikoli podle čísla svazku, ale v pořadí jak vycházely)S1. VELKÝ ROMAN - Sebrané spisy sv. IV
Z malé části 1. vydání (obsahuje č. s. 49, 53, 54 aj.); Praha 1996, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams, cizojazyčné texty přeložili Erika Abrams a Martin Hybler; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; 2000 výtisků; vázáno ve žlutém plátně se žlutošedým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 676 str.; 348 Kč; ISBN 80-85639-72-6
V roce 2018 vyšel levný paperbackový "dotisk" (s novým ISBN a dražší než původní vázané vydání) 399 Kč; ISBN 978-80-7215-570-5

S2. MEA - Sebrané spisy sv. I
Z větší části 1. vydání kompletních deníků (obsahuje č. s. 10, 11, 18 aj.); Praha 2005, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; vázáno ve žlutém plátně se žlutým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 912 str.; 599 Kč; ISBN 80-7215-239-4

S3. HOMINIBUS - Sebrané spisy sv. II
Z části 1. vydání kompletní korespondence (obsahuje č. s. 13-15, 17, 21, 24, 27, 28 aj.); Praha 2006, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams, cizojazyčné texty přeložili Erika Abrams a Eva Pátková; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; vázáno v bílém plátně se žlutým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 896 str.; 599 Kč; ISBN 80-7215-271-8

S4. SVĚT ATD. - Sebrané spisy sv. III
Z malé části 1. vydání (obsahuje č. s. 1, 2, 4, 58 aj.); Praha 2017, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; vázáno ve žluté papírové imitaci plátna se žlutým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 840 str.; 598 Kč; ISBN 978-80-7215-560-6

S5. „BEL“LETRIE - Sebrané spisy sv. V
Z velmi malé části 1. vydání (obsahuje č. s. 6, 7, 8, 9, 16, 22, 23, 25, 26, 40, 42, 57 aj.); Praha 2022, Torst; k vydání připravila, úvod a ediční poznámku napsala Erika Abrams; redaktor Jan Šulc; grafická úprava Robert V. Novák; vázáno ve žluté papírové imitaci plátna se žlutým přebalem potištěným červeně a černě; 210x150; 1168 str.; 698 Kč; ISBN 978-80-7215-697-9
Poznámka: Je až bizarní, že svazek obsahující nejčtivější texty z Klímova díla vyšel v naprosto nepoužitelně tlustém špalku, který je velmi nepohodlné i studovat a zhola nemožné číst jako beletrii. Celková arogantní nadutost redakční koncepce Eriky Ambramsové zde slaví svůj konečný triumf - vícestránkového Klímu už vskutku určitě nikdy nikdo nevydá! Naštěstí pro čtenáře neobsahuje kromě pár starších verzí a marginálních úryvků prakticky nic, co by už dříve nějak nevyšlo (většinou opakovaně), takže ti, kterým nevadí, že ve svých starých vydáních mají kupříkladu "stůj co stůj" místo jedině správného "za každou cenu" a jiné podobně zrůdné úpravy, páchané na čistotě Mistrových Slov všemi zlotřilými redaktory (arci kromě Abramsové), si své oblíbené hezké staré knihy mohou klidně číst dál.
© Lege artis

Tento soupis je možné zdarma přetiskovat za předpokladu, že bude výslovně uveden zdroj a že majitel autorských práv bude o vydání předem informován a obdrží dohodnutý počet autorských výtisků výsledné publikace (obvykle stačí jeden).
Výslovně však zakazujeme umísťování kopií soupisu (i jeho mutací) na cizí webové stránky!

Prosíme všechny, kdo tento soupis mohou čímkoli doplnit, aby se ozvali na e-mail Lege artis.

Oproti předchozím soupisům uveřejněným v č. s. 54 a 63, byla tato bibliografie výrazně rozšířena především uvedením názvů všech jednotlivých povídek a statí ve sbornících. Neuvádím pouze názvy (= data vzniku) v souborech dopisů či jednotlivých deníkových záznamů (Filosofické listy, Boj o vše apod.). V lomených závorkách za názvy jednotlivých oddílů uvádím stránky, na kterých text začíná; u reedic, které byly přesným fotoreprintem s ponecháním původní paginace, obsah neopakuji.
Dále byly a budou průběžně aktualizovány nové edice a korigovány veškeré nepřesnosti či přehlédnutí. Zde upozorňuji zvláště na odstranění chybně uvedeného údaje o zamýšlených přednostních výtiscích u č. s. 38, k jejichž realizaci nakonec nedošlo. Především se však musím hluboce omluvit ing. Miroslavu Michálkovi, že jsem č. s. 28 opakovaně prezentoval jako Navrátilovu edici. Vydání sice probíhalo v úzké spolupráci obou pánů, avšak vlastní financování edice, výběr textů a názvu Já je já! (použitého rovněž v "Z") bylo výhradně záležitostí ing. Michálka.
Dříve opomenuté edice (zatím Škutinův Sternenhoch /M9/; Melcerova vydání Edgara a Eury /67/ a Mezi skutečností a snem /72/); Kukuczkovo Arkanum /80/) nejsou začleněny chronologicky, aby zůstala zachována správnost starších odkazů na čísla soupisu, ale byly a nadále budou v podobných případech zařazovány k číslu aktuálnímu v době, kdy se mi jejich existenci podařilo zjistit.
Původně zcela přehlédnuté dotisky Slavné Nemesis (44B a 65B), které Volvox bůhvíproč označil jako nová vydání, byly doplněny v roce 2015, a jako samostatná vydání je ani nadále nepočítám.
Nově byly také doplněny odkazy na čísla Sáňkova a Bublova soupisu "Československé bibliofilské tisky" /Sáňka/ a Grimmova "Jaroslav Picka - tiskař ze záliby a jeho dílo" /Grimm/.

Přes opakované prosby a urgence mi nakladatelství Torst nesdělilo náklad žádného ze svazků Sebraných spisů, které vydalo v novém mileniu. Snad tento základní bibliografický údaj nyní pokládají za svůj tajný know how, ač tím skutečným know how by prý mělo být, kde sehnali peníze na zaplacení redakční práce Eriky Abramsové, kterou si v roce 1996, kdy Viktor Stoilov býval ještě sdílnější, údajně cenila na 600.000 Kč jen za samotnou českou verzi Vekého románu v jejím výkladu a uspořádání (které navíc měla již hotové ve francouzském překladu). Problém vyhovět těmto vskutku egodeisticky hypertrofovaným požadavkům prý měl být hlavním důvodem předlouhých prodlení mezi jednotlivými svazky Spisů, které se po neuvěřitelných 28 letech doškrbrtaly teprve k pátému ze šesti.
18. května 2024 (tedy 7 let poté, co se zde tato informace objevila) se mi ozvala Erika Abramsová s vyjádřením: "upozorňuju, že za Velký roman jsem dostala od Torsta všehovšudy 10.000 frankú, což nikdy nečinilo 600.000 Kč, a přidávám pro jistotu - ani jsem o 600.000 Kč za to nežádala". Podle webu kurzy.cz měl být v roce roce 1996 průměrný kurz franku 5,30 Kč. Proč mi kdysi Stoilov uvedl údaj o řád vyšší a zdůvodňoval jím prodlení ve vydávání Spisů, nemám ponětí - jak jsem tehdy nakoupil, tak prodávám.

Na přání doplňuji tři práce publikované ve sbornících z konce šedesátých let, z nichž pouze druhý má pro Klímovu bibliografii nějaký význam:

a) Skutečná událost sběhnuvší se v Postmortálii (2. vydání 9g)
in: Bohumil Hrabal uvádí... Praha 1967, Mladá fronta; předmluva Bohumil Hrabal, grafická úprava, obálka a vazba Oldřich Hlavsa; strany 69-74 (ze 132), 26.000 výtisků; dále obsahuje: Erben, Neruda, Deml, Herrmann, Holan, Weiner, Hašek, Kafka.

b) Čas a smrt (1. vydání! - 2. vyšlo jako Appendix 3. dílu Velkého románu - viz 54)
in: Čas a smrt. Tajemné příběhy. Hradec Králové 1970, Kruh; uspořádal, poznámkami a doslovem opatřil dr. Jan Dvořák; ilustrace Ludmila Jandová, obálka Jaroslav Cheben; strany 85-97 (ze 104), náklad 11.500 výtisků; dále obsahuje: Kramerius, Arbes, Karásek ze Lvovic, Breiský, Müldner.

c) V létě 1902 (2. vydání 9j)
in: Mámivá noc. Praha 1970, Odeon, Klub čtenářů Sv. 291; Vybral a uspořádal Milan Suchomel, ediční poznámka Karel Palas; obálka a vazba Libor Fára; strany 99-106 (z 360), náklad 68.000 výtisků; dále obsahuje: Tyl, Neruda, Hermann, Mrštíkové, Svobodová, Sova, Mahen, Dyk, Gellner, Uher, Theer, Hašek, Benešová, Majerová, Šrámek, Langer, Čapek, Durych, Bass, Blatný, Wolker, Konrád, Vančura, Schulz, Weiner, Paulík, Weiss, Mixa, Vachek, Valenta, Havlíček, Kubka, Lustig, Kocourek. Hrabal, Škvorecký, Kundera, Kopta.


Jak mne laskavě upozornila Erika Abramsová, je pravděpodobné, že na fotografii publikované na str. 22 v "Z" ve skutečnosti není Ladislav Klíma, ale Otakar Theer. Zrcadlově obrácený a silně retušovaný, nicméně zjevně totožný snímek se jí náhodou podařilo objevit v 6. dílu Malé československé encyklopedie (Academia 1987) na str. 197 u hesla Theer. Může jít samozřejmě též o chybu ve slovníku, ale nepokládáme to za pravděpodobné. Těžko dnes zjistit, jak k záměně došlo – konvolut fotografií publikovaných v "Z" pocházel údajně přímo od nakladatele Pohořelého. Buď byl i on sám neobyčejnou podobou obou autorů uveden v omyl, nebo prostě jen nedopatřením zařadil snímek do nesprávného šanonu. My se každopádně čtenářům omlouváme.

Za cennou pomoc při sestavování tohoto soupisu dále děkuji Davidu Součkovi, Bohumilu Macháčkovi, Jaromíru Daňkovi, Pavlu Vejrážkovi, Přemyslu Houžvičkovi, Janu Strakovi, Jakubu Říhovi, Josefu Schwarzovi, Jiřímu Gruntorádovi a Petru Švestkovi.

Miroslav KromišPoslední revize 18. 5. 2024
Hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU