Edice Hlasy
(bibliografický soupis)V letech 1926 až 1940 vydával Otto František Babler (1901-1984) v Olomouci, později na Svatém Kopečku, respektive v Samotiškách pod Svatým Kopečkem u Olomouce. Vše přeložil, případně uspořádal, upravil a poznámkami či doslovem opatřil vydavatel.
1. Rainer Maria Rilke - Modlitby dívek k Marii.
1926, výzdoba Antonín Kameník (sign. lept v přednostních, nesign. dřevoryt v ostatních), 110 čísl. výtisků, z nichž 10 na Zandersu, zbytek na obyčejném papíru, 22x14,5. (Sáňka 1954)

2. Gustav Flaubert - Legenda o sv. Juliánu Pohostinném.
1927, dřevoryty Karel Němec, 150 čísl. výtisků na Zandersu, váz 19,5x15, (Sáňka 1440)

3. Marie po poli kráčela.
1927, frontispice a nakl. značka Antonín Kameník, 600 čísl. výtisků, z nichž 25 na chamois Zandersu s podpisem výzdobce, 18x14,7. (Sáňka 1729)

4. William Blake - Tiriel.
1927, bez výzdoby, 200 čísl. výtisků na Roaderu, tištěno fialově, 20x14. (Sáňka 1272)

5. Knížka o koni.
1927, sign. lept Mariza Bűngener v přednostních výtiscích, vignety a úprava Antonín Kameník, 500 čísl. výtisků, z nichž 15 na Zandersu, 23x16. (Sáňka 1628)

6. Strom ze srdce.
1927, reprodukce dřevorytu z Pigouchetových Hodinek, 600 čísl. výtisků, z nichž 25 na Zandersu, 19,5x15. (Sáňka 2034)

7. Knížka o slunečnici.
1928, kolorované kresba František Schön, 250 čísl. výtisků na obyč. papíru, 20,5x14. (Sáňka 1629)

8. Z věčných pokladnic poesie německé.
1928, 500 čísl.výtisků, z nichž 100 na velínu, 21x14,5. (Sáňka 2190)

9. Aucassin a Nicoletta.
1928, dřevoryty Karel Němec, 300 čísl. výtisků na similijapanu, podpis výzdobce v tiráži, 19x14. (Sáňka 1203)

10. Knížka o rybách.
1929, dřevoryty Karel Minář, 500 čísl. výtisků na dílovém velínu, 19,5x14, (Sáňka 3652)

11. Alexander Hartley - Jak smrt přišla do světa.
1930, kresby Anders John Haugseth, 400 čísl. výtisků na dílovém velínu, 20x14. (Sáňka 3286)

12. Slovanské legendy.
1930, ve frotinspicu dřevoryt H. von Rathelf- Keilmann, dále reprodukce ruského dřevorytu z XVI. stol., 400 čísl. výtisků na na velínu, 18x13. (Sáňka 4887)

13. Kniha drakobijců.
1931, kresby Jan Konůpek, 400 čísl. výtisků na dílovém papíru 16x10. (Sáňka 3642)

14. Ruské apokryfy.
1931, dřevoryty dle starých předloh Rudolf Michalík, 400 čísl. výtisků na dílovém velínu, 18x13. (Sáňka 4752)

15. Otto Pick - Básně.
1930, 500 čísl. výtisků na obyčejném papíru, 19,5x12. (Sáňka 4506)

16. Srbské legendy.
1932, dřevoryty dle starých předloh Rudolf Michalík, 400 čísl. výtisků na dílovém papíru, 18x13,5. (Sáňka 4950)

17. Giovanni Pascoli - Básně o Ate.
1932, kresby Jan Konůpek, 400 čísl. výtisků na domácí imitaci japanu, 19x13. (Sáňka 4475)

18. Legendy ukrajinské.
1932, dřevoryty Rudolf Michalík, upořádal, přeložil a poznámka O.F. Babler, 550 čísl. výtisků na dílovém velínu, 18x13,3, (Sáňka 3860)

19. Devět balad.
1933, zinkografie Albert Schamoni, 300 čísl. výtisků na domácí imitaci japanu, 17,5x11,5. (Sáňka 2904)

20. Kvítka zeleného ostrova.
1933, dřevoryt Václav Vokolek, 350 čísl. výtisků na imitaci japanu, 18,5x13,5, (Sáňka 3822)

21. Slovinské romance a balady.
1933, dřevoryty Albert Schamoni, 350 čísl. výtisků na simijapanu, 18,5x13, (Sáňka 4888)

22. Dvě mohamedánské biblické písně.
1934, kresby Albert Schamoni, 300 čísl. výtisků na simijapanu, 18,5x13. (Sáňka 2984)

23. Paul Claudel - Svaté obrázky z Čech.
1934, kresby Karel Kinský, 350 čísl. výtisků na dílovém papíru, 5 výtisků ručně kolorováno a podepsáno výtvarníkem i autorem, 18,5x13,5, (Sáňka 2728)

24. Arabské biblické tradice.
1935, kresby Milada Marešová, 350 čísl. výtisků, z nichž 10 na ruč. chamois podepsáno výzdobcem a překladatelem, zbytek na imitaci japanu, 18,5x13,5. (Sáňka 2240)

25. Eugénie de Guérin - Deník.
1935, kresby dle staré předlohy Petr Dillinger, 350 čísl. výtisků na hladkém velínu, 18,5x13,5, .(Sáňka 3218)

26. Pověsti sladké Francie.
1935, kresby Milada Marešová 350 číslov. výtisků, z nichž 10 na silném van Gelderu, zbytek na imitaci japanu, 18,5x13,7. (Sáňka 4580)

27. William Blake - Kniha Thel.
1935, kresby Jan Konůpek, 400 číslov. výtisků, z nichž 10 neprodejných čísl. červeně na van Gelderu, zbytek na hladkém velínu, 18,7x13,5, (Sáňka 2595)

28. Ethiopské legendy.
1936, kresby a typografie František Vik , 350 čísl. výtisků, z nichž 10 červeně čísl. na van Gelderu, zbytek na antiku, 18,5x13,5. (Sáňka 3071)

29. Dětské legendy.
1936, dřevoryty M. Florianová, 350 čísl. výtisků, z nichž 10 červeně čísl. na Zandersu, zbytek na velínu, 18,5x13,5. (Sáňka 2903)

30. Paul Claudel - Křížová cesta.
1936, kresby Břetislav Štorm, 360 čísl. výtisků, z nichž 10 na Pannekoeku, zbytek na antiku, 18,4x13,6. (Sáňka 2720)

31. Maurice de Guérin - Zvuky přírody.
1937, kresby a úprava František Vik, 350 číslov. výtisků, z nichž 10 neprodejných na chamois Zandersu, zbytek na dílovém papíru, 18,5x14. (Sáňka 3220)

32. Život a smrt otce našeho Abrahama spravedlivého.
1937, kresby Jan Konůpek, 350 čísl. výtisků, z nichž 10 čísl. červeně na van Gelderu, zbytek na imit. japanu, 18,5x13,5. (Sáňka 5502)

33. Martin Buber - Chasidské povídky.
1937, kresby Milada Marešová, 410 čísl. výtisků, z nichž 15 na chamois Pannekoeku, zbytek na imitaci japanu, 18,5x13,5. (Sáňka 2678)

34. Ivan Ev. Šarič - Judith.
1937, kresba a úprava Břetislav Štorm, 420 čísl. výtisků, z nichž 20 na bílém Pannekoeku, zbytek na antiku, 18,5x13,5. (Sáňka 5047)

35. Píseň o snu Olava Aastesona.
1937, kresby Rudolf Michalík, 400 čísl. výtisků, z nichž 10 na van Gelderu, zbytek na dílovém papíru, 18,5x13,7. (Sáňka 4521)

36. Paul Claudel - Skupina apoštolů.
1937, reprododukce dřevorytů Hanse Baldunga Griena, 350 čísl. výtisků na antiku, 18,5x13,5. (Sáňka 2726)

37. Friedrich Deml - Mluva věcí.
1938, kresba a úprava František Vik, 250 čísl. výtisků, z nichž 15 červeně čísl. na Pannekoeku, zbytek na antiku, 18,5x13,3. (Sáňka 2853)

38. Czepko Danielson - Angelus Silesius.
1938, kresby Břetislav Štorm, 350 čísl. výtisků, z nichž 15 červeně čísl. na Pannekoeku, zbytek na antiku, 18,5x13,5. (Sáňka 2754)

39. Francis Thompson - Ohař nebeský a jiné básně.
1938, kresba Jan Konůpek, 425 číslov. výtisků, z nichž 25 červeně čísl. na van Gelderu, zbytek na dílovém velínu, 18,5x13,5. (Sáňka 5137)

40. Reinhard Johannes Sorge - Mystické rozhovory.
1938, kresby Stanislav Menšík, 350 číslov. výtisků, z nichž 10 na van Gelderu, zbytek na antiku, 18,7x13,5. (Sáňka 4912)

41. Paul Claudel - Pod hradbami athénskými.
1938, dřevoryt Jiří Jaška, 350 čísl. výtisků na obyč. dílovém papíru, 19x13,8. (Sáňka 2723)

42. Píseň o němé tváři.
1939, dvojbarevný dřevoryt Josef Váchal, 350 čísl. výtisků, z nichž 15 na Pannekoeku, zbytek na antiku, 19x13,5, (Sáňka 4519)

43. Mary Devenport O'Neill - Kain.
1939, dřevoryty Jiří Jaška, 350 čísl. výtisků, 18,5x13,5. (Sáňka neuvádí)

44. Paul Claudel - Verlaine a jiné básně.
1940, úprava a vigneta Oldřich Menhart, 350 čísl. výtisků, z nichž 15 červeně číslovaných na van Gelderu, zbytek na dílovém papíru, 18,7x13,5. (Sáňka 2730)

45. Antifony, hymny a sekvence.
1940, kresby a úprava Břetislav Štorm, 350 čísl. výtisků na antiku, část na chamois. 18,5x13,5. (Sáňka 2229)

46. Giovanni Boccaccio - Život Dantův.
1940, dřevoryt Jiří Jaška, úprava Oldřich Menhart, 400 čísl. výtisků, z nichž 15 červeně čísl. na chamois van Gelderu, zbytek na dílovém papíru, 18,5x13,5. (Sáňka 2610)

47. Srbské lidové bajky.
1940, kresby Milada Marešová, úprava Oldřich Menhart, 380 čísl. výtisků na ofsetu, 18,5x13,5. (Sáňka 4951)

(48.) Ivo Vojnovič - Vox clamans.
1946 (nákladem E. Beauforta na Zbraslavi jako 48 svazek edice Hlasy, kterou na sv. Kopečku u Olomouce vede O. F. Babler), ilustrace Jaroslav Vodrážka, 450 výtisků na ofsetu, 19x14. (Sáňka 7227)
© Josef Šuchman, únor 2018


Úvodní menu KAL

Hlavní menu LAW