stavy a popisy knih

"Intaktní nová kniha" je knihkupecké, nikoli antikvarní zboží.

"Intaktní kniha" je sice antikvární, ale zcela dokonale zachovalý výtisk plně srovnatelný s knihkupeckým.

Stav "velmi dobrý" znamená knihu ve výtečném stavu, ale přece jen už ne jako z tiskárny.

Stav "dobrý (eventuálně se stopami manipulace a skladování)" odpovídá knize válející se nějaký týden na knihkupeckém pultu nebo šetrně přečtené.

Kniha "mírně čtená nebo jen čtená" představuje běžně používaný výtisk v celkem uspokojivém stavu.

Kniha "středně, častěji či více čtená" reflektuje míru ohmatanosti; případné výraznější stopy použití nebo poškození jsou přesně slovně specifikovány.

Stav knihy "salát" - čímž máme na mysli opravdu hodně poničenou, byť kompletní knihu - se u nás objevuje jen ojediněle (kupříkladu u případné nabídky krvavých románů z 19. století, které se v tomto stavu dochovaly bohužel dosti konstantně).

Popis knihy uvádíme vždy úplný (například "celoplátěná nakladatelská vazba s obálkou"); pokud některý z atributů chybí (kupříkladu obálka), znamená to, že není přítomen ani na nabízené knize.


Naše popisy odpovídají skutečnému stavu knih; ba spíše se ho občas snažíme raději líčit v temnějších barvách, než jaký doopravdy je.

Fotografie či scany (obyvykle ve formě odkazu v textu) přikládáme jen tam, kde mají skutečně zásadní informační hodnotu; konstatně jsou jen ve vitrinkách a v oddělení grafiky.

říjen 2017
Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW