LogoRex Todhunter Stout
(1. 12. 1886 – 27. 10. 1975)
BIBLIOGRAFIE


Tučně označené svazky dosud nevyšly v českém překladu.
Tituly v jednotlivých sekcích jsou řazeny chronologicky podle roku knižního vydání originálu.
/Jednotlivé povídky ve sbornících uvádíme v lomených závorkách/
Od října 2001 je tento soupis aktualizován jen výjimečně a nesoustavně
(viz závěrečné poznámky).
Příběhy s Nero Wolfem

 1. Fer-de-Lance TÉŽ Meet Nero Wolfe TÉŽ Point Of Death 1934
   Zmije hraje golf (BB ART 1994, přel. Miroslav Drozd)
 2. The League Of Frightened Men TÉŽ Frightened Men 1935
   Liga vyděšených (in: Třikrát Nero Wolfe, Odeon 1973; Knižní klub 1999, přel. Jiří Navrátil)
 3. The Rubber Band TÉŽ To Kill Again 1936
   Dědictví Kláry Foxové (Magnet-Press 1994, přel. Jiří Prosecký)
 4. The Red Box TÉŽ The Case Of The Red Box 1937
   Červená krabice (in: Tři případy a Nero Wolfe, Oddych 1997, přel. Miroslav Košťál)
 5. Too Many Cooks 1938
   Příliš mnoho kuchařů (in: Třikrát Nero Wolfe,Odeon 1973, přel. František Jungwirth)
 6. Some Buried Caesar TÉŽ The Red Bull 1939
   Pohřbený Caesar (Karel Borecký, Praha 1940, přel. A. J. Šťastný)
   Pohřbený César (Odeon 1970, přel. A. J. Šťastný - oproti 1. vydání překlad výrazně přepracován!) viz poznámku 1
   Náhlá smrt (Knižní klub 1996 /+ Večerní host/, 1999 /samostatně; v tiráži chybně jako Prisoner's Base!/ přel. Pavel Dominik)
 7. Over My Dead Body 1940
   Jen přes mou mrtvolu (Knižní klub 1995, přel. Jan Klíma)
 8. Where There's A Will TÉŽ Sisters In Trouble 1940
   Jeho poslední vůle (in: Tři případy a Nero Wolfe Oddych 1997, přel. Miroslav Košťál)
 9. Black Orchids /Black Orchids TÉŽ The Case Of The Black Orchids TÉŽ Death Wears An Orchid + Cordially Invited to Meet Death TÉŽ Invitation To Murder/ 1942
   Černé orchideje /Černé orchideje + Schůzka se smrtí/ (LN 1972, překladatel neuveden)
 10. Not Quite Dead Enough /Not Quite Dead Enough + Booby Trap/ 1944
   Orchideje a uniformy /Ne docela mrtvá - str. 7 + Past - str. 91; v obsahu neuvedeno!/ (in: 5x Nero a Archie, Oddych 2000, přel. Miroslav Košťál)
 11. The Silent Speaker 1946
   Němý řečník (ČS 1977, přel. František Jungwirth)
 12. Too Many Women 1947
   Příliš mnoho žen (Magnet-Press 1994, přel. Jiří Prosecký)
 13. And Be A Villain TÉŽ More Deaths Than One 1948 viz poznámku 2
   Prima jed (in: Tři případy z pískovcového domu, Oddych 1998, přel. Miroslav Košťál)
 14. Trouble In Triplicate /Before I Die + Help Wanted, Male + Instead Of Evidence TÉŽ Murder On Tuesday/ 1949
   Tři nepříjemnosti v 35. ulici /Dokud jsem živ + Najmu muže + Namísto důkazu/ (Oddych 2001, přel. Miroslav Košťál)
 15. The Second Confession 1949 viz poznámku 2
   Dvě přiznání (in: 2 x detektivní román, Beta 1999, přel. Jiří Špalek)
 16. Three Doors To Death /Man Alive + Omit Flowers + Door To Death/ 1950
   3x detektivní román: Živý mrtvý muž + Nenoste květiny + Dveře ke smrti (Beta 1999, přel. Dana Vlčková)
 17. In The Best Families 1950 TÉŽ Even In the Best Families viz poznámku 2
   V nejlepších rodinách (in: Tři případy z pískovcového domu, Oddych 1998, přel. Miroslav Košťál)
 18. Curtains For Three /The Gun With Wings + Bullet For One + Disguise for Murder TÉŽ Affair Of The Twisted Scarf/ 1950
   Tři stažené opony /Okřídlená zbraň + Poslední projížďka + Vražedná žárlivost/ (BB art 1998 /správně 99/, přel. Petr Guth)
 19. Murder By The Book 1951
   Vražedná kniha(Oddych 1999, přel. Miroslav Košťál)
 20. Triple Jeopardy /Home To Roost TÉŽ Nero Wolfe And The Communist Killer TÉŽ Nero Wolfe Devises A Strategem + The Cop-Killer + The Squirt And The Monkey TÉŽ See No Evil TÉŽ The Dazzle Dan Murder Case/ 1952
   Tři vraždy /Domov znamená bezpečí + Poldův vrah + Prcek a opice/ (in: Tři případy Nero Wolfa a státní policie, Oddych 1996, 1998, přel. Bronislava Litnerová)
 21. Prisoner's Base TÉŽ Out Goes She 1952
   Večerní host (Knižní klub 1996 /+ Náhlá smrt/, přel. Pavel Dominik)
 22. The Golden Spiders 1953
   Zlatí pavouci (in: Třikrát Nero Wolfe,Odeon 1973, přel. František Jungwirth)
 23. Three Men Out /Invitation To Murder TÉŽ Will To Murder + The Zero Clue TÉŽ Scared To Death + This Won't Kill You TÉŽ This Will Kill You TÉŽ The World Series Murder/ 1954
   3x detektivní román: Pozvánka k vraždě + Nulový klíč + Tohle tě nezabije (Beta 2000 /v tiráži chybně 2001/, přel. Kristýna Rosenbaumová)
 24. The Black Mountain 1954
   Černá hora (BB ART 1994, přel. Libuše Bartošová)
 25. Before Midnight 1955
   Před půlnocí (BB ART 1998, přel. Veronika Matysová)
 26. Three Witnesses /The Next Witness TÉŽ The Last Witness + When A Man Murders + Die Like A Dog TÉŽ The Body In The Hall TÉŽ A Dog In The Daytime/ 1956
   Tři svědkové /Další svědek + Když někdo spáchá vraždu + Pojdi jako pes/ (Mustang 1997, přel. Otakar Lanc)
   /Pes za bílého dne = A Dog In The Daytime/ (in: 15 pátračů, Odeon, 1987, přel. František Vrba)
 27. Might As Well Be Dead 1956
   Na toho už zapomeňte (Brána 1996, přel. Stanislav Pavlíček)
 28. Three For The Chair /A Window For Death TÉŽ Nero Wolfe And The Vanishing Clue + Immune To Murder + Too Many Detectives/ 1957
   Tři kandidáti na elektrické křeslo /Smrt přichází oknem + Diplomatická vražda + Příliš mnoho detektivů/ (Oddych 2001, přel. Miroslav Košťál)
   Povídka Smrt přichází oknem vyšla česky poprvé ve stejnojmenném sborníku detektivních povídek různých autorů (NV 1966, přel. Milan Stuchlík).
 29. If Death Ever Slept 1957
   Kdyby smrt někdy spala (in: 2 x detektivní román, Beta 1999, přel. Jiří Špalek)
 30. And Four To Go TÉŽ Crime And Again /Christmas Party TÉŽ The Christmas Party Murder + Easter Parade TÉŽ The Easter Parade Murder + Fourth Of July Picnic TÉŽ The Fourth Of July Murder TÉŽ Labor Union Murder + Murder Is No Joke/ 1958
   A ještě čtyři další - uvedeno pouze v tiráži! /Vánoční večírek + Velikonoční procesí + Piknik čtvrtého července + Vražda není legrace/ (in: 5x Nero a Archie, Oddych 2000, přel. Miroslav Košťál a Zuzana Čaplová)
   Povídka Vražda není legrace vyšla česky poprvé ve sborníku detektivních povídek různých autorů Manhattan (Gabi 1993, přel. Zuzana Čaplová)
 31. Champagne For One 1958
   Osudné šampaňské (Mustang 1997, přel. Zora Wolfová)
 32. Plot It Yourself TÉŽ Murder In Style 1959
   Literární vraždy (in: Tři případy a Nero Wolfe Oddych 1997, přel. Miroslav Košťál)
 33. Three At Wolfe's Door /Poison A La Carte + Method Three For Murder + The Rodeo Murder TÉŽ The Penthouse Murder/ 1960
   3x detektivní román: Talíř plný jedu + Postup číslo tři + Vražda mezi kovboji (Beta 1999, přel. Alice Vavřínková)
   Tři vraždy u Wolfových dveří: Jedovaté menu + Vražda s metodou číslo 3 + Rodeo (Oddych 2002, přel. Miroslav Košťál)
 34. Too Many Clients 1960
   Příliš mnoho klientů (in: 2 x detektivní román, Beta 2001, přel. Jiří Špalek)
 35. The Final Deduction 1961
   Konečná dedukce (in: 2 x detektivní román, Beta 2001, přel. Jiří Špalek)
 36. Gambit 1962
   Gambit (BB ART 1997, přel. Marie Frydrychová)
 37. Homicide Trinity /Eeny Meeny Murder Mo + Death of a Demon TÉŽ The Gun Puzzle + Counterfeit For Murder TÉŽ The Counterfeiter's Knife/ 1962
   Třikrát vražda /Ententyny vrah je ten, a musí jít z kola ven + Smrt ďábla + Nevůle Hattie Annisové/ (ČS 1975, přel. Jiří Navrátil)
 38. The Mother Hunt 1963
   Honba za matkou (in: Tři případy z pískovcového domu, Oddych 1998, přel. Miroslav Košťál)
 39. Trio For Blunt Instruments /Kill Now - Pay Later + Murder Is Corny + Blood Will Tell/ 1964
   Trio pro tupé předměty /Zabij a zaplať + Kukuřice + Důkazem je krev/ (Oddych 2000, přel. Miroslav Košťál)
 40. A Right To Die 1964
   Právo na smrt (MF 1967, přel. František Jungwirth)
 41. The Doorbell Rang 1965
   U dveří zazněl zvonek (ČS 1969, přel. František Jungwirth)
 42. Death Of A Doxy 1966
   Smrt děvky (BB ART 1993, přel. Miroslav Drozd)
 43. The Father Hunt 1968
   Kdo je můj otec (in: Tři případy Nero Wolfa a státní policie, Oddych 1996, přel. Jiří Burša)
 44. Death Of A Dude 1969
   Smrt letního hosta (BB ART 1999, přel. Vilma Anýžová)
 45. Please Pass The Guilt 1973
   Nasaďte mu psí hlavu (Brána 1997, přel. Stanislav Pavlíček)
 46. A Family Affair 1975
   Rodinná záležitost (BB ART 1997, přel. Daniela Feltová)
 47. Death Times Three /Bitter End + Frame Up for Murder + Assault on a Brownstone TÉŽ The Counterfeiter's Knife TÉŽ Counterfeit for Murder/ 1985 viz poznámku 3
   3x detektivní román: Hořký konec + Vražda s intrikami + Nebezpečný úkryt (Beta 2001, přel. Kristýna Rosenbaumová)


Romány s Tecumseh Foxem

 1. Double for Death 1939
   Vražda nadvakrát (in: 2x detektivní román, Beta 2000, přel. Dana Vlčková)
 2. Bad for Business 1940
   Hořké pochoutky (MF 1980, přel. František Jungwirth)
   Lahůdková vražda (BB ART 1999, přel. Šárka Řeřichová)
 3. The Broken Vase 1941
   Rozbitá váza (BB ART 1995, přel. Michal Strenk)


Ostatní romány

 1. Under the Andes 1914 (dobrodružný román z prostředí Jižní Ameriky)
 2. How Like a God 1929
 3. Seed on the Wind 1930
 4. Golden Remedy 1931
 5. Forest Fire 1933
 6. The President Vanishes 1934
   Únos prezidenta (Oddych 2003, přel. Zuzana Čaplová)
 7. O Careless Love! 1935
 8. The Hand In The Glove TÉŽ Crime On Her Hands 1937 (s Dol Bonnerovou)
   Ruka v rukavici (in: 2x detektivní román, Beta 2000, přel. Markéta Havelková)
 9. Red Threads 1939 (s inspektorem Cramerem)
   Červená nit (BB ART 1999, přel. Antonín Otáhal)
 10. Mr. Cinderella 1938
 11. The Mountain Cat Murders TÉŽ Dark Revenge TÉŽ Mountain Cat 1939
   Divoká kočka (in: Tři případy Nero Wolfa a státní policie, Oddych 1996, přel. Milan Moučka)
 12. Alphabet Hicks TÉŽ The Sound of Murder 1941 (s Alphabetem Hicksem)
   Alphabet Hicks (in: A ještě tři další, Oddech 2004, přel. Miroslav Košťál)
 13. A Prize for Princess 1994 (román na pokračování z "All-Story Magazine")
 14. Her Forbidden Knight 1997 (detektivní prvotina, původně vydaná jako román na pokračování)
   Zapovězený rytíř (in: A ještě tři další, Oddech 2004, přel. Miroslav Košťál)
 15. The Great Legend 1997 (historický román z doby Trojských válek)
 16. Target Practice 1998 (17 povídek z "All-Story Magazine")


Ostatní povídky

 1. Justice Ends At Home 1977
  /The Rope Dance / An Officer And A Lady / The Mother Of Invention / An Agacella Or / A Tyrant Abdicates / The Pay-Yeoman / Rose Orchid / The Lie / Heels Of Fate / Pamfret And Peace / Méthode Américaine / Jonathan Stannard's Secret Vice / A Professional Recall / Secrets / Warner & Wife / Justice Ends At Home/

 2. Dvě povídky, které nikdy nevyšly v samostatném knižním vydání:
   Tough Cop's Gift TÉŽ Cop's Gift TÉŽ Santa Claus Beat TÉŽ Nobody Deserved Justice TÉŽ Christmas Beat 1953
   His Own Hand TÉŽ By His Own Hand TÉŽ Curtain Line 1955 (s Alphabetem Hicksem)
 3. Out of the line 1997 (osmistránková pulpová povídka vydaná jako bonus spolu Her Forbidden Knight)
   Oslava (in: A ještě tři další, Oddech 2004, přel. Miroslav Košťál)


Nero Wolfe Omnibus Collections (Viking Press)

 1. Full House 1955
  (= The League Of Frightened Men + And Be A Villain + Curtains for Three)
 2. All Aces 1958
  (= Some Buried Caesar + Too Many Women + Trouble In Triplicate)
 3. Five of a Kind 1961
  (= The Rubber Band + In The Best Families + Three Doors To Death)
 4. Royal Flush 1965
  (= Fer-De-Lance + Murder By the Book + Three Witnesses)
 5. Kings Full Of Aces 1969
  (= Too Many Cooks + Plot It Yourself + Triple Jeopardy)
 6. Three Aces 1971
  (= Might As Well Be Dead + Too Many Clients + The Final Deduction)
 7. Three Trumps 1973
  (= The Black Mountain + If Death Ever Slept + Before Midnight)
 8. Triple Zeck 1974
  (= And Be A Villain + The Second Confession + In The Best Families)


Sekundární literatura

 1. The Nero Wolfe Cookbook (by Rex Stout and the Editors of The Viking Press) 1973
   Kuchařka Nero Wolfa (Paseka 1996, přel. Kateřina Bajzíková)
 2. John McAleer (editor) – The Stout Journal
 3. William S. Baring-Gould – Nero Wolfe of West Thirty-fifth Street: The Life and Times of America's Largest Private Detective 1969
 4. John J. McAleer - Rex Stout, a biography 1977
 5. Guy M. Townsend (editor) - Rex Stout, an annotated primary and secondary bibliography 1980
 6. Ken Darby - The Brownstone House Of Nero Wolfe (as told by Archie Goodwin) 1983
 7. David R. Anderson - Rex Stout 1984
 8. J. Kenneth Van Dover - At Wolfe's Door, the Nero Wolfe novels of Rex Stout 1991


Goldsboroughovy romány o Nero Wolfovi

 1. Murder in E Minor 1986
   pouze slovensky: Vražda v E-moll (Slovenský spisovatel 1992)
 2. Death on Deadline1987
   Vražda před uzávěrkou (in: Tři případy a Nero Wolfe, Oddych 1998, přel. Miroslav Košťál)
 3. The Bloodied Ivy 1988
   Zakrvácený břečťan (in: 2x detektivní román [+ Stříbrná věž], Beta 1996, přel. Dana Vlčková)
 4. The Last Coincidence 1989
   Železná páka (in: Tři případy a Nero Wolfe, Oddych 1998, přel. Miroslav Košťál)
 5. Fade to Black 1990
   Vytratit se do tmy (in: 2x detektivní román [+ Chase: Pach peněz], Beta 1998, přel. Daria Dvořáková)
 6. Silver Spike 1992
   Stříbrná věž (in 2x detektivní román [+ Zakrvácený břečťan], Beta 1996, přel. Lucie Pilátová)
 7. Missing Chapter 1994
   Chybějící kapitola (in: Tři případy a Nero Wolfe, Oddych 1998, přel. Milan Moučka)
Použité zkratky:
NV = Naše vojsko
ČS = Československý spisovatel
MF = Mladá frontaPoznámky:

1) Autor prvního českého překladu Stouta, vydaného kupodivu za války, byl komunista Alois Josef Šťastný, pachatel neúspěšného atentátu na Karla Kramáře z ledna 1919. Překlad sice není v zásadě nejhorší, avšak Štastný se velmi nešťastně nechal zavést Wolfovým oslovováním Goodwina "Archie" (ve Šťastného verzi "Arku") k tomu, že oba protagonisté si v jeho podání tykají, což zůstalo kupodivu zachováno i v radikálně přepracované reedici z roku 1970, přestože už mezitím stačily vyjít Jungwirthovy překlady, které kodifikovaly náležité vykání. V tomto případě je tedy jednoznačně vhodné dát přednost novému překladu Pavla Dominika. zpět k odkazu


2) Romány And Be A Villain (1948), The Second Confession (1949) a In The Best Families (1950) vyšly v jednom svazku pod titulem Triple Zeck údajně již v roce 1948 (a každopádně pak znovu v roce 1974 jako "The Eighth Nero Wolfe Omnibus"). Nakladatelství Oddych v českém vydání Tři případy z pískovcového domu zcela zbytečně promarnilo příležitost uvést i u nás všechny tři související zeckovské romány v jediné knize, když místo The Second Confession přiřadila ke zbylým dvěma zcela nesmyslně The Mother Hunt.*) Román The Second Confession vyšel česky o rok později pod názvem Dvě přiznání ve svazku 2 x detektivní román (Beta-Dobrovský + Ševčík) spolu s If Death Ever Slept. zpět k odkazu


3) Povídky v posmrtně vydaném sborníku Death Times Three (1985) jsou uspořádány chronologicky a původně vyšly časopisecky v letech 1940, 1958 a 1961.
Pokud se vás při jejich čtení zmocní neodbytný pocit déja vu, je naprosto správný.
První z povídek - Bitter End - je totiž pouze zkrácenou a "zwolfovanou" verzí románu s Tecumseh Foxem Bad for Busines, který byl napsán jako první, a tato povídka, v níž byl Fox jednoduše nahrazen Wolfem (jména všech ostatních hlavních protagonistů zůstala nezměněna!), pak vznikla na objednávku časopisu The American Magazine. Český "překlad" názvu prvního vydání (Hořké pochoutky) až překvapivě odpovídá názvu povídky, a bylo by docela zajímavé zjistit, zda František Jungwirth wolfovskou verzi znal.
Povídka Frame-Up for Murder je rozšířenou verzí původní Murder is No Joke (česky in: 5x Nero a Archie, Oddych 2000) - pointa i dlouhé pasáže textu jsou prakticky identické, jen místy poněkud rozmělněné či doplněné vložkami, a klientka Flora Gallantová se změnila ze "zavalité ženy středního věku" na "cizinku, jejíž vzhled a přízvuk byly dost exotické na to, aby naznačovaly odlišnou příchuť, která muže přitahuje".
Konečně Assault on a Brownstone je původní, podstatně slabší verzí Counterfeit for Murder (česky jako Nevůle Hattie Annisové in: Třikrát vražda, ČS 1975). Prvních šest stran textu je prakticky zcela identických, pak však je v této verzi hlavní hrdinka Hattie Annisová zabita při autonehodě, zatímco agentka Tammy Baxterová, v přepracované podobě zapíchnutá hned na konci druhé kapitoly, zde figuruje až do konce jako jakási nevyzpytatelná Mata Hari. Ač vrah je stejný, způsob jeho odhalení je vzhledem k okolnostem poněkud odlišný.
zpět k odkazu


________________________
     V říjnu 2001 vyšel poslední do češtiny nepřeložený wolfovský svazek Tři kandidáti na elektrické křeslo. Tím byl ukončen překlad corpusu Stoutova díla a zároveň pozbylo smyslu dále aktualizovat tento soupis, který vznikl původně z prosté potřeby lepší orientace sběratelů. Nyní zůstaly nevydány už jen nepříliš podstatné Stoutovy juvenilie a pulpové povídky, takže vlastní pragmatický záměr soupisu byl naplněn. Pochopitelně pokud se některé ze zbývajících marginálií v češtině ještě objeví a my se o tom dozvíme, zařadíme je; nebudeme ale doplňovat další reedice knih již vydaných (už v stávající verzi ostatně většina novějších chybí, neboť jsme je nepokládali za významné). Nadále pochopitelně vítáme veškerá upozornění na opomenutí či překlepy, jakož i jakékoli doplňky a opravy Stoutovy anglické bibliografie.

     Za pomoc při sestavování soupisu děkujeme pánům RNDr. Václavu Kadlecovi, Petru Odehnalovi, Lubomíru Záborskému, Rostislavu Burešovi, ing. Jaroslavu Vávrovi, ing. Dušanu Markuškovi, doc. ing. Jiřímu Krechlovi, CSc., Jaromíru Adamovi, Josefu Tkadlecovi a Janu Švábovi.


Poslední aktualizace: 28. 12. 2004.Zpět do TAJNOSTÍ HROBKY

Zpět na hlavní menu LEGE ARTIS NA WEBU